Pressmeddelanden

Urbanisering och regional samverkan - Välkommen till Mälartinget!

2015-05-06 06:00 CEST Mälardalsrådet Växtvärk eller avfolkning. ​Vilka utmaningar står Stockholm-Mälarregionen inför? I morgon torsdag reser ca 350 politiker och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälardalen till Nyköping för att diskutera utmaningar och möjligheter kring urbanisering.

2015-05-05 13:23 CEST Landstinget Dalarna Landstinget Dalarna lämnar in en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter en felbedömning av en patient med ett blånat och svullet ben.

2015-05-05 11:40 CEST Landstinget i Uppsala län Ska det bildas en region i Uppsala län? Den frågan kommer länets kommuner att ta ställning till under de närmaste månaderna. Landstingsstyrelsen beslutar idag om att skicka frågan på remiss

På väg till after work? Landstinget delar ut cykelhjälmar!

2015-05-05 11:03 CEST Västerbottens läns landsting Om fler använde cykelhjälm skulle skallskadorna vid olyckor bli färre och lindrigare. Att ta på hjälmen och skydda kroppens viktigaste organ minskar skadorna med 60 procent.Med start i Umeå den 6 maj delar därför landstingspolitiker ut hjälmar till några som löper större risk att skadas än andra.

Bättre akutsjukvård i väglöst land

2015-05-04 15:25 CEST Västerbottens läns landsting Vem som helst kan plötsligt drabbas av skada eller sjukdom. Platsen kan vara ensligt belägen, långt ifrån farbar väg. Ibland kanske det inte ens går att larma via telefon. Nu lanseras en bok som ger handfast vägledning när olyckan är framme. Den är också grunden för att nytt koncept för akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG).

Folktandvården i Uppsala län inför sms-kallelse

2015-05-04 13:12 CEST Landstinget i Uppsala län ​Folktandvården slopar kallelse med brev och blir först ut i landstinget med kallelse via sms. - Det gör det lättare att direkt kunna planera in tandvård i sin vardag, säger kommunikationschef Katja Öberg Lundgren.

Utveckling inom LSS-verksamheten

2015-05-04 10:19 CEST Teknologisk Institut LSS-verksamheten har som mål att erbjuda en organisation där individens integritet respekteras och där helhetssyn och kontinuitet prioriteras. För att stärka personens förmåga till ett självständigt liv, behöver personal arbeta med en helhetssyn och ett gott bemötande.

Hjälmlös? Vad är din ursäkt?

2015-05-01 07:45 CEST Västerbottens läns landsting Att bära cykelhjälm minskar risken för skallskador om olyckan är framme. Ändå cyklar tre av fyra vuxna västerbottningar utan hjälm. Det vill Västerbottens läns landsting ändra på genom kampanjen Hjälmlös? Vad är din ursäkt? som startar den 1 maj och pågår månaden ut.

2015-04-30 16:01 CEST Landstinget Dalarna Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan efter att en patient fått fel morfindos.

GIS i praktiken

2015-04-30 15:51 CEST Teknologisk Institut Det finns många potentiella användarområden när det kommer till GIS. De tekniska förvaltningarna har inga problem med att se möjligheterna. Att förmedla nyttan till de mjuka förvaltningarna är dock en stor utmaning de flesta kommuner står inför.