Pressmeddelanden

2015-02-11 10:09 CET Axfood AB ​Aktieägarna i Axfood Aktiebolag (publ), org nr 556542-0824, kallas till årsstämma onsdagen den 18 mars 2015 kl. 17.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

Medius säljer affärssystemverksamheten Medius Dynamics AB

2015-02-10 09:30 CET Medius För att tydligare fokusera på vårt mål att bli den ledande aktören inom cloud-baserad elektronisk fakturahantering säljer Medius sin konsultverksamhet inom Microsoft Dynamics affärssystem, Medius Dynamics AB, till den danska IT-koncernen EG.

2015-02-09 15:53 CET Skanska AB Therese Tegner blir ny chef för SFS. Therese har en gedigen bakgrund som jurist men har på Skanska ansvarat för garantier och har genom sitt chefskap över Project Advisory även varit ansvarig för försäkring och projektfinansiering. Therese tillträder sin position den 1 april.

Lantmännen ökar resultatet och föreslår historiskt hög utdelning

2015-02-09 10:36 CET Lantmännen Lantmännens resultat för 2014, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 740 MSEK (683). Styrelsen föreslår en historiskt hög utdelning om totalt 463 MSEK.

2015-02-09 07:15 CET Almis mediarum Företaget Billhop har utvecklat en tjänst som hjälper små och medelstoraföretag att hålla koll på sin likviditet. Många företag tvingas belåna eller sälja sina egna fakturor till olika factoringbolag. Men genom att använda företagets kort och dess betal- eller kreditutrymme som buffert kan likviditetshotet undvikas. Almi Invest har deltagit i en emission på drygt 12 mkr till Billhop.

2015-02-07 03:09 CET Senior Advisers - ett nätverk av erfarna rådgivare i Stockholm Senior Advisers har fått ett uppdrag i projektet ”Strategiskt styrelsearbete” från Tillväxtverket. Projektets syfte är att ge små företag möjlighet att utveckla ett mer strategiskt styrelsearbete för att skapa bättre förutsättningar för affärsutveckling och hållbar tillväxt. Tillväxtföretag med intresse av att medverka som pilotföretag kan få ett lyft i sitt strategiska styrelsearbete.

Delårsrapport Q1-Q2 juli-dec 2014 för Kentima Holding AB

2015-02-06 10:27 CET Kentima AB Delårsrapporten för Kentima Holding AB Org.nr 556590-2151 finns från 2015-02-06 tillgänglig på företagets hemsida, www.kentima.com.

2015-02-06 08:30 CET Fastighetsbyrån 6 procent av svenska folket har högt förtroende för fastighetsmäklare, vilket är en nedgång från 8 % våren 2013. Yrkesgrupper med lägre förtroende än mäklare är politiker, fondförvaltare och bilhandlare. Läkare toppar listan med högst förtroende. Nya undersökningen visar även att svenskar ser mäklare som en driven, social, rik, 35-årig, medelsnygg, medelsmart man med traditionella kläder och BMW.

Sveriges version av Kickstarter, hamnar som enda nystartade bolag i kategorin "Finanssnillen" på Supertalang 2015 listan

2015-02-04 13:46 CET FundedByMe Igår kl 19 presenterades listan över Sveriges Supertalanger 2015. I kategorin "Finanssnillen" listas Daniel Daboczy, vd och medgrundare av FundedByMe med det enda nystartade och självstartade finansbolaget. Daniel Daboczy har med Arno Smit startat FundedByMe och har sedan dess start för 4 år sedan samlat in 100 miljoner kronor åt entreprenörer och kreatörer genom crowdfunding.

2015-02-03 09:45 CET Alektum Inkasso AB Kronofogden (KF) säger sig arbeta hårt för att minska överskuldsättningen. Lika hårt verkar statliga Transportstyrelsen och Radiotjänst arbeta för att öka den. Vid årsskiftet utgjordes 8 av 10, eller drygt 1 miljon, av ärendena hos KF av trängselskatteavgifter och TV-avgifter. Statliga bolag kör i en egen gräddfil och driver in skulder med metoder som förvärrar situationen för många redan utsatta.