Nyheter

SVT sänder Bemanningsföretagens Almedalsseminarium

2014-06-27 13:34 CEST Bemanningsföretagen Bemanningsbranschen röner ett allt större intresse bland media och allmänhet. Många personer kommer att lyssna på branschorganisationens seminarium på onsdag förmiddag i Almedalen. För er som inte har möjlighet att på palts ta del av detta sänder SVT ett sammandrag i SVT2 onsdag 2 juli 2014 kl 13:00.

SVU-rapport 2014-08: Pilotstudie – Termofil efterrötning för hygienisering och minskad slamproduktion (Avlopp och miljö)

2014-06-27 13:15 CEST Svenskt Vatten AB Termofil rötning av mesofilt rötat slam har utvärderats som hygieniseringsmetod i ett pilotförsök. Gasproduktion, utrötningsgrad och avvattningsegenskaper har undersökts. Slammet har sedan luftats i syfte att titta på förändrade avvattningsegenskaper samt eventuell reduktion av läkemedelsrester. Författare: Jesper Olsson, Magnus Philipson, Hans Holmström, Eric Cato

SVU-rapport C_LTU2014_27-117: Metoder för att undersöka extrema regnhändelsers påverkan på dagvattensystemet (Rörnät & klimat)

2014-06-27 12:58 CEST Svenskt Vatten AB Rapporten ger en kortfattad genomgång av olika metoder att undersöka dagvattensystemets funktion vid extrem nederbörd. Författare: Anna-Maria Gustafsson, Gilbert Svensson, Maria Viklander, Stadens vatten/VA-teknik, Luleå tekniska universitet

SVU-rapport C_DRICKS_VB2012: Verksamhetsberättelse, DRICKS 2012 (Dricksvatten)

2014-06-27 12:55 CEST Svenskt Vatten AB Rapporten beskriver resultaten inom DRICKS under 2012. Resultat och kunskap presenteras inom regional risk- och sårbarhetsanalys, benchmarking av vattenverk samt jämförelse av sjukvårdsrådgivningsdata med ledningsnätshändelser för bedömning av ledningsförnyelse. Forskningsresultat har kommunicerats till branschen genom seminarier och konferenser. Författare: Thomas Pettersson

Tysta offentliga rum - en satsning på 20 miljoner

2014-06-27 12:26 CEST Johanneberg Science Park Göteborg och London blir testarenor för innovationsprojektet som ska ge stadsmänniskan ro. IMCG leder satsningen. Johanneberg Science Parks roll är en del inom projektledning med samordning av stadens aktörer och demonstratorer.

Akida Omsorg AB förvärvas av Nytida AB

2014-06-27 09:54 CEST Moll Wendén Advokatbyrå Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare när Akida Omsorg AB förvärvades av Nytida AB. Moll Wendén Advokatbyrå företrädde säljarna i legala frågor. Nytida är en av Sveriges största privata aktörer inom stöd och omsorg och Akida Omsorg är ett företag med verksamheter inom psykiatri- och missbruk- och LSS-området.

Mason är medlem i SACC – Swedish American Chamber of Commerce

2014-06-27 09:00 CEST Mason Management AB Mason Management har stora framgångar som leverantörer av interimschefer på ledande befattningar, både i Sverige och internationellt. Masons medlemskap i SACC ger dem särskilda möjligheter att kunna stödja och hjälpa svenska företag som investerar i USA.

Stockholm Life Newsletter - June 2014

2014-06-26 13:49 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm

 Green Innovation Contest deltar under CONNECT Green Week

2014-06-26 13:20 CEST Innovatum CONNECT Green Week är tillbaka och samlar gröna investerare och svenska miljöteknikföretag som söker kapital. Innovatums tävling Green Innovation Contest brinner för att öka förutsättningarna att svenska och medverkar därför under turnéns stopp runt om i landet, med syfte att såväl inspirera som att låtas inspireras.

Allt om Stockholm rapporterar från Pontus Frithiofs sommarbar

2014-06-26 10:55 CEST Pontus Frithiof Igår onsdag var det premiär för Pontus Frithiof och barchef Ola Carlsons säsongssatsning Sommar-Noceur. En bar där det från nu och till och med 16:e augusti kommer att råda fullständig beach-bar-semesterstämning. Läs vad Allt om Stockholm ansåg om spektaklet.