Pressmeddelanden

Nätverket mot cancer ger ris och ros till riksdagspartierna!

2014-09-03 14:15 CEST Nätverket mot cancer Alla partier är överens om att cancervården inte är rättvis och att väntetiderna i många fall är alltför långa. Det visar svaren på den enkät som Nätverket mot cancer har skickat till samtliga nuvarande riksdagspartier samt Feministiskt Initiativ. Men partierna får också kritik för hur de svarat, samt för den uppenbara kunskapsbrist som verkar råda.

2014-09-03 07:30 CEST Janssen Sverige-lansering av Invokana® (kanagliflozin) - en tablett för dosering en gång om dagen från Janssen innebär en ny möjlighet till förbättrad blodsockerkontroll för typ 2-diabetiker.1)

Hjärnan besöker Västerås

2014-09-03 06:00 CEST Neuroförbundet I sommar kommer 30 städer i Sverige få möjligheten att bättre förstå hjärnan och dess sjukdomar. Nu kommer BrainBus till Västerås med målet att öka kunskapen hos allmänheten om hur viktig hjärnan är, att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk diagnos samt att det saknas 300 neurologer i Sverige.

Att vara anhörig till en person med missbruk påverkar arbetet

2014-09-02 11:51 CEST Coaching & Motivation Scandinavia AB Att leva med en person med alkohol- och drogproblematik innebär ofta en ständig oro, svårt att sova och koncentrationssvårigheter som gör det svårare att prestera på sitt arbete.

TaxiKurir lär en miljard kineser säkerhet

2014-09-02 08:52 CEST TaxiKurir AB Representanter från China Central Television Europe, CCTV, besökte TaxiKurirs huvudkontor för att lära om företagets säkerhetsarbete. CCTV ville se hur Sveriges största taxibolag arbetar med barnsäkerhet på ett professionellt sätt. CCTV är Kinas största tevekanal och tillgänglig för mer än en miljard TV-tittare

Marknadsvärdet för vitvaror på den offentliga marknaden uppgår till 107,3 miljoner kronor

2014-09-02 07:59 CEST DoubleCheck AB DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer för kalenderåret 2013. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor. 155 leverantörer på vitvarumarknaden har tillsammans fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 107,3 miljoner kronor under 2013.

Första spadtaget för ny akut på Danderyds sjukhus

2014-09-01 17:11 CEST Danderyds sjukhus Nu inleds bygget vid Danderyds sjukhus för en ny och större akutvårdsbyggnad som kommer att öppna 2017. När hela utbyggnaden av sjukhuset är klar 2018 blir det 52 fler vårdplatser än idag. I bild fr vänster: Nathalie Boulas Nilsson, vd Locum, Torbjörn Rosdahl, landstingsråd SLL, Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd SLL, Stefan Jacobson, vd Danderyds sjukhus Foto: Johan Adelgren

Vårdföretagarnas mytkalender: Vårdföretag tar ut höga vinster på skattebetalarnas bekostnad (myt 12)

2014-09-01 10:15 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 12: Vårdföretag tar ut höga vinster på skattebetalarnas bekostnad. Verklighet: Vård- och omsorgsbranschens genomsnittliga rörelsemarginal ligger i linje med övriga näringslivet, cirka 7 procent.

Avtal med Inera gör Nordic Medtest till 'hovleverantör' av test till landstingen

2014-09-01 07:30 CEST Nordic Medtest Inera AB (Sveriges landstings och regioners gemensamma bolag för samverkan inom e-Hälsa) och Nordic Medtest inom Landstinget i Värmland har tecknat ett samverkansavtal som gör Nordic Medtest till något av 'hovleverantör' av test av vård-IT till landstingen.

2014-09-01 07:00 CEST Roche AB Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, meddelade i fredags att även den subkutana behandlingsformen av det biologiska läkemedlet RoACTEMRA nu omfattas av högkostnadsskyddet. Beslutet innebär att fler reumatiker nu enkelt kan ta sprutor hemma, mot sin sjukdom, i stället för att besöka ett sjukhus för att få sin medicin.