Pressmeddelanden

Kriskommunikationsförsäkring ger kunskap och beredskap

2015-09-15 15:28 CEST Uhrvis Den mediala krisen kommer snabbt och utan förvarning. För att hantera mediekrisen eller olyckor måste du vara förberedd. Uhrvis unika Kriskommunikationsförsäkring säkerställer att organisationen är förberedd och tränad för kommande krishantering, mediarelationer och andra kommunikativa utmaningar.

2015-09-15 14:26 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Cefour Wine & Beverage AB (publ) får härmed meddela att aktierna i Cefours riktade nyemission om 2 mkr till Richard Näsström är registrerade hos Bolagsverket och kommer därför distribueras till ägarens depå inom kort.

2015-09-15 12:34 CEST Fågelviksgruppen AB Affärerna innebär att Fågelviksgruppens teknikutvecklingsbolag Cabonline gör sina första internationella affärer utanför koncernen genom försäljning av förarappar, trafikledningssystem och kundspecifika bokningsappar till taxinäringen i Finland.

2015-09-15 08:53 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Cefour Wine & Beverage AB (PUBL) får härmed meddela att samtliga styrelsemedlemmar nu är aktieägare i bolaget. Styrelse och VD för Cefour Wine & Beverage AB (publ) är nu samtliga aktieägare i bolaget, efter att Mats Jämterud, Johan Sjökvist och Henrik Sundewall köpt aktier över öppna marknaden. Oscar Garrido är sedan tidigare en av bolagets större aktieägare.

Almi och NyföretagarCentrum utser Årets Mentorer:  Årets Mentorer i Skåne utsedda

2015-09-15 07:30 CEST Almis mediarum Helsingborgsföretagaren Karsten Olofsson har utsetts till Årets Mentor i Skåne i kategorin befintliga företag. Till Årets Mentor i kategorin blivande företagare har utsetts Rolf Svensson. – Utan honom vid min sida hade jag och mitt företag inte varit där vi är, säger Annette Svensson, adept till Karsten Olofsson.

Årets Nybyggare och Årets Pionjär i Skåne

2015-09-15 07:30 CEST Almis mediarum ​Jamshaid och Nasir Gill har utsetts till Årets Nybyggare i länet och Jacob Youssef har fått utmärkelsen Årets Pionjär. Det var Margareta Pålsson och Almi Skånes VD Anders Norman, som under måndagen delade ut Stiftelsen IFS utmärkelser, som sponsras av Almi Företagspartner och SEB.

Årets SKAPA-pristagare  och   Framtidens Innovatörer i Skåne

2015-09-15 07:30 CEST Almis mediarum De två vinnarna i Skåne av Sveriges största innovationspris SKAPA-priset samt vinnarna av priset framtidens Innovatör utsågs under måndagen vid en ceremoni på High Court i Malmö och landshövdingen Margareta Pålsson och Almi Skånes VD Anders Norman var prisutdelare. Alla fyra vinnarna går vidare till den nationella tävlan.

2015-09-14 17:05 CEST Almis mediarum Andra kvartalet i korthet · Almi beviljade totalt 1 259 (1 119) lån på totalt 979 (719) miljoner kronor · Inom rådgivningsverksamheten levererades 5 078 rådgivningsinsatser till totalt 3 452 (4 352) unika kunder · Almi investerade totalt 62 (73) miljoner kronor i 35 (41) befintliga och 19 (20) nya portföljbolag

2015-09-14 14:37 CEST Stockholms Handelskammare Inkubatorn STING och Stockholms Handelskammare inleder idag initiativet “Team up with startups” för att erbjuda en plattform där storbolag och startups kan mötas och där innovationskraft kan tas tillvara för ömsesidig framgång.

AON skriver avtal med Loxysoft

2015-09-14 13:40 CEST Loxysoft AB Efter en noggrann utvärdering av marknadens olika säljstödssystem har AON valt att åter skriva avtal med Loxysoft AB och tjänsten Loxysoft Sales.