Nyheter

Moll Wendén företräder Areco Steel i förvärv av Tonito Plåtgrossisten

2015-04-13 15:01 CEST Moll Wendén Advokatbyrå Moll Wendén företräder Areco Steel i samband med förvärv av samtliga aktier i Tonito Plåtgrossisten från Tonito Invest.

2015-04-13 14:30 CEST Wistrand Advokatbyrå

2015-04-13 10:52 CEST Wistrand Advokatbyrå

Social oro och kommunalt ansvar - inbjudan till debattkväll om trygghetspolarisering och normalisering

2015-04-13 08:48 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige För knappt två år sedan var Sverige föremål för den samlade världspressens uppmärksamhet. Bakgrunden var de upplopp som rasade i flera kommuner runt om i Sverige. Nu rapporterar Brottsförebyggande rådet att brottsligheten minskar och att tryggheten ökar. Men stämmer det? Och vilka lärdom kan dras av arbetet mot social oro?

Grundläggande EU-rätt

2015-04-10 16:19 CEST Liber AB Grundläggande EU-rätt är en introduktionsbok till EU-rätten och förklarar EU:s rättsordning ur tre perspektiv: konstitutionellt, institutionellt och materielrättsligt.

2015-04-10 13:59 CEST Wistrand Advokatbyrå

2015-04-10 11:59 CEST Wistrand Advokatbyrå

Årets partnerträff har brottsbekämpning i fokus

2015-04-10 11:00 CEST Business Arena

​Ukraina: Summariska avrättningar av tillfångatagna soldater

2015-04-09 12:26 CEST Amnesty International, svenska sektionen Chockerande bevis för hur pro-ryska grupper i Donbass, i östra Ukraina, utsatt tillfångatagna soldater för rena avrättningar, illustrerar den eskalerande människorätts- och humanitära krisen i området, säger Amnesty International i ett uttalande

Moll Wendén utökar sitt engagemang i Region Skåne

2015-04-08 16:13 CEST Moll Wendén Advokatbyrå Moll Wendén har återigen tilldelats kontrakt i Region Skånes upphandling av ramavtal för juridiska tjänster – denna gång för fyra av totalt sex rättsområden.