Pressmeddelanden

Inbjudan till pressinformation om ny begravningsavgift i Västerås

2016-12-01 10:37 CET
Riksdagen har bestämt om en enhetlig begravningsavgift för större delen av Sverige. I...

Nytt EU-direktiv och ny dom i Högsta domstolen gör radonfrågan extra aktuell

Nytt EU-direktiv och ny dom i Högsta domstolen gör radonfrågan extra aktuell

2016-11-29 07:55 CET
Ett nytt direktiv från EU och en färsk dom i Högsta domstolen gör att allt fler fastigh...

Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandragande KOM (2016) 687 slutlig

2016-11-28 14:38 CET
SVCA har i dagsläget inga andra synpunkter på förslaget än de som tidigare kommunicerat...

Departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32)

2016-11-28 14:18 CET
SVCA lämnar sina synpunkter på Departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyr...

Advokatfirman Delphi biträder Plesner vid försäljningen av Hallunda Köpcentrum och en fastighet i Kungens Kurva

Advokatfirman Delphi biträder Plesner vid försäljningen av Hallunda Köpcentrum och en fastighet i Kungens Kurva

2016-11-25 14:10 CET
Delphi biträder Plesner vid försäljningen av Hallunda Köpcentrum och en fastighet i Kun...

Lindahl biträder Swedencare vid förvärv

2016-11-24 13:43 CET
Swedencare AB har förvärvat samtliga aktier i det irländska bolaget Ecuphar Ltd, ett bo...

Lindahl rådgivare när Humlegården etablerar program för företagscertifikat

2016-11-24 13:41 CET
​När Humlegården etablerade ett nytt företagscertifikatprogrammet anlitade de Advokatfi...