Pressmeddelanden

FN-pris till hållbarhetsindex med Göteborg i topp

2014-08-20 10:42 CEST Svenska Mässan Världsturismorganisationen UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) uppmärksammar de nordiska ländernas arbete för ökad hållbarhet inom mötesbranschen. Det index-nätverket ICCA Scandinavian Chapter tagit fram, och där Göteborg är i topp, har tilldelats ”Most Innovative Project Award”.

Välkommen till invigning av Runös solcellsanläggning

2014-08-20 10:35 CEST Runö Möten & Events På Runö Möten & Events har vi upplåtit 680 kvm av vår aktivitetsyta till en markplacerad solcellsanläggning. En investering som gläder våra naturälskande själar. Det innebär en energibesparing för oss och ett litet steg i rätt riktning för moder jord. Nu hälsar vi dig välkommen till invigningen den 28 augusti klockan 15.00.

Anna-Karin Hatt besöker företag i Sthlms län

2014-08-20 10:21 CEST Centerpartiet Idag gör energi- och IT-minister Anna-Karin Hatt en rundresa hos flera företag i Stockholms län. Fokus för resan är energi, teknik och hållbarhet. Media är välkomna att närvara vid varje besök.

Framtidens turism på Turismkonferensen 11-12 september

2014-08-20 10:20 CEST Region Västerbotten 11-12 september arrangerar VästerbottensTurism vid Region Västerbotten en Turismkonferens på Umeå Folkets Hus. – Vi ska tillsammans med länets fem destinationer lyfta aktuella teman kring framtidens turism, säger Ulrika Annemalm, projektledare på VästerbottensTurism.

Rekordår för KRAV-märkt

2014-08-20 10:19 CEST KRAV Idag redovisar ICA kraftiga försäljningsökningar av ekologiskt: plus 52 procent under första halvåret 2014 jämfört med samma period året innan.

Väsbybor skapar drömpark genom demokratiprojekt

2014-08-20 09:13 CEST Upplands Väsby kommun Lördagen den 23:e augusti bjuds Väsbyborna in till picknick och skattjakt i samband med attSuseboparken ska bli Väsbys nya stadspark. Under dagen har medborgarna möjlighet att bygga sin egen drömpark med hjälp av en karta och magneter.

Svag kronkurs ger högre elpriser

2014-08-20 09:04 CEST elskling AB Den svenska kronan har försvagats mot euron. Det gör elen dyrare för svenska konsumenter. Spotpriset för perioden januari-juli i år jämfört med motsvarande period i fjol är 22 procent lägre i euro medan skillnaden är 18 procent i kronor, visar statistik från Nordpool. Den svagare kronkursen har motverkat elprisnedgången med cirka 1,5 öre/kWh vilket motsvarar cirka 300 kronor per år.

Charisma från Ecoclime bäst i universitetstest

2014-08-20 08:55 CEST Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Vid Umeå Universitet har man i ett examensarbete jämfört tre olika inomhusklimatlösningar för komfortkyla. Ett system från Ecoclime har jämförts med två system från de största leverantörerna i branschen. Resultaten bekräftar i likhet med ISO-7730 -mätningar och SP-tester ånyo att Ecoclimes kylpanel Charisma ger den bästa komfortupplevelsen (PPD) vid val av ventilationsdrivna komfortsystem inomhus.

Miljöfördelar när Stena Recycling flyttar skrotåtervinning till Gävle hamn

2014-08-20 08:08 CEST Stena Recycling AB Stena Recycling skapar miljöfördelar när bolaget flyttar merparten av återvinningen i Gävle till en ny anläggning i hamnen. Mer kan återvinnas, miljöskyddet stärks ytterligare och åtskilliga tunga transporter kan tas bort inne i tätorten. Anläggningen invigdes tisdag den 19 augusti.

Påminnelse. ArkDes Talks: Cykel 2 september.

2014-08-20 07:38 CEST Arkitektur- och designcentrum Striden om gaturummet tätnar. Vem som får ta plats är en politisk fråga – två veckor innan valet uppmärksammar Arkitektur- och designcentrum en av Stockholmsvalets mest brännande fråga. På ArkDes Talks: Cykel den 2:a september samlas experter och politiker till en halvdag om konkreta lösningar på hur vår stad ska bli hållbar – genom ökad cykling. Vad kan Stockholm lära av Hamburg och London?