Pressmeddelanden

Swiftcourt i samarbete med Grannsaker

2015-08-17 10:35 CEST Swiftcourt aps Nu blir det säkrare för grannar att låna av varandra. Grannsaker vill minska konsumtionen genom att möjliggöra för grannar att låna av varandra istället för att köpa saker man har begränsade behov av. Nu går Swiftcourt in för att tillsammans med Grannsaker kunna garantera trygga och säkra utlåningar.

2015-08-17 09:43 CEST Advokatfirman Lindahl KB Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat UIC-bolaget Cavidi ett långfristigt lån på 10 miljoner euro för framtagande av nästa generations automatiserade testinstrument för HIV uppföljning, (viral load monitoring). Advokatfirman Lindahl har agerat juridiska rådgivare åt Cavidi.

Delphi advisor to Couche-Tard Luxembourg S.A.R.L. in the sale of all the shares in Statoil Fuel & Retail Lubricants Sweden AB

2015-08-14 10:56 CEST Advokatfirman Delphi ​Delphi has assisted Couche-Tard Luxembourg S.A.R.L. in the sale of all the shares in Statoil Fuel & Retail Lubricants Sweden AB to Fuchs Petrolub SE. The agreed purchase price for the shares is SEK 690 million. Assumed net debt is expected to be around SEK 220 million.

Delphi rådgivare till Couche-Tard Luxembourg S.A.R.L. vid försäljningen av samtliga aktier i Statoil Fuel & Retail Lubricants Sweden AB

2015-08-14 10:53 CEST Advokatfirman Delphi ​Adovkatfirman Delphi har biträtt Couche-Tard Luxembourg S.A.R.L. vid försäljningen av samtliga aktier i Statoil Fuel & Retail Lubricants Sweden AB till Fuchs Petrolub SE. Den överenskomna köpeskillingen för aktierna uppgår till 690 miljoner kronor.

​Lindahl rådgivare när Navamedic förvärvar Observe Medical

2015-08-04 14:22 CEST Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl är rådgivare till säljare när Navamedic ASA förvärvar det svenska medtech-bolaget Observe Medical International AB. Den initiala köpeskillingen uppgår till 35 miljoner norska kronor, med möjlighet till sex ytterligare betalningar beroende på om uppsatta försäljningsmål nås under de närmaste åren.

Delphi advisor to Navamedic ASA in connection with the acquisition of Observe Medical International AB and its subsidiaries

2015-08-04 10:53 CEST Advokatfirman Delphi Delphi has been legal advisor to Navamedic ASA (”Navamedic”), a company listed on the Oslo Stock Exchange, in the acquisition of the Swedish medical device company Observe Medical International AB (”OM”).

Delphi har biträtt Navamedic ASA vid förvärv av Observe Medical International AB med dotterbolag

2015-08-04 10:51 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har biträtt Navamedic ASA (”Navamedic”), ett norskt bolag noterat på Oslo börsen, vid förvärvet av det svenska medicinteknikbolaget Observe Medical International AB (”OM”).

2015-07-28 09:48 CEST Advokatfirman Lindahl KB ​Sprint Bioscience AB (publ) har genomfört en utlicensiering till Bayer HealthCare av substanser som inhiberar ett protein essentiellt för cancercellers metabolism och know-how runt detta protein. Avtalet innebär att Bayer betalar ett belopp vid underskrift och att Sprint erhåller delbetalningar vid olika utvecklingssteg för substanserna samt royalty på försäljning av framtida produkter.

Delphi advisor to Obligo Investment Management AS (“Obligo”) in the divestment of real estate portfolios

2015-07-24 14:53 CEST Advokatfirman Delphi Delphi has been legal advisor to Obligo Investment Management AS (“Obligo”) in the divestment of real estate portfolios with a total value of about NOK 22 billion to Blackstone Real Estate Partners Europe IV (“Blackstone”). Delphi has assisted with advice regarding the Swedish parts of the real estate portfolios and coordinated certain aspects concerning Finland and Latvia.

Delphi har biträtt Obligo Investment Management AS (“Obligo”) vid försäljning av fastighetsportföljer

2015-07-24 14:47 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har biträtt Obligo Investment Management AS (“Obligo”) vid försäljning av fastighetsportföljer till ett sammanlagt värde av cirka 22 miljarder norska kronor till Blackstone Real Estate Partners Europe IV (“Blackstone”). Delphi har biträtt med rådgivning avseende de svenska delarna av fastighetsportföljerna samt koordinerat vissa frågor rörande Finland och Lettland.