Pressmeddelanden

SwedSec varnar rådgivare

2018-04-09 08:58 CEST
Rådgivaren har brutit mot företagets regler om att inte ensam hantera kreditärende (dua...

Deportationerna fortsätter - Sverige, Sverige, vad gör du med barn och unga?

Deportationerna fortsätter - Sverige, Sverige, vad gör du med barn och unga?

2018-04-08 22:04 CEST
Måndag den 9 april riskerar ett tjugotal unga ensamkommande att bli utvisade till ett a...

Alektum Group i rekordkampanj med mål att öka kännedomen

Alektum Group i rekordkampanj med mål att öka kännedomen

2018-04-06 10:15 CEST
Det familjeägda och göteborgsbaserade inkasso- och finansbolaget Alektum Group, har vux...

Älvräddarna begär återkallelse av Jämtkrafts tillstånd för Långforsen

Älvräddarna begär återkallelse av Jämtkrafts tillstånd för Långforsen

2018-04-05 19:50 CEST
Älvräddarna anser att Jämtkraft AB lämnat oriktiga uppgifter i mark- och miljööverdomst...

Riksdagen kräver utökad utredning av företrädaransvaret

Riksdagen kräver utökad utredning av företrädaransvaret

2018-04-04 16:07 CEST
Riksdagen kräver en utökad utredning av företrädaransvaret. Det står klart efter ett be...

Alexandra Loyd ny administrativ chef på Centrum för rättvisa

Alexandra Loyd ny administrativ chef på Centrum för rättvisa

2018-04-03 12:13 CEST
Efter genomförd tingsmeritering vid Stockholms tingsrätt är Alexandra Loyd tillbaka på ...

Tidningen Sälj granskar:  Elever fick jobba gratis

Tidningen Sälj granskar: Elever fick jobba gratis

2018-04-03 08:30 CEST
Arndts Sales Academy säger sig vara ”Sveriges bästa utbildning inom försäljning och per...

Starten har gått för ny hyressättningsmodell i Ystad

Starten har gått för ny hyressättningsmodell i Ystad

2018-04-03 08:00 CEST
I dagarna kommer 3000 hyresgäster i Ystad att få en enkät i sin brevlåda med frågor om ...

Modiga riksdagsledamöter som inte simmar med strömmen

Modiga riksdagsledamöter som inte simmar med strömmen

2018-03-29 23:15 CEST
I riksdagsdebatten kring Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU15, Migratio...