Pressmeddelanden

2014-06-24 10:25 CEST Landstinget i Uppsala län Landstinget ska följa upp arbetet med att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få jobb. Det beslutade produktionsstyrelsen idag.

Svenska Läkaresällskapet belönar bra medicinsk forskning

2014-06-24 10:19 CEST Svenska Läkaresällskapet Nytt om Alzheimers sjukdom, bukkirurgi, psoriasis och cancer - Svenska Läkaresällskapet belönar medicinsk forskning. Jubileumspriset, 150 000 kronor, går i år till professor Ole Suhr, Umeå Universitet, för hans forskning på familjär amyloidos med polyneuropati "Skelleftesjukan", som lett till ny behandling av denna allvarliga sjukdom. Priserna delas ut vid SLS Årshögtid 4 november.

2014-06-24 10:02 CEST Landstinget i Uppsala län Efter att antalet remisser till neuropsykiatrisk utredning ökat ligger väntetiden för vuxna idag på omkring två år. Det visar en kartläggning som landstinget har gjort. Idag fattade produktionsstyrelsen beslut om åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

2014-06-24 08:50 CEST Landstinget i Uppsala län Idag fattade produktionsstyrelsen beslut om vilken tillagningsmetod som ska användas för patientmaten på Akademiska sjukhuset. Det blir ett upplägg som innebär att maten portionsförpackas och kyls ner fram tills att den ska serveras.

Pressinbjudan. Ny rapport: Stadsutveckling med samverkan

2014-06-23 19:28 CEST Mälardalsrådet Pressinbjudan 1 jul 14:15-15:45 Almedalen STADSUTVECKLING MED SAMVERKAN, ny rapport som visar goda exempel från Stockholm-Mälardalen där stadsplanering med kultur varit framgångsrikt. - Presentation Joakim Sternö, Volante research med kommentarer från Maria Fors, VD/Cityledare Västerås.

Ny bok - Ledarskapet avgörande för att vända skolans utveckling

2014-06-23 16:21 CEST SKL Kommentus AB I Modet att styra – en idébok för ledarskap i skolan, vänder sig författarna i första hand till Sveriges rektorer, i andra hand till förtroendevalda, kommundirektörer och skolchefer, och visar på nya möjliga vägar för styrning och ledning av skolan. Utgångspunkten är att det krävs ett lagarbete där alla har sitt delansvar och alla vill varandras framgång.

Rätten till en värdig död

2014-06-23 14:16 CEST Danderyds sjukhus Drygt 8 000 svenskar har en inopererad hjärtstartare som räddar liv. Tyvärr är det så att den fortfarande är aktiverad i livets slutskede hos alldeles för många patienter. Då kan effekten bli en onödigt ångestfylld död som drabbar både patient och anhöriga.

2014-06-23 14:15 CEST Västerbottens läns landsting På grund av ett misstag skickades ett felaktigt pressmeddelande om en lex Maria-anmälan ut kl. 9.30 idag.

Handbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

2014-06-23 13:49 CEST Äldrecentrum En av de främsta uppgifterna för personal som arbetar inom hemtjänst eller med personer med funktionsnedsättning är att vara en god förebild, en person som kan ge inspiration till bra matval och hälsosamma vanor. För att stötta detta arbeta har Stiftelsen Äldrecentrum tagit fram handboken ”Mat och måltid i fokus” med tips och råd runt maten och måltiden.

Göteborgs Stad missgynnar non profit-vård

2014-06-23 13:41 CEST Göteborgs kyrkliga stadsmission Göteborgarna vill ha mer idéburen vård. Det vill Göteborgspolitikerna också. Säger de. Ändå blir detta ”tredje alternativ” både bortglömt och bortvalt av Göteborgs Stad. Famna Väst (Bräcke diakoni, Skyddsvärnet i Göteborg, Stift. Gyllenkroken, Göteborgs Räddningsmission och Göteborgs kyrkliga stadsmission) är privata utförare inom vård och omsorg – som återinvesterar överskottet i verksamheten.