Pressmeddelanden

Familjen – en tv-serie om konsten att höra ihop

2014-06-17 10:50 CEST UR - Sveriges Utbildningsradio AB UR:s nya tv-serie Familjen sätter fokus på relationerna och de stora frågorna. Vad är en familj? Varför vill vi ha barn? Det handlar om den egna barndomens avtryck och vilka slags föräldrar vi vill vara. Om familjeband, socialt arv och om att bryta upp. Serien går i sommar, med start 16 juli i SVT1. Samma dag publiceras hela serien på UR.se.

2014-06-17 08:43 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Anhöriga till patienter har en undanskymd roll i hälso- och sjukvården - trots att många anhöriga får ta ett stort ansvar både under och efter behandlingen. Detta vill Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, och Anhörigas Riksförbund, AHR, ändra på. I en gemensam satsning uppvaktar man nu samtliga landsting.

Makalösa Föräldrar i Almedalen

2014-06-17 06:58 CEST Sveriges Makalösa Föräldrar

2014-06-16 14:08 CEST Trygg-Hansa År 2030 förväntas transporterna i Sverige ha ökat med 50 procent, och i takt med att fler lastbilar trafikerar våra vägar krävs större satsningar på trafiksäkerhetsarbete. En ny undersökning från Sveriges Åkeriföretag och Trygg-Hansa visar att nästan sju av tio åkerier anser att trafiksäkerhetsarbete är högre prioriterat i dag än för fem år sedan.

2014-06-16 07:50 CEST Eli Lilly Läkemedelsföretaget Lilly tillgängliggör data från kliniska studier med forskare världen över genom www.clinicalstudydatarequest.com. Syftet är att öka tillgänglighet och transparens till studieresultaten. Databasen skapades i samarbete med EFPIA (Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) och den amerikanska motsvarigheten PhRMA.

2014-06-14 09:00 CEST Nationella sekretariatet för genusforskning Nu förändrar vi förutsättningarna för jämställdhets- och genussamarbete i Norden! Genom de tre unika portalerna GenderFund, GenderJob och GenderKalenderN, som idag lanseras på Nordiskt forum i Malmö, ger vi dig allt du behöver för att orientera dig inom Genus-Norden.

Barnens 10 bästa lekar - Det roligaste är att få gömma sig och bli upptäckt

2014-06-13 12:56 CEST Nannynu! Barnpassning Kurra gömma, Kull, Titt-ut och Mamma-pappa-barn är lekar som de flesta barn någon gång har lekt. Det visade sig att två lekar stod ut i mängden när det gäller popularitet - Kurra gömma och Kull. Just momentet att få gömma sig och bli upptäckt är det roligaste, oavsett ålder. De minsta barnen leker Titt-ut, mellanbarnen Kurra gömma samt Kull och de äldsta Burken.

Föreningen Storasyster startar insamlingsfond för barn som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp

2014-06-13 12:02 CEST Föreningen Storasyster Föreningen Storasyster startar insamlingsfond för barn som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp med anledning av övergreppen mot de 21 utsatta barnen på förskolan i Högsby.

Stiko Per Larsson vandrade och sjöng ihop 200.000 kronor till SOS Barnbyar - på 38 dagar!

2014-06-12 16:30 CEST SOS Barnbyar 95 mil, 41 konserter på 38 dagar och 10 kilos viktminskning. Stiko Per Larssons årliga vandringsturné, denna gång via Sveriges östra kust, inbringade oerhörda 202 069 kr till SOS Barnbyar.

2014-06-12 11:51 CEST Mind Regeringen måste prioritera det självmordsförebyggande arbetet vid järnvägarna, säger Minds generalsekreterare Carl von Essen. År 2013 fortsatte antalet självmord framför tåg att öka. 93 människor tog sitt liv på detta sätt, jämfört med 84 år 2012 och 57 år 2011.