Pressmeddelanden

Succé för årets Medicinska riksstämma!

2013-12-10 10:38 CET Svenska Läkaresällskapet Årets Medicinska riksstämma gick i förnyelsens, fortbildningens och feststämningens tecken. Målet 2 000 deltagare uppfylldes, drygt 2 100 personer deltog i de två dagarnas intensiva program. Det vetenskapliga programmet var i år certifierat samt mer övergripande och sammanhållet över specialitetsgränserna. Många programpunkter var mer än fulltecknade och utställningen välbesökt.

2013-12-10 09:06 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2013.

Läkaresällskapet belönar läkarstudenters forskning!

2013-12-09 15:00 CET Svenska Läkaresällskapet Läkaresällskapet belönar varje år läkarstudenter eller läkare före legitimation för bästa publicerade artikel, 15 000 kr, och bästa projektarbete, 10 000 kr, Asklepiospriset. Årets pristagare är Daniel Olsson, KI, och Anna Jeppsson, Sahlgrenska, som belönas för sin forskning om akuta njurskadors inverkan på hjärtat respektive förbättrad diagnostik vid demenssjukdomen NTH. Grattis och lycka till!

Bättre beredskap mot Tamiflu-resistenta influensavirus

2013-12-09 08:24 CET Umeå universitet Forskare i Umeå och Uppsala har funnit att rester av influensaläkemedlet Tamiflu i vår miljö kan göra influensavirus i fåglar resistenta. Detta kan få allvarliga konsekvenser vid en influensapandemi. Med drygt 14 miljoner kronor från finansiärerna Formas och Vetenskapsrådet ska forskarteamet nu fortsätta studierna med fokus på alternativa antivirala läkemedel.

Psykiatriskt vansinne: över 20 % av unga pojkar i USA har en ADHD-diagnos

2013-12-06 21:11 CET KMR Psyko Pharma spenderar miljardtals kronor på att övertyga allmänhet, myndigheter och media att psykiatriska störningar, såsom bipolärt syndrom och depression, men i synnerhet ADHD, är medicinska sjukdomar, i klass med cancer och diabetes. Dock finns det inga som helst vetenskapliga tester som kan påvisa detta. I brist på bevis använder man sig därför av kändisar för att popularisera ADHD.

Ny utgåva av Läkemedelsboken – i tryck och webbversion

2013-12-05 08:48 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Nu finns den tryckta versionen av den 19:e utgåvan av Läkemedelsboken, LB 2014, tillgänglig. Samtidigt med den tryckta utgåvan lanseras också en ny webbversion på www.läkemedelsboken.se som fungerar för alla skärmstorlekar.

Sjukvård i skottlinjen

2013-12-03 14:22 CET Svenska Läkaresällskapet Idag använder sig andra än ideella organisationer av begreppet ”humanitär” för att skapa moralisk tyngd. Det har lett till att våld ofta riktas mot vårdpersonalen på plats vid olika oroshärdar. SLS arrangerar i samarbete med Läkare Utan Gränser och Amnesty den 4 december ett seminarium för att visa på vikten av en helt opartisk humanitär hjälp, effekterna av våldet och vad vi kan göra åt det.

Weifa chooses BizView from NCG Group to streamline budgeting and reporting

2013-12-03 10:00 CET NCG Group Weifa AS – Norway’s largest fully-integrated pharmaceutical company - has chosen BizView in order to simplify their budgeting processes and related reporting requirements.

Weifa väljer BizView från NCG Group för effektivisering av budgetering och rapporting

2013-12-03 09:30 CET NCG Group Weifa AS - Norges största fullt integrerade läkemedelsföretag - har valt BizView för att förenkla sina budgeteringsprocesser och tillhörande rapporteringskrav.

Ordföranden för Cochraneinstitutet i Norden: Psykiatrin är värre än maffian.

2013-11-29 21:02 CET KMR Professor Peter Gøtzsche, ordförande för nordiska Cochraneinstitutet, hävdar att psykiatrin är rent kriminell; att en enda psykiatrisk medicin dödat över 200 000 människor; att de uppför sig långt värre än den organiserade maffian och Hells Angels. De psykiatriska läkemedelsbolagen har fått böta långt över 100 miljarder kronor – ändå fortsätter de med sin kriminella verksamhet.