Kontaktpersoner

Peter Steen

Peter Steen

2015-10-12 06:00 CEST

Margareta Steinsvik

Margareta Steinsvik

2015-10-09 13:43 CEST

Viktor Backemar

Viktor Backemar

2015-10-07 09:13 CEST

Viktor är kommunikatör med erfarenhet från Prime PR och leder ett flertal marknadsproje...

Niclas Hannerstig

Niclas Hannerstig

2015-10-07 09:11 CEST

Niclas är konsult, specialiserad på tvist och process kopplade till varumärkes-, upphov...

Kristoffer Söderlund

2015-10-06 22:37 CEST

Tonny Svensson

Tonny Svensson

2015-10-04 00:36 CEST

Johnny Carlsson

Johnny Carlsson

2015-10-01 15:48 CEST

Johnny Carlsson är projektledare för IT och web för Innovastart.se

Claes Norinder

Claes Norinder

2015-10-01 15:37 CEST

Claes Norinder är grundare och CEO för Innovastart.se

Sanna Gernandt

Sanna Gernandt

2015-10-01 14:16 CEST

Åsa Jacobson

2015-10-01 10:15 CEST