Pressmeddelanden

2014-11-07 10:51 CET Stockholms Handelskammare Stockholms län är Sveriges tillväxtmotor. Senaste Stockholmsbarometern visade på en fortsatt förbättring av konjunkturen i huvudstadsregionen. Fortsätter den positiva konjunkturspiralen? Hur utvecklas Stockholms stora tjänsteintensiva ekonomi? Vilka tecken kan vi se i den konjunkturkänsliga byggindustrin?

2014-11-07 08:53 CET Skanska AB Januari-september 2014 jämfört med januari-september 2013

Catella Q3-rapport: IPM konsoliderat som dotterbolag och  fortsatta starka inflöden till våra fonder

2014-11-07 07:10 CET Catella Det rekordlåga ränteläget gör fastigheter, krediter och aktier än mer attraktiva som investeringar, vilket gynnar efterfrågan på våra produk-ter och tjänster. Under årets första nio månader ökade nettoomsätt-ningen exklusive IPM med 29 procent och det bidrog till den positiva resultatutvecklingen.

2014-11-06 17:56 CET Kentima AB Den 6 november 2014 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Valberedning i Dialect AB

2014-11-06 13:00 CET Dialect Valberedningen i Dialect AB har bildats, baserat på ägandet i bolaget den 30 september 2014.

2014-11-06 10:18 CET Almis mediarum Köpare är HANZA Holding AB som förvärvar samtliga aktier i KA Elektronik AB som har sitt säte i Åtvidaberg. Företaget är en elektroniktillverkare och producerar olika typer av kretskort, allt från prototyper till komplexa kort i seriestorlekar om 120 000 styck/år. I samband med försäljningen kliver Almi Invest av som ägare.

FOJAB Stockholm förstärker på bostadssidan

2014-11-06 10:00 CET FOJAB arkitekter FOJAB arkitekter i Stockholm har rekryterat Susanna Bremberg som arkitekt med särskilt ansvar för bostadsprojekt. Susanna Bremberg, som närmast kommer från Arkitema, har också samlat på sig erfarenhet på kontor som Henning Larsen, Tham Videgård och AIX.

2014-11-05 08:34 CET Kentima AB Delårsrapporten för Kentima Holding AB Org.nr 556590-2151 finns från 2014-11-05 tillgänglig på företagets hemsida, www.kentima.com.

Ny exakt mätteknik upptäcker enkelt grön starr

2014-11-05 07:00 CET Almis mediarum Glaukom eller grön starr är en allvarlig ögonsjukdom som kan leda till blindhet. För att behandla sjukdomen är det viktigt att den snabbt upptäcks. Umeåföretaget BioResonator Good Eye AB har utvecklat en unik och världsledande teknik där en sjuksköterska på en vårdcentral enkelt kan ställa en första diagnos. Almi Invest har investerat i företaget.

Kristianstads tingsrätt har beviljat Cefours ansökan om företagsrekonstruktion

2014-11-04 11:06 CET Cefour Wine & Beverage AB (publ) Kristianstads tingsrätt beviljade Cefours ansökan om företagsrekonstruktion den 3 november 2014.