Pressmeddelanden

Ta tempen på din pension

2014-08-07 08:35 CEST Max Matthiessen I dagarna får Privata Affärers läsare en pensionshandbok som Max Matthiessen varit med och skrivit.

2014-08-07 07:42 CEST Trygg-Hansa Nedan följer en kort summering över Trygg-Hansa/Codans halvårsresultat 2014: • Nettopremieinkomsterna låg på 1,059 miljoner pund i Skandinavien och steg med 2 % till en fast växelkurs (H1 2013: £1,118m rapporterat, £1,043 till en fast växelkurs) • Underwritingresultatet för första halvåret 2014 var 105 miljoner pund (H1 2013: £98m) • Totalkostnadsprocenten (COR) var 86.7% (H1 2013: 87,7 %)

SPP/Storebrand på toppmöte om investeringar i Afrika

2014-08-03 13:07 CEST SPP SPP/Storebrand närvarar på toppmötet Africa Leaders Summit i Washington som inleds måndagen den 4 augusti. Inför mötet hålls ett rundabordsamtal om institutionella investeringar i energi och infrastruktur i Afrika där Sarah McPhee, vd SPP och Staffan Hansén, vd Storebrand Kapitalförvaltning deltar.

Lågt vattenstånd sätter fritidsbåtarna på grund

2014-07-30 10:34 CEST Svedea Den senaste tidens låga havsvattenstånd på syd- och ostkusten har gett upphov till ovanligt många grundstötningar med fritidsbåtar. När havsytan ligger flera decimeter lägre än normalt blir trygga passager plötsligt riskfyllda och Svedea uppmanar nu alla båtägare att studera havsvattenståndet innan båtturen.

Getingrekord

2014-07-28 14:12 CEST Nomor AB Nomor tillsätter alla resurser för klara getingrekord! I sommar råder det högtryck på anmälningar som rör getingar. Saneringsföretaget Nomor har den senaste veckan haft upp emot 1 000 anmälningar om dagen, där merparten rört just getingar. – Det är en riktig ”Getingsommar” i år, vi har full bemanning hela sommaren i kundtjänst och hemsida dygnet runt, säger Andreas Olsson, driftchef på Nomor.

2014-07-28 10:33 CEST Folksam Nu kommer åskvarningar på flera håll i landet och i samband med åska och blixtnedslag finns risk för skador på hemelektronik. Främst gäller det datorer och tv-apparater – de står för 60 procent av de åskskador som anmäls till Folksam. Men genom att följa några enkla tips kan du undvika skador.

Tjuvar och rökare stör strandbesöket

2014-07-24 08:35 CEST If Skadeförsäkring Strandtjuvar och rökare är det som folk ogillar mest på stranden. Äldre badgäster stör sig mer på vattenskotrar och hundar. Yngre tycker rökarna är mycket värre.

2014-07-21 06:00 CEST Euro Accident

2014-07-18 22:59 CEST Baraspara Marknadsdomstolen beslutade att avslå KO:s yrkande om ett omedelbart beslut kring Barasparas verksamhet. Marknadsdomstolen anser att det ej finns tillräckliga skäl och/eller att yrkandena ej är tillräckligt precisa. KO ombeds inkomma med ett klargörande före den 4:e augusti.

2014-07-17 09:06 CEST Folksam Hundägarens ålder har stor betydelse för vilken hundras man väljer. Chihuahua är ungdomarnas favorit, familjer väljer jack russell, medan pensionärer föredrar labrador och dvärgpudel. D et visar en genomgång av de cirka 177 000 hundförsäkringar som tecknats hos Folksam .