Kontaktpersoner

Vendela Leksell
Carl-Fredrik Morander

Moretime Professional Services AB VD Moretime Professional Services AB (publ)

Michael Bergman
Inger Eriksson

Framgångsbyrån STHLM.

Peter Schierenbeck
Marie Hedberg
Kristian Jelse
Klaus Jensen

Visma Visma Services är en ledande leverantör av outsourcingtjänster inom redovisning och löneadministration på den svenska marknaden. Företagets konsulter har ekonomisk kompetens, kunskap om olika branscher och tillgång till marknadens bästa affärssystem. Genom att ta över hela eller delar av funktioner bidrar Visma Services till ökad effektivitet och lönsamhet hos kunderna.