Pressmeddelanden

Viktig satsning på migranters hälsa

2015-11-12 15:39 CET Miljöpartiet i Stockholmsregionen Regeringen meddelar idag att de räknar upp de bidrag som tillfaller landstingen. Det är en migrantpeng som innebär ett tillskott på 1,47 miljarder till landstingen. Det handlar om hälsa och humanitet, men också om att skapa förutsättningar för integration.

Miljöpartiet lanserar regionalt nätverk för att öka takten i bostadsbyggandet

2015-11-12 13:45 CET Miljöpartiet i Stockholmsregionen För att anta utmaningen med den stora bostadsbristen bildade Miljöpartiet i Stockholmsregionen i helgen ett plan- och bostadsnätverk med deltagare från samtliga kommuner och från landstinget. Samarbete över kommungränserna är en viktig nyckel till att öka takten i bostadsbyggandet.

De är vinnare av MedTech Award 2015

2015-11-12 13:21 CET Mentor Communications AB I går kväll delade MedTech Magazine ut utmärkelser i MedTech Award för första året. Bland Sveriges främsta medtechföretag finner vi Väddö Vårdcentral TioHundra, Ontilederna.nu och Patientens egen provhantering, Koncerninköp Region Skåne och Etac och Jimmy Dahlstens fond.

2015-11-12 12:22 CET Västerbottens läns landsting Västerbottens läns landsting har beviljats 3,5 miljoner av Naturvårdsverket till en anläggning för nedbrytning av lustgas. Det kommer mer än halvera landstingets årliga utsläpp av gasen.

2015-11-11 11:30 CET Västerbottens läns landsting Under vecka 47 flyttar Vännäs hälsocentral till tillfälliga lokaler strax nedanför de nuvarande. Under delar av veckan håller man stängt och hänvisar patienter till närliggande hälsocentraler.

Visiba Group - ett av bolagen som får följa med Business Sweden till finska Slush

2015-11-11 10:30 CET Visiba Group AB Visiba Group deltar på finska Slush tillsammans med Svenska Hotspot - som är ett unikt samarbete mellan Business Sweden, Almi, Tillväxtverket, Vinnova och den svenska ambassaden i Helsingfors, för att främja och lyfta fram nästa generation av svenska entreprenörer och innovatörer.

2015-11-11 09:30 CET Västerbottens läns landsting Föräldrarna sökte akut vård för sin sju veckor gamla flicka som var blek och slö, hade hög andning och kräktes.

C får gehör för nationell strategi för att minska beroendet av hyrpersonal i vården

2015-11-11 08:56 CET Centerpartiet Västerbotten -Jag är mycket glad över att styrelsen för Sveriges kommuner och landsting tar problemet med det växande beroendet av hyrpersonal i vården på allvar. Det behövs en gemensam strategi för att minimera användandet av hyrpersonal i sjukvården, säger Ewa-May Karlsson, gruppledare(C) i Västerbottens läns landsting och ombud till SKL:s kongress som inleds i dag, onsdag 11 november.

2015-11-10 14:00 CET Landstinget i Uppsala län Lasarettet i Enköping visar toppresultat inom området knäprotesoperationer. Det visar nya siffror från kvalitetsregistret, där resultat från 74 opererande kliniker i landet jämförs. Risken för att behöva göra om en operation som gjorts i Enköping är betydligt lägre än på andra kliniker.

2015-11-10 10:00 CET Västtrafik Trafikverket kommer under två perioder i november utföra arbeten på järnvägen mellan Göteborg och Alingsås. Det innebär att trafiken med Västtågen och Alingsåspendeln på sträckan ställs in och ersätts med buss i båda riktningar.