Pressmeddelanden

2014-12-18 13:54 CET Capio ​Under samrådsmötet mellan Capio och det Europeiska företagsrådet i Stockholm den 2-3 december 2014 diskuterades utvecklingen inom Capios verksamheter, kvalitetsmätningar och samverkansklimatet mellan arbetsgivare och lokala fackrepresentanter.

2014-12-18 13:44 CET Umeå kommun ​Kommunrevisionen har granskat kommunens vård och omsorg i livets slutskede, den palliativa vården. Granskningen visar att kommunen bedriver ett ambitiöst arbete med att utveckla den palliativa vården med god kompetens och stort engagemang hos personal och ledning.

2014-12-18 13:42 CET Umeå kommun För att klara en budget i balans 2015 behöver äldrenämndens verksamheter genomföra åtgärder på flera plan. Äldrenämnden ställde sig vid sammanträdet den 18 december bakom verksamhetens förslag till aktiviteter och gav verksamheten i uppdrag att utreda dem vidare.

8 av 10 unga ser rökning som en ofräsch vana

2014-12-18 13:40 CET A Non Smoking Generation En ny undersökning bland unga visar att drygt 8 av 10 helt eller delvis tar avstånd från att rökning skulle uppfattas som coolt. Så många som 85 procent ser rökning som en ofräsch vana. Dessutom vill 6 av 10 inte kyssa någon på nyår som precis har rökt.

2014-12-18 13:40 CET Naturskyddsföreningen i Stockholms län Att sätta igång att bygga Förbifart Stockholm innebär att de planerade satsningarna på tunnelbana i Stockholms län riskerar att skjutas på framtiden. Det kommer antagligen inte att finnas tillräckligt med pengar för både väg och tunnelbana.

2014-12-18 13:29 CET Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Stockholms stads utbildningsförvaltning har slutit avtal med leverantörer för produktion av kommunikationstjänster till stadens kommunala skolor. Anbudet från Brand Emotional Response Group (B-E-R-G) var det som bäst uppfyllde stadens kvalitetskrav i kombination med en bra prisbild.

Pressinbjudan - Miljö- och räddningstjänstnämndens presskonferens direkt efter nämnd

2014-12-18 13:28 CET Eskilstuna kommun Presskonferens direkt efter nämnd.

2014-12-18 13:28 CET Ängelholms kommun Det står nu klart att Ängelholms gymnasieskola får statsbidrag för att tillsammans med Järnvägsskolan i Ängelholm starta upp gymnasieingenjörsutbildningen med inriktning mot järnvägsproduktion. Utbildningen startar höstterminen 2015.

2014-12-18 13:24 CET Region Värmland ​De tre EU-program som är viktigast för Värmland är nu klara. Region Värmland har varit mycket aktivt när de togs fram och har kunnat påverka utformningen av dem. Programmen hanterar miljardbelopp i utvecklingsmedel.