Pressmeddelanden

2015-01-21 10:04 CET Deflamo AB Deflamo AB tidigarelägger offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2014. Bolaget offentliggör rapporten måndagen den 2 februari 2015 istället för, som tidigare kommunicerat, den 13 februari.

2015-01-21 10:00 CET Deflamo AB Styrelsen i Deflamo AB har beslutat att företaget, vars B-aktie för närvarande handlas på Aktietorget, ska ansöka om listbyte till Nasdaq First North. Processen påbörjas omgående och bör vara genomförd under andra kvartalet 2015. -Vi ger med detta bolaget en ökad synlighet på aktiemarknaden samt möjliggör ett större institutionellt ägande, säger styrelseordförande Jan-Ove Aspeblad.

2015-01-21 09:50 CET Deflamo AB Styrelsen i Deflamo AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman 12 juni 2014, beslutat om nyemission av Units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, om totalt cirka 17,1 MSEK. Teckningsförbindelser motsvarande 38,4% av emissionen har lämnats till Bolaget. Ett av huvudmotiven för emissionen är byggandet av egen produktionsanläggning i Malmö.

2015-01-21 09:37 CET Deflamo AB Per-Erik Velin lämnar en tjänst som Global Director Marketing & Sales på Vencorex i Frankrike. Han har tidigare ett flertal kvalificerade befattningar inom Perstorpkoncernen. "Per-Eriks mångåriga erfarenhet av specialkemiområdet, i kombination med hans erfarenhet av ledande befattningar, gör att vi är mycket nöjda med rekryteringen", säger styrelseordförande Jan-Ove Aspeblad.

Stabilt elpris minskar bytesaktiviteten

2015-01-21 09:34 CET elskling AB Färsk statistik från SCB visar att 44 000 hushåll bytte elhandelsbolag i november. Det är en minskning med 17 procent jämfört med november 2013 (53 000 elbyten). En förklaring till att färre hushåll valt att se över sitt elavtal kan vara det stabila elprisläget som präglat marknaden en längre tid. Elskling.se vill uppmärksamma hushållen om att det fortsatt finns ett stort elprisgap.

Top marks from Fast Company Magazine for Blueair air purifier

2015-01-21 09:18 CET Blueair AB A Blueair 503 air purifier has won top marks for ‘extreme efficiency’ in cleaning indoor air of potentially health-threatening pollutants in an independent test using state-of-the-art equipment carried out by a leading U.S. airborne particle physicist and former NOAA scientist on behalf of Fast Company Magazine.

2015-01-21 08:58 CET Lantmännen Idag, onsdagen den 21 januari, startar handel med Lantmännens förlagsandelar på Mangoldlistan under kortnamnet LANT 01. Intresset att teckna förlagsandelar i Lantmännen var stort från både medlemmar, medarbetare och ett antal föreningar inom de gröna näringarna. Lantmännens styrelse beslutade därför om tilldelning, varvid förlagsandelar om totalt 250 MSEK har getts ut.

​Alkoholfria hjortrontårar vann Sveriges största produktutvecklingstävling

2015-01-21 08:05 CET Gastronomiska Samtal Nyköping tisdagen 20 januari 2015 Gastronomiska Samtal med riksfinal i Matverk 2015 Ganjal betyder tårar på samiska och möjligtvis kom det en och annan glädjetår när Golden Ganjas hjortrondryck kammade hem förstapriset i Gastronomiska Samtals poduktutvecklingstävling Matverk 2015. Gastronomiska Samtals hedersordförande Mathias Dahlgren delade ut priserna i Matverk 2015.

Mångmiljonsatsning med miljöfördelar hos Stena Recycling

2015-01-21 07:30 CET Stena Recycling AB Stena Recycling satsar ca 25 miljoner kronor i en ny sax för metallskrot på företagets återvinningsanläggning i Skövde. Investeringen innebär att man nu kan pressa och klippa fyra gånger så mycket skrot per dygn. Miljönyttan ökar när transporter sparas och mer kan återvinnas. Den återvunna metallen tillgodoser behov i svensk industri, både lokalt i Skövde och på andra orter.

2015-01-21 07:30 CET IVL Svenska Miljöinstitutet Marknära ozon orsakar stora kostnader i Sverige genom skador på jordbruksgrödor och skog. En ny studie visar att dessa skador sannolikt kan undvikas om vi minskar utsläppen av växthusgaser.