Kontaktpersoner

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2017-02-21 14:05 CET

Affärsområde Bygg och Fastighet vänder sig till både stora och små fastighetsbolag, för...

Carl Johan Bernadotte

Carl Johan Bernadotte

2017-02-21 09:17 CET

Mats Lundgren

Mats Lundgren

2017-02-15 16:08 CET

Uppdragsledare och handläggare. Konsultkompetens inom främst rumsakustik, byggnadsakus...

Jenny Söderqvist

Jenny Söderqvist

2017-02-15 13:28 CET

Niclas Hedenskog

2017-02-15 07:45 CET

Kent Thoresson

Kent Thoresson

2017-02-14 11:42 CET

Martin Kåver

Martin Kåver

2017-02-14 10:51 CET

Magnus Hjelmgren

Magnus Hjelmgren

2017-02-13 07:35 CET

Gunnar Håkansson

Gunnar Håkansson

2017-02-13 06:55 CET

Gunnar Håkansson är arkitekt och arbetar i kompetensteam Plan som ingår i Norconsults a...

Monica Pettersson

Monica Pettersson

2017-02-10 07:02 CET