Dokument

Svenska drömjobbet 2013

2013-10-27 09:00 CET ManpowerGroup RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORK LIFE, SEPTEMBER 2013

Inbjudan och program Kompetensforum

2013-10-04 10:42 CEST Kompetensplattformen Jämtland/Härjedalen

Fika på arbetsplatsen

2013-10-03 11:56 CEST ManpowerGroup Var fjärde anställd, 25 procent, bjuds på fika av sin arbetsgivare i samband med kanelbullens dag. Det visar en ny undersökning från Manpower Work Life, Sveriges största arbetslivspanel.

Program Site Visit Hallsberg Logistic Node 1 Oktober 2013

2013-09-30 14:16 CEST Regionförbundet Örebro Program för studiebesök på logistikcentret i Hallsberg 1 oktober 2013

Neuroförbundets Färdtjänstrapport 1.0 år 2013

2013-09-28 05:00 CEST Neuroförbundet I Neuroförbundets färdtjänstundersökning uppger över hälften (54,6 %) av de som använder färdtjänsten att den inte kommer i tid. Problemet gäller även färdtjänstens förmåga att komma i tid till slutdestinationen, något som 56,9% anser inte fungera. Det kan innebära att över 6 miljoner färdtjänstresor upplevs av kunden vara försenade eller inte kommer fram i tid.

Neuroförbundet Färdtjänst Örebro län

2013-09-28 05:00 CEST Neuroförbundet I Neuroförbundets färdtjänstrapport upplever cirka tre fjärdeler av de 18 svarande i Örebro län att färdtjänsten inte kommer i tid. Det ska jämföras med strax över hälften i riket. När det gäller färdtjänstens förmåga att komma i tid till slutdestinationen, anser nästan två tredjedelar av svaren i Örebro att det inte fungerar. I riket är siffran strax över hälften.

Remissvar Trafikverket

2013-09-26 05:45 CEST Mälardalsrådet Ledande politiker för sju län i östra Mellansverige kritiserar på flera punkter Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. I ett gemensamt remissvar, som klubbades 25 september 2013, menar politikerna att förslaget inte räcker till varken för att täcka behoven av arbetspendling eller godstrafik i regionen.

Behov av infrastrukturåtgärder i östra Mellansverige 2014-2025

2013-09-26 05:45 CEST Mälardalsrådet PM om behovet av infrastrukturåtgärder i östra Mellansverige som remissvaret till Trafikverket i september 2013 hänvisar till.

Möt Gudrun Schyman som gränsöverskridande affärsnomad!

2013-09-17 12:15 CEST KVINNOKOMPETENSEN, AB Möt Gudrun Schyman som gränsöverskridande affärsnomad!

Temagrupper En bättre sits

2013-09-17 06:30 CEST Mälardalsrådet