Pressmeddelanden

NLT rekommenderar användning av Gazyvaro vid kronisk lymfatisk leukemi

2014-10-08 15:00 CEST Roche AB NLT-gruppen, rekommenderar landstingen att använda Gazyvaro för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och med komorbiditeter där fulldos fludarabinbaserad behandling inte är lämplig. NLT är en grupp inom Sveriges kommuner och landsting som värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen.

Snabbare hjälp ska rädda liv i glesbygd

2014-10-08 09:15 CEST Västerbottens läns landsting Nu startar ett pilotprojekt där räddningstjänst och ambulans larmas samtidigt vid bröstsmärtor för att snabbt påbörja hjärt-lungräddning om patienten drabbas av hjärtstopp.

Regeringen lovar att nationella riktlinjer ska bli obligatoriska!

2014-10-07 14:40 CEST Nätverket mot cancer Nätverket mot cancer välkomnar den nye Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern och bjuder samtidigt in till att medverka vid Världscancerdagen den 4 februari 2015 som vi traditionsenligt arrangerar med fokus på att förbättra för cancerpatienterna. Nätverket mot cancer kräver att nationella riktlinjer ska bli tvingande.

2014-10-07 09:30 CEST Västerbottens läns landsting Mannen opererades för en tarmcancer som hade spritt sig till levern. Under året som följde fick han cellgift och lokal värmebehandling av dottersvulsten i levern.

2014-10-06 08:38 CEST Västerbottens läns landsting Om man inte redan tagit ställning till donation är Donationsveckan, 6-12 oktober, ett tillfälle att göra det. Genom att göra sin vilja känd kan man rädda liv.

2014-10-03 12:39 CEST Landstinget Västmanland På måndag den 6 oktober invigs nya Överviktsenheten vid sjukhuset i Västerås.

En fråga till nya regeringen

2014-10-03 11:56 CEST Neuroförbundet Som partipolitisk obunden organisation hälsar Neuroförbundet den nya regeringen välkommen till framtida samarbeten för att utveckla hälso- och sjukvården. Samtidigt ställer sig Neuroförbundet frågande till varför endast en minister ska ansvara för sjukvård-, folkhälsa- och idrott

Rekryteringsmässa i Spanien för sjukvården

2014-10-02 15:50 CEST Skandinavisk Vårdrekrytering AB Sjuksköterskebristen är större än på 15 år i Sverige och behovet av sjuksköterskor kommer växa mycket mer kommande år enligt prognoser från Statistiska Centralbyrån. År 2030 kommer Sverige sakna minst 30 000 sjuksköterskor med nuvarande utbildningstakt och åldrande och växande befolkning i Sverige. Skandinavisk Vårdrekrytering jobbar efter visionen att förbättra svensk vård.

Träffa Etac på Fokus Hjälpmedel i Västerås

2014-10-02 14:00 CEST Etac Den 15-16 oktober finns vi på plats i Västerås på mässan Fokus Hjälpmedel. Vi kommer visa spännande nyheter och produkter från våra sortiment; manuella rullstolar, juniorhjälpmedel och sittdynor. Vi bjuder även in till ett unikt föredrag båda dagarna med produktutvecklarna Bosse Lindkvist och Morgan Ferm, med tema "Hjälpmedelsinnovationer".

Invigning av PET-MR-kameran vid Nus

2014-10-02 13:44 CEST Västerbottens läns landsting Måndag den 6 oktober invigs den nya PET-MR-kameran vid Norrlands universitetssjukhus, Nus. Den nya tekniken ska ge regionens patienter den allra bästa cancerbehandlingen, individanpassad, säkrare och mer precis.