Pressmeddelanden

Betalar trafiken sina egna kostnader?

Betalar trafiken sina egna kostnader?

2016-12-01 11:28 CET
Personbilstrafiken betalar mer än vad den kostar samhället medan både den tunga vägtraf...

Skicklig kemist blir Wallenberg Academy Fellow vid Umeå universitet

Skicklig kemist blir Wallenberg Academy Fellow vid Umeå universitet

2016-12-01 10:12 CET
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse fortsätter sin stora satsning på unga forskare. En...

Fem forskare blir Wallenberg Academy Fellows

2016-12-01 10:04 CET
Inom ramen för programmet Wallenberg Academy Fellow får lovande unga svenska och utländ...

Säkerhetspolitik, fest och vardagsliv i Rio de Janeiros favelor

2016-12-01 09:57 CET
Under de senaste årtiondena har brasilianska regeringar fört ett ”krig mot droger” och ...

Uppsalaföretag lanserar kraftfullt verktyg för precisionsmedicin

Uppsalaföretag lanserar kraftfullt verktyg för precisionsmedicin

2016-12-01 08:26 CET
Nu satsar Olink Proteomics på att bli en storspelare inom det heta området precisionsme...

Stoppa feltänkt flygskatt

Stoppa feltänkt flygskatt

2016-11-30 15:52 CET
​Utredningen om införande av flygskatt är fullständigt feltänkt. Studier visar att Sver...

Pisa-undersökningen – Experter vid Stockholms universitet

2016-11-30 13:54 CET
Den 6 december redovisas resultaten av PISA, världens största elevundersökning. Den und...

Panelsamtal: Medierna och presidentvalet

Panelsamtal: Medierna och presidentvalet

2016-11-30 10:00 CET
Välkommen till ett samtal om mediernas roll i det amerikanska valet. Hur speglades vale...

SwedenBIO välkomnar långsiktighet – men fler kraftfulla insatser behövs

SwedenBIO välkomnar långsiktighet – men fler kraftfulla insatser behövs

2016-11-30 08:47 CET
– Om Sverige ska behålla och stärka sin position som ledande forskningsnation måste för...

Boråsforskare vinner Forskar Grand Prix för andra året i rad

Boråsforskare vinner Forskar Grand Prix för andra året i rad

2016-11-30 08:00 CET
Anita Pettersson, som är docent inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås, är bäst i...