Pressmeddelanden

138 miljoner kronor till forskning inom Hållbart samhällsbyggande

138 miljoner kronor till forskning inom Hållbart samhällsbyggande

2016-06-22 16:15 CEST
Det är svårt att presentera och mäta hur osynliga miljövärden som buller, vind, och luf...

De frivilliga – en alltför avgörande resurs i den svenska krisberedskapen?

2016-06-22 15:59 CEST
Är de frivilliga en alltför avgörande resurs i den svenska krisberedskapen? Vilka utman...

180 miljoner till forskning för omställning till en biobaserad samhällsekonomi

180 miljoner till forskning för omställning till en biobaserad samhällsekonomi

2016-06-22 15:57 CEST
Idag används växter som är ätliga för människor som djurfoder. Det har en större negati...

Rörmokarens förskola i Stockholm är Qualiscertifierad efter sin första granskning

Rörmokarens förskola i Stockholm är Qualiscertifierad efter sin första granskning

2016-06-22 15:48 CEST
Rörmokarens förskola i Stockholm har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkrings...

Kävlinge Lärcentrum är Qualiscertifierat efter sin första granskning

Kävlinge Lärcentrum är Qualiscertifierat efter sin första granskning

2016-06-22 15:32 CEST
Kävlinge Lärcentrum har blivit certifierat enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De ha...

Humana Akademin lanseras i Humanakoncernen

2016-06-22 15:28 CEST
​Efter att i många år bedrivit både utbildning och forskning inom en rad områden samlar...

Avtalsrörelsen startar på statens område: Arbetsgivarverket vill utveckla lönebildningen för att stödja en effektiv verksamhet

2016-06-22 15:21 CEST
När parterna på statens avtalsområde idag inledde avtalsrörelsen, presenterade Arbetsgi...

Drygt 22 miljoner till lösningar för kollektivtrafik

2016-06-22 15:20 CEST
Växjö kommun tilldelas stöd på maximalt 22,8 miljoner kronor från Trafikverket för att ...

Ett steg närmare musikhuvudstad 2020

Ett steg närmare musikhuvudstad 2020

2016-06-22 15:00 CEST
År 2020 ska Norrköping vara Sveriges musikhuvudstad. I går antog kommunstyrelsen handli...

Pressmeddelande efter äldrenämndens sammanträde

2016-06-22 14:56 CEST
Vid presskonferens efter äldrenämndens sammanträde tog ordförande Mikael Sanfridson (S)...