Pressmeddelanden

​Arbete i annans hem – mellan arbetsmiljö och socialrätt

2015-01-08 14:05 CET AFA Försäkring De som hjälper människor i deras hem kan tvingas arbeta under osunda och slitsamma förhållanden. När den enas hemmiljö blir den andras arbetsplats krockar lagarna om socialtjänst och arbetsmiljö. Eva Schömer vid Linnéuniversitetet får 2 244 000 kr för ett forskningsprojekt om vad krocken leder till och vad man kan göra.

​Kan långtidsstress leda till depression?

2015-01-08 14:05 CET AFA Försäkring Kan hög arbetsbörda under en lång tid göra att anställda drabbas av depression? Är risken i så fall olika beroende var i livet man befinner sig? Forskare Linda Magnusson Hanson vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet får 2 786 000 kr för ett projekt som ska ta reda på det.

2015-01-08 14:00 CET AFA Försäkring AFA Försäkring beviljar sammanlagt 46 667 000 kr i anslag till 17 nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Anslagen ges bland annat för forskning kring mobbning ur ett chefsperspektiv, krocken som uppstår när den enas hemmiljö blir den andras arbetsplats, utveckling av ”rörliga kontor” och sambandet mellan långvarig ökad arbetsbörda och risken att drabbas av depression.

Solid Försäkringar och Vartex ger cykelkunderna ett tryggare köp

2015-01-08 09:03 CET Solid Försäkringar Solid Försäkringar fortsätter ta marknadsandelar inom cykelbranschen. Nu senast tillsammans med Vartex, ett av Sveriges ledande grossistföretag på cykelmarknaden. Genom samarbetet får Vartex kunder en cykelförsäkring som ger ett starkt skydd vid cykelstöld och för borttappade nycklar.

mySafety Försäkringar och Stiftelsen Tryggare Sverige rustar Uppsala med larm

2015-01-01 08:00 CET mySafety Försäkringar AB ​Enligt Brottsförebyggande rådets årliga trygghetsundersökning känner var fjärde kvinna sig rädd när hon är ensam ute på kvällen. mySafety Försäkringar som jobbar med vardagssäkerhet skänker därför tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige gps-larm med uppringningsfunktion till kvinnojourer.

Fler vill förbjuda nyårsraketer

2014-12-29 13:05 CET If Skadeförsäkring 15 procent av svenskarna tycker att nyårsraketer borde förbjudas helt. Det är en ökning jämfört med för några år sedan då siffran var åtta procent. Fyra av tio vill istället se en begränsning av raketerna. Skälen är olycksrisken och att många hundar blir rädda.

Oroande lätt att kapa elektroniska signaturer

2014-12-25 08:00 CET mySafety Försäkringar AB Idag kan vem som helst via sökmotorer som tillhandahåller information om företag och adresser, få tag i firmatecknarens namnteckning. ID-stölder är just nu den snabbast växande formen av bedrägeribrott, en drivkraft är den snabba informationsspridningen som kommer via digitala kanaler.

2014-12-23 13:18 CET mySafety Försäkringar AB ​Marknadsdomstolen friade idag mySafety på de flesta punkter i målet mellan företaget och Konsumentombudsmannen. Enligt domen ska myndigheten nu ersätta mySafety för företagets rättegångskostnader.

Team Sportia/BikePartner väljer Solid Försäkringar för okrånglig cykelförsäkring

2014-12-23 10:17 CET Solid Försäkringar Solid Försäkringar och Team Sportia AB har ingått ett direkt samarbete kring cykelförsäkring. Med avtalet får Solid Försäkringar nu förtroendet att stå bakom försäkringen till Team Sportias/BikePartners egna cykelmärken. En försäkring som ger kunderna ett mycket starkt skydd vid cykelstöld.

2014-12-22 11:34 CET Custice Året börjar närma sig sitt slut och det är snart dags att summera 2014 års kundnöjdhet som kommer utmynna i Custice Awards 2015 till de leverantörer som har de allra nöjdaste kunderna i Sverige! Härmed nominerar vi leverantörer i kategorierna ”bästa inredningsleverantör” och ”bästa säkerhetsleverantör i hela Sverige som ligger bäst till efter det första halvåret av 2014.