Pressmeddelanden

Extra resurser för att klara utredningstiderna inom individ- och familjeomsorgen

2015-02-25 13:45 CET Umeå kommun ​Fyra extra heltidstjänster tillsätts för att komma till rätta med de långa utredningstiderna för anmälningar som rör barn och unga. Det beslutade individ- och familjenämnden den 25 februari.

2015-02-25 11:52 CET Halmstads kommun Kommunfullmäktiges möte i februari inleddes med allmänhetens frågestund. På möte beslutade fullmäktige också om ett flertal detaljplaner bland annat för området där restaurang Salt ligger idag.

Ikväll klipps bandet till Malmös nya biograf

2015-02-25 11:49 CET Malmö stad Ikväll klipper kulturnämndens ordförande bandet till Malmös nya biograf. Vid en festlig invigning med särskilt inbjudna gäster klipps bandet formellt till Malmös nya biograf.

Datorprogram hjälper Ängelholms kommun hitta stulna datorer

2015-02-25 11:37 CET Ängelholms kommun Ängelholms kommuns skolor har det senaste året varit hårt drabbade av datorstölder. För att få stopp på stölderna har kommunen köpt in en mjukvara som kan spåra elevernas datorer och under januari kunde Polisen göra ett flertal lyckade tillslag.

2015-02-25 10:30 CET Linköpings kommun Pressmeddelande inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde:Två medborgarförslag, start för detaljplaneprogram för Folkungavallen och plansamråd för bland annat 200 nya lägenheter i kvarteret Eddan.

Ny poolplats i Uppsala

2015-02-25 09:47 CET Sunfleet Idag har vi öppnat en ny poolplats i Uppsala. Poolplatsen är placerad i området Kvarngärdet och på plats hittar ni en Volvo V40.

Upplands Väsby kommun på Instagram

2015-02-25 09:04 CET Upplands Väsby kommun Nu gör vi en extra satsning på Instagram i Väsby. Sedan årsskiftet finns Upplands Väsby kommun på Instagram. Tanken är att visa upp kommunens arbete på ett personligt och mänskligt vis. Instagram ger möjlighet att genom bilder visa delar av kommunens verksamheter som inte alltid syns.​

2015-02-25 08:39 CET Gävle Energi 2014 gjorde Gävle Energi ett starkt resultat som leder till att bolaget bidrar med 129 miljoner kronor till ägaren Gävle kommun. – Det är tack vare nöjda kunder, engagerade medarbetare och goda samarbeten som vi kan öka antalet kunder samtidigt som vi blir än mer effektiva, säger Håkan Jönsson, vd för Gävle Energi.

2015-02-25 08:29 CET Helsingborgs stad Helsingborgs stad redovisar i sitt årsbokslut för 2014 ett resultat på 242 miljoner kronor, vilket är 115 miljoner högre än budget på 127 miljoner kronor. En generellt låg utveckling av kostnader hos nämnder och styrelser, tillsammans med lägre pensionskostnader än planerat, förklarar det positiva resultatet.

2015-02-25 08:02 CET Lunds kommun När Kulturskolan i vecka 9 flyttar in i Allaktivitetshuset i Dalby och därmed delar lokal med den redan pågående fritidsverksamheten, skapas nya möjligheter för gemensam öppen verksamhet för barn och unga. Först ut planeras ett bildprojekt och aktiviteter för att inspirera unga att starta upp egna band.