Pressmeddelanden

32 nya internationella samarbeten för kommuner och landsting

2016-06-09 07:04 CEST
Sammanlagt 21 svenska kommuner, landsting och regioner har får stöd för att tillsammans...

Landstingets it-funktioner och telefoni fungerar

2016-06-08 16:51 CEST
Eftermiddagens störningar är nu åtgärdade och it-funktionerna och telefoni vid Lycksele...

Störningar vid landstingets datafunktion och fast telefoni i Lycksele och södra Lappland

2016-06-08 16:04 CEST
​På grund av ett eller flera kabelbrott i AC-net är det störningar i datafunktion och f...

Lasarettet i Enköping blir första sjukhuset med HBTQ-certifiering

2016-06-08 12:30 CEST
Nu är hela Lasarettet i Enköping i HBTQ-certifierat. Sjukhuset mottog sin certifiering ...

​Färre patienter smittas på sjukhusen

2016-06-08 11:30 CEST
Färre patienter smittas med vårdrelaterade infektioner när de ligger inne för behandlin...

Film Stockholm och KTH samarbetar kring VR och psykisk ohälsa

Film Stockholm och KTH samarbetar kring VR och psykisk ohälsa

2016-06-08 09:52 CEST
​Film Stockholm har de senaste åren arbetat fram olika metoder för hur Virtual Reality ...

Lex Maria: Blodtrycksbehandling följdes inte upp

2016-06-08 08:31 CEST
Den medelåldersmannen behandlades för högt blodtryck och kontrollerades inledningsvis e...

Slutligt förslag till nytt busslinjenät i Uppsala 2017

Slutligt förslag till nytt busslinjenät i Uppsala 2017

2016-06-08 08:12 CEST
En ringlinje med bussavgångar var tionde minut. Det är en av de större nyheterna i det ...

Nexus gör Huddinge kommun till pionjär för  Svensk e-legitimation

Nexus gör Huddinge kommun till pionjär för Svensk e-legitimation

2016-06-08 08:00 CEST
​Huddinge kommun möter E-legitimationsnämndens högt ställda krav och blir först i Sveri...

Unik kartläggning av landstingets vård på distans

Unik kartläggning av landstingets vård på distans

2016-06-07 15:34 CEST
Västerbottens läns landstings arbete med vård på distans har nu sammanställts i en unik...