Pressmeddelanden

Tema medling i nya numret av Ducatus

2016-04-20 16:05 CEST
Fredag 22 april utkommer det nya numret av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations mag...

SwedSec varnar rådgivare

SwedSec varnar rådgivare

2016-04-19 10:07 CEST
Rådgivaren har överträtt den s.k. enmånadsregeln genom att vid två tillfällen sälja fin...

SwedSec varnar kapitalförvaltare

SwedSec varnar kapitalförvaltare

2016-04-18 13:12 CEST
Kapitalförvaltaren har överskridit likviditeten i diskretionärt förvaltade portföljer g...

Lindahl rådgivare till Kemwell vid storförsäljning

2016-04-18 13:05 CEST
​När Recipharm AB (publ) tecknar två separata avtal om att förvärva farmaceutiska verks...

Socialstyrelsens ADHD-expert Kerstin Malmberg sågad av ledande amerikansk psykiatriker

Socialstyrelsens ADHD-expert Kerstin Malmberg sågad av ledande amerikansk psykiatriker

2016-04-15 21:03 CEST
Socialstyrelsens Kerstin Malmberg vilseledde i ett expertutlåtande Högsta förvaltningsd...

​Seko skjuter upp varslad konflikt på Telekomområdet

2016-04-15 20:53 CEST
Seko har idag efter begäran av medlarna beslutat att skjuta upp varslade stridsåtgärder...

Förlängd teckningstid avseende företrädesemission i Moretime  Professional Services AB (publ)

Förlängd teckningstid avseende företrädesemission i Moretime Professional Services AB (publ)

2016-04-15 14:54 CEST
​Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ) (”Moretime”) har i enlighet med v...