Dokument

Smålandsflotten annons

2013-04-15 14:04 CEST The Great Swedish Nature

Smålandsflottens nya meny

2013-04-15 14:04 CEST The Great Swedish Nature

Rapport från projektet Hästliv

2013-04-11 08:05 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse Den dag när hästen inte längre kan leva vidare är det viktigt att hästägare är förberedda och vet vilka alternativ som finns för att ta bort sina hästar. Under 2012 har Hästnäringens Nationella stiftelse (HNS) drivit projektet Hästliv, som belyst dessa frågor men även lyft fram fördelar med att få fler hästar i den svenska livsmedelskedjan. Denna projektrapport är nu färdig.

Slutrapport Hållbar och Rationell Hästhållning

2013-04-10 12:59 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse Under 2012 drev HNS projektet Hållbar och Rationell Hästhållning med syftet att skapa bättre förutsättningar för hästhållning för både häst och människa, och inte minst se på hästhållning ur ett företagarperspektiv. Här kan du ladda ner slutrapporten.

Vad händer ekonomiskt när kvarkan slår till? Travtränaren Susanne Osterling berättar hur hon drabbades

2013-04-08 08:07 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse I del två av vår serie om kvarka får du träffa Susanne Osterling, professionell travtränare på Solängets travbana i Örnsköldsvik som drabbades av kvarka förra året. Läs hennes berättelse och fundera själv på hur ett kvarkautbrott skulle påverka din verksamhet. Vad skulle det kosta att få ett avbrott i verksamheten om ditt stall/anläggning skulle isoleras.

HNS strategiplan 2013-2015

2013-03-25 08:01 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse HNS har enligt det avtal, som finansierar vår verksamhet, ett krav på att ta fram en strategiplan för vårt arbete. Idag sker en förankring av planen med alla de stora hästorganisationerna i Hästnäringens Representationsråd. "På så sätt utgör och blir vår strategiplan lite av en färdriktning vad hela hästnäringen vill åstadkomma i de gemensamma frågorna", säger Stefan Johanson, VD i HNS

Hästnäringens svar på regeringens cykelutredning

2013-03-20 08:01 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse Remissyttrande avseende ”Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv”. Positivt för hästnäringen är förändringar som innebär bättre möjligheter att använda cykeln till och från hästanläggningar. Trots de positiva aspekterna finns en risk att denna utveckling kan innebära en försämring när det gäller möjligheter att framföra hästar.

Hästnäringens agenda 2013

2013-03-19 07:45 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse I Hästnäringens agenda hittar du de mest prioriterade frågorna av gemensam karaktär för hästnäringen under året. "För HNS innebär detta att vi fokuserar både vårt operativa arbete och informationsinsatser utifrån frågorna på agendan", berättar Stefan Johanson VD HNS.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012

2013-03-05 09:00 CET Svenska Kennelklubben Sveriges hundar blir fler, katterna färre och några av våra vanliga sällskapsdjur, som marsvin och burfåglar, finns i allt färre svenska hushåll. Så kan den nya undersökningen från Statistiska centralbyrån om hundar, katter och andra sällskapsdjur i Sverige sammanfattas. De nya uppgifterna visar också att Sveriges barnhushåll i allt mindre grad har hundar och katter.

Faktablad för dig som vill veta mer om Upplev Häst

2013-02-24 09:38 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse Upplev Häst som ska se till att 5 000 barn kommer nära hästen i år. Här kan du ladda ner ett faktablad där du kan läsa det mesta om Upplev Häst. Besök gärna vår sida på Facebook www.facebook.com/upplevhast