Pressmeddelanden

Öron-näs-halsforskaren Karl Hörmann får Hambergers pris

2015-03-31 14:51 CEST Svenska Läkaresällskapet Hambergers pris, 25 000 kronor, går i år till professor Karl Hörmann, Mannheims universitet, Tyskland, för enastående insatser inom öron-, näs- halsforskning. Karl Hörmann är verksam som direktör för Öron-näs-halskliniken vid Universitetet i Mannheim.

Dags för ett samlat grepp kring hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik i vården

2015-03-31 07:33 CEST Myndigheten för vårdanalys Myndigheten för vårdanalys har utvärderat Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) hälsoekonomiska bedömningar och konstaterar att mindre än hälften av knappt hundra intervjuade landstingsrepresentanter känner till dem.

2015-03-30 16:01 CEST Landstinget Dalarna Fackförbundet Kommunals medlemmar bidrar också i stor omfattning i natt- och helgarbete. Därför har Kommunal och landstingsledningen träffats för att ha en dialog om hur undersköterskornas arbetsförhållanden och arbetsvillkor kan förbättras.

​Ny bok om etik i tandvården

2015-03-30 11:14 CEST Gothia Fortbildning Tandvård innebär ett nära möte som kan vara förknippat med helt olika förväntningar. För vissa är det en rutinsak, för andra en känsla av oro, rädsla och obehag. Etik har allt mer betonats som en viktig aspekt i professionell utövning av sjuk- och hälsovård, så även inom tandvården. Nu släpper Gothia Fortbildning boken Tandvårdens etik.

Feta rubriker ger förenklad bild – miljöfaktorers inverkan på hälsan, studerar forskarna rätt samband?

2015-03-30 11:13 CEST Svenska Läkaresällskapet Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, är årets Lennanderföreläsare på Läkaresällskapet: ”Miljöfaktorers inverkan på människors hälsa – kvantifieringar och hälsokonsekvensberäkningar” är föreläsningen han håller på Läkaresällskapet den 21 april kl 18-19.30. Välkommen!

​​​Inte bara Anna – ny bok om hur det är att leva med Aspergers syndrom

2015-03-30 08:00 CEST Bokförlaget Langenskiöld Vad utlöser stress hos individer med Aspergers syndrom? I boken Inte bara Anna: Asperger och stress förklarar specialisten Elisabet von Zeipel mekanismerna bakom ångest och depression hos en ung kvinna med Aspergers syndrom. Med rätt förutsättningar och ett kunskapsbaserat bemötande från omgivningen, kan utbrändhet förebyggas och stressnivån hos personer med asperger sänkas. Utkommer den 31 mars.

Eva-Lotta Löwstedt Lundell ny VD för SKL Kommentus

2015-03-27 14:32 CET SKL Kommentus AB Eva-Lotta Löwstedt Lundell har utsetts till ny VD och koncernchef för SKL Kommentus. Eva-Lotta kommer närmast från posten som VD för Sveriges Radio Förvaltnings AB.

2015-03-27 10:54 CET Västtrafik Mellan 2 april 23.30-6 april 10.30 genomför Trafikverket ett ställverksarbete på Göteborgs Central som har stor påverkan på trafiken.

2015-03-27 10:14 CET Barnombudsmannen Barnombudsmannen vill skärpa lagstiftningen för att barn som utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan ska få bättre skydd och stöd. Idag lämnar Barnombudsmannen sin årsrapport 2015 med titeln "Välkommen till verkligheten" till regeringen.

2015-03-27 09:53 CET Västtrafik Från och med måndag den 30 mars blir det möjligt för två eller flera kunder med rullstolar att resa tillsammans på spårvagnen. Detta efter att Transportstyrelsen gett tillstånd att ändra resevillkoren för spårvagnstrafiken.