Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Väsbybornas egen park invigs på Parkens dag

2015-08-27 11:07 CEST Upplands Väsby kommun Den park som väsbyborna varit med och skapat, där hälsa är ett genomgripande tema, står nu klar. Väsby nya stadspark invigs på Parkens dag, lördagen den 29 augusti, och besökarna får prova på trädklättring, att gå på lina eller utmana vännerna i pingis eller boule.

2015-08-27 10:25 CEST Järfälla kommun Onsdag 2 september avtäcks en hemlig, fyra meter hög, skulptur i Jakobsbergs centrum. Konstverket är skapat av Thomas Karlsson och doneras av HSB Norra Stor-Stockholm till Järfälla kommun.

Ersta nya sjukhus anställer projektchef

2015-08-27 10:20 CEST Ersta diakoni Ersta diakoni bygger nytt och expanderar sin sjukhusverksamhet. Byggstarten för Ersta nya sjukhus närmar sig allt mer, och i dagarna blev det klart att Lars Tapper blir ny projektchef för bygget.

2015-08-27 10:16 CEST Kristianstads kommun Kristianstads kommun har genomfört en fördjupad kartläggning av arbetstiden för den barnskötare som sitter häktad misstänkt för sexuella övergrepp på barn. En lista med datum för alla arbetsplatser redovisas nu på kommunens webbplats. Kartläggningen visar att han arbetat enstaka dagar på ytterligare sex förskolor och tre skolor, utöver vad kommunen tidigare har redovisat.

2015-08-27 10:08 CEST Arvika kommun ​Arvika kommun har som mottagare av ett av 2015 års kommunpris utsett Anna Ehnsiö. Nomineringarna har kommit in från medborgare i Arvika.

Utgifterna för migration och integration ökade med drygt 1 miljard i juli

2015-08-27 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket De totala utgifterna i statens budget uppgick i juli till 67,9 miljarder kronor, vilket är 5,1 miljarder kronor högre än samma månad 2014. Utgifterna för migration och integration uppgick till 3,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor eller 46,6 procent. Orsaken är bland annat att fler ensamkommande barn och ungdomar söker och beviljas asyl.

2015-08-27 09:58 CEST Ekobrottsmyndigheten

Akademiska underlättar för patienter att söka specialistvård

2015-08-27 09:31 CEST Akademiska sjukhuset Den 1 september blir det enklare för patienter att själva söka vård på Akademiska sjukhuset. Då införs Egen vårdbegäran, en slags egenremiss, som skickas via en nedladdningsbar blankett på webben eller via e-tjänster på 1177 till någon av specialistmottagningarna inom öppenvården. Sjukhuset blir dessutom först i landet med att införa en central enhet som vid behov lotsar patienterna rätt.

2015-08-27 09:30 CEST Södertälje kommun Under hösten startar ett treårigt projekt, ”Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun”. Syftet är att öka frisknärvaron i prioriterade yrkesgrupper inom social- och omsorgssektorn och utbildningssektorn.

Fler behöriga lärare men bristen fortsatt stor

2015-08-27 09:15 CEST Skolverket Andelen behöriga lärare i grundskolan och gymnasieskolan har ökat med drygt nio procentenheter sedan i februari. Trots det är fortfarande mer än var femte lärare obehörig. Det visar Skolverkets nya statistik som också går att bryta ner på lokal nivå.