Kontaktpersoner

Crister Stark

Väderstad Crister Stark är en arbetande styrelseordförande som främst arbetar med utveckling av nya maskiner. Innan denna befattning arbetade Crister Stark som VD under 25 år. 

Christina Stark

Väderstad Christina Stark arbetar som VD på Väderstad sedan år 2008. Innan dess hade Christina rollen som Vice-VD i två år efter ett antal olika funktioner inom företaget. Tidigare VD var Crister Stark som efter 25 år i VD-rollen blev arbetande Styrelseordförande. 

Linnéa Stark
Urban Rydin

LRF Konsult Skattechef på LRF Konsult

Peter Nilsson

LRF Konsult Skatteexpert Redovisning

Anita Söderman

LRF Konsult Kvalitetschef

Katarina Wiklund

LRF Konsult Chefsjurist

Maria Hallén

LRF Konsult Segmentschef Företag

Lotta Olsson Etander
Axel af Petersens