Kontaktpersoner

Magnus Biesse
Elin Welander

Norconsult AB Senior konsult med inriktning mot vattenkraft. Arbetsuppgifter är studier för förnyelse av vattenkraftanläggningar, värdering av vattenkraft vid försäljning, elcertifikatsutredningar, damm-säkerhetsutredningar, strömningstekniska beräkningar, konsekvensklassning av dammar och design av vattenvägar.

Olle Langenius
Thomas Årnfelt

Panagora 0723-609717

Johan Sivengård
Helen Palm

Actionbase AB Helen arbetar som senior consultant vilket innebär både kundansvar och projektledning i olika kunduppdrag inom strategisk kundinsikt och analys, kundutveckling o CRM. Vidare ansvarar Helen för Actionbase externa kommunikation samt för Göteborgskontoret.

Jonas Persson