Kontaktpersoner

Marie Bengtsson
Elisabeth Erixon

Comfort Audio AB Elisabeth Erixon är en erfaren audionom och fungerar som stöd både internt och för våra kunder/återförsäljare. Hon håller i utbildningar och följer med på utprovningar hos slutanvändare mm.

Christina Holmqvist
Gunnel Malmberg
Carolina Visser

Farm Backsjön

Sofie Hallén
Lars Tobiasson

Swoon AB

Per Johnsson