Pressmeddelanden

Ingen ska behöva utstå våld i hemmet

2015-05-07 13:48 CEST Sollentuna kommun Från och med maj månad kommer du som är Sollentunabo att se affischer mot våld i nära relationer runt om i Sollentuna. Syftet är att uppmärksamma våld i nära relationer och visa vart man kan få hjälp.

Humana är stolta över våra vård- och omsorgsboenden!

2015-05-06 14:50 CEST Humana Humana har arbetat med ensamkommande barn och ungdomar sedan 1992. I Expressens pågående artikelserie kring mottagande av ensamkommande flyktingbarn framställs Humana att sätta kortsiktig vinst före ungdomarnas och skattebetalarnas bästa. Detta är felaktigt. Vår uppgift är att ge ensamkommande som beviljats uppehållstillstånd en trygg, meningsfull och rik introduktion, orientering och integration.

Rädda Barnens mammaindex:  Olika verklighet i världens städer

2015-05-05 01:01 CEST Rädda Barnen Medan allt fler barn i världen får uppleva sin femårsdag, består skillnaderna mellan den rika och fattiga delen av världen. Urbaniseringen har också skapat en ny tydlig klyfta i städerna. I Rädda Barnens årliga mammaindex framgår det att i en majoritet av de undersökta länderna är risken för att dö dubbelt så stor för de fattiga barnen i städerna som för de rika.

Så samspelar syskon kring medier i hemmet

2015-05-04 07:15 CEST Stockholms universitet Medier spelar en stor roll i barns lek och har en central plats i vardagslivet. Men barn är inte bara passiva mottagare av intryck. De väljer vad som passar deras syften och användningen av medierna speglar barnens smak, kompetens och ålder. En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker syskonsamspel och barns mediebruk i hemmet samt konsumtionens betydelse i barnens medievärld.

Madeleine Sjöstedt ny ordförande i föreningen Alla Kvinnors Hus

2015-04-30 11:42 CEST Alla Kvinnors Hus Madeleine Sjöstedt, tidigare kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms Stad, valdes till ny ordförande vid Alla Kvinnors Hus årsmöte.

Metod mot tobak och cannabis nu till mellanstadieelever

2015-04-30 09:34 CEST Örebro universitet Förebyggande insatser mot tobaksrökning bland grundskoleelever minskar också risken för cannabismissbruk. Nikolaus Koutakis, forskare med anknytning till Örebro universitet, har nu tillsammans med grundskolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Åmål och Trollhättan tagit fram en metod för att förebygga tobaks- och cannabisanvändning bland mellanstadieelever.

2015-04-29 11:06 CEST Trygg-Hansa Under våren ökar risken för bränder, många vill elda på tomten samtidigt som marken är torr och det blåser mycket. Enligt en undersökning från Trygg-Hansa visar nya siffror att var fjärde husägare eldar på sin tomt. Trygg-Hansa tipsar nu om vad man bör tänka på innan man sätter igång.

Kommentar till (s)-kampanj: Framtiden börjar inte i skolan - den börjar i familjen

2015-04-28 14:01 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Läs här Haros kommentar till Socialdemokraternas annonskampanj "Framtiden börjar i skolan". Artikeln har även publicerats i Aftonbladets nätupplaga. Fungerande familjer är en förutsättning för att skolan ska fungera. Utan emotionellt trygga och lärbara barn fungerar inte skolan. Vi borde följa Finland, där deras vårdnadsbidrag nyttjas av över 50 %, och skolresultaten är i världsklass.

SOS Barnbyar på plats i jordbävningsdrabbade Nepal

2015-04-26 12:12 CEST SOS Barnbyar Det akuta katastrofarbetet pågår just nu. SOS Barnbyar har väl etablerad verksamhet i landet och fokuserar på att hjälpa barn som förlorat eller kommit bort från sina föräldrar. Det är en humanitär kris som kommer att öka i omfattning. Många barn och familjer är drabbade.

​Brevskrivare har gett 1 644 978 kronor till Childhood

2015-04-23 10:58 CEST World Childhood Foundation Brevskrivare och andra som frankerat brev med PostNords välgörenhetsfrimärke har bidragit med totalt 1 644 978 kronor till Childhoods arbete för utsatta barn. Välgörenhetsfrimärket till förmån för Childhood såldes under 2014 och 2015. För varje häfte frimärken som köptes under perioden skänktes tio kronor oavkortat till Childhoods arbete för allas rätt till en barndom.