Pressmeddelanden

Sveriges höga aborttal kan förklaras av att svenska kvinnor vet för lite om preventivmedel och förlitar sig på ineffektiva metoder

2015-09-22 08:30 CEST MSD Sverige har, trots subventionerade preventivmedel, högst aborttal i Västeuropa. Nu visar en nyligen publicerad nationell studie att svenska kvinnor använder preventivmedel i mindre utsträckning än kvinnor i andra länder och att fler använder ineffektiva metoder.

2015-09-22 08:00 CEST Stockholmsmässan I morgon öppnar Digital Health Days, en två dagars konferens med fokus på gränssnittet mellan IT, hälsovård och biovetenskaper. Intresset har växt stadigt sedan starten för två år sedan, och när konferensen nu drar igång för tredje gången så väntas närmare 500 deltagare. Forskare, läkare och IT-specialister förstås, men även politiker, investerare och representanter för patientorganisationer.

Forska!Sverige om regeringens budgetproposition för 2016

2015-09-21 12:01 CEST Forska!Sverige Idag presenterar regeringen sin budgetproposition för 2016. Propositionen innehåller angelägna satsningar inom life science-området, men den stora utmaningen med en negativ tillväxttakt för forskningen kvarstår. Forska!Sverige ser därför fram emot den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Varför antidepressiva inte fungerar

2015-09-18 21:02 CEST KMR De flesta som jobbar med deprimerade människor vet att antidepressiva medel inte fungerar. I USA där läkemedelsannonsering är tillåten kan man därför få se följande annons i TV: En ledsen kvinna placeras i dyster miljö där en övergripande röst undrar om det antidepressiva medlet kanske inte fungerar tillräckligt bra. Svaret, säger rösten, kan vara att ta en andra medicin.

2015-09-17 16:31 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced findings from a new post-hoc analysis of two Phase III trials, in which dapagliflozin, a sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitor, 5 and 10 mg/d demonstrated greater reductions on HbA1c and systolic blood pressure (SBP) in patients with type 2 diabetes

2015-09-16 13:39 CEST MSD Resultaten pre­senteras idag kl 16.00 – 17.30 i session OP 19, presentation 110, på den europeiska diabetes­kongressen (www.easd.org) i Stockholm; Omarigliptin, a once-weekly DPP-4 inhibitor, provides similar glycaemic control to sitagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on metformin; E.Gantz, E. Lai, S. Suryawanshi, P. Andryuk, S. S. Engel, USA

2015-09-16 08:30 CEST AstraZeneca AstraZeneca tillkännagav i dag publiceringen av viktiga data om total överlevnad (overall survival OS) från FIRST*-studien, en randomiserad, öppen multicenterstudie i fas II där man jämför första linjens behandling med östrogenreceptorantagonisten Faslodex® (fulvestrant) 500 mg mot aromatashämmaren Arimidex® (anastrozol), hos postmenopausala kvinnor med ER-positiv bröstcancer i avancerat stadium.

Svenska Läkaresällskapets upprop om flyktingkatastrofen!

2015-09-15 14:39 CEST Svenska Läkaresällskapet Miljontals människor har under en lång tid lidit svårt med anledning av kriget i Syrien och krigs- och konflikthärdar i Nordafrika. Utvecklingen de senaste veckorna med flyktingströmmar i Europa, i en omfattning som vi inte sett sedan andra världskriget, sätter vår humanism och förmåga att agera på prov på ett sätt som vi inte mött på flera decennier. Läs vårt upprop.

Strategier för att minska bakteriekolonisering av ytor

2015-09-14 10:51 CEST Umeå universitet De mest svårbehandlade bakteriella infektionerna är kroniska infektioner där bakterier bildat så kallade biofilmer. Biofilmer är beläggningar som skapas på en yta och består av tätt packade samhällen av bakterier omgivna av ett lager med ämnen som de själva utsöndrat. Kemisten Shoghik Hakobyan har i sin avhandling studerat vägar till att minska bakteriekoloniseringen.

Vem blir Årets Tekniker 2015?

2015-09-14 10:00 CEST Handelskammaren ​Det är med stolthet vi för tredje året delar ut priset: Årets Tekniker – ett pris till en tekniker som gör skillnad! Teknik är det mänskligaste som finns. För att visa just detta delar Handelskammaren, i samarbete med Alfa Laval, Bona AB, Chefspoolen, Deloitte, HMS, Höganäs, Moll Wendén, SEB och Trelleborg AB, varje år ut ett pris till Årets Tekniker.