Nyheter

Webbinar Arbetsrätt 5 mars 2015 - Tema: Illojal konkurrens

2015-02-26 15:05 CET Moll Wendén Advokatbyrå

Regionerna Gotland och Kronoberg lovar sluta bryta mot lagen

2015-02-26 10:57 CET Centrum för rättvisa

Inbjudan till studieresa NY 26-30/4, 2015

2015-02-25 16:29 CET Stiftelsen Tryggare Sverige I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dagligen rapporterade media om grova våldsbrott och hamnade man ett kvarter fel på Manhattan kunde det gå illa. I dag är bilden annorlunda. Den anmälda brottsligheten har minskat med ca 80 procent sedan 1990, och minskningen fortsätter. För att ta del av erfarenheter och goda exempel bjuder vi in till en studieresa.

I morse var Soran Ismail med oss i TV-soffan :)

2015-02-25 14:00 CET Riksförbundet FUB I morse berättade Victoria Valverde, Soran Ismail och Johanna Bergsten om Come Together och resan till Tanzania i TV4:s Nyhetsmorgon. På lördag åker de till Afrika i projektet Come Together. Projektet görs för att fler barn med funktionsnedsättning i Rwanda och Tanzania ska få gå i skolan. Come Together är ett samarbete mellan FUB och Erikshjälpen.

Hallå där ... i Burkina Kontakt

2015-02-25 11:29 CET Yennenga Progress Yennenga Progress grundare Stina Berge, intervjuas i tidningen Burkina Kontakt, om organisationens arbete och koppling till Burkina Faso

En namnskapares huvudvärk

2015-02-24 15:29 CET Skriptor AB

Bidra till ett tryggare Sverige – bli medlem i Viktimologiskt Nätverk

2015-02-24 14:43 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som drivs i form av en icke-vinstdrivande stiftelse. Syftet är att för­bättra situa­­tion­en för de som drabbas av brott. En viktig del i detta arbete är att till­säkra att brottsdrabb­ade får sina grund­lägg­ande mänsk­liga rättig­heter tillgodosedda. Bidra till ett tryggare Sverige - bli medlem i Viktimologiskt Nätverk!

2015-02-23 13:29 CET Wistrand Advokatbyrå

Artikel: Utdrag ur belastningsregistret

2015-02-23 10:59 CET Moll Wendén Advokatbyrå En ny statlig utredning föreslår att det ska vara förbjudet för arbetsgivare och rekryterare att utan lagstöd kräva att arbetssökande ska presentera utdrag ur belastningsregistret. Detsamma ska gälla för praktiksökande samt för inhyrd och inlånad arbetskraft. De som bryter mot förbudet ska betala kränkningsersättning till den arbetssökande.

Libers lag- och rättfsallssamling för skolledare - författningar och praxis för förskola och skola

2015-02-20 15:50 CET Liber AB Libers lag- och rättsfallssamling omfattar lagar och andra författningar som en skolledare behöver i sitt arbete.