Pressmeddelanden

Bemanningsföretagen i trygga händer hos Svedea

2014-03-20 09:55 CET Svedea Svedea är från den 1 januari 2014 ny försäkringspartner till Bemanningsföretagen och står bakom den försäkring som organisationen erbjuder sina medlemmar. Upphandlingen vanns i hård konkurrens med flera andra bolag på marknaden.

2014-03-19 12:22 CET Trygg-Hansa Nästan sex av tio kollar upp säljaren innan köp av begagnad bil; och 40 procent av dessa förlitar sig på magkänslan när de träffar säljaren. Det visar en ny undersökning utförd av Trygg-Hansa. För att förenkla och öka tryggheten kring köptillfället erbjuder Trygg-Hansa en två veckors gratis bilförsäkring tillsammans med en enkel checklista på vad man inte får glömma när man köper en begagnad bil.

2014-03-19 07:00 CET Max Matthiessen Max Matthiessen har rekryterat Per Hässler som kommer att utveckla och förstärka bolagets erbjudande till privatpersoner och ägarledda bolag.

Få koll på ditt försäkringsskydd vid sjukskrivning

2014-03-18 15:37 CET Svensk Försäkring Att bli sjuk eller skadad på jobbet är inget man planerar för. Det är många som är osäkra på hur ens totala försäkringsskydd ser ut. Därför lanserar nu Försäkringskassan, AFA Försäkring och branschorganisationen Svensk Försäkring tjänsten Ersättningskollen.

2014-03-18 13:17 CET AMF AMF Fastigheter tar ett samlat grepp om stadsutveckling för att vitalisera Stockholm city. En ny avdelning, Stadsutveckling och marknad bildas 1 april 2014. Karolin Forsling blir chef för avdelningen.

Samarbete ger färre risker i byggande

2014-03-18 12:40 CET Luleå tekniska universitet Risker med oväntade konstnader i stora byggprojekt kan minimeras om byggprojektens aktörer samarbetar bättre, visar ny forskning vid Luleå tekniska universitet.

Ny årsrapport: 138 miljoner till forskning och utveckling

2014-03-18 08:30 CET AFA Försäkring AFA Försäkring satsar varje år på stöd till forskning, utveckling och kunskapsspridning inom arbetsmiljö och hälsa. Under 2013 delades drygt 138 miljoner ut till 52 nya projekt som nu presenteras i en färsk rapport.

Få koll på ditt försäkringsskydd vid sjukskrivning

2014-03-18 08:30 CET AFA Försäkring Att bli sjuk eller skadad på jobbet är inget man planerar för. Det är många som är osäkra på hur ens totala försäkringsskydd ser ut. Därför lanserar nu Försäkringskassan, AFA Försäkring och branschorganisationen Svensk Försäkring tjänsten Ersättningskollen.

Ny e-handelsförsäkring som gäller i hela världen

2014-03-18 08:00 CET mySafety AB mySafety spärrade under 2013 cirka 1 000 värdehandlingar per månad. 62 procent av alla de spärrade värdehandlingarna tillhörde kvinnor. 2013 toppade de stora kommunerna listan över var i landet de drabbade människorna bor, en oförändrad topp sedan föregående år. mySafety har sett ett mönster att Sollentuna kommun klättrar allt högre upp i listan, medan Malmö kommun har fått en förbättrad plats.

2014-03-18 05:31 CET Alecta Okunskap om kollektivavtalad sjukförsäkring riskerar göra att sjuka missar ersättning.