Pressmeddelanden

Låg kunskap om investeringssparkonto

2014-06-27 15:48 CEST SPP Ett av regeringens motiv till slopandet av avdragsrätten för pensionssparande är att styra sparandet från privat pensionssparande till sparande i investeringssparkonto (ISK), men endast 3 av 10 känner till investeringssparkontots fördelar. Kunskapen om att avdragsrätten för privat pensionssparande ska slopas är också låg. Endast 4 av 10 anger att de känner till förändringen.

2014-06-27 11:10 CEST AFA Försäkring AFA Försäkring utlyser ett tvåårigt post doc-stöd inom arbetsmiljöområdet på 2 000 000 kronor.

BMW – de risktagande bilförarnas favorit

2014-06-27 10:48 CEST Folksam Bilförare i BMW är tio gånger oftare involverade i singelolyckor jämfört med bilförare i Toyota. Det visar en ny studie* från Folksam baserad på alla polisrapporterade olyckor i Sverige sedan 2003.

2014-06-27 10:00 CEST AFA Försäkring Jämtland är bäst av Sveriges län i Hjärt-Lungfondens nya rankning av hjärtsäkerhet. I Jämtland finns 1,78 registrerade hjärtstartare per 1 000 invånare. Genomsnittet för hela landet är 0,92 hjärtstartare. I sommar startar Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige en riksturné för att ge fler möjlighet att prova på hur man använder hjärtstartare.

Kraftig ökning av cykelstölderna i år

2014-06-27 08:12 CEST If Skadeförsäkring Varje år får tusentals svenskar sin cykel stulen. Hittills i år har de anmälda cykelstölderna ökat med 28 procent. Störst risk att bli av med cykeln är det i Skåne, Örebro och Västmanlands län. Det visar en sammanställning från försäkringsbolaget If.

2014-06-26 14:02 CEST Trygg-Hansa Den traditionella sommarsemestern lever kvar i Sverige. Trots osäker arbetstillvaro väljer många konsulter att ta semester på samma premisser som fast anställda i sommar. Det visar en ny undersökning från Trygg-Hansa. Åtta av tio konsulter uppger att de kommer ta tillräckligt lång semester för att kunna koppla av ordentligt i sommar, och nio av tio menar att de kan koppla bort jobbet helt.

2014-06-26 11:09 CEST Sveland Djurförsäkringar Sveland Djurförsäkringar har inlett ett samarbete med stiftelsen Forska Utan Djurförsök. De finansierar forskning som utvecklar alternativ till djurförsök, t ex genom att utveckla tekniker för att omvandla mänskliga celler till stamceller.

2014-06-26 10:00 CEST AFA Försäkring Ny forskning om stöd till förlossningspersonal, ledarskap i vården, om risker med vibrerande verktyg för byggnadsnickare och nya behandlingsmetoder för tennisarmbåge. Det är fyra av de sammanlagt tio nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som får totalt 20,5 miljoner i anslag från AFA Försäkring.

Byggnadssnickare och vibrerande verktyg – följer vi EU-reglerna?

2014-06-26 10:00 CEST AFA Försäkring Vibrationsskador är vanligt bland byggnadssnickare, trots att det finns EU-regler som reglerar arbetet med vibrerande verktyg. Catarina Nordander vid Lunds universitet får 3 771 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka hur stor andel i en grupp snickare som har skador, hur utsatta för vibrationer de är och hur skadorna påverkar arbetsförmågan.

Forskning för att få nya sjuksköterskor att stanna i yrket

2014-06-26 10:00 CEST AFA Försäkring De första åren för nyutexaminerade sjuksköterskor är tuffa. Många drabbas av stress och sjukskrivning. En del lämnar yrket. Petter Gustavsson vid Karolinska Institutet får nu 4 847 000 kr av AFA Försäkring för att ta fram en intervention och utveckla verktyg för att få nya sjuksköterskor att stanna i yrket.