Pressmeddelanden

2015-05-11 10:28 CEST Energimyndigheten Bensinanvändningen minskar i Sverige och biodieseln har tolvfaldigats sedan 2006. Mest uppåt går det för biobränslet HVO, visar Energimyndighetens rapport om transporternas energianvändning 2014.

HSB byggstartar 116 lägenheter i Rynningeåsen i Örebro

2015-05-11 09:15 CEST HSB Regionalt Nu byggstartar HSB brf Honnören på Pionjärgatan i Rynningeåsen. Det blir stadsdelens största bostadsrättsförening med totalt 116 lägenheter. – Vi ser ett ökat intresse för nybyggda lägenheter i Örebro. Därför startar vi alla 116 lägenheterna som en etapp. Brf Honnören blir vår största bostadsrättsförening i Örebro på 20 år, säger Magnus Larsson, byggchef på HSB Mälardalen.

Preem tilldelas Träkronan för satsningen på skogsråvara

2015-05-11 09:01 CEST Preem Preem har tilldelats Mellanskogs pris Träkronan år 2015. I motiveringen lyfts Preems satsning och utveckling av Evolution Diesel som innehåller tallolja, en restprodukt vid framställningen av pappersmassa. Preem belönas också för tydligheten i sin kommunikation om vilken betydande roll den svenska skogen spelar i det framtida biobaserade samhället.

Här räddas kulturmiljöer i Västra Götaland i sommar

2015-05-11 07:30 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Sommarnöjet Florö i Fjällbacka skärgård och Årås säteri utanför Ulricehamn. I juni samlas deltagare från hela landet för att rusta upp en del av Västra Götalands kulturarv. Den som gillar äldre hus och vill lära sig praktiskt bygghantverk kan nu anmäla sig till årets byggnadsvårdsläger.

​Återvinningsstationen i Glanshammar tas bort

2015-05-08 15:49 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Förpacknings- och Tidningsinsamlingen måste ta bort återvinningsstationen på Kemivägen vid Preem i Glanshammar den 15 maj utan att ha en ersättningsplats att hänvisa till. Anledningen är att bygglov inte finns och att bygglov för ersättningsplats är överklagat. Många återvinnare har hört av sig eftersom orten i nuläget förlorar sin enda plats för återvinning av tidningar och förpackningar.

​Återvinningsstation i Lexe tas slutligen bort

2015-05-08 15:25 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Under den 11-12 maj kommer slutligen återvinningsstationen vid Lexevägen 44 i Gävle att tas bort. Den har varit omdiskuterad, där många viljor velat ha den kvar och andra velat det rakt motsatta. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) är glada över att allmänheten har hört av sig med konkreta synpunkter och förslag för att kunna fortsätta återvinna sina förpackningar och tidningar.

2015-05-08 14:31 CEST Big Easy Self Storage AB Big Easy Self Storage i Spånga utanför Stockholm bjuder genom återvinningskonceptet Regive in till gratisloppis den 14:e juni! Alla är välkomna och något smart fördelningssystem kommer att användas för att sakerna ska kunna delas upp på ett bra sätt – exakt hur beror på hur många som kommer.

2015-05-08 11:17 CEST AstraZeneca Idag tilldelas Leg.läk. Professor Rolf Lewensohn, verksam vid Karolinska Institutet och Överläkare vid Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, SLUSG-stipendiet 2015.

2015-05-08 10:34 CEST Lantmännen Lantmännens och Hushållningssällskapets mentorprogram för agronomer och lantmästare har efter tolv spännande månader avslutats. Under mentorprogrammet har sex studenter från SLU fått följa en erfaren medarbetare från något av företagen och genom programmet har såväl mentorer som adepter fått nya erfarenheter.

2015-05-08 10:19 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 15 maj ställs en ny återvinningsstation ut vid Statoil inte långt från Nacka Forum på Värmdövägen-Hörnvägen i Nacka. Återvinningsstationen innebär en utökning av antalet återvinnningsstationer i Nacka och placeringen täcker ett område där det varit mindre enkelt att källsortera sina förpackningar och tidningar. Måndagen den 18 maj mellan kl 14-15 finns FTI och kommunen på plats.