Pressmeddelanden

2014-06-18 14:26 CEST Sundsvall Energi Sundsvall Energis nya informationsfilm "Energifabriken dygnet runt" är finalist i "Deauville Green Awards 2014". Green Awards är en internationell miljöfilmsfestival som pågår mellan den 17-19 juni. Totalt tävlar 250 stycken filmer från över 30 länder.

Händig elektronikingenjör med fokus på utvecklingsländer utsedd till hedersdoktor

2014-06-18 14:03 CEST Umeå universitet Lars Lundmark har för sin kunskap och engagerande undervisning i kemisk instrumentering och inte minst sitt altruistiska arbete i utvecklingsländer, utsetts till årets hedersdoktor vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Umeå universitet.

Nytt sätt att lämna textil lockar många

2014-06-18 13:40 CEST Renova Mer textilavfall samlas in för varje månad i det gemensamma projektet som Renova, Poseidon, Human Bridge och förvaltningen för Kretslopp och vatten i Göteborgs stad genomför. Under ett år ska textil samlas in på prov i 31 av Poseidons miljörum i Göteborg, för att utreda hur förutsättningarna för sådan insamling i större skala skulle fungera bäst. 

2014-06-18 13:25 CEST Energimyndigheten Under 2013 minskade utbyggnadstakten för svensk vindkraft för första gången någonsin. Inte sedan 2009 har det byggts så få vindkraftverk. Samtidigt har utbyggnaden varit betydande på sina ställen. Ockelbo var den kommun med mest installerad vindkraft i slutet av 2013, från att inte haft ett enda vindkraftverk 2011. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

2014-06-18 10:30 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet AB Enskilda avlopp står för cirka 15 procent av utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön. I sjöar och havsvikar kan det lokala bidraget från hushållen vara ännu större. I ett nystartat projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet ska dessa avlopp testas för att förbättra förmågan att rena avloppsvattnet från både övergödande ämnen och läkemedelsrester.

Akademiska Hus i samarbetsprojekt för ökad återanvändning av möbler

2014-06-18 09:39 CEST Akademiska Hus Sverige konsumerar näst mest möbler per person i världen. Bara en bråkdel återanvänds. I ett unikt samarbetsprojekt ska nu Akademiska Hus tillsammans med Erikshjälpen Second Hand, Sysav och Pingstkyrkan i Lund försöka ändra på detta på lokal nivå i Lund.

Erikshjälpen i unikt samarbetsprojekt i Lund för ökad återanvändning av möbler

2014-06-18 08:37 CEST Erikshjälpen Sverige konsumerar näst flest möbler per person i världen. Bara en bråkdel återanvänds. I ett unikt samarbetsprojekt ska nu Erikshjälpen Second Hand, Akademiska Hus, Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) och Pingstkyrkan i Lund försöka ändra på det.

2014-06-17 09:09 CEST Energimyndigheten Under första kvartalet 2014 blev andelen kunder med rörligt elprisavtal större än fastprisavtalen. Detta framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

2014-06-16 14:01 CEST Energimyndigheten Under 2013 fortsatte ökningen av ny förnybar el inom elcertifikatsystemet. 3,0 TWh togs i drift under året och sedan Sverige och Norge fick en gemensam marknad, januari 2012, har det skett en ökning på totalt 6,2 TWh ny förnybar el.

2014-06-16 11:00 CEST SEKAB Närodlad Plast är ett nystartat unikt samarbete och innefattar hela tillverkningskedjan för biobaserad plast - från skog till förpackning. I samarbetet deltar Sveaskog, Holmen, Södra, SEKAB, Borealis, Trioplast och Tetra Pak.