Pressmeddelanden

2014-06-27 08:48 CEST Landstinget i Uppsala län Hur ska driften av Gamla Uppsala museum se ut i framtiden? Den frågan har under våren utretts av en konsult, på uppdrag av Stiftelsen Upplandsmuseet. Nu är utredningen klar och har överlämnats till landstinget.

2014-06-26 16:15 CEST SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Är det bra eller dålig kvalitet som kostar samhället mest? Vad tycker våra elever utmärker en bra skola? Vilka betyg sätter lärare på sina arbetsplatser? Dessa är några av de kvalitetsrelaterade frågor som SIQ kommer att diskutera den 2 juli i Almedalen.

Det svåra samtalet

2014-06-26 07:00 CEST Danderyds sjukhus Det kommer en tid när den livsuppehållande dialysen bör avslutas. För patientens skull. När det inte blir värdigt längre. Då måste vi inom vården våga ta det svåra samtalet. Helst ska vi ha förberett patient och anhöriga på det långt tidigare. Det kräver mod och empati, men det är vårt ansvar. Foto: Carin Wesström

Pressinbjudan: Samhällsplanering för bättre kollektivtrafik – visioner och goda exempel i Almedalen

2014-06-25 15:41 CEST Svensk Kollektivtrafik Attraktiv och effektiv kollektivtrafik är en nyckel till hållbara städer och bidrar till en rad positiva effekter som exempelvis ökad tillgänglighet, rörlighet och tillväxt. Vad finns det för möjligheter och utmaningar? Vilka är framgångsfaktorerna inom samverkan med olika aktörer? Vad kan vi lära av varandra? Välkommen till ett visionärt samtal i Almedalen.

Nordic Medtest tecknar ramavtal för konsultstöd inom test av vård-IT

2014-06-25 09:20 CEST Nordic Medtest Landstinget i Värmland har för Nordic Medtest tecknat ramavtal för konsultstöd inom test av vård-IT.

Högt betyg för Högskolan Västs socialpedagogiska utbildning

2014-06-25 08:54 CEST Högskolan Väst Utbildningen till socialpedagog vid Högskolan Väst håller hög kvalitet. Det står klart efter att resultatet av Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, kvalitetsutvärdering av landets utbildningar inom socialt arbete och socialpedagogik publicerats idag. UKÄ ger socialpedagogiken vid Högskolan Väst omdömet ”Hög kvalitet”.

Nätverket mot cancer anordnar två seminarier i Almedalen 1 juli

2014-06-24 21:48 CEST Nätverket mot cancer Seminarium 1. Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Klockan 08.45 - 09.45. Vill politikerna stå upp för en jämlik cancervård? Genomförs i samarbete med Dagens Medicin Seminarium 2. Plats: SKB:s fartyg Sigrid, Visby Hamn Klockan 13.00 - 14.30 Cancerrehabilitering - samhällsbörda eller investering?

Pressinbjudan seminarium i Almedalen 30 juni: Dags att introducera ”körkort” för att förskriva avancerade läkemedel?

2014-06-24 13:22 CEST MedUniverse AB Pfizer och MedUniverse bjuder den 30 juni in till ett högaktuellt seminarium i Almedalen för att debattera frågan om hur läkares fortbildning ska säkras i takt med att läkemedel blir alltmer specialiserade och avancerade och nya regelverk träder i kraft. Får läkarna tillräcklig information i dag för att hantera avancerade läkemedel eller utsätts patienterna för onödiga risker?

2014-06-24 10:25 CEST Landstinget i Uppsala län Landstinget ska följa upp arbetet med att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få jobb. Det beslutade produktionsstyrelsen idag.

Svenska Läkaresällskapet belönar bra medicinsk forskning

2014-06-24 10:19 CEST Svenska Läkaresällskapet Nytt om Alzheimers sjukdom, bukkirurgi, psoriasis och cancer - Svenska Läkaresällskapet belönar medicinsk forskning. Jubileumspriset, 150 000 kronor, går i år till professor Ole Suhr, Umeå Universitet, för hans forskning på familjär amyloidos med polyneuropati "Skelleftesjukan", som lett till ny behandling av denna allvarliga sjukdom. Priserna delas ut vid SLS Årshögtid 4 november.