Pressmeddelanden

2014-09-26 10:07 CEST Landstinget i Uppsala län Antalet rapporterade klamydiafall har minskat i Uppsala län under perioden januari till augusti i år. Det visar ny statistik som landstinget har tagit fram inför Klamydiamåndagen, som infaller den 29 september. Hittills har 771 fall rapporterats, jämfört med 813 under samma period förra året.

Hej då tobak!

2014-09-26 09:45 CEST Västerbottens läns landsting En tobaksfri framtid är målet när årets viktigaste konferens för tobaksprevention, LUFT-konferensen, hålls i Umeå den 2–3 oktober. Programmet innehåller föreläsningar och workshops med experter från hela världen.

2014-09-26 09:00 CEST Västtrafik I december får invånarna i Fristad, Sparsör och Frufällan snabbare och bekvämare bussresor till Borås när linje 150 får ny sträckning via den nybyggda förbifart Sjöbo. Samtidigt får boende norr om Borås möjlighet att resa direkt till Resecentrum för vidare byte till regionbuss eller tåg.

2014-09-25 13:00 CEST Landstinget Västmanland Under sommaren har många oskyddat sex, vilket gör att antalet fall av klamydia ökar framförallt bland unga. Klamydiamåndagen är en satsning riktad till unga för att öka medvetenheten om en av Sveriges vanligaste könssjukdomar och påminna om vikten av att testa sig. Klamydiamåndagen den 29 september är starten för en klamydiakampanj som pågår till den 30 november.

Nordic Medtest med i stort Horizon 2020-projekt

2014-09-25 12:00 CEST Nordic Medtest Nordic Medtest är en av nio europeiska samarbetspartners som får 14,5 av 15 möjliga kvalitetspoäng i en gemensam projektansökan till Horizon 2020 - EU:s nya ramprogram för forskning och innovation.

Det är på Medicinska riksstämman det händer! Medicinsk forskning och ny kunskap i angelägna debatter och föreläsningar på Waterfront i Stockholm 4-5 december

2014-09-25 10:02 CEST Svenska Läkaresällskapet PRESSINBJUDAN: Ta del av nya medicinska kunskaper och erfarenheter vid angelägna debatter och föreläsningar! Den 4-5 december samlas läkare, forskare, verksamhetschefer, beslutsfattare, studenter samt representanter för industrin och intresseorganisationer på Medicinska riksstämman, Sveriges största möte för läkares fortbildning över specialitetsgränserna. Mötet hålls på Waterfront i Stockholm.

Rehabilitering till liv och arbete

2014-09-25 09:15 CEST Västerbottens läns landsting En unik rehabiliteringsmodell på Norrlands universitetssjukhus i Umeå ger livskvalitet och arbetsförmåga till patienter med utmattningssyndrom. Samtidigt genererar den mångmiljonbelopp till samhället!

Kollektivtrafiken kraftsamlar mot klimathotet

2014-09-24 10:06 CEST Västtrafik I samband med FN: s klimattoppmöte i New York har organisationer från hela världen deltagit i ett upprop för att visa på kollektivtrafikens nyckelroll för att minska utsläppen av växthusgaser. Bland hundratals konkreta exempel på åtgärder lyfts Västtrafiks miljöarbete och pilotprojekt med laddhybridbussar fram som goda exempel.

2014-09-24 10:00 CEST Västerbottens läns landsting Landstingsfullmäktige har gett hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att genomföra en översyn av länets ambulansvård. Syftet med översynen är att få ett samlat underlag för att säkerställa jämlik vård, tillgänglighet och effektivt resursutnyttjande.

Nordic Medtest presenteras på internationell tjänstekonferens

2014-09-24 07:30 CEST Nordic Medtest Den 9-10 december möts för första gången världsledande forskning och praktisk tillämpning och ledarskap i tjänsteintensiva organisationer i konferensen Service Convention Sweden i Karlstad. En av föredragshållarna på konferensen är Peter Furster som talar om Nordic Medtest som ett bra exempel på innovationsimplementation - "hur vi får bättre effekt av goda initiativ".