Pressmeddelanden

Burlövs Bostäder vill höja hyran

2015-12-21 11:00 CET
Burlövs Bostäder har begärt förhandlingar om nästa års hyror. Bolaget begär att få geno...

Rådgivare varnas av SwedSec

Rådgivare varnas av SwedSec

2015-12-21 10:07 CET
Den SwedSec-licensierade rådgivaren har vid åtskilliga tillfällen genom företagets syst...

Elchocker mot patientens vilja nu förbjudet i Irland

Elchocker mot patientens vilja nu förbjudet i Irland

2015-12-18 21:03 CET
Gökboet är över och mänskliga rättigheter har etableras inom psykiatrin i Irland. Förra...

Förlängd teckningstid avseende erbjudande om förvärv av aktier i MDS Digital Solutions AB

Förlängd teckningstid avseende erbjudande om förvärv av aktier i MDS Digital Solutions AB

2015-12-18 12:18 CET
​Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ) (”Moretime”) har i enlighet med v...

Låg höjning nästa år hos Eksta

Låg höjning nästa år hos Eksta

2015-12-18 08:03 CET
​Ytterligare en överenskommelse om nästa års hyra är klar i västra Sverige. Den gäller ...

​Lindahl biträder Svenska Hyreshus vid förvärv av byggrätter i Steninge Slottsby

2015-12-17 12:57 CET
Svenska Hyreshus har förvärvat två stycken markområden med byggrätter i Steninge Slotts...

​Lindahl biträder Kommunal vid bytesaffär med Riksbyggen och Diös

2015-12-17 12:54 CET
Svenska Kommunalarbetareförbundet har avyttrat en kommersiell fastighet i Umeå som samä...

Högsta domstolen idag: En fackförening kan under vissa förutsättningar vara skadeståndsskyldig för en stridsåtgärd som kränker en rättighet enligt Europakonventionen

Högsta domstolen idag: En fackförening kan under vissa förutsättningar vara skadeståndsskyldig för en stridsåtgärd som kränker en rättighet enligt Europakonventionen

2015-12-17 10:27 CET
​En fackförening kan under vissa förutsättningar vara skadeståndsskyldig för en stridså...