Pressmeddelanden

Klamydia fortsätter att minska i länet

2015-02-02 09:05 CET Västerbottens läns landsting ​Den nationella trenden är en svag ökning. Men antalet klamydiasmittade i Västerbotten fortsätter att minska. Samtidigt är det fler som väljer att testa sig. – En ökad provtagning och minskat antal fall är en bra kombination, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Västerbottens läns landsting.

​Festligt dop för Göteborgs nya älvprofil

2015-01-30 15:37 CET Västtrafik Många var nyfikna på Västtrafiks nya båt Älveli som döptes på Lindholmen i Göteborg vid lunchtid på fredagen.

Fokus på patientsäkerhetsrisker inom akutvård i ny avhandling

2015-01-30 14:19 CET Landstinget Dalarna Hög arbetsbelastning, brister i kommunikation och avbrott – det är de största patientsäkerhetsriskerna på en akutmottagning, enligt läkare och sjuksköterskor. Detta framkommer i en avhandling av AnnSofie Källberg, doktorand vid Centrum för klinisk forskning i Dalarna.

Landstingspolitiker blir hedersdoktor

2015-01-30 10:38 CET Landstinget i Uppsala län Den tidigare ordföranden i landstingsstyrelsen Mats O Karlsson har utsetts till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Promoveringen hålls idag.

För ett friskare februari

2015-01-30 10:07 CET Miljöpartiet i Stockholmsregionen Miljöpartiet vill att länets förskolor ska erbjudas tillgång till hygiensjukskötgerskor. Det gör man i Västra Götaland och resultatet är bra.

2015-01-30 09:29 CET SICS Swedish ICT SICS Swedish ICT presenterar lägesrapport om välfärdsteknik, på uppdrag av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har uppdragit åt SICS Swedish ICT att beskriva nuläget i Sverige med utnyttjandet av sk välfärdsteknik för vård och omsorg. Rapporten, som kan laddas ner här, innehåller även förslag på hur tekniken kan införas på bred front i kommunerna.

Landstinget satsar på ekologisk mat

2015-01-30 09:00 CET Västerbottens läns landsting Patienter och personal på Norrlands universitetssjukhus ska erbjudas ekologisk mat i större utsträckning än tidigare. 25 procent av de livsmedel som sjukhuset köper in ska vara ekologiska.

Läkaresällskapet instämmer: offentlig vård ska ges efter behov

2015-01-29 15:38 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet ställer sig bakom SMERs slutsatser i rapporten om egenfinansiering i den offentliga vården som publiceras under torsdagen. Det är patientens behov av vård som ska avgöra vilken insats som den offentliga vården ska erbjuda, inte patientens möjlighet att betala för sig.

Nätverket mot cancer tackar Göran Hägglund för den nationella cancerstrategin!

2015-01-29 15:15 CET Nätverket mot cancer Allt har sin tid, så även tid som partiledare. Från Nätverket mot cancer skickar vi ett stort tack till Göran Hägglund för hans insatser i tillkomsten av den Nationella cancerstrategin. Den nationella Cancerstrategin (SOU2009:1) kom till som svar på att svensk cancervård stod inför en rad stora utmaningar.

Vilken kompetens behövs i LSS-boende?

2015-01-29 10:24 CET Teknologisk Institut Hur planerar och skapar vi framtidens LSS-boende med utgångspunkt i de funktionshindrades behov och drömmar?