Pressmeddelanden

2014-06-30 16:47 CEST MSD Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA har accepterat ansökan om att pröva MSDs PD-1-hämmare pembrlolizumab (MK-3475) för marknadsgodkännande för behandling av avancerat malignt melanom. Om substansen godkänns av Europeiska kommissionen kan MK-3475 därmed bli det första immunonkologiska läkemedlet i klassen PD-1-hämmare som godkänns.

Almedalen: Psykiatrin fungerar inte till enorma kostnader

2014-06-29 13:52 CEST KMR Under Almedalsveckan delar KMR ut 5000 ex av tidningen ”mänskliga rättigheter” till politiker, berörda organisationer och enskilda. Vi vill rikta uppmärksamheten på att psykiatrin faktiskt inte har några resultat – det bara låter så. Men ändå spenderar staten och kommunerna miljardbelopp på psykiatrin.

2014-06-29 11:58 CEST MSD Utan nya innovationer och ett ständigt förnyelsearbete överlever inte företagen och den svenska välfärden. Under de kommande årtiondena kommer antalet lönsamma innovationer att vara helt avgörande för om ett land blomstrar eller stagnerar. Tid: Tisdagen den 1 juli, kl 15:00-17:00 Plats: Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen, Strandgatan 6

2014-06-26 12:11 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Regeringen har utsett Catarina Andersson Forsman till ny generaldirektör på Läkemedelsverket. Hon kommer närmast från Stockholms läns landsting där hon för närvarande arbetar som biträdande landstingsdirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör.

Svenska Läkaresällskapet belönar bra medicinsk forskning

2014-06-24 10:19 CEST Svenska Läkaresällskapet Nytt om Alzheimers sjukdom, bukkirurgi, psoriasis och cancer - Svenska Läkaresällskapet belönar medicinsk forskning. Jubileumspriset, 150 000 kronor, går i år till professor Ole Suhr, Umeå Universitet, för hans forskning på familjär amyloidos med polyneuropati "Skelleftesjukan", som lett till ny behandling av denna allvarliga sjukdom. Priserna delas ut vid SLS Årshögtid 4 november.

2014-06-24 08:01 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tagit fram en nya rekommendation för förebyggande behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Dödligheten har minskat i Sverige under de senaste 30 åren, mycket genom bättre levnadsvanor och minskad rökning. Då befolkningen blir allt äldre spelar samhällsåtgärder, livsstilsåtgärder och förebyggande medicinska åtgärder ändå en viktig roll för att minska sjuklighet och dödlighet.

DN:s Karin Bojs för ut ovetenskapliga data om antidepressiva till unga

2014-06-23 20:20 CEST KMR De samlade kliniska studierna av antidepressiva på unga visar tydligt att dessa är utan positiv effekt och ökar risken för självmordshandlingar. Det här accepteras inte av DN:s vetenskapsreporter Karin Bojs, som förvandlar falska samband om motsatsen till närmast absoluta sanningar. Man kan sammanfatta det med Mark Twains ordspråk: ”lögn, förbannad dikt och statistik”.

2014-06-23 13:00 CEST Roche AB NLT-gruppen ger en positiv rekommendation för cancerläkemedlet Avastin (bevacizumab) vid primärbehandling av avancerad äggstockscancer. NLT-gruppen är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) organ för utvärdering av nya läkemedel och ger landstingen rekommendationer i läkemedelsfrågor. Gruppen bedömer behandling med Avastin som kostnadseffektiv.

Vårdens viktigaste frågor - delta i Svenska Läkaresällskapets Almedalsdebatter

2014-06-18 15:42 CEST Svenska Läkaresällskapet Vården spås bli en av de hetaste frågorna under årets Almedalsvecka. Läkaresällskapet är på plats; vi initierar och driver debatt om utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård för patientens bästa. Vi arrangerar program för att lyfta några av hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor: Jämlik vård och forskning, hälsofrämjande arbete och levnadsvanor, En värdefull vård och fortbildning av läkare.

2014-06-18 13:08 CEST Svenska Mässan För en säkrare och effektivare industriproduktion får lab och analys en allt viktigare roll. Den tekniska utvecklingen är snabb och krav från myndigheter skärps. Att vara uppdaterad med vad de nya direktiven innebär är inte alltid det lättaste.