Pressmeddelanden

2014-10-23 16:24 CEST Socialdemokraterna Östergötland Idag presenterar regeringen sin budgetproposition. Budgeten innebär bland annat en förstärkning av hälso- och sjukvården med fokus på personal, förlossningsvården och cancervården. Socialdemokraterna i Östergötland välkomnar förslaget.

2014-10-23 16:07 CEST Vallentuna kommun Roland Beijer slutar som kommundirektör i Vallentuna kommun.

Fredrick Federley: Polen kan få veto för klimat- och energipolitiken

2014-10-23 16:00 CEST Centerpartiet Just nu träffas EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för att försöka komma överens om EU:s gemensamma klimatmål för år 2030. Enligt källor försöker de ändra beslutsordningen på klimat- och energiområdet så att det kommer att krävas enhällighet bland medlemsländerna för framtida lagstiftning. Detta skulle i praktiken innebära att varje land har vetorätt.

2014-10-23 15:57 CEST Västerbottens läns landsting Idag, torsdag, har landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Nämnden beslutade bland annat om verksamhetsplan och budget för 2015 samt förslag till ändrade patientavgifter och tandvårdstaxa för 2015.

Hela bibblan dansar latin flow!

2014-10-23 15:50 CEST Halmstads kommun Lördag 25/10 fylls Stadsbiblioteket åter med skön musik, dans och kreativitet. Vänta dig en rolig dag med värme och gemenskap, eget skapande och karnevalsstämning. Kanske får både barn och vuxna inspiration att dansa till latinamerikansk musik genom att vara publik eller prova på att dansa själv.

2014-10-23 15:37 CEST Uppsala kommun Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade 22 oktober att Uppsala kommun ska införa nya hastighetsbegränsningar om 30, 40, 60 och 80 kilometer i timmen istället för dagens 50 och 70 kilometer i timmen. Målet är en mer attraktiv livsmiljö i våra tätorter och att öka trafiksäkerheten, respekten och acceptansen för hastighetsgränserna samt minskad miljöpåverkan.

Kören Blå Congo och Michel Barbier får stipendium av kulturnämnden

2014-10-23 15:35 CEST Uppsala kommun Kulturnämnden beslutade torsdag 23 oktober att ge Uppsala kommuns hedersstipendium till Michel Barbier för folkbildande insatser inom fransk kultur och språk. Nämnden beslutade också att tilldela kören Blå Congo det nya stipendiet Uppsala kommuns resestipendium för körer, avseende en resa till Botswana.

Vad gör Malmö stad för elever med dyslexi – svaret får du på Dyslexidagarna

2014-10-23 15:29 CEST Malmö stad Prins Carl Philip har det. Albert Einstein hade det. Omkring fem procent av Malmös trettio tusen grundskoleelever har det – svårigheter att läsa, skriva eller räkna. På Dyslexidagarna i Malmö 24-25 oktober får frågorna fullt fokus. Dyslexidagarna arrangeras av Dyslexiförbundet FMLS i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, ABF och Malmö stad.

2014-10-23 15:17 CEST Linköpings kommun Linköpings kommun står fast vid att den organisation kommunen nu har för resurskolorna är bäst för eleverna. Skolinspektionen hotar med vite om 700 000 kronor om kommunen inte följer Skolinspektionens tolkning av skollagen. Linköpings kommun ifrågasätter om Skolinspektionen följer lagens intentioner.

2014-10-23 15:15 CEST Lunds kommun En första undersökning, som kommunen låtit göra, på området kring Gunnesbo Gård har visat föroreningar och kommunen vill nu utöka provtagningarna.