Pressmeddelanden

Tyréns bygger modulhus för studenter

2014-09-09 05:00 CEST Tyréns Tyréns har fått i uppdrag av Arcaflex att utföra konstruktionen av 3 hus om 5-7 våningar. Husen kommer att uppföras i området Tallhagen i Kalmar och de kommer att byggas enligt Arcaflex modulsystem. Arkitekt för uppdraget är Tengbom.

2014-09-08 13:35 CEST Sensebit AB As a result of the acquisition of Vectura Trafik to the subsidiary Trafikia, Sensebit continues to widen its portfolio of services in the Nordic region. To increase knowledge and experience within the new areas of business, former CEO of Vectura Consulting Jan Colliander, is appointed new chairman of the board.

2014-09-08 13:31 CEST Sensebit AB I samband med förvärvet av Vectura Trafik till dotterbolaget Trafikia breddar Sensebit sitt erbjudande gentemot kunder i Norden. Som ett led i denna breddning utökas nu styrelsen med kompetens inom de nya områdena. Som ny styrelseordförande tillträder Jan Colliander, tidigare VD för Vectura Consulting.

GPP Perimeter Protection AB finns också i år representerat på SKYDD-mässan

2014-09-08 13:28 CEST GPP Perimeter Protection AB Vi kommer at visa vår snabbgrind Quick Folding Gate, högsäkerhetspollaren M50 och stängsel.

2014-09-08 11:35 CEST Resenärsforum Kollektivtrafikresandet bör enligt i genomsnitt 92 % av regionalpolitikerna fördubblas (moderaterna 70 %). Enkäten visar att mellan 80/85 och 100 % i alla partier vill införa ett gemensamt betalsystem för kollektivtrafikens biljetter. Och vad gäller reseavdraget i deklarationen avser i genomsnitt 60 % ändra det till färdmedelsneutralt avståndsbaserat (bra i glesbygd, mot bil i storstad)

MTR inviger Sveriges modernaste simulatoranläggning

2014-09-08 09:21 CEST MTR Norden MTR, som driver Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL, har öppnat Sveriges modernaste simulatoranläggning för spårtrafik. Anläggningen är den enda i sitt slag i Sverige, med två fullskaliga simulatorer med körhytter från tunnelbanans C20-tåg. Målet med de nya simulatorerna är att ge ökad driftsäkerhet, högre punktlighet och komfort för resenärerna.

2014-09-08 07:26 CEST Lidköpings kommun I samband med den europeiska Trafikantveckan uppmärksammar vi miljövänliga resor och transporter på en trafikantdag i Lidköping. Den 13 september kommer vi att stå på Nya stadens torg kl 9.00-14.00 med aktiviteter och information på temat hållbara resor, cykling och kollektivtrafik.

Bättre trafikflöde med anpassningsbara farthinder

2014-09-08 06:00 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut För att minska de negativa konsekvenserna av fasta farthinder har det börjat komma allt fler alternativ. VTI har kartlagt vilka typer av dynamiska farthinder som finns idag och vilka som skulle kunna passa i vårt nordiska klimat.

Tyréns utvecklar Farsta centrum

2014-09-08 06:00 CEST Tyréns Tyréns är tillsammans med Okidoki Arkitekter inbjudna som ett av tre lag till det parallella uppdraget för utvecklig av Farsta centrum. Atrium Ljungberg bjuder in, i samarbete med Stockholms stad och Sveriges Arkitekter.

2014-09-05 08:00 CEST Lunds kommun Från 8/9 kan bilisterna i Lund betala för parkering på gatumark med hjälp av mobiltelefon. Betalning görs via Lundaföretaget Parksters app eller sms-funktion.