Nyheter

2014-09-27 21:15 CEST Animal News around the World - på svenska Schweiz tar avstånd från import av sälskinn.

2014-09-26 12:46 CEST Animal News around the World - på svenska 9 av 10 Aussies säger nej till djurtester.

2014-09-25 15:30 CEST Amnesty International, svenska sektionen Regeringens repressiva och förlegade totalförbud mot aborter förstör livet för kvinnor och flickor i El Salvador och driver dem att genomgå osäkra, hemliga aborter eller tvingar dem att fullfölja farliga graviditeter, säger Amnesty International i en ny rapport. De som avbryter sina graviditeter riskerar långa fängelsestraff.

2014-09-25 13:11 CEST Animal News around the World - på svenska Om tre år kan djurförsök vara onödiga.

2014-09-25 12:53 CEST Animal News around the World - på svenska Iran förbjuder hundar som sällskapsdjur. Tvingar ägare avliva.

2014-09-25 12:50 CEST Skribentus Att marknadsföra företag genom sociala medier är mycket populärt. Ett av de företag som varit i blåsvädret kring detta var Volvo som ville göra sig synbar på kända personers bloggar och Instagramkonton. Det är lagligt men lagen är tydlig att det måste framgå att det är reklam - men få företag följer detta.

Är du vår nye utbildare/samordnare inom hotell, restaurang och konferens?

2014-09-24 14:22 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Vi söker en socialt engagerad person med pedagogisk bakgrund och praktisk erfarenhet inom hotell, restaurang och konferens. I den ena delen av arbetet ingår utveckling/genomförande av utbildningar. Till utbildningarna hör även ansvar för att hitta och bibehålla praktikplatser. I andra delen som samordnare ansvarar du för utvecklingen av deltagare/daglig verksamhet inom konferens och kontorshotell.

Roks på Aftonbladet debatt: Politiker, samla er!

2014-09-24 09:21 CEST Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks uppmanar riksdagspartierna till samarbete över blockgränserna, mot mäns våld mot kvinnor. "Låt den här mandatperioden gå till historien som den då de politiska partier som står för allas lika värde tillsammans tog tag i vårt största samhällsproblem för kvinnor, tjejer och barn: mäns våld", skriver ordförande Karin Svensson på Aftonbladet Debatt.

NÄRA utvecklar sitt arbete för en bättre värld.

2014-09-24 08:55 CEST NÄRA AB personlig assistans NÄRA fortsätter sin satsning mot en bättre värld, lokalt och internationellt. För oss handlar det om att se helheten säger Marknadsansvarige Roy Jeppsson på NÄRA. Vi vill göra skillnad på lokal nivå och internationell nivå. Vare sig det handlar om att öka tillgängligheten i samhället eller att skapa förutsättningar för en by i Kenya. Det ena utesluter inte det andra.

2014-09-23 19:19 CEST Animal News around the World - på svenska Israel blir första landet i världen som slutar med häst- och åsnedroskor.