Kontaktpersoner

David Gabor

TeamPics

Andreas Rodman

GWS Production AB Andreas Rodman, född 1973, Verkställande Direktör sedan 2009 Andreas Rodman har en civilingenjörsexamen i datorteknik från Lunds universitet. Andreas var VD, grundare och största privata ägare av Bokks AB, ett bolag som såldes 2007 till MultiQ AB, noterat på börsen. Rodman var tidigare även styrelseledamot i Bolaget.

Rasmus Krone

T-Systems

Emilott Lantz

Codemill Emilott ansvarar för Codemills PR och kommunikation, och jobbade tidigare på Kommunikationsenheten vid Umeå universitet. Hon har även pluggat vid Umeå universitet, bl.a. filosofi och matematik, och skrev en kandidatuppsats i diskret matematik. Emilott har även pluggat Interactive Communication på Berghs School of Communication.

Anna-Clara Nord Ekerling

Carestream Health AB

Johan Nordström

Adjusoft AB

Malin Rönnmark

CallMi Trading & Consulting AB

QT Systems