Kontaktpersoner

Wesa Lehto
Lena Berglund
Peter Guterstam
Maud Norman

Ejmunds Gård

Britt Rahm
Henrik Johansson

Trejon AB Henrik Johansson är VD och delägare i Trejon tillsammans med Håkan Johansson och Anna Johansson.

Christina Watson
Charlotte Norrman - Oredsson

Svenska Ägg Charlotte Norrman – Oredsson är ekologisk äggproducent med 10 000 hönor på Skea gård utanför Hässleholm i norra Skåne. Charlotte är utbildad lantmästare och har arbetat vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och med kor på Nya Zeeland. Hon är lantbrukare sedan 1987 och sitter med i styrelsen för Ekologiska lantbrukarna och är ansvarig för Bondens Egen Marknad i Malmö. Hon är 54 år och gift...

Helena Gyrulf