Pressmeddelanden

Nya Sverigebygget kan underlätta utbyggnad av moderna spårvagnslinjer

2014-07-03 14:13 CEST Spårvagnsstäderna Regeringen presenterade den 2 juli en förhandlingsplan som föreslår satsningar på 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder och 140 miljarder på höghastighetsjärnväg. Spårvagnsstäderna välkomnar initiativet som skapar möjligheter för staten att i partnerskap utveckla kapacitetsstark kollektivtrafik i landets växande städer.

Edward Riedl (M) adopterar gränshinder om för höga broavgifter

2014-07-02 18:19 CEST Öresundskomiteen Idag adopterade Edward Riedl (M), ledamot i trafikutskottet, Öresundshusets tredje gränshinder: att broavgifterna över Öresund måste sänkas.

Lag mot mobil i bil inte rätt väg

2014-07-02 17:12 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Reglerna för hur vi får använda en mobiltelefon under bilkörning justerades för ett halvår sedan. Nu togs debatten upp i Almedalen om vad lagen egentligen innebär men VTI:s forskning har hela tiden visat att skärpta lagar inte är någon garanti för ett trafiksäkrare samhälle.

Regeringen öppnar upp för en diskussion om Norrbotniabanan

2014-07-02 16:13 CEST Norrbotniabanan Norrbotniabanans representanter välkomnar regeringens förslag om att tillsätta en förhandlingsperson för att pröva förutsättningarna för en fortsatt järnvägsutbyggnad i norr. Det är en efterlängtad dialog som kommer igång samtidigt väcker skrivningen i förslaget "om betydande medfinansiering" frågetecken. Bildtext: Peter Roslund vid stoppbocken i Umeå. Nu måste Norrbotniabanan byggas!

2014-07-02 15:24 CEST Öresundskomiteen

Systemtext folierar blommiga bussar och tåg till Skånetrafikens Jojo Sommar-kampanj 2014

2014-07-02 14:34 CEST Systemtext Vi är stolta och glada över vårt goda samarbete med Skånetrafiken sedan 1999. Vi har genom åren både helfolierat och delfolierat buss och tåg till Skånetrafiken och när man skulle skapa ytterligare uppmärksamhet om Jojo Sommar-kampanjen, föll valet lätt på Systemtext.

Privata investerare om infrastrukturen: Osäkra regler hindrar trots nya miljarder

2014-07-02 13:42 CEST Deloitte Sverige har stora behov av investeringar i infrastruktur, men tillgängliga medel verkar inte räcka. "Framtidens infrastruktur - hur finansieras den?" var temat för ett seminarium som arrangerades i Almedalen av revisions- och konsultföretaget Deloitte och Affärsvärlden.

2014-07-02 13:36 CEST Tågoperatörerna Tågoperatörerna välkomnar Alliansens besked om att satsa på höghastighetståg och andra viktiga tågsatsningar. Alliansens satsningar stämmer väl överens med Tågoperatörernas vision för järnvägen J2050.

Avsiktsförklaring om snabbare järnvägsförbindelse  Oslo - Karlstad - Örebro - Stockholm

2014-07-02 13:17 CEST Regionförbundet Örebro Vid ett möte i Almedalen under onsdagen antog Region Värmland, Regionförbundet Örebro län, Karlstads kommun och Örebro kommun en avsiktsförklaring för en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro- Stockholm.

Snabbare järnvägsförbindelse Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm

2014-07-02 13:16 CEST Region Värmland Vid ett möte i Almedalen under onsdagen antog Region Värmland, Regionförbundet Örebro län, Karlstads kommun och Örebro kommun en avsiktsförklaring för en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro- Stockholm. Vid mötet togs också beslut om att tillsätta resurser, bilda en politisk styrgrupp och ta fram en gemensam handlingsplan.