Kontaktpersoner

Cathrine Egnell

Cathrine Egnell

2017-03-14 14:39 CET

Ansvarig för marknadsföring, event, pressfrågor

Fredrik Nyman

Fredrik Nyman

2017-03-14 14:33 CET

Ulf Johansson

Ulf Johansson

2017-03-14 07:00 CET

Ulf Johansson arbetar som seniorkonsult på kompetensteam Miljö & Säkerhet som ingår i N...

Malin Gillmark

Malin Gillmark

2017-03-14 07:00 CET

Malin Gillmark är utbildad geovetare med 13 års yrkeserfarenhet av avfallsfrågor som pr...

Anders Fryxell

Anders Fryxell

2017-03-08 14:09 CET

Helena Malmström

Helena Malmström

2017-03-08 14:07 CET

Erik Björhäll

Erik Björhäll

2017-03-07 11:37 CET

Emily Wade

2017-02-21 20:29 CET

Kontaktperson för press och kommunikation

Urban Persson

Urban Persson

2017-02-21 14:05 CET

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2017-02-21 14:05 CET