Pressmeddelanden

Forska!Sveriges generalsekreterare i regeringens expertgrupp

2015-06-03 14:31 CEST Forska!Sverige

2015-06-03 08:03 CEST AstraZeneca ​AstraZeneca today announced that 86 abstracts reporting results of the company’s research and development in diabetes have been accepted for presentationat the 75th Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA) in Boston, 5-9 June 2015.

2015-06-02 08:04 CEST AstraZeneca AstraZeneca and MedImmune, the Company’s global biologics research and development arm, provided an update on the progress of their combination-focused immuno-oncology pipeline at an investor science event at the American Society of Clinical Oncology (ASCO) meeting in Chicago on 1 June 2015.

Svåra nervskador vanligaste anledning att cellgiftsbehandlingar avbryts.

2015-06-02 08:00 CEST NextMedia förebyggande behandling, PledPharmas nyligen avslutade fas IIb-studie PLIANT en välkommen nyhet. PLIANT-studien har utförts i åtta länder och omfattar 173 patienter som behandlats med cyto­statika mot avancerad tjock- och ändtarmscancer. Två patientgrupper förbehandlades med två olika doser av PledPharmas läkemedelskandidat och jämfördes med en kontrollgrupp som enbart fått placebo.

2015-06-01 11:16 CEST MSD

Gazyvaro, en ny antikropp, ger nytt hopp till patienter med lymfom

2015-06-01 09:38 CEST Roche AB Patienter med lågmaligna lymfom som tidigare fått standardbehandling med antikroppen MabThera, men visat sig vara refraktära mot denna, levde signifikant längre utan att sjukdomen försämrades, efter behandling med den nya antikroppen Gazyvaro. Det visar resultat från fas III-studien GADOLIN som presenteras idag som en av huvudnyheterna den pågående amerikanska cancerkongressen ASCO i Chicago.

2015-06-01 08:00 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency ​ Ca 10 % av befolkningen har astma vilket gör sjukdomen till en av våra folksjukdomar. Hos ungefär hälften är sjukdomen lindrig, men den kan även ge svåra och ibland livshotande andningssymtom. Det är viktigt att astma diagnosticeras och behandlas korrekt.

SHARON STONE SAMARBETAR MED GALDERMA I EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE KAMPANJ FÖR ATT VISA UPP EXEMPEL PÅ NATURLIGA RESULTAT AV ESTETISKA BEHANDLINGAR

2015-06-01 08:00 CEST Galderma Nordic AB Galderma utmanar en vanlig uppfattning om att estetiska behandlingar kan leda till överdrivna resultat, genom att demonstrera verkliga, diskreta resultat.

2015-05-31 15:06 CEST AstraZeneca

2015-05-30 15:01 CEST AstraZeneca