Pressmeddelanden

Ramavtal tecknat mellan Svensk Handel  och mobila plånboken SEQR  – möjliggör stora besparingar för 12 000 medlemsföretag

2014-05-14 10:06 CEST SEQR SEQR tecknar nytt ramavtal med Svensk Handel, Svenskt Näringslivs största medlemsorganisation. Tidigare har även Visita, Besöksnäringens medlemsorganisation tecknat ramavtal med SEQR om mobila betalningar. Avtalen innebär stora besparingar i transaktionskostnader för företagen samt en ny marknadsföringskanal som driver trafik till butik/restaurang.

2014-05-12 08:41 CEST Monyx Financial Group Monyx stärker förvaltningsteamet ytterligare och sitt fokus på ränteförvaltning genom att rekrytera Stefan Pari som portföljförvaltare. Han har varit verksam i finansbranschen sedan 2007 och kommer närmast från en anställning på Riksbyggen där han arbetat som ränteförvaltare.

2014-05-09 08:46 CEST Kentima AB Informationsmemorandum avseende Kentima Holding ABs (publ) tidigare aviserade företrä-desemission finns nu tillgängligt på www.kentima.se och www.vhcorp.se. Informationsmemorandum i tryckt version kan också beställas från Kentima på telefon 046-25 30 40 alternativt info@kentima.se eller från Västra Hamnen Corporate Finance på telefon 040-20 02 50 alternativt info@vhcorp.se.

Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2013

2014-05-05 16:41 CEST Enzymatica AB (publ)

2014-05-05 15:13 CEST byyMee - Internet Of Things byyMee är ett svensk start-up företag vars affärsidé väckt stort intresse. Företaget har erhållit innovationsbidrag från ALMI och deltar också i Connect Väst´s språngbräda. Bolagets första investeringsrunda är snart fulltecknad och företaget har siktet inställt på att bli Sveriges nya stjärnskott på internethimlen.

2014-04-29 14:30 CEST The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ) Granular AB (publ) genomför en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. • Teckningstiden är 12 maj till 3 juni 2014. • Teckningskursen uppgår till 10,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 15,6 Mkr. • Aktieägare i Granular har företrädesrätt att för tjugo (20) befintliga aktier teckna tre (3) nya aktier.

2014-04-29 09:22 CEST Kentima AB Delårsrapporten för Kentima Holding AB finns 2014-04-29 tillgänglig på företagets hemsida, www.kentima.se

Nyemissionerna i Enzymatica har registrerats

2014-04-28 12:03 CEST Enzymatica AB (publ)

Nytt datum för Enzymaticas delårsrapport jan-mars: 19 maj 2014

2014-04-25 08:45 CEST Enzymatica AB (publ)

2014-04-25 08:28 CEST Kentima AB Som kommunicerats i tidigare pressmeddelande idag den 25 april 2014, kommer Kentima Holding AB att genomföra en nyemission under räkenskapsårets fjärde kvartal. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att tidigarelägga bolagets rapport för räkenskapsårets tredje kvartal, från tidigare den 16 maj till den 29 april.