Pressmeddelanden

2014-12-03 09:51 CET Västtrafik Det blir fortsatt omläggning av kollektivtrafiken på grund av arbetet med kanalmursförstärkningen på Norra Hamngatan i Göteborg.

Klarar Zenergy ZIP-Bomodul den tuffa fullskaliga brandtesten under överseende av räddningstjänsten i Jönköping?

2014-12-03 00:06 CET Zenergy AB Idag onsdagen den 3 december testar vi brandsäkerheten i vår Zenergy ZIP-Bomodul under överseende av Räddningstjänsten i Jönköping. Genom att belasta modulen med 13 tons barlast vill vi visa bärigheten i vår konstruktion vid fullskalig brand. Imorgon eftermiddag vet vi svaret!

2014-12-02 14:58 CET Energimyndigheten Energimyndigheten har i dagarna beslutat att avsätta 72* miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram Industrins energianvändning – forskning och utveckling, som en fortsatt satsning på energieffektivisering inom industrin.

​Nu öppnar Blekinges första bilpool

2014-12-02 10:30 CET Sunfleet Nu öppnar Sveriges största bilpool, Sunfleet Blekinges första bilpool. Bilpoolen öppnas i Karlshamn i samarbete med Arbetsförmedlingen som använder bilarna på dagarna, och Sunfleets medlemmar erbjuds att nyttja bilarna på kvällar och helger.

ParkOnOff mobila parkeringsapp-  marknadens enklaste och smartaste!

2014-12-01 16:34 CET ParkOnOff

2014-12-01 13:52 CET Västtrafik Varje sekund är dyrbar om hjärtat stannar och då gäller det att agera snabbt. Därför har Västtrafik utrustat sina tåg med hjärtstartare.

2014-12-01 13:27 CET SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Högre temperaturer, mer nederbörd och kortare vintersäsong. Det svenska klimatet har redan förändrats, och förändringen fortsätter samtidigt som den globala medeltemperaturen ökar. I en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten redovisas kunskap om klimatförändringar, konsekvenser och åtgärder.

​Nya F-gasförordningen påverkar alla med kylanläggning

2014-12-01 09:43 CET Svenska Kyl & Värmepumpföreningen Från och med första januari 2015 tillämpas den nya F-gasförordningen, ett EU-direktiv vars huvudsakliga syfte är att minska kylanläggningars påverkan på miljön. I första hand kommer den få effekt genom att flourerande gaser (F-gaser) gradvis fasas ut, något som kommer påverka alla med större kylanläggingar, som exempelvis matbutiker, restauranger och skolor.

2014-12-01 07:40 CET EPD International NCC har som första svenska företag valt att registrera en EPD för infrastruktur, en gång- och cykelbro, i det Sverigebaserade internationella EPD-systemet. Med en EPD - miljövarudeklaration - kan beställare jämföra miljöprestandan mellan företags olika produkter. - Vi måste vara proaktiva och vårt pilotprojekt med EPD visar att vi är på god väg, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.

Nu kan du välja klimatcertifierade blommor i advent

2014-11-28 15:53 CET Svenskt Sigill När du väljer adventsblommor som bär märket Svenskt Sigill, vet du att blomman är svenskodlad med höga krav på minskad miljöpåverkan. Svenskt Sigill erbjuder den största standarden för svensk odling av prydnadsväxter. Svenskt Sigill visar att produkten är svenskodlad med höga krav på minskad miljöpåverkan. Standarden innehåller också ett frivilligt tillägg för klimatcertifiering