Pressmeddelanden

2015-01-29 15:42 CET Lysmarine AB Cimco Marine AB presenterar tillsammans med Lysmarine AB och RIBEYE världens första högpresterande diesel utombordare OXE Diesel. OXE Diesel kombinerar utombordarens manöverbarhet, service vänlighet och flexibilitet med innobordarnas pålitlighet och styrka.

Läkaresällskapet instämmer: offentlig vård ska ges efter behov

2015-01-29 15:38 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet ställer sig bakom SMERs slutsatser i rapporten om egenfinansiering i den offentliga vården som publiceras under torsdagen. Det är patientens behov av vård som ska avgöra vilken insats som den offentliga vården ska erbjuda, inte patientens möjlighet att betala för sig.

Morgondagens stjärnor ser fram emot Junior-EM i friidrott i Eskilstuna

2015-01-29 15:30 CET Eskilstuna kommun Välmeriterade sprintern Irene Ekelund och mångkamparen Emma Stenlöf gästade Eskilstuna för en presskonferens under torsdagen. I sommar är de två av de stjärnor som vi räknar med att få möta på Ekängens friidrottsarena i Eskilstuna när Junior-EM går av stapeln den 16-19 juli.

2015-01-29 15:30 CET Region Örebro län ​Nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län, ger 875 000 kronor till Bergslagssatsningen Kultur och Turism som är inriktad på det unika industrihistoriska kulturarvet. Projektet är den sista delen i en tioårig satsning som bidrar till ökad sysselsättning och omsättning för företag inom besöksnäringen.

2015-01-29 15:25 CET Region Örebro län Nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län, har idag beviljat 4,6 miljoner kronor till Almi Invest Östra Mellansverige AB. Stödet ska gå till investeringar i form av riskkapital i små och medelstora tillväxtföretag för att främja deras konkurrenskraft. Idag finns en brist på riskkapital i Östra Mellansverige.

2015-01-29 15:21 CET Regionförbundet i Kalmar län ​Nu sammanfattar Regionförbundet det arbete som pågått i länet för Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. I Mörbylånga kommun kan man se en tydlig kvalitetshöjning för både personal och patienter.

2015-01-29 15:17 CET Event in Skåne Skåne hamnar för fjärde året i rad högst upp i listan över flest antal miljömärkta event. O-ringen, Lund Comedy Festival och konferensen KOMMEK är några exempel på event som miljömärkts av Håll Sverige Rent.

Belysning för framtidens städer

2015-01-29 15:16 CET Teknologisk Institut Var och hur man belyser en stad är en avgörande faktor för vad staden ger för intryck för såväl de boende i staden som för besökare. Få kunskap om hur tekniken bakom belysningen fungerar och inspiration till hur du kan använda dig av detta för att förmedla ett estetiskt uttryck i din stad.

Nätverket mot cancer tackar Göran Hägglund för den nationella cancerstrategin!

2015-01-29 15:15 CET Nätverket mot cancer Allt har sin tid, så även tid som partiledare. Från Nätverket mot cancer skickar vi ett stort tack till Göran Hägglund för hans insatser i tillkomsten av den Nationella cancerstrategin. Den nationella Cancerstrategin (SOU2009:1) kom till som svar på att svensk cancervård stod inför en rad stora utmaningar.

2015-01-29 15:12 CET Umeå kommun För- och grundskolenämnden beslutar att förlänga godkännandet av Kotten för att bedriva familjedaghemsverksamhet 1-5 år i Stöcke. Det finns fortsatt ett behov av platser i Stöcke samt önskemål från föräldrar att placera sina barn på Kotten.