Pressmeddelanden

Moretime välkomnar Erika Vester till teamet av erfarna bolagsjurister

2015-06-03 12:57 CEST Moretime Professional Services AB Erika Vester har lång bakgrund som affärsjurist och varit verksam både som advokat och bolagsjurist. Erika har bland annat varit chefsjurist på Veolia Transport i Sverige och även jobbat som bolagsjurist på ComHem och Bankgirot.

​Lindahl biträder vid försäljning av EQC

2015-06-02 14:17 CEST Advokatfirman Lindahl KB ÅF har förvärvat EQC Group AB med dotterbolag från de tidigare ägarna. EQC har sedan starten januari 2011 haft en stark tillväxt och bolagets omsättning under 2014 uppgick till cirka 180 MSEK med god lönsamhet. Lindahl har biträtt säljarna i transaktionen. Från Lindahl deltog huvudsakligen Johan Herrström (ansvarig delägare), Carl-Johan Krusell, Anders Lindgren och Vala Karimi.

Lindahl biträder Nordomatic Aktiebolag vid förvärv

2015-06-02 14:04 CEST Advokatfirman Lindahl KB ​​Advokatfirman Lindahl biträdde Nordomatic Aktiebolag vid dess förvärv av Powerit Solutions AB. Powerit Solutions är ett entreprenad- och serviceföretag inom fastighetsautomationsbranschen och har en stark ställning på marknaden i Malmö. Lindahls team i transaktionen bestod av Johan Herrström (klientansvarig delägare),Carl-Johan Krusell och Vala Karimi.

2015-06-02 13:31 CEST Moretime Professional Services AB Årsstämman beslutade 23 april i år att – istället för styrelsearvode – utge teckningsoptioner till styrelsen för Moretime Professional Services AB (publ) för att möjliggöra deltagande i bolagets framtida värdeutveckling. Samtidigt beslutades att ge ut personaloptioner till VD för att skapa en ersättningsmodell som i hög utsträckning är kopplad till Bolagets framtida värdetillväxt.

2015-06-01 15:49 CEST Avtalscentralen Avtalscentralen har slagit upp sina portar på den nätbaserade juridiska marknaden. Under devisen - Juridik behöver inte vara dyrt – marknadsför och försäljer Avtalscentralen sina avtalstjänster till både privatpersoner och företagare.

2015-06-01 13:26 CEST Egree by TC Teknikkonsultbolaget ÅF effektiviserar sin avtalshantering och har implementerat e-signering för anställningsavtal med hjälp av den nya tjänsten.

​Lindahl biträder när Lantmännen förvärvar CropTailor AB

2015-06-01 09:23 CEST Advokatfirman Lindahl KB Lantmännen har förvärvat en majoritet av aktierna i CropTailor AB. Crop Tailor är ett svenskt bioteknikföretag som grundades 2007 och som utvecklat en teknik för att snabbt och med hög precision förädla havre. Lindahl biträdde Lantmännen i förvärvet. Lindahls team bestod av Per Hedman (ansvarig delägare), Petter Ingelshed (projektledare), Philip Tonkin och Anna Tarring (immaterialrätt).

2015-05-29 08:10 CEST Tenant & Partner Let’s deal flyttade nyligen in i nyrenoverade lokaler i Amerikahuset på Barlastgatan 2 i Göteborg. Tenant & Partner har bistått som rådgivare till företaget genom hela omlokaliseringsprocessen.

Polisen har diskriminerat på grund av kön och etnisk bakgrund

2015-05-28 07:23 CEST Centrum för rättvisa ​Polisen har förnekat och försökt mörka en omfattande diskriminering vid antagningen till Polishögskolan. Men en färsk dom från Stockholms tingsrätt sätter punkt för detta. Polisen har brutit mot diskrimineringslagen och tvingas nu backa. Häromdagen kom domen som bekräftade att Polisen gått med på att utbetala hela de yrkade skadestånden – 100 000 kronor till var och en av de drabbade.

SwedSec varnar en rådgivare och försäkringsförmedlare

2015-05-27 13:45 CEST SwedSec Licensiering AB I det företag där den SwedSec-licensierade rådgivaren och försäkringsförmedlaren är anställd finns regler som innebär att egna och närståendes affärer i finansiella instrument omedelbart ska anmälas till företagets regelansvarige.