Nyheter

2014-03-27 08:41 CET Sveriges Kommuner och Landsting Europarådets lokala kongress CLRAE antog sent tisdag kväll ett skarpt uttalande om krisen i Ukraina där man fördömer den Ryska annekteringen av Krim.

Politiker träffade besöksnäringen

2014-03-26 15:47 CET Arvidsjaur Kommun

Buller fortsätter hindra nya bostäder

2014-03-26 14:44 CET Sveriges Kommuner och Landsting Regeringen föreslår nu förändringar av regelverken för buller för att underlätta bostadsbyggande. Vissa delar av den lagda propositionen är bra, anser SKL. Men regeringens förslag undanröjer inte alla de hinder som regelverken skapar.

2014-03-26 11:55 CET Linköpings kommun Projekt ska ge bättre och tidigare stöd till familjer med sammansatta problem, •Ungdomar som riskerar att fastna i missbruk ska få hjälp på MiniMaria, Råd & Stöd ska arbeta med personer som riskerar att vräkas från sina bostäder. Läs hela pressmeddelandet i bifogat dokument nedan.

Gaturenhållning - nu är våren på väg!

2014-03-26 10:32 CET Svalövs kommun I och med att våren är på väg påbörjas det inom kort den årliga gaturenhållningen i kommunen. Gatusopningen kommer att påbörjas tidigast den 7 april och skall enligt avtal vara avslutad senast den 7 maj. Arbetet kommer att utföras parallellt i de olika tätorterna vardagar klockan 06.00-16.00.

Nya jämförelser ska utveckla kollektivtrafiken

2014-03-26 09:49 CET Sveriges Kommuner och Landsting För första gången släpper SKL nu Öppna jämförelser om kollektivtrafiken. Syftet med jämförelserna är att stödja det regionala arbetet för att höja kollektivtrafikens kvalitet och effektivitet.

Trendbrott inom befolkningstillväxten i Arvidsjaur?

2014-03-26 09:01 CET Arvidsjaur Kommun De tre första månadernas befolkningsstatistik visar positiva siffror: -Jag tror att vi håller på att se ett trendbrott inom befolkningstillväxten i Arvidsjaur, säger Bibbi Good, inflyttnings- och integrationssamordnare.

2014-03-25 14:02 CET Mälardalsrådet Kollektivtrafiknämnden i Uppsala har beslutat att Uppsala län ska gå vidare i planerna på att utveckla en större och mer sammanhållen storregional tågtrafik. Planerna går under arbetsnamnet Trafikplan 2017. - Med tanke på den växande befolkningen i östra Mellansverige och vikten av mer klimatsmarta resor är detta väldigt angeläget, säger Mälardalsrådets generalsekreterare Anders Lönn.

Tvångsvård behöver samlad översyn

2014-03-25 11:27 CET Sveriges Kommuner och Landsting Att bli vårdad med tvång är ett av de allvarligaste övergrepp en svensk medborgare kan utsättas för och det är av yttersta vikt att regelverket är tydligt. SKL fortsätter efterfråga en samlad översyn av Sveriges olika tvångslagar.

2014-03-25 10:26 CET Linköpings kommun Presskonferens inför omsorgsnämndens sammanträde onsdag 26 mars klockan 11.00 i Schönbergssalen i Linköpings stadshus