Pressmeddelanden

2013-10-29 10:52 CET Studieförbundet Bilda En god standard, ekonomisk trygghet och välstånd. Är det livskvalitet? Är det dags att börja skilja på tillväxt och utveckling? Studieförbundet Bilda, Naturskyddsföreningen och Omställning Falun bjuder in till en kväll med debattören och författaren Birger Schlaug som föreläser och gör en kritisk analys av idén om evig ekonomisk tillväxt i Arenan, Falun måndagen den 11 november.

2013-10-28 15:18 CET Studieförbundet Bilda Studieförbundet Bilda bjuder in till en dag med fokus på musiken som finns i dagens olika frikyrkoförsamlingar. En mötesplats för alla intresserade, musiker, musikskapare och andra, med föredrag, workshops och panelsamtal – lördag 23 november kl 10–16 i Bilda Studios i Stockholm. – Vi hoppas på stor spännvidd av deltagare, från olika grenar av frikyrkoträdet, säger Marit Sjöström på Bilda.

Bilda och Sensus kan bli ett gemensamt studieförbund

2013-10-25 15:59 CEST Studieförbundet Bilda Styrelserna för Bilda och Sensus kommer att föreslå sina förbundsstämmor att bilda ett gemensamt studieförbund. Styrelserna ser möjligheten att skapa en unik profil inom mångfald och mångkultur, nyfikenheten på existentiella frågor, kultur, samt demokrati- och rättighetsfrågor.

Scouter förenas i olika traditioner

2013-10-15 14:41 CEST Studieförbundet Bilda Studieförbundet Bilda kombinerar svensk scoutrörelse med ortodoxa och orientaliska scouttraditioner för att hjälpa barn och ungdomar inom den ortodoxa gemenskapen till ett större engagemang i det svenska samhället. - Den stora utmaningen är att förena scoutkårer som har olika traditioner, säger Pierre Aziz Nehme, projektledare på Bilda.

Angelägna samtal: Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?

2013-10-11 09:00 CEST Studieförbundet Bilda Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, samtidigt som vi har det väldigt bra materiellt sätt. Vad fattas oss? Vad spelar andlighet och kultur för roll för vår hälsa? Författaren, psykologen och psykoterapeuten Patricia Tudor-Sandahl samtalar med Mats Nilsson, tidigare konsthallschef och nu projektledare för Open Art, om vårt behov av mening och sammanhang.

2013-10-09 11:19 CEST Studieförbundet Bilda Terese Fredenwall vann tävligen Kanske på Svensktoppen förra året och slog igenom på bred front i Melodifestivalen i år. Nu kommer hon till Sollentuna för att uppträda på ett musikcafé, men också för en samtalskväll kring socialt engagemang. Musikcaféet arrangeras onsdag 16 okt kl 19 och samtalskvällen onsdag 6 nov kl 19, båda tillfällena i Sollentuna Missionskyrka.

2013-09-23 14:17 CEST Studieförbundet Bilda När får man plats för annat än jobb, betala räkningar, hämta på dagis? Vem har tid att prata med mig på riktigt? Vem kan inspirera mig i mitt liv? Studieförbundet Bilda och Missionskyrkan i Uppsala tror att det finns många som längtar efter mötesplatser där vi kan dela livsnäring. Därför erbjuder vi nu Mat & Prat! - en mötesplats med något för alla, varje torsdag från 3 oktober till 5 december

Fredsfestival i Uppsala - på Fredsdagen 21 september

2013-09-16 08:30 CEST Studieförbundet Bilda Med anledning av FN:s internationella fredsdag den 21 september inbjuder Uppsala kristna råd, Sveriges kristna råd, studieförbunden Bilda, Sensus och en rad organisationer till ”Bygg fred! - en fredsbyggardag för en helare värld”. Arrangemanget bidrar också till lanseringen av Uppsala Fredsstaden inför Fredsåret 2014. Platsen för "Bygg fred!" är Uppsala Missionskyrka, med start kl 9.30.

Behöver Gud reklam?

2013-09-13 16:49 CEST Frälsningsarmén 'Nu tar vi ned Gud på jorden' är namnet på Frälsningsarméns nya annonskampanj. Med denna kampanj vill vi lyfta fram det som är grunden till allt det som Frälsningsarmén uträttar för människor som har det svårt. Drivkraften är tron på Gud och hans kärlek till oss människor. Vare sig du har en tro eller inte, så håll med om att det behövs lite mer kärlek här på jorden.

2013-09-13 15:33 CEST Södertörns högskola Donnerska institutets pris för framstående religions- och kulturvetenskaplig forskning tilldelas Södertörnforskaren Jessica Moberg för hennes avhandling.