Pressmeddelanden

2014-06-13 08:30 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Stegvist godkännande syftar till att förbättra möjligheten för patienter med de största medicinska behoven att få snabbare tillgång till nya läkemedel. Läkemedelsverket har i samråd med TLV och SKL studerat internationella initiativ för stegvist godkännande av nya läkemedel och dess potentiella för- och nackdelar. En delrapport har idag lämnats till regeringen.

2014-06-11 13:20 CEST Inkubera Inkuberas alumnibolag Swedish Pharma är en av de fem utvalda finalisterna i Svenska Dagbladets och Carnegies nationella tävling Framtidens Entreprenör. I morgon, torsdag 12 juni, får de chansen att visa upp sig för professionella investerare vid en exklusiv investerarträff på Carnegie i Stockholm.

2014-06-11 09:11 CEST Roche AB Det vetenskapliga rådet inom europeiska läkemedelsmyndigheten är positiv till att Gazyvaro (GA101) godkänns för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Behandling med Gazyvaro, i kombination med klorambucil, har visat sig ge bättre skydd mot återfall, jämfört med klorambucil som enda behandling samt även visat sig bättre än kombinationen av MabThera och klorambucil.

2014-06-10 12:03 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket fick 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram och utveckla nationella kvalitetsindikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek. Nu har förslag på fem indikatorer tagits fram, och en rapport har lämnats till regeringen som även innehåller förslag om hur ett system med indikatorer skulle kunna införas.

KI Innovations bakom Sveriges första kommersiella biobank för stamceller

2014-06-10 08:32 CEST Karolinska Institutet Innovations AB Det nystartade bolaget Cellaviva planerar Sveriges första kommersiella biobank för navelsträngsblod. Därmed kommer föräldrar att kunna spara stamceller från nyfödda barn. – Vi räknar med att vara igång med insamlandet till årsskiftet, säger Cellavivas VD, Hans-Peter Ekre. Det här är en pionjärverksamhet och det är alltid extra spännande att få möjlighet att utveckla sådana projekt.

ASCO: Nya säkerhetsdata stärker Perjetas roll som ny standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer

2014-06-09 10:59 CEST Roche AB I Socialstyrelsens nya riktlinjer rekommenderas Perjeta vid tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer. Perjeta har visat sig ge en signifikant fördel i överlevnad och rekommenderas numera som ny standardbehandling. Första resultat från en kompletterande studie (PERUSE), med svensk medverkan, ger ny värdefull information om olika behandlingsmöjligheter med Perjeta vid spridd sjukdom.

2014-06-09 08:50 CEST Dag Hammarskjöld Foundation Dag Hammarskjöld Foundation and ReAct—Action on antibiotic resistance— in collaboration with the Division of Global Health, Karolinska Institutet, are gathering some of the world’s leading experts from many sectors to discuss how to tackle antibiotic resistance and how to move a coordinated global agenda forward. The meeting takes place 10–12 June in Uppsala, Sweden.

Socialstyrelsens ADHD-experter lät bli att rapportera hundratals ”intolerabla biverkningar”

2014-06-06 21:21 CEST KMR Det skulle ha blivit hundratals biverkningsrapporter om skador från ADHD-droger, men Socialstyrelsens experter rapporterade inte en enda till Läkemedelsverkets biverkningsregister.

2014-06-05 11:03 CEST MSD

2014-06-03 10:29 CEST MSD Under ASCO presenterades nya data för det immunonkologiska läkemedlet, PD-1 hämmaren pembrolizumab (MK-3475) för behandling av avancerat malignt melanom.