Dokument

Bemanningsindikatorn Q1 2014

2014-06-09 08:57 CEST Bemanningsföretagen Bemanningsindikatorn Q1 2014

2014-06-04 09:35 CEST ManpowerGroup ManpowerGroup genomför varje år en global undersökning - Talent Shortage - om komptensbristen i 42 länder och genom att fråga 37000 arbetsgivare. Resultatet för 2014 redovisas i detta dokumentet.

Kompetensbristen 2014

2014-06-04 09:35 CEST ManpowerGroup En grafisk sammanställning över resultatet i 42 länder som visar kompetensbrist.

Ska man jobba vid vård av barn?

2014-06-02 09:49 CEST ManpowerGroup Manpower Worklife, Sveriges största arbetslivspanel, har undersökt vilka attityder och förväntningar som finns vid vård av barn.

Fångad i fattigdom?

2014-05-16 13:00 CEST Riksförbundet FUB Riksförbundet FUB har genomfört en ekonomisk kartläggning över de inkomster och utgifter som en person med utvecklingsstörning har. Resultatet redovisas i denna rapport.

Vårdrapporten

2014-05-06 00:07 CEST Bemanningsföretagen

Vårdrapporten - kortfattad PowerPointpresentation

2014-05-05 09:59 CEST Bemanningsföretagen

Tillsammans för en effektiv vård – bemanningsföretagen är en viktig del i svensk sjukvård - Vårdrapporten från Bemanningsföretagen

2014-05-05 09:56 CEST Bemanningsföretagen Tillsammans för en effektiv vård – bemanningsföretagen är en viktig del i svensk sjukvård - Vårdrapporten från Bemanningsföretagen

Antagningspoäng och lönestatistik per yrkesgrupp

2014-04-14 10:10 CEST Max Matthiessen Max Matthiessen har jämfört 30 olika utbildningar/yrken utifrån antagningspoäng och medellöner. Rankingen utgår från relationen mellan antagningspoängen för höstterminen 2013 och medellönen enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste uppgifter från 2012.

Mångfald på jobbet 2014

2014-04-09 09:06 CEST ManpowerGroup Mångfald diskuteras ständigt i media, men hur ser det egentligen ut på Sveriges arbetsplatser? Hur ser svenska anställda på mångfald, och är det något som bör tas hänsyn till i samband med rekrytering? Manpower Work Life har under nästan 10 år regelbundet frågat svenskarna om deras syn på arbete och karriär. 4 454 personer har svarat på frågor om mångfald.