Pressmeddelanden

En fullstor idrottshall ska byggas vid Kvarngärdeskolan

2018-04-26 10:00 CEST
Uppsala kommun har godkänt ett program för en fullstor idrottshall vid Kvarngärdesskola...

Ny passage till kommunfullmäktiges möten minskar trängseln

Ny passage till kommunfullmäktiges möten minskar trängseln

2018-04-26 10:00 CEST
Det har varit trångt vid Kronhusets entré vid fullmäktiges möten. För att skapa en tryg...

Förenklat digitalt lärande när Digilär lanserar tusentals djuplänkar i Skolon

Förenklat digitalt lärande när Digilär lanserar tusentals djuplänkar i Skolon

2018-04-26 10:00 CEST
Digilärs heltäckande digitala läromedel introducerades i Skolon hösten 2016. Nu blir an...

Noras förskolor i topp!

Noras förskolor i topp!

2018-04-26 09:59 CEST
Lärartätheten i Nora kommuns förskolor ligger på topp. Det visar ny statistik från Skol...

Destrito får ett hett uppdrag av Scouterna

Destrito får ett hett uppdrag av Scouterna

2018-04-26 09:30 CEST
​Scouterna ger uppdraget att konceptuellt utveckla lägerelden och göra den till en star...

Ordfront granskar asylprocessen: reportagebok

Ordfront granskar asylprocessen: reportagebok

2018-04-26 09:23 CEST
​Vi på Ordfront magasin vill göra en ordentlig journalistisk genomlysning av Sveriges h...

Större gårdar gör mer för miljön

Större gårdar gör mer för miljön

2018-04-26 09:20 CEST
En ny undersökning som 4 000 lantbrukare deltagit i visar att i förhållande till gården...

Vakin påbörjar bygget av överföringsledning mellan Täfteå och Innertavle

Vakin påbörjar bygget av överföringsledning mellan Täfteå och Innertavle

2018-04-26 09:14 CEST
Den 23 april började bygget med Vakins nya överföringsledning mellan Täfteå och Innerta...

Ny översiktsplan för Örebro kommun

Ny översiktsplan för Örebro kommun

2018-04-26 09:08 CEST
Den 25 april fattade Kommunfullmäktige beslut om att anta en ny översiktsplan för Örebr...