Pressmeddelanden

Här kan du laga, låna och återanvända

2015-03-09 09:00 CET Avfall Sverige Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.

​Framtidens shopping i Umeå får Miljönär-märke

2015-03-09 07:15 CET Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bästa sättet att bli rik på är genom att laga, låna och återanvända. Då sparar du både miljö och pengar och blir en Miljönär. Avfall Sveriges märkning ”Miljönär-vänlig” har målet att underlätta för medborgarna att hitta till framtidens shopping. Först ut att få märkningen i Umeå är Myrornas butik på Ersboda. Idag, måndag 9 mars, kl 14.00, överräcks utmärkelsen som vägleder till hållbar konsumtion.

​Återvinningsstationen vid Ica Skånsta tas bort

2015-03-09 06:10 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på Kantarellvägen i Österåker, tas bort den 16 mars eftersom marken är såld och ett bygge påbörjats på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har i dagsläget ingen ersättningsplats att tillgå. Förslag på alternativa platser diskuteras med kommunen. När och var en alternativ återvinningsstation är på plats är i dagsläget inte klart.

"En snäv politisk viljeyttring utan vare sig rättslig grund eller omvärldsanalys"

2015-03-06 16:04 CET SveMin NATURA 2000. Förslaget till nya Natura 2000-områden innehåller anmärkningsvärda brister, framförallt avseende bristen på konsekvensanalys och helhetssyn. Det skriver SveMin i ett yttrande till Länsstyrelsen Gotlands län.

2015-03-06 07:00 CET Sundsvall Energi

Stena Recycling är ledande inom återvinning i Jönköpings län

2015-03-04 16:01 CET Publikator Branschstatistik AB

Hand in Hand och Håll Sverige Rent i ett unikt samarbete

2015-03-04 14:38 CET Hand in Hand Hand in Hand och Håll Sverige Rent har lanserat ett 3-årigt pilotprojekt ”Recycle for Life” som finansieras av Svenska PostkodLotteriet med målsättningen att förbättra de sanitära förhållandena för en halv miljon människor i delstaten Tamil Nadu (i Indien).

2015-03-04 13:35 CET Erikshjälpen I mars fyller Erikshjälpen Second Hand i Skene tio år. Det firas lördagen den 7 mars då butiken nyöppnas efter en renovering. Under de tio år Erikshjälpen-butiken har funnits har 20 miljoner kronor gått till bistånd för utsatta barn.

2015-03-04 07:30 CET IVL Svenska Miljöinstitutet ​IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Nordiska Ministerrådet tagit fram ett förslag till en gemensam nordisk strategi för ökad återanvändning och återvinning av textilier och textilavfall. Ett centralt element i strategin är att införa ett certifieringssystem för att öka förtroendet för textilinsamlingen.

2015-03-04 07:00 CET Uppsala Vatten och Avfall Problem med fett i avloppsledningarna är något som har ökat genom åren, både i Sverige och ute i Europa. Det här är något som har märkts också i Uppsala. Därför satsar nu Uppsala Vatten på att lösa problemet, genom att inventera och besikta fettavskiljarna hos kommunens livsmedelsverksamheter.