Pressmeddelanden

2014-03-14 14:00 CET Landstinget Västmanland De sju landsting som har blivit stämda av Apotekstjänst Sverige AB för brott mot lagen om offentlig upphandling bestrider yrkandena. – Vår uppfattning är att vi inte har brutit mot bestämmelserna i LOU, säger Monica Berglund, landstingsdirektör i Västmanland och talesperson för de sju landstingen (gemensamt benämnda Sjuklövern).

2014-03-14 11:30 CET Västerbottens läns landsting Västerbottens läns landsting får ansvara för att organisera det nationella uppdraget när Svenskt ambulansflyg blir verklighet nästa vår. – Jag ser uppdraget som en bekräftelse på att landstingets mångåriga satsning på profilområdet luftburna intensivvårdtransporter vunnit nationell respekt och förtroende, säger landstingsdirektör Anders Sylvan.

2014-03-14 10:00 CET Landstinget Västmanland Nu är det klart att VL tar ansvaret när SJ lägger ner sin resebutik i Västerås. I dagarna skrev parterna under avtalet som innebär att VL tar över lokalen på Centralstationen och rollen som ombud för SJ.

2014-03-14 08:34 CET Landstinget Västmanland För att landstingets folkvalda politiker ska få en bild av vad medborgarna tycker i olika frågor har Landstinget Västmanland startat en medborgarpanel.

Nytt sätt att hantera hjärnskakningar

2014-03-13 15:00 CET Luleå tekniska universitet En ny metod för att diagnostisera hjärnskakningar, inte minst bland hockeyspelare, har utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Västtrafik delar ut kvalitetsbonus

2014-03-13 11:49 CET Västtrafik Västtrafik betalar ut sammanlagt 28 miljoner kronor till flera trafikföretag för att de uppnått hög kundnöjdhet 2013. Inom fyra av Västtrafiks bussavtal nåddes den högsta bonusnivån.

2014-03-12 10:00 CET Västerbottens läns landsting En ung kvinna med många psykiatriska problem har återkommande behov av sluten psykiatrisk vård. I samband med ett allvarligt självskadebeteende blev hon intagen på vårdintyg och en vårdplan upprättades.

2014-03-11 10:00 CET Västerbottens läns landsting En medelålders kvinna med känd migränsjukdom sökte vård hos primärvården med kraftig huvudvärk och kräkningar. Hon tyckte att värken kändes annorlunda än den brukar. Läkaren tolkade det som migrän komplicerad med spänningshuvudvärk.

2014-03-11 09:30 CET Västerbottens läns landsting Den medelålders mannen kom till akutmottagningen eftersom han hade haft smärta i övre delen av buken i några veckor.

Piratpartiet ställer upp i landstingsvalet i Östergötland

2014-03-11 06:00 CET Piratpartiet Piratpartiet har beslutat att ställa upp i valet till landstinget i Östergötland i höst. Fokus ligger på skyddade patientjournaler och avgiftsfri kollektivtrafik.