Pressmeddelanden

Frälsningsarmén i Göteborg öppnar dagcentral för EU-migranter.

2013-11-15 17:00 CET Frälsningsarmén På måndag 18 november öppnar Frälsningsarmén en dagcentral för EU - migranter i Göteborg. Det finns utrymme för upp till 50 besökare per dag och kommer att vara öppet alla dagar i veckan. Projektet bedrivs i samverkan med Göteborgs stad.

Frälsningsarmén ger katastrofhjälp till bortglömda områden på Filippinerna.

2013-11-14 16:54 CET Frälsningsarmén Frälsningsarmén på Filippinerna ger katastrofstöd till samhällen som drabbats av tyfonen Haiyan och som inte fått samma uppmärksamhet som den förstörda staden Tacloban och ön Leyte.

Bilda skapar mötesplatser kring Helig fred!

2013-11-14 14:21 CET Studieförbundet Bilda Trons möjligheter att skapa fred, en fred som innebär mer än frånvaro av krig – det är vad Kyrkornas globala vecka handlar om i år. Studieförbundet Bildas engagemang är som vanligt stort, bland annat i Uppsala och Stockholm. 17–24 november anordnar Bilda flera seminarier och workshops som på olika sätt speglar temat och bjuder in till samtal.

Reparerade rullstolar skickas till behövande från Gårdshuset i Linköping

2013-11-11 07:17 CET Studieförbundet Bilda Antalet rullstolar och rollatorer som repareras i Gårdshuset, Studieförbundet Bildas aktivitetshus i Linköping, ökar för varje år. I ett mångårigt samarbete med Erikshjälpen skickas hjälpmedel till länder i bl.a. Afrika. Den 13 november kl. 9-10 går en ny container iväg med mer än 400 hjälpmedel. - Det är fint att kunna göra en sådan här insats och hjälpa andra människor, säger Nedeljko Malesevic.

Vinternatt - akutboende för EU-migranter öppnar igen.

2013-11-01 14:56 CET Frälsningsarmén Återigen öppnas portarna för projektet Vinternatt, akutboende för EU-migranter i Stockholm. Frälsningsarmén och Stadsmissionen driver tillsammans 48 platser för ändamålet. Huvudfinansiär är Stockholms Stad.

2013-10-30 11:28 CET Liljeholmens folkhögskola Nu i Allhelgona har EFK Ung, Liljeholmens folkhögskola och Ryttargårdskyrkan tagit initiativ till en ungdomshelg - en helg för ungt folk som längtar efter Gud.

2013-10-29 10:52 CET Studieförbundet Bilda En god standard, ekonomisk trygghet och välstånd. Är det livskvalitet? Är det dags att börja skilja på tillväxt och utveckling? Studieförbundet Bilda, Naturskyddsföreningen och Omställning Falun bjuder in till en kväll med debattören och författaren Birger Schlaug som föreläser och gör en kritisk analys av idén om evig ekonomisk tillväxt i Arenan, Falun måndagen den 11 november.

2013-10-28 15:18 CET Studieförbundet Bilda Studieförbundet Bilda bjuder in till en dag med fokus på musiken som finns i dagens olika frikyrkoförsamlingar. En mötesplats för alla intresserade, musiker, musikskapare och andra, med föredrag, workshops och panelsamtal – lördag 23 november kl 10–16 i Bilda Studios i Stockholm. – Vi hoppas på stor spännvidd av deltagare, från olika grenar av frikyrkoträdet, säger Marit Sjöström på Bilda.

Bilda och Sensus kan bli ett gemensamt studieförbund

2013-10-25 15:59 CEST Studieförbundet Bilda Styrelserna för Bilda och Sensus kommer att föreslå sina förbundsstämmor att bilda ett gemensamt studieförbund. Styrelserna ser möjligheten att skapa en unik profil inom mångfald och mångkultur, nyfikenheten på existentiella frågor, kultur, samt demokrati- och rättighetsfrågor.

Scouter förenas i olika traditioner

2013-10-15 14:41 CEST Studieförbundet Bilda Studieförbundet Bilda kombinerar svensk scoutrörelse med ortodoxa och orientaliska scouttraditioner för att hjälpa barn och ungdomar inom den ortodoxa gemenskapen till ett större engagemang i det svenska samhället. - Den stora utmaningen är att förena scoutkårer som har olika traditioner, säger Pierre Aziz Nehme, projektledare på Bilda.