Dokument

Fika på arbetsplatsen

2013-10-03 11:56 CEST ManpowerGroup Var fjärde anställd, 25 procent, bjuds på fika av sin arbetsgivare i samband med kanelbullens dag. Det visar en ny undersökning från Manpower Work Life, Sveriges största arbetslivspanel.

Program Site Visit Hallsberg Logistic Node 1 Oktober 2013

2013-09-30 14:16 CEST Regionförbundet Örebro Program för studiebesök på logistikcentret i Hallsberg 1 oktober 2013

Neuroförbundets Färdtjänstrapport 1.0 år 2013

2013-09-28 05:00 CEST Neuroförbundet I Neuroförbundets färdtjänstundersökning uppger över hälften (54,6 %) av de som använder färdtjänsten att den inte kommer i tid. Problemet gäller även färdtjänstens förmåga att komma i tid till slutdestinationen, något som 56,9% anser inte fungera. Det kan innebära att över 6 miljoner färdtjänstresor upplevs av kunden vara försenade eller inte kommer fram i tid.

Neuroförbundet Färdtjänst Örebro län

2013-09-28 05:00 CEST Neuroförbundet I Neuroförbundets färdtjänstrapport upplever cirka tre fjärdeler av de 18 svarande i Örebro län att färdtjänsten inte kommer i tid. Det ska jämföras med strax över hälften i riket. När det gäller färdtjänstens förmåga att komma i tid till slutdestinationen, anser nästan två tredjedelar av svaren i Örebro att det inte fungerar. I riket är siffran strax över hälften.

Remissvar Trafikverket

2013-09-26 05:45 CEST Mälardalsrådet Ledande politiker för sju län i östra Mellansverige kritiserar på flera punkter Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. I ett gemensamt remissvar, som klubbades 25 september 2013, menar politikerna att förslaget inte räcker till varken för att täcka behoven av arbetspendling eller godstrafik i regionen.

Behov av infrastrukturåtgärder i östra Mellansverige 2014-2025

2013-09-26 05:45 CEST Mälardalsrådet PM om behovet av infrastrukturåtgärder i östra Mellansverige som remissvaret till Trafikverket i september 2013 hänvisar till.

Möt Gudrun Schyman som gränsöverskridande affärsnomad!

2013-09-17 12:15 CEST KVINNOKOMPETENSEN, AB Möt Gudrun Schyman som gränsöverskridande affärsnomad!

Temagrupper En bättre sits

2013-09-17 06:30 CEST Mälardalsrådet

Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 4, 2013

2013-09-10 09:57 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer, MEOS, för kvartal 4 2013 visar att arbetsmarknaden ljusnar de sista månaderna 2013. Varje kvartal tillfrågas 66 000 arbetsgivare i 42 länder vad de tror om konjunkturen det kommande kvartalet, och i Sverige har 750 arbetsgivare tillfrågats om sina sysselsättningsplaner.

Uppfölning av rapporten "Myndighetslabyrinten"

2013-08-28 08:01 CEST Misa AB Vad hände sedan? Uppföljning av Rapporten ”Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete.” Under nästan ett år följde Marie Eklund några personer med diagnos ADHD i deras kamp att få arbeta.