Dokument

Hästnäring i förändring - en omvärldsanalys

2012-10-29 08:00 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse Det finns en stor tillväxtpotential i hästnäringen. Det slås fast i rapporten Hästnäring i förändring, en omvärldsanalys, som publicerats av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). – Den omvärldsanalys vi nu publicerar är ett av de dokument som ligger till grund för våra strategidiskussioner inom hästnäringen, säger Stefan Johanson, VD HNS.

Bilaga 10 IUCNs direktiv för bevarandearbete

2012-10-17 23:18 CEST Parken Zoo

Bilaga 9 EAZA, etiska riktlinjer

2012-10-17 23:18 CEST Parken Zoo

Bilaga 8 EAZA, brev om Parken Zoo bevarandearbete

2012-10-17 23:17 CEST Parken Zoo

Bilaga 7 EAZAs avlivningspolicy

2012-10-17 23:16 CEST Parken Zoo

Bilaga 6 Sammanställning av insamlade medel

2012-10-17 23:15 CEST Parken Zoo

Bilaga 5 EAZA, beskrivning av trädleopard

2012-10-17 23:14 CEST Parken Zoo

Bilaga 4 ARKS-rapport veterinärhistorik

2012-10-17 23:13 CEST Parken Zoo

Bilaga 3 Utlåtande från EAZA-koordinator

2012-10-17 23:12 CEST Parken Zoo

Bilaga 2 Jordbruksverkets, beslut, foderhantering

2012-10-17 23:12 CEST Parken Zoo