Pressmeddelanden

Lägesrapport 2014: Oron för minskad forskning i Sverige är berättigad

2014-05-08 08:42 CEST Forska!Sverige Sverige har en negativ tillväxttakt för forskning och utveckling i relation till BNP. I en jämförelse mellan 33 länder i Europa hamnar Sverige trea från slutet. Det beror främst på minskade företagsinvesteringar. Samtidigt satsar en rad länder mer på offentligt finansierad civil forskning än Sverige. Det visar stiftelsen Forska!Sveriges nya lägesrapport.

2014-05-08 08:00 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsanvändning är förenat med både nytta och risk. Rapporten Läkemedelssäkerhet 2013 ska bidra till att öka kunskapen om läkemedelssäkerhet, främja aktiviteter kring läkemedelssäkerhet och motivera till rapportering av läkemedelrelaterade händelser.

NLT rekommenderar användning av Kadcyla vid spridd HER2-positiv bröstcancer

2014-05-07 16:40 CEST Roche AB NLT- gruppen, rekommenderar landstingen att använda Kadcyla vid spridd HER2-positiv bröstcancer till patienter som redan behandlats med Herceptin och cytostatika. NLT är en grupp inom Sveriges kommuner och landsting som värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen.

2014-05-05 14:55 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket genomför en registerstudie för att klarlägga förekomst och konsekvens av förgiftningar med paracetamol.

Birgitta och Cecilia är Årets Bröstvänner 2014

2014-05-05 06:30 CEST Roche AB Den 29 april tog Birgitta Granström och Cecilia Graffman emot utmärkelsen Årets Bröstvän på van der Nootska Palatset i Stockholm. Priset, som sedan 2006 delas ut av bröstcancersajten Breastfriends.se, går till en privatperson samt någon inom cancervården som på ett särskilt sätt stöttat bröstcancerdrabbade kvinnor.

Hur en missbrukare skapas inom den svenska vården

2014-04-26 08:50 CEST KMR Jan hade ett lätt missbruksproblem och kom till vården för att få hjälp. Han hade växt upp med missbrukande förälder och hade en önskan att inte själv bli narkoman och sökte hjälp för detta. Istället för hjälp fick han närmare ett halvt hekto amfetamin av psykiatrin på knappt sex månader.

2014-04-25 08:01 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Under 2013 har 418 rapporter om biverkningar av läkemedel hos djur sänts in till Läkemedelsverket. Drygt hälften av alla rapporter handlar om biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt och häst som står för ca 15 % var av rapporteringen.

Socialstyrelsens nya riktlinjer: Perjeta ny standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer

2014-04-24 14:41 CEST Roche AB Två målinriktade läkemedel, Perjeta och Kadcyla, rekommenderas av Socialstyrelsen för behandling av patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer. Det framgår i de nya uppdaterade nationella riktlinjerna för bröstcancersjukvård som presenterades i veckan. Båda läkemedlen har visat sig ge en signifikant fördel i överlevnad jämfört med tidigare tillgängliga behandlingsalternativ.

2014-04-24 14:37 CEST Forska!Sverige Den oberoende stiftelsen Forska!Sverige välkomnar Socialdemokraternas vårmotion, där life science pekas ut som ett prioriterat område.

Hoppas reducera dödligheten i malaria

2014-04-22 09:17 CEST KTH Enligt WHO tog malaria 627 000 människoliv år 2012, till största delen från barn under 5 år. Nu har forskare vid bland annat KTH kommit underfund med hur man skulle kunna särskilja patienter med en lättare form av malaria från de som utvecklar betydligt svårare och mer dödliga varianter. I förlängningen kan forskningsresultatet innebära både att liv kan räddas och mindre mänskligt lidande.