Pressmeddelanden

2015-06-22 10:37 CEST Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl har biträtt ScandiDos vid deras nyligen genomföra nyemission som tillförde bolaget 24 Mkr före emissionskostnader. Erik Penser Bankaktiebolag har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl juridiska rådgivare i samband med emissionen.

​Lindahl biträder Senzime vid emission

2015-06-22 10:31 CEST Advokatfirman Lindahl KB Senzime AB (publ) har genomfört en riktad nyemission. Nyemissionen tillför Senzime ca 10 Mkr före emissionskostnader och bolaget avser att använda likviden till att stärka rörelsekapitalet och bland annat finansiera den löpande verksamheten i det nyligen förvärvade MD Biomedical AB. Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och advokatfirman Lindahl juridiska rådgivare i samband med emissionen.

Kriminalvården väljer Gate Security

2015-06-18 13:44 CEST Gate Security AB Ett avtal har nu tecknats mellan Kriminalvården och Gate Security gällandes leverans av ett antal säkerhetsprodukter. Avtalet sträcker sig över två år med ytterligare option på två år och innefattar produkter som larmbågar och larmbrickor med hög detektionsförmåga.

 SwedSec tilldelar rådgivare sanktion

2015-06-17 10:15 CEST SwedSec Licensiering AB Den SwedSec-licensierade rådgivaren har brutit mot interna regler om anställdas egna värdepappersaffärer eftersom han för sent har anmält värdepappersaffärer till sin arbetsgivare.

Delphi advised Hövding Sverige AB (publ) in connection with an IPO

2015-06-17 09:06 CEST Advokatfirman Delphi Delphi has been legal advisor to Hövding Sverige AB (publ) when implementing a diversification of ownership through a public offering of new shares in connection with a listing on NASDAQ First North.

Delphi rådgivare till Hövding Sverige AB (publ) vid nyemission inför listning på First North

2015-06-16 15:56 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har varit juridisk rådgivare till Hövding Sverige AB (publ) när Hövding genomfört en ägarspridning genom ett emissionserbjudande till allmänheten inför listning på NASDAQ First North. Erbjudandet fulltecknades. Första dag för handel med Hövdings aktier är idag, 16 juni 2015.

Gustav Sälgström ny delägare på Magnusson

2015-06-16 09:02 CEST Magnusson Advokat Gustav Sälgström blir ny delägare på Magnusson från och med den 1 juli 2015. Gustav rekryteras från de egna leden och ingår sedan 2013 i byråns Bank- och finansgrupp.

2015-06-16 07:50 CEST Uppsala universitet Vad har man för rättsligt skydd som sambo? Kajsa Walleng vid Uppsala universitet, aktuell med avhandlingen ”Att leva som sambo”, menar att levnadsformen sambo är här för att stanna och att det är dags att anpassa det rättsliga skyddet för sambor så att det blir mer i takt med sin tid

2015-06-15 14:35 CEST Öresundskomiteen Öresundskomiteen ska leda ett stort projekt kring gränshinder knutna till ESS och MAX IV. Projektet har en budget på drygt 3 miljoner kronor, och ska bidra till att få bort de gränshinder som gör att internationella forskare inte kan bo och arbeta var de vill i Öresundsregionen. Det blev klart idag, när "Cross Border Science and Society”, det största Interreg-projektet hittills, beviljades.

Lindahl biträder Eurocine Vaccines vid kapitalanskaffning

2015-06-11 11:51 CEST Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl har under våren 2015 biträtt Eurocine Vaccines AB (publ) med en kapitalanskaffning i form av en företrädesemission, som inbringade 23,1 miljoner kronor till bolaget. Lindahl biträdde Eurocine Vaccines genom Mårten Steen (ansvarig delägare, Corporate Finance), Erika Svensson och Helena Lindbäck (Corporate Finance) samt Anna Romell Stenmark och Therese Norenäs (Skatt).