Pressmeddelanden

2014-05-26 09:57 CEST Svea Ekonomi AB

2014-05-19 16:00 CEST Enzymatica AB (publ)

Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-mars 2014

2014-05-18 20:10 CEST Enzymatica AB (publ)

Förtydligande: Aktieägares förslag inför årsstämman 2014 i Enzymatica AB (publ)

2014-05-15 09:15 CEST Enzymatica AB (publ)

Ramavtal tecknat mellan Svensk Handel  och mobila plånboken SEQR  – möjliggör stora besparingar för 12 000 medlemsföretag

2014-05-14 10:06 CEST SEQR SEQR tecknar nytt ramavtal med Svensk Handel, Svenskt Näringslivs största medlemsorganisation. Tidigare har även Visita, Besöksnäringens medlemsorganisation tecknat ramavtal med SEQR om mobila betalningar. Avtalen innebär stora besparingar i transaktionskostnader för företagen samt en ny marknadsföringskanal som driver trafik till butik/restaurang.

2014-05-12 08:41 CEST Monyx Financial Group Monyx stärker förvaltningsteamet ytterligare och sitt fokus på ränteförvaltning genom att rekrytera Stefan Pari som portföljförvaltare. Han har varit verksam i finansbranschen sedan 2007 och kommer närmast från en anställning på Riksbyggen där han arbetat som ränteförvaltare.

2014-05-09 08:46 CEST Kentima AB Informationsmemorandum avseende Kentima Holding ABs (publ) tidigare aviserade företrä-desemission finns nu tillgängligt på www.kentima.se och www.vhcorp.se. Informationsmemorandum i tryckt version kan också beställas från Kentima på telefon 046-25 30 40 alternativt info@kentima.se eller från Västra Hamnen Corporate Finance på telefon 040-20 02 50 alternativt info@vhcorp.se.

Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2013

2014-05-05 16:41 CEST Enzymatica AB (publ)

2014-05-05 15:13 CEST byyMee - Internet of Things byyMee är ett svensk start-up företag vars affärsidé väckt stort intresse. Företaget har erhållit innovationsbidrag från ALMI och deltar också i Connect Väst´s språngbräda. Bolagets första investeringsrunda är snart fulltecknad och företaget har siktet inställt på att bli Sveriges nya stjärnskott på internethimlen.

2014-04-29 14:30 CEST The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ) Granular AB (publ) genomför en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. • Teckningstiden är 12 maj till 3 juni 2014. • Teckningskursen uppgår till 10,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 15,6 Mkr. • Aktieägare i Granular har företrädesrätt att för tjugo (20) befintliga aktier teckna tre (3) nya aktier.