Nyheter

Kampen om de internationella studenterna

2014-06-16 20:54 CEST Mälardalsrådet Välkommen till vårt samtal 1 juli mellan akademin, näringslivet och politiken om behovet av ökad samverkan för att attrahera och behålla internationella studenter och vikten av internationalisering för utvecklingen och kompetensförsörjningen av Stockholm-Mälarregionen.

Politikerpromenad i Arvidsjaur

2014-06-16 17:00 CEST Arvidsjaur Kommun I torsdags arrangerades för första gången en "Politikerpromenad" i Arvidsjaur: -Ett sådant här arrangemang handlar främst om att bygga relationer och att skapa snabba kontaktvägar, säger Ove Granlund, tjänsteman för Företagarna i Arvidsjaurs kommun.

SKL delat positivt till förslaget om samlad kunskapsstyrning

2014-06-16 16:51 CEST Sveriges Kommuner och Landsting SKL delat positivt till förslaget om samlad kunskapsstyrning SKL tillstyrker i huvudsak förslagen i utredningen "En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst".

2014-06-16 15:35 CEST Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Utbildningsförvaltningen arbetar för att uppfylla målet att alla elever i Stockholms stads skolor ska undervisas av legitimerade lärare. Det görs genom en kompetenskartläggning, analys av resultatet samt framtagande av strategier och insatser.

2014-06-16 15:13 CEST Linköpings kommun Presskonferens inför kommunstyrelsens sammanträde: Tisdag 17 juni klockan 11.00 på ks-ordförande Paul Lindvalls tjänsterum i Linköpings stadshus. Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde: Tisdag 17 juni klockan 13.00 i Verdesalen i Linköpings stadshus

2014-06-16 08:26 CEST Sjöbo kommun I år deltar rekordmånga ungdomar i Sommarlovsentreprenörerna. 22 stycken påbörjar idag sin bana som egenföretagare.

2014-06-15 11:41 CEST Hyresgästföreningen Alla pratar om bostadsbristen men takten i bostadsbyggandet är fortfarande alldeles för låg. Det krävs att det byggs många fler hyresrätter, med hyror som människor med normala inkomster kan klara av. Politiken på statlig och kommunal nivå måste ta ett huvudansvar för att få fart på byggandet och åstadkomma en hållbar bostadsförsörjning.

2014-06-14 09:25 CEST Malmö stad Under lördagens löptävling Malmömilen kommer 200 medarbetare i kommunen tillsammans göra en markering mot rasismen genom att gemensamt springa loppet i en röd tröja med trycket ”Malmö stad ger rasismen rött kort”. Kommunalråden Hanna Thomé och Lari Pitkä-Kangas kommer springa Malmömilen den 14 juni tillsammans med de andra medarbetarna.

Byggandet behöver bättre finansiella förutsättningar

2014-06-13 15:23 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Bostadsbyggandet hämmas av de finansiella regelverken. Regeringen behöver tillsätta en utredning som undersöker hur regelverken kan förbättras, anser SKL.

Satsning på arbetet med mänskliga rättigheter

2014-06-13 13:21 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting kommer att genomföra en treårig satsning för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå.