Pressmeddelanden

2015-07-03 10:50 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Ritva Gough är sociolog och forskade först om arbetsmarknad och äldreomsorg. På 1980-talet började hon intressera sig för pionjärerna inom STIL och GIL. Läs hennes analys av hur personlig assistans utvecklades.

8 förslag för en mer värdefull vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum

2015-07-03 10:37 CEST Svenska Läkaresällskapet Hälso- och sjukvården bör förändras för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Organisation, ledning och styrning behöver bättre tillgodose patientens och samhällets behov. Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp "En Värdefull Vård" fick i uppdrag att analysera och lämna förslag för hur. Nu presenterar gruppen sina preliminära slutsatser i en rapport som sänds ut på remiss.

​Försvarsadvokat Johan Eriksson blir ny expert för JP Brottmålsnet och JP Polisnet

2015-07-03 10:14 CEST JP Infonet Förlag AB ​Johan Eriksson är delägare i advokatbyrån Försvarsadvokaterna och är en av landets främsta och mest anlitade försvarsadvokater. Han har ett stort intresse för rättssäkerhetsfrågor och särskild kunskap om polisiära utredningsmetoder och kriminaltekniska frågor.

Dynamisk debatt om sjuksköterskebristen i Almedalen

2015-07-03 10:12 CEST Danderyds sjukhus Hur kan vi attrahera sjuksköterskor till akutsjukhusen? Ett seminarium med bl a Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Forskare från Mälardalens högskola har analyserat mediebilden av vården och Universum presenterade intressanta resultat från Sjuksköterskebarometern. Hör intervjuerna efteråt. På bilden: HR-direktör Lena Henning och vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro

2015-07-03 10:00 CEST Västerbottens läns landsting En äldre patient med många olika sjukdomar söker för värk i armarna. På hälsocentralen finner man besvär i musklerna, men små EKG-förändringar.

Sommarjobbare med funktionsnedsättningar testar tillgängligheten i lokaler

2015-07-03 09:30 CEST Stockholms stad Sommarjobbande ungdomar med funktionsnedsättningar har för andra året i rad fått i uppdrag att inventera lokaler inom Södermalms stadsdelsförvaltnings verksamheter.

2015-07-03 08:45 CEST Sundsvalls kommun ​I samband med den pågående SM-veckan och i direkt anslutning till Hamnyran och Pride arrangeras en rekryteringskampanj mellan 3 - 4 juli. Kampanjen hittar du i inre hamnen mellan klockan 12.00 - 18.00.

2015-07-03 08:30 CEST Länsstyrelsen i Kronobergs län I vårbudgeten avsattes extra pengar för skydd och skötsel av skyddad natur. För Kronobergs län innebär det 3,5 miljoner kronor i extra bidrag för skötselinsatser i naturreservat.

Skärpta straff på gång vid våld i hederns namn

2015-07-03 08:25 CEST Feministiskt Perspektiv Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vill åter lyfta frågan om straffskärpning för brott i hederns namn. Han anser att sådana brott är allvarligare i sin karaktär och bör straffas därefter. Kvinnojouren Terrafems ordförande Alfhild Oenema är kritisk till förslaget och menar att Johansson förbiser viktiga maktperspektiv.

​Föreläsningar i samband med utställningen Ur gård & garderob – föremål från Biby fideikommiss på Eskilstuna stadsmuseum

2015-07-03 07:59 CEST Eskilstuna kommun Utställningen Ur gård & garderob – föremål från Biby fideikommiss visar upp en unik samling kläder från 1700-tal till 1960-tal, några tavlor och ett antal möbler från Biby, ett av Sörmlands mest välbevarade herrgårdshem. Vid två tillfällen håller Sörmlands museum föreläsningar om Bibysamlingen, på Eskilstuna stadsmuseum.