Pressmeddelanden

Utökat samarbete mellan sjukvården, akademin och den forskande industrin

2014-05-22 09:11 CEST MSD Ett gemensamt ”Letter of Intent” är startskottet för ett närmare samarbete mellan Stockholms Läns landsting och läkemedelsföretaget MSD. Det gemensamma målet för det utökade samarbete är att uppnå ökad kvalitet i vården av Stockholms äldre och sjuka, med särskilt fokus på terapiområden där det finns ett uppdämt och växande behov av bättre behandling eller diagnostik.

2014-05-22 05:58 CEST Forska!Sverige Idag bjuder Forska!Sverige in till en debatt om hur vi ska vända den negativa tillväxten för forskning och utveckling i Sverige. Debatten, som äger rum på Tillväxtdagarna, är högaktuell i och med Pfizers bud på AstraZeneca. Politiker och ledare för företag och akademi kommer diskutera vilka förändringar som behövs för att Sverige ska kunna bli ett mer attraktivt land för företagens FoU-verksamhet.

Pär Svärdson och apotea.se tog hem Årets e-handel på NORDIC ECOMMERCE AWARD 2014!

2014-05-21 13:06 CEST Apotea.se Det blev Pär Svärdson och apotea.se som tog hem priset för Årets e-handel 2014 på Nordic Ecommerce Award igår. Priset delas ut till den e-handel som genom nya lösningar och innovationer bidrar till branschens utveckling.

2014-05-19 12:25 CEST Forska!Sverige AstraZeneca är oerhört viktigt för Sverige. Ekosystemen inom life science behöver både akademisk forskning, en forskningsvänlig vård och små och stora företag. Det är därför en lättnad att AstraZeneca avvisar Pfizers slutbud, men det betyder inte att vi kan slappna av. Det måste bli en väckarklocka för att stärka Sverige som en attraktiv nation för life science-företag.

2014-05-13 09:33 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency I sjukvården förekommer många smärtsamma procedurer på barn, från enklare provtagning hos nyfödda till avancerade kirurgiska ingrepp. Vid alla procedurer på barn är ett gott omhändertagande med god smärtlindring viktigt. Samtidigt finns akuta risker vid användning av potenta smärtläkemedel för barn. Läkemedelsverket har nu tagit fram ett dokument för att ge stöd till säker och effektiv behandling.

NanoForum 2014 presents nominated company Spago Nanomedical

2014-05-12 16:01 CEST SwedNanoTech Many excellent candidates have been nominated for SwedNanoTechs annual award Årets Nanoföretag (Swedish Nanotechnology Company of the Year). Here you can read an interview about the nominated company Spago Nanomedical with their CEO, Andreas Bunge. Spago Nanomedical is one of five nominees that will give presentations during the conference Nanoforum 2014, May 15th in Stockholm.

NanoForum 2014 presents nominated company Polymer Factory

2014-05-09 18:29 CEST SwedNanoTech Many excellent candidates have been nominated for SwedNanoTechs annual award Årets Nanoföretag (Swedish Nanotechnology Company of the Year). Here you can read an interview about the nominated company Polymer Factory with their CEO, Andreas Nyström. Polymer Factory is one of five nominees that will give presentations during the conference Nanoforum 2014, May 15th in Stockholm.

Varför dröjer introduktionen av nya cancermediciner i Sverige?

2014-05-09 10:59 CEST Svenska Läkaresällskapet Det har på senare år skett en explosionsartad kunskapsutveckling när det gäller förståelsen av cancercellers biologi och man ser en glädjande utveckling och effekt av ett flertal nya viktiga cancermediciner. I Sverige dröjer dock ofta introduktionen av dessa läkemedel - varför? Hälsoekonomiska aspekter inom området diskuteras på Läkaresällskapet med bl a Jonas Bergh den 13 maj kl 18. Välkommen!

FDA accepterar ansökan för marknadsgodkännande av PD-1-hämmaren MK-3475 vid malignt melanom

2014-05-08 15:18 CEST MSD MK-3475 är klassificerad som ”Break Through Therapy” av amerikanska FDA och har tidigare beviljats ”Rolling submission” vilket innebär att FDA får data att bedöma allt eftersom de tas fram. MSD meddelar att ansökan för marknadsgodkännande vid behandling av malignt melanom nu är komplett och accepterad av FDA.

Lägesrapport 2014: Oron för minskad forskning i Sverige är berättigad

2014-05-08 08:42 CEST Forska!Sverige Sverige har en negativ tillväxttakt för forskning och utveckling i relation till BNP. I en jämförelse mellan 33 länder i Europa hamnar Sverige trea från slutet. Det beror främst på minskade företagsinvesteringar. Samtidigt satsar en rad länder mer på offentligt finansierad civil forskning än Sverige. Det visar stiftelsen Forska!Sveriges nya lägesrapport.