Kontaktpersoner

Carin Steen Wahlqvist & Jörgen Wahlqvist

Sweden Hotels Carin & Jörgen äger driver Hotell Conrad och Hotell Aston sedan 8 maj 2014. Båda hotellen ingår i hotellkedjan Sweden Hotels.

Karin Korpe
Johan Claesson
Sara Arildsson
Ulrika Sandberg

Moll Wendén Advokatbyrå Ulrika Sandberg arbetar hos Moll Wendén sedan våren 2014. Hon har tidigare tjänstgjort som tingsnotarie vid Örebro tingsrätt. Ulrika arbetar med allmän affärsjuridik med inriktning på arbetsrätt.

Claes Olsson

OF Ekeri AB

Peter Röing

Lexi Peter grundade Lexi AB med en vision om att utveckla lösningar för att underlätta hela leverantörskedjan och Spend Management utifrån kunders perspektiv samt förbättra kvalitén i de levererade produkterna och öka klienters lönsamhet både kortsiktigt och långsiktigt. Peter har själv många års erfarenhet i teknik- och elektronikbranschen och är en försäljningsdriven entreprenör och...

Petra Örlegård

Lexi Petra Örlegård är ansvarig för all marknadsföring och kommunikation på Lexi AB.

Michael Gumowski

Driver Seat Management AB