Pressmeddelanden

Ny aktivitetspark i Floda framröstad av elever - Tyréns förslag vann överlägset

2014-12-03 10:00 CET Tyréns Under november har elever på skolorna i centrala Floda kunnat rösta fram sin favoritpark och nu är det klart: det blir en spindelskog i Floda. Aktivitetsparken ska börja byggas i slutet av sommaren nästa år. Tyréns tog fram tre olika förslag med tema skog, trädgård och sjö. Förslaget Spindelskogen vann överlägset med 75 procent av rösterna.

Ökningen av laddbara fordon avtar

2014-12-03 07:00 CET Power Circle AB ​Under november ökade antalet laddbara fordon i Sverige med 336 stycken, trots att supermiljöbilspremien är slut. Hittills i år har de laddbara fordonen ökat med 132 procent motsvarande 4 258 fordon. Det totala beståndet uppgick i slutet av november till 7 480 fordon, fördelat på 4 570 laddhybrider, 1 980 eldrivna personbilar, 785 eldrivna lätta lastbilar samt 145 eldrivna fyrhjuliga mc.

​Nu öppnar Blekinges första bilpool

2014-12-02 10:30 CET Sunfleet Nu öppnar Sveriges största bilpool, Sunfleet Blekinges första bilpool. Bilpoolen öppnas i Karlshamn i samarbete med Arbetsförmedlingen som använder bilarna på dagarna, och Sunfleets medlemmar erbjuds att nyttja bilarna på kvällar och helger.

2014-12-01 14:14 CET Stockholms Handelskammare Stockholmsregionen är en av Västeuropas snabbast växande storstadsregioner och vi står inför stora utmaningar. Hur ska exempelvis bostadsbyggandet hänga med?

Samtrafiken inleder förvärvsprocess av X2AB och tillsätter två nya styrelseledamöter

2014-12-01 12:08 CET Samtrafiken i Sverige AB Kollektivtrafikbranschens två samarbets- och utvecklingsbolag Samtrafiken och X2AB kommer att bli ett. Idag inleder Samtrafiken en förvärvsprocess av X2AB. Samtidigt tillsätts två nya styrelseledamöter.

Transportstyrelsen vill ändra trafikfarligt mobilbeteende med kampanjen Sluta Rattsurfa

2014-12-01 09:00 CET Transportstyrelsen Att pilla på sin mobiltelefon när man kör bil är det alltför många som gör. För att kunna påverka framför allt unga vuxnas attityder och beteenden genomför Transportstyrelsen en informationskampanj som riktar sig mot den gruppen.

Veidekke stärker utvecklingen av effektivt byggande

2014-11-28 07:00 CET Veidekke i Sverige Veidekke Anläggning har anställt Markus Tunlid som stöd till organisationen för att arbeta med teknik- och verksamhetsutveckling. Arbetet består i såväl strukturella och kulturella förbättringar, inom bland annat VDC och Involvering, med syfte till att effektivisera processen och nå högre lönsamhet och bättre kvalitet för alla.

Qamcom investerar i HFSS för utveckling av antenner och vågledare

2014-11-26 09:44 CET Qamcom Research & Technology AB Just nu pågår ett flertal projekt på Qamcom som innefattar avancerad antenn- och mikrovågskonstruktion på mellan 60 och 80 GHz. För att nå de högt ställda kraven i dessa projekt är det nödvändigt att göra elektromagnetiska simuleringar och optimeringar av konstruktionen. Valet har fallit på ANSYS HFSS, som vi anser vara det mest kraftfulla verktyget för ändamålet.

Tyréns presenterar trender inom vardagsresandet

2014-11-26 09:00 CET Tyréns Tyréns har undersökt vardagsresandet i Tyresö kommun samt fördjupat sig i vilka rationella motiv och emotionella drivkrafter som ligger bakom valet av färdmedel. I en sammanställning av resultatet kan flera intressanta trender och spaningar utläsas. Som att bilens status håller på att svalna och att bränslekostnaden numera betraktas som en fast kostnad – och därför inte påverkar resandet.

Kommungränsen har spelat ut sin roll!

2014-11-26 08:45 CET Handelskammaren Stockholm växer utanför sin kommungräns medan Malmö kryper innanför sin. Dagens kommuner är för små för morgondagens städer. Handelskammaren släpper idag en rapport med en ny typ av undersökning av staden sedd ur invånarnas perspektiv. 1000 personer i Malmö- och Stockholmsregionen, 500 personer i varje stad med omnejd, fick svara på opinionsundersökningen.