Pressmeddelanden

2015-03-26 15:17 CET Västerås stad Nu ger Västerås fritidsgårdar alla ungdomar mellan 13 och 17 år chansen att vinna platser till Meet N' Greet med Panetoz innan deras spelning på Iparty den 17 april.

2015-03-26 15:14 CET Sundsvalls kommun 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om att Sundsvalls kommuns framtida engagemang i KSFAB skulle utredas. Advokatfirman Fylgia och Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB fick i uppdrag av Sundsvalls kommun att genomföra varsin delutredning. Deras rapporter ger svar på juridiska och ekonomiska förutsättningar och konsekvenser. Idag lämnas ärendet till finans- och näringslivsutskottet.

Ny mark för småindustri och hantverk

2015-03-26 15:03 CET Värmdö kommun Älvsby industriområde utökas med ny mark för verksamheter med fokus på trygghet och funktion, samt med hänsyn till närområdets kulturella landskap, vattenskydd och bostäder. Det står klart efter att detaljplanerna för Älvsby Ängar och Älvsby Magneberg antagits av kommunfullmäktige. Kommunen kommer stå som huvudman för gator och naturmark samt driftkostnaderna för väghållning och parkskötsel.

Alliansframgångar i hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-03-26 14:58 CET Allians för Skåne

Digitala servicecenter ska bidra till ökad kompetens

2015-03-26 14:48 CET Sveriges Kommuner och Landsting Kommunala servicecenter för digitalisering ska hjälpa dem som behöver stöd att ta del av samhällsservicen via internet, föreslår Digitaliseringskommission.

2015-03-26 14:47 CET Piteå kommun Från och med hösten 2014 kan pitebor plugga till naturturismutvecklare i Piteå. Utbildningen bedrivs via Lapplands lärcentra med en studiegrupp i Piteå. Fredag 27 mars kommer studenter, utbildningsledare och turistföretag till vardagsrummet i Piteå för att berätta om utbildningen och vad studenterna kan bidra med till länets turistnäring när de är klara.

2015-03-26 14:22 CET De rödgröna i Region Skåne Region Skåne kopplar ett helhetsgrepp om cancervården. Väntetiderna från välgrundad misstanke om cancer och påbörjad behandling ska kortas. Region Skåne ansluter sig till den nationella överenskommelsen om att korta väntetiderna i cancervården som slöts mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och staten i januari. Satsningen uppskattas kosta 55 miljoner kronor.

32 miljoner kronor mer till skånsk sjukvård

2015-03-26 14:04 CET Allians för Skåne Vid dagens hälso- och sjukvårdsnämnd fick alliansen gehör för sitt förslag att tillföra 32 miljoner kronor till Region Skånes olika sjukvårdsförvaltningar.

2015-03-26 14:02 CET Umeå kommun ​För- och grundskolenämnden beslutar att avslå ansökan från Holmsunds församling om start av fristående förskola i Holmsund med rösterna 7 mot 4. Nämndens tidigare beslut att samordna förskola och skola i Holmsund kommer att täcka behoven av platser enligt prognos och under överskådlig tid.

2015-03-26 13:57 CET Umeå kommun EU-migranter i Umeå kommer att erbjudas omsorg med pedagogiska inslag till sina barn. Det var ett extrainsatt beslutsärende där socialdemokraternas förslag röstades igenom med 9 röster mot 2. Nämnden är angelägen om att det skapas en pedagogisk verksamhet utifrån barnkonventionens värdegrund.