Pressmeddelanden

Midroc Alucrom får en stororder av Södra Cell

2015-03-20 14:12 CET Midroc Midroc Alucrom har lyckats säkra en stororder av rörbryggor för utbyggnaden på Södra Cells massabruk i Värö.

BVD stärker sitt strategi erbjudande

2015-03-20 09:42 CET BVD

2015-03-20 06:14 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 18 mars ställdes en ny återvinningsstation ut i området Änggården vid Margretebergsmotet, på den motsatta sidan från Botaniska trädgården i Göteborg. Återvinningsstationen är efterlängtad av hushållen i området. Nu kan återvinnare se i mobiltelefonen när den töms och städas.

Butiksleverantör 2015: Avisera visar de senaste förpackningstrenderna inom miljö & hållbarhet

2015-03-18 14:30 CET Avisera ​Den 24-25 mars arrangeras Butiksleverantörsmässan på Kistamässan i Stockholm. Förpackningsföretaget Avisera tar ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete genom att presentera ett brett utbud grönare förpackningslösningar.

2015-03-18 12:03 CET Åkroken Science Park Idag bjuder Åkroken Science Park in till nyinvigning och öppet hus i sina lokaler i Metropolhuset i Sundsvall. Under kvällen kommer ett 100-tal gäster att få ta del av de visioner som finns för en växande science park miljö. – Åkroken Science Park har ambitionen att bli en ledande aktör för att få utveckling att hända i regionen, säger Peter Ekdahl, ansvarig för science parkutvecklingen.

Företag i rep ansluter till Paper Province

2015-03-17 09:51 CET Paper Province Roofac är ny medlem i Paper Province. Det är företaget som kommer åt där andra inte når. Istället för att lägga stora summor på montering av byggställningar eller hyra av liftar kommer Roofac åt med rep, det gör dem till ett kostnads- och tidseffektivt alternativ.

Boxon förstärker sitt serviceerbjudande ytterligare

2015-03-16 14:22 CET Boxon För att ytterligare utveckla servicegraden och kompentensen, har ett strategiskt samarbete inletts mellan Boxon AB och Solotec AB. Samarbetet innebär att Boxons serviceorganisation för förpackningsmaskiner numera består av ca 20 kompetenta servicetekniker.

Senaste trenderna inom plast presenteras på PlasTactic

2015-03-16 08:30 CET Stockholmsmässan ​PlasTactic är mötesplatsen för alla som är intresserad av de senaste trenderna inom polymera (plast) material och då framför allt inom design, konstruktion och produktutveckling. Björn Florman, skapare av Materialbiblioteket på Stockholmsmässan, medverkar på PlasTacic där han håller seminariet Plastens historia och framtid samt att han producerar hela utställningen och seminarieprogrammet.

Unikt traineeprogram stärker kompetensförsörjning i Västernorrland

2015-03-13 11:01 CET Åkroken Science Park Idag går ett unikt traineeprogram i mål, vilket betyder en kickstart ut i arbetslivet för samtliga traineer som deltagit. Under 18 månader har de fått möjligheten att fördjupa sig i och bidra till utvecklingen hos fyra företag i Västernorrland – AkzoNobel, Eurocon, Metsä Board Husum och SCA – ett samarbete som ska främja tillväxten på ung välutbildad arbetskraft i regionen.

2015-03-13 10:14 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen i Valsta centrum dras in med omedelbar verkan. Denna gång med anledning av att kommunen bedömt riskerna för säkerheten som överhängande i samband med att man nu bygger om hela Valsta centrum. Närmsta återvinningsstation finns vid rondellen vid Statoil.