Pressmeddelanden

2014-08-27 15:29 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Radioprogrammet Klotet uppmärksammar att Australien tagit bort koldioxidskatten på kolkraftverk. Men man påstår felaktigt att vi i Sverige har en tio gånger så hög koldioxidskatt. Det är fel, när det gäller elproduktionen. Där avskaffades koldioxidskatten helt för 1,5 år sedan, och användningen av kol ökade då med 40 procent. På den punkten har vi inte så mycket att skryta med, säger Gustav Melin.

Nya stadsdelen Oceanhamnen byggs på öar

2014-08-27 15:27 CEST Helsingborgs stad På fredag den 29 augusti går den första detaljplanen för Oceanhamnen i Helsingborg ut på samråd. Den presenterar en stadsdel med bostäder, kontor, restaurang och handel. En kanal genom piren skapar den första ön i den urbana arkipelagen.

Joakim Larsson (M)/ Pelle Björklund (SB): 1500 lägenheter i miljonprogrammet är färdigrenoverade

2014-08-27 15:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Svenska Bostäder är nu klara med renoveringen av 1500 lägenheter av totalt 5 200 lägenheter i miljonprogrammet. Det firas med en taklagsfest i Akalla idag den 27 augusti.

2014-08-27 14:45 CEST Instrumenta AB - År 2009 lät Stockholms läns landsting genomföra en revision av Instrumentas leverantör i Pakistan, Sahil Surgical. Rapporten visade ett antal brister kopplade till mänskliga rättigheter och miljö. - Instrumenta har därefter med hjälp av oberoende experter genomfört totalt fyra uppföljnings-revisioner hos Sahil Surgical, varav den senaste ägde rum våren 2014.

2014-08-27 14:39 CEST Kristianstads kommun Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, besöker Kristianstad för ta del av hur Kristianstads kommun arbetar förebyggande med översvämningsrisker. Mötet äger rum torsdagen den 28 augusti. På mötet deltar bland annat MSB:s generaldirektör Helena Lindberg och landshövding Margareta Pålsson. Media är välkomna vid två separata tillfällen under dagen.

Riksdagskandidater i Värmland vill ha statligt stöd för bättre innemiljö i skolan

2014-08-27 14:34 CEST Astma- och Allergiförbundet Åtta av fjorton riksdagskandidater i Värmland vill införa ett statligt stöd till kommunerna för att förbättra skolans fysiska arbetsmiljö. Det visar en enkät som Astma- och Allergiförbundet gjort bland riksdagskandidater från samtliga partier.

2014-08-27 14:27 CEST Umeå kommun Socialnämnden kommer även fortsättningsvis att finansiera en social träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning. Beslutet togs vid dagens sammanträde.

Pressinbjudan: Invigning av Liljevalchs Hubb

2014-08-27 14:25 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Torsdagen den 28 augusti kl 17.00 inviger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd, Liljevalchs Hubb, en knutpunkt där kreativitet kan utforskas, utvecklas och visas upp.

2014-08-27 14:14 CEST Stockholms Handelskammare Världshandelsdagen 2014 handlar om hur världshandeln förändras genom digitaliseringen och vilken roll de växande storstäderna kan komma att spela. Sveriges internationella handel har vuxit kraftigt under de senaste decennierna och ändrat karaktär.

Äldreboendegaranti för Stockholms äldre

2014-08-27 14:13 CEST Kristdemokraterna i Stockholms stadshus – Nu behöver äldre i Stockholm inte längre oroa sig över om det kommer att få en plats den dag de behöver flytta till ett äldreboende. Äntligen får alla över 85 år själva bestämma när de vill flytta till ett äldreboende, säger Ewa Samuelsson (KD).