Pressmeddelanden

Förslag för ett tryggare Stockholm

2015-01-29 15:19 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Stockholm är Europas tryggaste stad och världens fjärde tryggaste stad enligt en färsk rapport från The Economist Intelligence Unit. – Mobila poliskontor, kameror vid brottsutsatta platser, lokala åklagare, nattvandrare, bättre belysning och mer genomtänkt stadsplanering. Det är några förslag för att Stockholm ska bli en tryggare stad, säger Erik Slottner (KD).

Nätverket mot cancer tackar Göran Hägglund för den nationella cancerstrategin!

2015-01-29 15:15 CET Nätverket mot cancer Allt har sin tid, så även tid som partiledare. Från Nätverket mot cancer skickar vi ett stort tack till Göran Hägglund för hans insatser i tillkomsten av den Nationella cancerstrategin. Den nationella Cancerstrategin (SOU2009:1) kom till som svar på att svensk cancervård stod inför en rad stora utmaningar.

2015-01-29 15:12 CET Umeå kommun För- och grundskolenämnden beslutar att förlänga godkännandet av Kotten för att bedriva familjedaghemsverksamhet 1-5 år i Stöcke. Det finns fortsatt ett behov av platser i Stöcke samt önskemål från föräldrar att placera sina barn på Kotten.

2015-01-29 15:09 CET Umeå kommun För- och grundskolenämnden redovisar ett underskott mot budget på -6,4 mnkr 2014. Det motsvarar en avvikelse på -0,4 procent och stämmer väl med prognosen efter augusti på – 8 mnkr.

2015-01-29 14:58 CET Nyköpings kommun En ny daglig flyglinje från Stockholm Skavsta flygplats till Köpenhamn startar den 25 oktober 2015.

Rättelse: Konferens om utsatta EU-medborgare onsdag 4 februari

2015-01-29 14:15 CET Linköpings kommun Rättelse: onsdag 4 februari. För att belysa situationen kring de utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige och för att inhämta kunskap och idéer, anordnar Sveriges kommuner och landsting och Linköpings kommun i samverkan med Linköpings stadsmission och Hjärta till Hjärta en konferens onsdag 4 februari.

Från grön vision till verklighet i Västra Hamnen

2015-01-29 14:00 CET Malmö stad Fullriggaren var först ut med gratis bilpoolsmedlemskap och avfallskvarnar. Uppföljningen som nu gjorts visar att lösningarna levererar i praktiken, ger lägre energianvändning och sprider positiva ekon även utanför Malmö.

2015-01-29 13:22 CET Umeå kommun Äldreomsorgen har flera utmaningar när det gäller att ge jämlik vård och omsorg. Nu prioriterar Umeå kommuns äldrenämnd jämställdhet, HBTQ, etnicitet, klass och minoriteters rättigheter genom att bilda en politisk beredningsgrupp för jämställdhet med intersektionellt* perspektiv.

2015-01-29 13:00 CET Västerås stad Västerås stad vill göra det lättare för dig och alla andra invånare att komma med förslag och påverka det som händer i kommunen. Därför har vi startat en digital anslagstavla där andra kan kommentera och ”gilla” ditt förslag.

26 miljoner kronor till stöd för jämställdhet

2015-01-29 12:48 CET Nationella sekretariatet för genusforskning Regeringen satsar 26 miljoner kronor på att stötta upp jämställdhetsarbetet på 41 myndigheter. Det är en dynamisk samling myndigheter som inom loppet av fyra år kommer att få ett unikt stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning för att arbeta med jämställdhetsintegrering.