Pressmeddelanden

2014-06-02 13:30 CEST Roche AB Patienter som svarat bra på behandling med Erivedge fick inte tillbaka sin basalcellscancer när de avslutat behandlingen. Det visar uppföljningsdata från den registreringsstudie som presenterades på ASCO under måndagen.

2014-06-02 13:30 CEST Roche AB Patienter med en speciell sorts spridd lungcancer levde betydligt längre utan att sjukdomen förvärrades när två olika cancerläkemedel kombinerades. Det visar en studie som i dag presenterades vid världens största vetenskapliga kongress på cancerområdet, ASCO, i Chicago, USA.

2014-06-02 11:15 CEST Cochlear Nordic AB Cochlear Limited (ASX:COH), marknadsledande på implanterbara hörsellösningar, tillkännagav idag att Cochlear™ Nucleus® Profile™-serien kommer att lanseras i Europa i juni. Cochlear Nucleus Profile-implantatet med Contour Advance®-elektrod är först ut i Profile-serien. Implantatet är det tunnaste på marknaden och kommer att fungera som plattform för företagets kommande generation av implantat.

Nu varnar också BUP för missbruk av ADHD-droger

2014-05-30 21:23 CEST KMR Det tog tid, men nu inser också företrädare för Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), att deras utskrivning av ADHD-droger leder till allvarliga missbruksproblem.

2014-05-27 09:14 CEST MSD MSD kommer under ASCO 2014 att presentera data för den immunonkologiska läkemedelskandidaten, PD-1-hämmaren, MK-3475 vid behandling av tre olika tumörtyper; malignt melanom, icke småcellig lungcancer och huvud- och halscancer. MK-3475 prövas just nu inom FDAs ”Accelerated Approval Program” för malignt melanom.

Svensk sjukvård följer inte lagen

2014-05-26 12:52 CEST Svenska Läkaresällskapet När beslutsunderlaget i vården inte längre utgörs av medicinska bedömningar utan av ekonomiska, har ekonomin i stället för att vara ett medel blivit målet. Detta står i strid med lagstiftarens intentioner menar Svenska Läkaresällskapet genom arbetsgruppen för En värdefull vård i en artikel i Svenska Dagbladet den 26 maj.

274 000 bebisar från 0 till 1 år och 370 000 småbarn 2-4 år får psykiatriska droger.

2014-05-24 08:29 CEST KMR Vi skrev tidigare om att myndigheter i USA rapporterade att 14 000 småbarn 2 till 4 år får amfetamin för sin påstådda ADHD. Men i verkligheten är det långt, långt värre. Nya data som KMR tagit fram från officiella källor visar att en halv miljon bebisar och småbarn blir neddrogade med kraftiga psykiatriska droger. Detta nämns inte i rapporten från myndigheterna.

14 000 småbarn 2-4 år får amfetamin i USA

2014-05-23 21:17 CEST KMR Inte nog med att 20 procent av alla tonårspojkar i USA har fått ADHD-diagnos, och 10 procent får amfetamin för det; att 11 procent av alla barn 4-18 år fått ADHD-diagnos och sex procent droger; att sammanlagt 6,4 miljoner barn och ungdomar får centralstimulerande droger; att det säljs 60 ton amfetaminliknande droger för 10 miljarder dollar per år. För det blir värre.

239 personer gripna i internationell operation mot olagliga läkemedel

2014-05-22 14:00 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency 111 länder deltog i en stor internationell operation mot olagliga läkemedel. Över 10 600 webbsidor har stängts ner och 7,6 miljoner tabletter har tagits i beslag till ett värde av cirka 200 miljoner svenska kronor. Det blev resultatet när myndigheter runt om i världen gemensamt slog till mot handeln med olagliga läkemedel.

Utökat samarbete mellan sjukvården, akademin och den forskande industrin

2014-05-22 09:11 CEST MSD Ett gemensamt ”Letter of Intent” är startskottet för ett närmare samarbete mellan Stockholms Läns landsting och läkemedelsföretaget MSD. Det gemensamma målet för det utökade samarbete är att uppnå ökad kvalitet i vården av Stockholms äldre och sjuka, med särskilt fokus på terapiområden där det finns ett uppdämt och växande behov av bättre behandling eller diagnostik.