Kontaktpersoner

Charlotte Norrman - Oredsson

Svenska Ägg Charlotte Norrman – Oredsson är ekologisk äggproducent med 10 000 hönor på Skea gård utanför Hässleholm i norra Skåne. Charlotte är utbildad lantmästare och har arbetat vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och med kor på Nya Zeeland. Hon är lantbrukare sedan 1987 och sitter med i styrelsen för Ekologiska lantbrukarna och är ansvarig för Bondens Egen Marknad i Malmö. Hon är 54 år och gift...

Helena Gyrulf
Michelle Ekman
Anders Mathiasson