Kontaktpersoner

Erik Swartz

Erik Swartz

2016-02-25 08:33 CET

Stefan Krii

Stefan Krii

2016-02-24 07:00 CET

Stefan Krii arbetar som trafikplanerare inom Team Väg, VA & Trafik som ingår i Norconsu...

Sara Skullered

Sara Skullered

2016-02-21 01:09 CET

Kristina Hanna

Kristina Hanna

2016-02-19 12:20 CET

Jan-Olof Nilsson

Jan-Olof Nilsson

2016-02-17 07:00 CET

Jan-Olof Nilsson arbetar som uppdrags- och teknikansvarig med vatten- och avloppsrening...

Johan Halse

Johan Halse

2016-02-15 13:39 CET

Berndt Hortlund

Berndt Hortlund

2016-02-15 07:00 CET

Berndt Hortlund är ingenjör och jobbar som teamchef i kompetensteamet Installationstekn...

Leif Palage

Leif Palage

2016-02-15 07:00 CET

Leif Palage är teamchef för Norconsults Team Mark i Piteå. Han arbetar som uppdragsansv...

P-O Rosén

P-O Rosén

2016-02-12 11:41 CET

Peter Källström

2016-02-10 13:41 CET