Pressmeddelanden

​​Två projekt får medel från SciLifeLab

2017-11-30 14:08 CET
SciLifeLab har beslutat att bevilja medel till två projekt inom genomikforskning vid Um...

Bilen bra för kollektivt resande på landsbygd

Bilen bra för kollektivt resande på landsbygd

2017-11-30 12:47 CET
Kollektivtrafik i traditionell mening kan inte självt bidra till ökad mobilitet och til...

Lyckat samarbete med Apoteket

Lyckat samarbete med Apoteket

2017-11-30 11:40 CET
​På Världsdiabetesdagen den 14 november hade Diabetes Wellness Sverige i samarbete med ...

”TLV tar inte hänsyn till långsiktiga effekter vid utvärdering av läkemedel”

2017-11-30 11:00 CET
För att Sverige ska kunna erbjuda en hälso- och sjukvård i världsklass krävs att patien...

Ny Sifo-undersökning: 9 av 10 svenskar kan hjärt-lungräddning

Ny Sifo-undersökning: 9 av 10 svenskar kan hjärt-lungräddning

2017-11-30 08:23 CET
87 procent av svenskarna kan göra hjärt-lungräddning, enligt en Sifoundersökning. Samti...

Nya forskartjänster till organisationer och företag

2017-11-29 15:11 CET
​Välkommen att söka 2018 års Flexit-tjänster. Med Flexit vill RJ förbättra samverkan oc...

Kebnekaise – nya superdatorn vid Umeå universitet invigs

Kebnekaise – nya superdatorn vid Umeå universitet invigs

2017-11-29 13:51 CET
Torsdagen den 30 november inviger universitetets rektor den nya superdatorn Kebnekaise....

Kvinnliga forskare får miljonanslag

Kvinnliga forskare får miljonanslag

2017-11-29 10:47 CET
Två kvinnliga forskare från Göteborgs universitet och Chalmers får i år varsin miljon k...

Mindre vatten gynnsamt vid produktion av biogas

Mindre vatten gynnsamt vid produktion av biogas

2017-11-29 09:30 CET
När organiskt avfall ska bli till biogas är vatten oftast en viktig komponent i process...

Gör vi det som krävs för att möta hälsoutmaningen och öka Sveriges konkurrenskraft? – Riksdagsseminarium idag

Gör vi det som krävs för att möta hälsoutmaningen och öka Sveriges konkurrenskraft? – Riksdagsseminarium idag

2017-11-29 08:12 CET
Med avstamp i en analys utförd av Forska!Sverige sätter vi idag fokus på vad regeringen...