Dokument

HNS strategiplan 2013-2015

2013-03-25 08:01 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse HNS har enligt det avtal, som finansierar vår verksamhet, ett krav på att ta fram en strategiplan för vårt arbete. Idag sker en förankring av planen med alla de stora hästorganisationerna i Hästnäringens Representationsråd. "På så sätt utgör och blir vår strategiplan lite av en färdriktning vad hela hästnäringen vill åstadkomma i de gemensamma frågorna", säger Stefan Johanson, VD i HNS

Hästnäringens svar på regeringens cykelutredning

2013-03-20 08:01 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse Remissyttrande avseende ”Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv”. Positivt för hästnäringen är förändringar som innebär bättre möjligheter att använda cykeln till och från hästanläggningar. Trots de positiva aspekterna finns en risk att denna utveckling kan innebära en försämring när det gäller möjligheter att framföra hästar.

Hästnäringens agenda 2013

2013-03-19 07:45 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse I Hästnäringens agenda hittar du de mest prioriterade frågorna av gemensam karaktär för hästnäringen under året. "För HNS innebär detta att vi fokuserar både vårt operativa arbete och informationsinsatser utifrån frågorna på agendan", berättar Stefan Johanson VD HNS.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012

2013-03-05 09:00 CET Svenska Kennelklubben Sveriges hundar blir fler, katterna färre och några av våra vanliga sällskapsdjur, som marsvin och burfåglar, finns i allt färre svenska hushåll. Så kan den nya undersökningen från Statistiska centralbyrån om hundar, katter och andra sällskapsdjur i Sverige sammanfattas. De nya uppgifterna visar också att Sveriges barnhushåll i allt mindre grad har hundar och katter.

Faktablad för dig som vill veta mer om Upplev Häst

2013-02-24 09:38 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse Upplev Häst som ska se till att 5 000 barn kommer nära hästen i år. Här kan du ladda ner ett faktablad där du kan läsa det mesta om Upplev Häst. Besök gärna vår sida på Facebook www.facebook.com/upplevhast

Fördelning av forskningsanslag ur Agrias och SKKs forskningsfond

2013-02-21 12:59 CET Svenska Kennelklubben Varför är hundens nos så kall och vilken betydelse har den för hundens temperaturreglering? Kan man hitta orsakerna till kennelhosta och med den kunskapen bättre förebygga utbrott av sjukdomen? Det och många andra frågor hoppas Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben, SKK, få svar på genom de totalt 25 forskningsprojekt som får medel ur den gemensamma forskningsfonden.

2013-01-31 16:33 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse Här kan du läsa en rapport från EHN/Europeiska Hästnätverkets möte den här veckan. Hästforskning stod på agendan.

2013-01-07 14:29 CET Svenska Kennelklubben

Vet du vad som är sant och falskt om kvarka?

2012-12-21 08:15 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse I del två av vår serie om kvarka presenterar vi ett antal påståenden - här kan du få koll på vad som är sant och falskt om kvarka. För att öka kunskapen om kvarka och förhindra spridning driver Hästnäringens Smittskyddskommittén under 2012 och 2013 ett kommunikationsprojekt riktat till uppfödare och stuterier. Projektet har finansierats via Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Parken Zoo i Eskilstuna Genomgång av verksamheten vid Djurparken 2012-12-17

2012-12-18 10:14 CET Djurens Rätt