Nyheter

2014-09-23 14:16 CEST Linköpings kommun

Assisterad befruktning för ensamstående

2014-09-23 14:13 CEST Sveriges Kommuner och Landsting SKL tillstyrker i stort förslaget om att även ensamstående kvinnor ska kunna få assisterad befruktning inom den offentliga hälso- och sjukvården.

2014-09-23 11:52 CEST Hässleholms kommun Lindarna på Första Avenyen i Hässleholm får snart ett helt nytt utseende. Träden beskärs för att få en längre livslängd och för att bättre passa in i gaturummet.

Fler tjejer som vill spela och sjunga i band sökes!

2014-09-23 10:18 CEST Bostads AB Mimer I dagens Vlt (pappersutgåva) kan vi läsa om Rebel Girls, en satsning för musikintresserade tjejer mellan 13-25 år. Syftet är att få fler tjejer att bilda band och ta plats i replokaler och på musikscenen.Studieförbundet Vuxenskolan står bakom projektet och Mimer sponsrar med lokal och instrument.

2014-09-22 15:10 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Ska Sverige stärka sin position som ledande IT-land behöver ansvaret att äga och förvalta nationella fibernät samlas på en enda organisation.

Lyckat evenemang på Spåningslanda

2014-09-22 14:56 CEST Alvesta kommun Lördagen den 20 september bjöd Alvesta kommun in tomtintressenter och allmänhet för förhandsvisning av det nya bostadsområdet i Spåningslanda i Alvesta. Ett femtiotal personer deltog denna dag, som även hade vädret på sin sida.

2014-09-22 13:47 CEST Linköpings kommun Presskonferens inför kommunstyrelsens sammanträde äger rum tisdag 23 september klockan 11.00 i Linköpings stadshus.

2014-09-19 16:00 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Det är ett viktigt besked för bostadsbyggandet att regeringen nu tänker besluta om riktvärden för trafikbuller i en förordning. Men förslaget till förordningstext behöver justeras.

Alvesta kommun satsar på laddstolpar

2014-09-19 15:41 CEST Alvesta kommun I Alvesta kommun är laddstolpar till el- och hybridbilar en kommande självklarhet. Förutom i centralorten Alvesta finns i dagsläget möjlighet att ladda bilen även i tätorten Moheda. Dessutom planeras laddstolpar in som en naturlig del av infrastrukturen i alla kommande områden i kommunen.

2014-09-18 14:30 CEST Linköpings kommun Barn- och ungdomsnämnden tar ställning till en modell för resursfördelning för flykting- och invandrarbarn. Det nya stödet tar hänsyn till vid vilken ålder eleverna har kommit till Sverige och hur länge de varit här.