Pressmeddelanden

Linköping nominerat till till Svenska Publishingpriset

2014-08-29 11:06 CEST Linköpings kommun Linköpings kommuns årsredovisning 2013 har nominerats till Svenska Publishingpriset i kategorin Årsredovisningar webb. I kategorin tävlar ytterligare fem finalister om priset, som delas ut av Populär Kommunikation i Stockholm den 6 oktober.

Valambassadörer ska få fler att rösta med mobil vallokal

2014-08-29 10:38 CEST Halmstads kommun Från och med den 27 augusti, går det att förtidsrösta i valen till kommun, landsting och riksdag. Nytt för årets val är den mobila förtidsröstningslokal som Halmstads kommuns valambassadörer kommer att åka runt och besöka gymnasieskolor och evenemang med.

2014-08-29 09:57 CEST Hyresgästföreningen Regeringen beslutade nyligen om att göra det lättare för konsumenter att sortera sitt avfall och öka återvinningen och föreslår bland annat ett tydligare ansvar för producenterna. -Vi välkomnar att kraven på producenterna skärps och att deras ansvar ska förtydligas men det är viktigt att hyresgäster och fastighetsägare inte ska stå för den kostnaden, säger Karin Lindeberg, Hyresgästföreningen.

2014-08-29 08:30 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Hyresgästföreningen uppmanar alla fastighetsägare i Halmstad att anmäla eventuella lediga lägenheter till försäkringsbolagen som är skyldiga att erbjuda tillfälligt boende till de drabbade.

2014-08-29 08:16 CEST Växjö kommun I dag fredag den 29 augusti kl 11.30 hälsas press välkommen när det chilenska toppbesöket skriver under ett avtal om miljösamarbete med Växjö kommun och föreningen GodaHus.

Hjärnan besöker Skövde

2014-08-29 06:00 CEST Neuroförbundet I sommar kommer 30 städer i Sverige få möjligheten att bättre förstå hjärnan och dess sjukdomar. Nu kommer BrainBus till Skövde med målet är att öka kunskapen hos allmänheten om hur viktig hjärnan är, att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk diagnos samt att det saknas 300 neurologer i Sverige.

Helsingborgs får sitt första Meröppna bibliotek

2014-08-29 06:00 CEST Helsingborgs stad I höst öppnar Helsingborgs bibliotek sitt första meröppna bibliotek. En satsning som bygger på målet att göra biblioteket mer tillgängligt för besökarna, och detta utanför ordinarie bemannade öppettider. Det Meröppna biblioteket öppnas i Rydebäck. Helsingborgs bibliotek anammar denna satsning på biblioteket i Rydebäck.

2014-08-28 19:33 CEST Stockholms stad Stockholms stads trafiknämnd har fattat ett beslut att teckna ett 10- årigt avtal som bland annat innebär att 50 fler offentliga toaletter kommer att byggas runt om i staden. I avtalet ingår även att 70 nya cykelpumpar ska placeras ut.

2014-08-28 18:34 CEST Uppsala kommun Vid sammanträdet 28 augusti beslutade kulturnämnden om verksamhetsplan och budget för 2015. Totalt sett har nämndens budget ökat med 3,67 procent, vilket möjliggör ett antal riktade satsningar. Bland annat satsar kulturnämnden på stadsbibliotekets tillbyggnad, konstmuseets samlingar, Reginateatern och kulturkvarteret Karin med Walmstedska gården.

2014-08-28 17:20 CEST Bodens kommun På Brännkläppen i Boden utvecklas en teknik för att använda restprodukter från massaindustrin till miljösäkring av gamla gruvdeponier. - NWI öppnade dörren, gjorde Boden känt för testområdet återvinning och har en samlad erfarenhet som ligger till grund för detta återvinningsprojekt, säger Thomas Fägerman, projektledare för NWI, North Waste Infrastructure.