Pressmeddelanden

2014-12-12 15:08 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nu lanseras en webbutbildning som vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter barn som är anhöriga. – Vi är oerhört glada över att kunna lansera den här utbildningen. Att barnen får rätt stöd och hjälp i en svår situation är en viktig fråga, som till stor del är avhängigt av att personal inom hälso- och sjukvård har rätt kunskap och vet hur de ska hantera dessa svåra frågor.

Hetaste valfrågan, enligt föräldrarna!

2014-12-12 12:40 CET Samhällsnyttan Vilken blir den hetaste valfrågan, enligt kommentarer från föräldrar i Samhällsnyttan? Den mest återkommande kritiken som föräldrar har mot förskolor och skolor är den höga personalomsättningen. Att ha en kontinuitet bland personal skapar både trygghet hos barn och vuxna, och nu frågar sig föräldrar hur politiker ska lösa detta?

2014-12-12 10:59 CET Trygg-Hansa Svenskarna är sena med att ändra sitt beteende när det gäller extremoväder som storm och skyfall. Bara en av tio har vidtagit några åtgärder i hemmet för att motverka skador av storm och skyfall. Nu när stormen Alexander är på ingående är det viktigt att göra de förberedelser som krävs för att skydda sitt hem. Trygg-Hansa tipsar om hur du kan gå tillväga.

Trots åtgärder: barnfattigdom kvar på samma nivå

2014-12-12 06:00 CET Rädda Barnen Årets barnfattigdomsrapport från Rädda Barnen visar att andelen barn som lever i fattigdom uppgår till 12,0 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med förra året. Rapporten, som utgår från statistik från 2012, visar att barnfattigdomen uppvisar samma mönster som tidigare år.

Hjälp oss hjälpa det är ju jul. Musikhjälpen mot HIV.

2014-12-11 09:05 CET NÄRA AB personlig assistans Vi på NÄRA vill bidra till en bättre värld för alla och idag har vi valt att starta en insamling via musikhjälpen i kampen mot HIV. Vi utmanar nu även andra assistansbolag att delta med egna insamlingar! #personligassistans #musikhjälpen

​​​Adhd-hjälpen - ny självhjälpsbok för vuxna

2014-12-11 09:00 CET Natur & Kultur Många med adhd upplever att livet är i obalans. Ofta stressar de mer än andra, men får mindre gjort. De anstränger sig för att passa tider, men kommer försent. De försöker vara närvarande, men uppfattar inte vad som sägs. Många känner sig rastlösa och har en malande oro, andra kan vara impulsiva och ha svårt att reglera sina känslor. Boken Adhd-hjälpen ger verktyg för att få vardagen att fungera.

​Socialentreprenörer ger bort julfrid på riktigt

2014-12-10 18:28 CET Yogobe SE Julklapp till hela svenska folket – yoga. Inför julen stressar de flesta mer än vanligt och förväntningarna är stora. Det är lätt att glömma bort att ta hand om sig själv, vilket också gör att man sedan kan ta hand om sina närmaste och andra. För att sprida julfrid och få fler att må bra ger Yogobe yoga och pilates gratis till alla, under två veckor inför eller under julen.

​Samhällsnyttan tar plats i valrörelsen!

2014-12-09 11:01 CET Samhällsnyttan Den 22 mars 2015 sker ett historiskt val i Sverige. En av de viktigaste frågorna är förskolan och skolan. OECD:s rapport kring den svenska skolan sänder signaler om att det behövs en nystart. Tjänsten Samhällsnyttan ger en unik insyn i hur föräldrar och barn upplever sin egen skola och vilka önskemål de har.

​Glest och nära – både tryggt och riskabelt för barnen

2014-12-09 08:26 CET Region Västerbotten FoU Välfärd har under två år drivit ett projekt för att studera och belysa glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljö. Torsdag den 11 december genomförs en avslutande konferens med bland annat politiker och tjänstepersoner inom skola, elevvård, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Storuman, Hotell Toppen, 10.00–15.00

Ottar tema ABORTKAMP ute nu!

2014-12-08 15:17 CET Ottar Liv och död, lag och rätt, smärta och kropp, hopp och frihet. Sällan blir kopplingen mellan sexualitet. kropp och politik så tydlig som i abortfrågan. Den 1 januari fyller den fria aborten i Sverige 40 år, en rätt att hylla och försvara. Varje dag. Följ med in i abortkampens hjärta där vi möter aktivister, hyllar hjältar, gör hemabort och frågar oss hur långt aborträtten egentligen räcker?