Nyheter

2015-06-16 10:14 CEST Sunfleet Carsharing AB ​Vi är glada att meddela att vi har öppnat en ny poolplats i ​Skövde. Poolplatsen som är tillgänglig hela dygnet för alla våra medlemmar är placerad vid Centralstationen på Kurortsvägen 2. På plats finns en ​Volvo V60. ​

2015-06-15 15:04 CEST Linköpings kommun Tid: Tisdag 16 juni klockan 10.00, OBS tiden! Plats: Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlunds arbetsrum i Linköpings stadshus.

2015-06-15 13:20 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Bostadsplaneringskommitténs ambition att bidra till ökad regional samordning i bostadsförsörjningen är god. Men förslagen som kommittén lämnar i dag ökar inte bostadsbyggandet.

Ta fram en nationell bostadsförsörjningsstrategi

2015-06-15 12:08 CEST Fastighetsägarna Sverige Den regionala samordningen av bostadsplaneringen ska stärkas genom att landstingen ska ta fram vägledande men inte bindande program för fysisk planering. Det föreslår Bostadsplaneringskommittén i sitt slutbetänkande. Men risken är stor för att den ökade samordningen inte får någon effekt på bostadsplaneringen när programmen är frivilliga, anser Rikard Silverfur på Fastighetsägarna.

2015-06-15 09:01 CEST Alvesta kommun ​Demokratiprojektet för sommaren 2015 blir i år i Bosnien. 21 ungdomar från Alvesta kommun har blivit antagna till att delta i ett ungdomsprojekt med fokus på demokrati och allas lika värde. Projektet avslutas – för i år – torsdagen den 2 juli på Thalia där Musikprojektet, FORMA-projektet och Demokratiprojektet bjuder på författarbesök, utställning, redovisningar och musik.

Teknikfreak i labbrock

2015-06-15 08:00 CEST Utbildningsförvaltningen Stockholms stad ​En robothund, ett paket potatismjöl och sju surfplattor. Plus en knytkonferens för 80 lärare. Det är några av beståndsdelarna i en arbetsdag för Camilla Askebäck Diaz, lärare i matematik och NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan. Följ henne en dag på jobbet i ​nya numret av LÄRA Stockholm

2015-06-12 10:14 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Medlarna i förhandlingen mellan SKL/Pacta och Brf har lämnat slutbud. Svar lämnas söndag kväll.

2015-06-12 09:59 CEST Sveriges Kommuner och Landsting På sex år har andelen medarbetare som jobbar heltid i kommunerna ökat med fem procentenheter. Det motsvarar 30 000 medarbetare. Hela ökningen har skett bland kvinnor.

De vann Creative Business Cup

2015-06-12 07:30 CEST Tillväxtverket Codarica korades till vinnare av Creative Business Cup på co-workingstället The Castle i Stockholm. De kommer att representera Sverige i den internationella finalen i Köpenhamn den 17-19 november.

2015-06-11 17:07 CEST Orsa kommun Framtida utveckling kommer att medföra ökat behov av bredband med höga överföringshastigheter. Orsa har idag ett ortssammanbindande nät till nästan alla byar vilket är unikt för länet och en stor styrka när nu fastighetsnätet ska byggas ut.