Kontaktpersoner

Andrea Svanberg
Andrea Svanberg
Mårten Mattsson

Frontit

Petter Aaro

Mindspace Group AB

Per Englund
Oscar Tottie
Irina Dichenkova

Food Safety AB Irina har avlagt magisterexamen i livsmedelstillsyn och är utbildad livsmedelsinspektör vid Sveriges Lantbruksuniversitetet (livsmedelsvetenskap, livsmedelshygien, egenkontrollprogram (HACCP), livsmedelsjuridik och kommunikation.) Irina har flerårig arbetslivserfarenhet som hygienkonsult med mycket kundkontakt. Vi ser mycket fram emot att ni ska få lära känna Irina och uppskatta hennes...

Mindspace Group AB

Anders Barnå

Cinode Vd för Konsultbolag1