Kontaktpersoner

Eva B Nilsson
Leila Andersson
Pontus Holgersson

Consector AB Ledamot och VD med mångårig erfarenhet inom bank- och finansbranschen. Senast verksam inom Brummer & Partners som försäljningsansvarig för försäkringsbolaget Brummer Life. Pontus har även drivit eget bolag inom Söderberg & Partners-koncernen under ett flertal år. Huvudsaklig kompetens och erfarenhet finns inom kapitalförvaltning, finansiell rådgivning, försäkringsförmedling och strategisk...

Jonas Ryberg

Consector AB Ledamot och vice VD som har arbetat inom finansbranschen under de senaste fem åren. Erfarenhet finns främst inom Investment banking, hedgefond och förmögenhetsförvaltning. Under de senaste tre åren har Jonas varit delaktig i lanseringen av försäkringsbolaget Brummer Life inom Brummer & Partners samt startat upp bolagets distribution och försäljningskanaler. Till den akademiska bakgrunden hör...

Poa Collins
Joel Svensson

Partykungen

Annika Engström

Tekniska Högskolan (JTH) Mellanmänsklig kommunikation i utvecklingsprocesser är Annikas stora intresse. På senare år har fokus riktats mot arbetsplatsers relationer, ledare och medarbetare och hur dessa kommunicerar för att gynna lärande och idéutveckling. En verksamhets ledning och organisering skapar förutsättningar för en god mellanmänsklig kommunikation vilken i sin tur skapar förutsättningar för en god...

Ulrika Saxon