Pressmeddelanden

2015-01-27 06:00 CET Helsingborgs stad Exempel på gäster är Bosse Bildoktor och Sven Melander som pratar om olika maskiner, bilen respektive kroppen. Men det blir också lokaltidning på nätet, kulturnatt, hur man leder sig själv, kvinnonätverk, invandring och kulturskillnader, stadsdelsmammor, deckare för unga och vuxna, påskfest, autism, trädgårdstips, hälsofokus, mångkulturell sommarfest samt vad Drotta är.

Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

2015-01-26 16:44 CET Sveriges Kommuner och Landsting Idag presenterade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården.

Förskolepedagoger i Väsby utbildar varandra

2015-01-26 16:30 CET Upplands Väsby kommun 45 förskolepedagoger deltar i skräddarsydda workshops som leds av kollegor från andra förskolor i Upplands Väsby kommun. Grundkursen ”iPad på förskola” syftar till att höja kompetensen kring den digitala lärmiljön och erbjuds alla förskolor, både kommunala och i egen regi.

2015-01-26 16:15 CET Umeå kommun Ett enigt kommunfullmäktige har beslutat att säga ja till en vindkraftpark i Högaliden, norr om Botsmark. Det går emot ett tidigare beslut i näringslivs- och planeringsutskottet om att avstyrka parken. Beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen.

2015-01-26 16:15 CET Lunds kommun Tre av kommunens förvaltningar flyttar ihop på gemensam adress. Det är Utbildningsförvaltningen och BSF (Barn- och skolförvaltning) Lunds Stad som flyttar till Stora Södergatan 47 i april. Den första oktober ansluter Kultur- och fritidsförvaltningen. Lösningen är bättre och billigare än att rusta upp befintliga lokaler och splittra upp arbetsplatserna i olika kontor.

Ny mötesplats för internationell kultur i Sjöbo

2015-01-26 15:23 CET Sjöbo kommun Den 29 januari kl 16.00-20.00, på Flora biografteater, öppnar Sjöbo kommuns nya mötesplats för internationell och nationell kultur, en plats där alla kan träffas, fika, prata och stifta nya bekantskaper.

Programmet klart för Litteralund Konferens 16 – 17 april 2015

2015-01-26 15:00 CET Lunds kommun På Litteralund Konferens möts under två dagar närmare femtio författare, illustratörer och andra litteraturaktörer i tjugo programpunkter i Lunds stadshall. Det blir samtal, projektpresentationer, föreläsningar och debatt där det konstnärliga hantverket och drivkrafterna bakom texter, bilder och berättelser står i centrum.

Bättre samverkan och tydligare gränsdragning behövs för fler ungdomar i arbete

2015-01-26 15:00 CET Växjö kommun ​Det var några av slutsatserna av eftermiddagens möte mellan Fredrik Christensson, talesperson för ungas jobb från Centerpartiets riksdagsgrupp och Oliver Rosengren (M) ordförande nämnden för arbete och välfärd. Kommunen behöver bli en starkare aktör inom arbetsmarknadsinsatser.

Linköping söker EU-medel för effektiva resor från ny centralstation

2015-01-26 12:08 CET Linköpings kommun Linköpings kommun söker EU-medel för att planera och projektera en effektiv trafikapparat kring nya järnvägsstationen. Syftet är att göra byten och anslutningar mellan olika transportslag så enkla som möjligt för resenärerna. När höghastighetsjärnvägen Ostlänken byggs väntas antalet resenärer öka kraftigt.