Pressmeddelanden

2014-10-01 15:30 CEST Landstinget Västmanland Nästa år ska invånarna i Västmanland kunna läsa sin journal på nätet. På onsdagen godkände landstingsstyrelsen regelverket kring den nya e-tjänsten.

2014-10-01 15:26 CEST Landstinget Västmanland Landstinget Västmanland satsar 20 miljoner kronor extra under resten av 2014 för att förbättra tillgängligheten och klara vårdgarantin inom vissa delar av hälso- och sjukvården.

TaxiKurir möblerar om i toppen

2014-10-01 15:19 CEST TaxiKurir AB Gösta Ohlsson kommer från 1 oktober 2014 att axla rollen som Taxi Kurir i Sveriges VD. Redan tidigare har han varit VD för TaxiKurir Sverige, det bolag inom TaxiKurirkoncernen där alla franchiseföretag ingår. Gösta Ohlsson kommer att arbeta mer proaktivt med TaxiKurirs franchiseföretag. Gösta Ohlsson har även arbetat som VD för TaxiKurir Uppsala. Där tar nu Per Wadstedt över VD-skapet.

Neuroförbundet möjliggör en flexiblare arbetsmarknad

2014-10-01 13:22 CEST Neuroförbundet Idag meddelade Socialdemokraterna och Miljöparitet att de är överens om att lansera Flexjobb på den svenska arbetsmarknaden. Flexjobb har varit en succé i Danmark sedan den infördes i mitten av 1990-talet. Antalet förtidspensioner för personer med diagnosen multipel skleros (MS) minskade från 59 procent på mitten 1990-talet till 18 procent år 2010.

2014-10-01 08:00 CEST Janssen Stockholms läns landsting har under 2013 tillsammans med de tre läkemedelsföretagen Janssen, H Lundbeck AB och Otsuka Pharma Scandinavia AB genomfört en förstudie om vården av schizofrenipatienter i Stockholms län. Nu presenteras resultaten.

2014-09-30 15:56 CEST Västerbottens läns landsting Idag, tisdag, har landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Nämnden beslutade bland annat att godkänna delårsrapporten per augusti 2014, om nya läkemedel och om samverkan mellan regionala cancercentrum.

Vad kan Sverige göra för att stoppa ebolaepidemin?

2014-09-30 15:49 CEST Svenska Läkaresällskapet Läget i Västafrika är akut och behovet av medicinsk personal i de eboladrabbade områdena är stort. I en jämförelse med USA och Kuba ligger Sverige långt efter. USA skickar 10 hjälparbetare per miljon invånare, Kuba 45 och Sverige 1 hjälparbetare per miljon invånare. Sverige kan göra mycket mer. Svenska Läkaresällskapet och Läkare Utan Gränser arrangerar högaktuellt seminarium den 1 oktober.

2014-09-30 11:14 CEST SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling av vitvaror för kommuner, landsting och regioner är nu klar. Ramavtal har tecknats med två leverantörer, Electrolux Home AB och HW Storköksteknik AB.

Västerbottens läns landsting övar ledning vid allvarlig händelse

2014-09-30 09:51 CEST Västerbottens läns landsting Västerbottens läns landsting har utarbetade planer och metoder för att hantera både stora och allvarliga händelser. Vecka 40 sätts krisberedskapen på prov under två stora övningar.

2014-09-30 08:00 CEST Roche AB En ny studie som presenterats vid cancerkonferensen ESMO visar att cobimetinib i kombination med Zelboraf (vemurafenib) kan hjälpa människor med en särskild typ av avancerat melanom, så kallat BRAF-muterat spritt melanom. Resultaten visar att kombinationsbehandlingen halverade risken för att sjukdomen förvärras.