Pressmeddelanden

Så blir programmet för Innocarnival i Lund, Sveriges första innovationskarneval.

2014-10-16 10:15 CEST Lunds kommun Under hela året har barn och unga utvecklat innovativa idéer runt om i Lund. Nu bjuder Lunds kommun in alla lundabor att komma och ta del av idéerna och massor av upplevelser som inspirerar under en programspäckad helg för barn och unga.

Fyra nya naturreservat i Värmland

2014-10-16 09:13 CEST Länsstyrelsen Värmland I slutet av september tog Länsstyrelsen Värmland beslut om fyra nya naturreservat. Vi har tre av dessa, Digerberget, Klosstjärnsberget och Jan i Myren, i Torsby kommun samt det fjärde, reservatet Stenbäcken, i Filipstads kommun. Gemensamt för dessa nya naturreservat är att naturvärden främst är knutna till värdefulla barrskogsmiljöer.

Väsby Entré tar nästa steg

2014-10-16 09:08 CEST Upplands Väsby kommun Nu tar Väsby Entré nästa steg genom att sätta igång arbetet med en förstudie av järnvägsparken och ett särskilt program för att säkra kvalitet i området. Detta beslutade miljö- och planutskottet under onsdagen.

2014-10-16 07:00 CEST Umeå kommun Söndagen den 19 oktober har Ålidhems kultur- och resurscentrum öppet hus med många aktiviteter för hela familjen. Särskilt välkomna är föräldrar vars barn ska börja förskoleklass nästa år. Många aktiviteter erbjuds tack vare de olika verksamheterna i huset och samverkan med föreningslivet på Ålidhem.

2014-10-15 16:32 CEST Umeå kommun Fredagens UmeBrå-forum har temat "förebyggande arbete i ungdomsmiljöer". Två välrenommerade forskare, Stig-Arne Berglund, Umeå universitet, och Torbjörn Forkby, Göteborgs universitet, föreläser om vändpunkter i ungas liv och kampen för att bli någon. Media är välkomna att delta. Fredag 17/10 kl. 8.30–12.00 i Tonsalen, Umeå folkets hus. Tid för intervjuer: 9.30–10.00.

De leder Malmö 2014-2018

2014-10-15 16:10 CEST Malmö stad Kommunfullmäktige valde på onsdagen de kommunalråd som kommer att leda Malmö de närmsta fyra åren och fastställde deras ansvarsområden.

2014-10-15 15:30 CEST Linköpings kommun Hagdahlska seniorcenter fyller fem år. Firandet sker fredag 17 oktober klockan 10.00 - 16.00.

2014-10-15 14:52 CEST Bodens kommun I år går trygghetsvandringen på Erikslund i Boden. Meningen är att boende och verksamma i området ska känna sig delaktiga i att skapa en bättre och tryggare närmiljö genom att tillsammans utforska vad som är otryggt och behöver åtgärdas. Media välkomnas att delta.

2014-10-15 14:01 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Hyresgästföreningen poängterar boendes inflytande när Akelius nu tar över Hugo Åbergs fastigheter i Malmö. Vid alla fastighetsaffärer är det viktigt med hyresgästernas inflytande och att man ser långsiktighet i sitt ägande.

2014-10-15 13:20 CEST Linköpings kommun Plangranskning, Sturefors centrum, planprövning för den så kallade "trädgården" i Malfors, Ljungsbro, 400 nya lägenheter i ett område längs Djurgårdsgatan och försäljning av Lenastugan i Ullstämma till Landeryds hembygdsförening. Dessa ärenden togs upp vid presskonferens inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde.