Nyheter

Ny poolplats i Sundbyberg

2014-11-24 13:09 CET Sunfleet Idag öppnar vi en ny poolplats i Sundbyberg. Poolplatsen som är placerad på Hamngatan 15 A i Sundbyberg har en Volvo V60 på plats.

Spännande byggjobb i Gällivare

2014-11-21 13:33 CET Gällivare kommun Gällivare kommun är inne i en fantastisk period och ligger på topp där det lokala näringslivet har den bästa tillväxten i landet sett över de fem senaste åren. I spåret av en omfattande samhällsomvandling ska 250 000 nya kvadratmeter byggas och kommunen söker nya medarbetare inför ett intensivt byggskede.

2014-11-21 11:57 CET Sveriges Kommuner och Landsting Nästan 80 000 ungdomar, var fjärde 16-18-åring, hade i somras ett feriejobb i kommun eller landsting. Efterfrågan är mycket stor. Inom landstingen ökade antalet ferieplatser med 50 procent.

Förslag om psykiatrisk tvångsvård tillstyrks i stort

2014-11-20 11:36 CET Sveriges Kommuner och Landsting ​SKL tillstyrker i stort förslagen i Socialdepartementets promemoria om psykiatrisk tvångsvård. Men förtydliganden krävs bland annat i frågan om behandling utan samtycke från den enskilde.

2014-11-20 09:32 CET Sveriges Kommuner och Landsting ​Landstingen har minskat energianvändningen i sina lokaler med fem procent sedan år 2009. Det motsvarar en årlig besparing på 100 miljoner kronor i energikostnader, visar Öppna jämförelser.

Barnkonventionen fyller 25 år

2014-11-20 09:15 CET Helsingborgs stad ​Den 20 november 1989 antog FN ett traktat som blivit ett kraftfullt verktyg för att barn i hela världen ska få det bättre. – Barnkonventionens innehåll genomsyrar allt arbete vi gör varje dag i Kunskapsstaden Helsingborg med våra barn och ungdomar, säger Ing-Marie Rundwall som är utbildningsdirektör i Helsingborg.

2014-11-19 15:00 CET Stockholm Life Solna-Stockholm Ny rapport från statlig myndighet visar att Zenicors tum-EKG metod för screening av förmaksflimmer är kostnadseffektivt

2014-11-19 14:31 CET Linköpings kommun Presskonferens inför äldrenämndens sammanträde: Tid: Torsdag 20 november klockan 11.00 Plats: Krouthénsalen i Linköpings stadshus

2014-11-19 13:26 CET Linköpings kommun Överenskommelse med landstinget om missbruksvård, namnbyte på kommunala handikapprådet och nytt arbetssätt med kvalitetsuppföljningsplanen. Det är de ärenden som omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP) tog upp på presskonferensen inför sammanträdet.

Vattenarbete måste bli mer effektivt

2014-11-19 10:38 CET Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges arbete med att uppnå kraven i EU:s vattendirektiv behöver bli mer effektivt. Staten måste ha en dialog med kommunerna om vilka åtgärder som ska prioriteras.