Dokument

Remissvar Trafikverket

2013-09-26 05:45 CEST Mälardalsrådet Ledande politiker för sju län i östra Mellansverige kritiserar på flera punkter Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. I ett gemensamt remissvar, som klubbades 25 september 2013, menar politikerna att förslaget inte räcker till varken för att täcka behoven av arbetspendling eller godstrafik i regionen.

Behov av infrastrukturåtgärder i östra Mellansverige 2014-2025

2013-09-26 05:45 CEST Mälardalsrådet PM om behovet av infrastrukturåtgärder i östra Mellansverige som remissvaret till Trafikverket i september 2013 hänvisar till.

Möt Gudrun Schyman som gränsöverskridande affärsnomad!

2013-09-17 12:15 CEST KVINNOKOMPETENSEN, AB

Temagrupper En bättre sits

2013-09-17 06:30 CEST Mälardalsrådet

Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 4, 2013

2013-09-10 09:57 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer, MEOS, för kvartal 4 2013 visar att arbetsmarknaden ljusnar de sista månaderna 2013. Varje kvartal tillfrågas 66 000 arbetsgivare i 42 länder vad de tror om konjunkturen det kommande kvartalet, och i Sverige har 750 arbetsgivare tillfrågats om sina sysselsättningsplaner.

Uppfölning av rapporten "Myndighetslabyrinten"

2013-08-28 08:01 CEST Misa AB Vad hände sedan? Uppföljning av Rapporten ”Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete.” Under nästan ett år följde Marie Eklund några personer med diagnos ADHD i deras kamp att få arbeta.

Delårsrapport Q2 2013

2013-08-21 14:00 CEST Samhall Samhalls delårsrapport för kvartal 2 och första halvåret 2013.

Släng problemglasögonen PDF

2013-08-14 06:00 CEST EQP Business School AB

Blänkare Kompetensforum
Rapport: Hur främjas internationaliseringen?

2013-07-01 15:31 CEST Mälardalsrådet En rapport om internationaliseringen av högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen.