Pressmeddelanden

2015-10-08 13:32 CEST Hyresgästföreningen region Sydost En familj i Mjölby har vänt sig till Hyresgästföreningen efter att ha fått hot om vräkning på facebook.

2015-10-08 13:22 CEST Uppsala kommun Tillsammans med studieförbundet Sensus och Rädda barnen i Uppsala har Uppsala musikskola fått pengar för ett integrationsprojekt där nyanlända barn lär sig svenska genom att sjunga i kör.

2015-10-08 13:17 CEST Borås Stad Barnteater, körsång, stavgång, föreläsning om barns och ungas hälsa, sittgymnastik, dans, bokcirkel, matlagning och mycket mera. Det är ett axplock av allt som erbjuds under Hälsoveckan 2015 den 12-18 oktober.

Farligt när kommuner bemannar ankomstboenden med volontärer

2015-10-08 13:13 CEST Forum - idéburna organisationer med social inriktning Sundbybergs kommun har berättat att de avser använda volontärer i ett nystartat ankomstboend. Forum anser att det är ett problem när kommuner själva organiserar volontärer. Frivillighet bör vara ideella organisationers verktyg, inte det offentligas. Sundbyberg och andra kommuner bör istället vara noga med att samarbeta med civilsamhället och stötta idéburna organisationer i att organisera ideella.

2015-10-08 13:10 CEST Lunds kommun Skatteverket utreder just nu verksamheten på Sularpsfarmen utanför Hardeberga. Lunds kommun inväntar resultatet av granskningen.

Sänkt kommunalskatt och fokus på unga i Värmdös budget

2015-10-08 12:29 CEST Värmdö kommun Sänkt skattesats, en höjning av skolpengen samt en fortsatt utbyggnad av vatten och avlopp. Det är några prioriterade områden i det budgetförslaget för 2016. Den kommunala skattesatsen föreslås till 19,88 inför 2016, vilket innebär en skattesänkning med 5 öre. Under perioden 2016-2018 planeras för investeringar i VA-utbyggnaden för sammanlagt 578 mnkr och en satsning på fler infartsparkeringar.

​Ännu ett pris till Malmö – utsedd till Årets breddidrottskommun

2015-10-08 12:00 CEST Malmö stad Malmö kan nu stoltsera med ännu ett idrottspris. På en konferens om professionell idrott i Linköping har staden utsetts till Årets breddidrottskommun.

Pressinbjudan: Flyktingsituationen i världen och Sverige

2015-10-08 11:52 CEST Svenska Läkaresällskapet Allt fler inom svensk hälso- och sjukvård kommer att möta migranter och ensamkommande flyktingbarn. Vilka lagar gäller? Hur går asylprocessen till? Vad kan vi göra som medmänniskor? Den 13 oktober arrangerar Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa tillsammans med Barnläkarföreningens delförening för Global Barn- ungdomshälsa seminarium om flyktingsituationen i världen och Sverige.

Låtskrivarworkshop kan leda till spelning på Dunkers

2015-10-08 11:30 CEST Helsingborgs stad Vid två tillfällen i höst håller RumEtt och Bushwick Book Club i låtskrivarworkshops. En bok, en poet, en musiker och en pedagog ska inspirera unga till att skriva musikaliska alster. Sedan får deltagarna möjlighet att framföra de nya verken inför publik på Dunkers.

2015-10-08 11:26 CEST Uppsala kommun Våtmarkerna Dalkarlskärret i Hammarskog, Stora kärret och Viltvattnet i Vedyxa restaureras under hösten av kommunen. Syftet är att rensa bort bland annat vass för att skapa bättre förutsättningar för djur och natur. Arbetet sker under hösten för att inte påverka djurlivet i allt för stor utsträckning.