Pressmeddelanden

2014-12-22 09:37 CET Västerbottens läns landsting Kvinnan opererades för en cancer i lungans övre lob. Ingreppet görs med videoassisterad titthålsteknik, där operatören missuppfattar anatomin.

2014-12-22 09:30 CET Västerbottens läns landsting ​Kvinnan hade tjocktarmscancer och vid operationen togs delar av tarmen bort. Hon behandlades därefter med cellgifter.

2014-12-19 13:40 CET Sveriges Dövas Riksförbund SDR Tecken AB är ett aktiebolag helägt av Sveriges Dövas Riksförbund, SDR. Myndigheten Post och Telestyrelsen (PTS) utlyste tidigare i höst sin nionde innovationstävling och tema denna gången var ”Nåbar för alla”. SDR Tecken AB lämnade en ansökan och deltog i tävlingen. Igår kom det glädjande beskedet att bolaget är en av nio vinnare som får dela på de 13,4 miljoner kr.

Klart för Hjältarnas hus i Umeå

2014-12-19 12:15 CET Västerbottens läns landsting Nu är det klart att landstinget ska bygga Hjältarnas hus på sjukhusområdet i Umeå – ett anhörigboende för familjer med svårt sjuka barn. Föreningen Hjältarnas hus ska i sin tur hyra huset av landstinget och ansvara för verksamhet och drift. Idag fredag hölls en ceremoni för att uppmärksamma starten för samarbetet.

2014-12-19 10:22 CET Roche AB Bättre behandling inom cancerområdet och snabbare, mer specifika analysmetoder för cancersjukdomar. Det hoppas man kan bli resultatet av ett samarbetsavtal mellan Karolinska Institutet och läkemedelsföretaget Roche som skrevs under idag.

2014-12-18 14:29 CET Landstinget i Uppsala län ​Det ska bli lättare för patienter att kommentera vad som står i deras journaler. Idag beslutade produktionsstyrelsen för Landstinget i Uppsala län att landstinget ska införa e-hälsotjänsten ”Patientens noteringar”. – Det här ligger i linje med vårt arbete för att stärka patientens makt och inflytande över vården, säger Nina Lagh (M), 1:e vice ordförande i produktionsstyrelsen.

2014-12-18 11:19 CET SKL Kommentus AB Rekryteringsprocesser är omfattande och tidskrävande samtidigt som de ska vara effektiva. Här finns nu ett nytt ramavtal där kommuner och landsting får tillgång till alla eller enskilda delar av de 15 olika moment som rekryteringsprocessen kan delas upp i.

Mindmancer utökar stödet för Axiskameror

2014-12-18 10:30 CET Mindmancer AB Mindmancer har efter under hösten utvärderat övervakningskameror från den svenska tillverkaren Axis. I testerna visade alla modeller hög tillförlitlighet men vissa modellerna visade sig särskilt lämpliga för intelligent kamerabevakning för de utmanande förutsättningar som det nordiska klimatet ger.

2014-12-18 08:16 CET Landstinget Västmanland I den regionala biblioteksplanen finns flera utvecklingsområden preciserade, bland annat tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet, arbetet med lässtimulans, biblioteken som mötesplatser och stödet till kommunernas kvalitetsarbete.

2014-12-17 15:16 CET Västerbottens läns landsting Nu är det klart att landstinget ska bygga ett Hjältarnas hus på sjukhusområdet i Umeå – ett anhörigboende för familjer med svårt sjuka barn. Föreningen Hjältarnas hus ska i sin tur hyra huset av landstinget och ansvara för verksamhet och drift. För att uppmärksamma att avtalet är undertecknat, bjuder vi in till en pressträff på fredag den 19 december kl. 11.00.