Pressmeddelanden

2014-06-18 09:00 CEST AFA Försäkring Som första gymnasieskola i Sverige hjärtsäkras nu Österåkers gymnasium. En hjärtstartare placeras i skolans entré och all personal utbildas i hjärt-lungräddning. Målet är att kunna rädda liv om någon drabbas av hjärtstopp i eller i närheten av skolan, som har 450 elever. Hjärtsäkringen har genomförts av Hjärt-Lungfonden i samarbete med HLR Konsulten Sverige AB.

Låt hunden resa säkert i midsommar

2014-06-18 08:15 CEST If Skadeförsäkring Nu ger sig många ut på vägarna för att fira midsommar på landet. Ofta får familjens hund följa med. Men få har kunskap om hur hunden åker säkert i bilen.

AIG lanserar en Integritetsförsäkring

2014-06-17 15:46 CEST AIG Sverige Nätkränkningar blir allt vanligare, det avser kränkande och hatiska kommentarer och publicering av bilder eller videoklipp på Internet. Enligt en SIFO-undersökning som gjordes tidigare i år hade upp emot 1/3 av landets ungdomar upplevt sig kränkta i sociala medier eller andra internetsammanhang.

2014-06-16 14:08 CEST Trygg-Hansa År 2030 förväntas transporterna i Sverige ha ökat med 50 procent, och i takt med att fler lastbilar trafikerar våra vägar krävs större satsningar på trafiksäkerhetsarbete. En ny undersökning från Sveriges Åkeriföretag och Trygg-Hansa visar att nästan sju av tio åkerier anser att trafiksäkerhetsarbete är högre prioriterat i dag än för fem år sedan.

Cykelolyckan sker när bilisten inte ser

2014-06-16 08:25 CEST If Skadeförsäkring En studie av cykelolyckor som försäkringsbolaget If gjort visar att de flesta kollisionerna mellan bil och cykel sker precis före korsning. Allra vanligast är olyckan när en cyklist kommer från höger på cykelbana. Bilisten har då uppmärksamheten på biltrafiken i korsningen.

mySafety utökar sitt skydd mot digitala gravplundrare

2014-06-13 08:00 CEST mySafety AB Efter flera fall av bedrägeriförsök mot avlidna personer utökar nu mySafety sitt ID-skydd att omfatta även dödsbon. - Efter flera ID-kupper mot avlidna är det naturligt för oss att följa utvecklingen och anpassa vårt erbjudande till att omfatta nya typer av hot, säger Sophie Gernandt, marknadschef på säkerhetsföretaget mySafety.

2014-06-12 12:06 CEST AMF Tisdag 1 juli, kl 10.00-11.00, frukost serveras från kl 09.30 Rosenträdgården, Klosterbrunnsgatan 5, Visby

Ny expertgrupp för konsumentinformation

2014-06-12 12:00 CEST Svensk Försäkring Svensk Försäkring tillsätter en oberoende expertgrupp som ska ta fram konsumentanpassade nyckeltal för pensionssparande. Expertgruppen kommer att ledas av Gunnar Olsson, tidigare vd på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Ny vd för Trygg-Hansa/Codan

2014-06-12 08:16 CEST Trygg-Hansa Patrick Bergander tillträder nu som ny vd för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag och Codan A/S. Patrick är rekryterad internt och har tidigare varit finanschef under tre år på Trygg-Hansa/Codan.

Hållbart arbetsliv - AFA Försäkring i Almedalen 2014

2014-06-11 10:00 CEST AFA Försäkring Vilka förändringar behövs i socialförsäkringar och avtalsförsäkringar för ett längre och mer hållbart arbetsliv? Hur ska framtidens arbetsmiljö utformas? Detta diskuteras i ett av AFA Försäkrings seminarier under årets Almedalsvecka. I ett annat seminarium diskuteras vilka faktorer som påverkar rörlighet och hållbarhet för chefer i kommunala förvaltningar.