Pressmeddelanden

Kulturnämnden ser nya möjligheter för kulturlivet i Spikhuset och HP-huset

Kulturnämnden ser nya möjligheter för kulturlivet i Spikhuset och HP-huset

2016-06-22 16:25 CEST
Kulturnämnden i Halmstad har under en längre tid framfört behovet av lokaler för kultur...

​Ensamstående kvinnor får assisterad befruktning på samma villkor som par

2016-06-22 16:17 CEST
Ensamstående kvinnor ska erbjudas assisterad befruktning på samma villkor som gäller fö...

Allt flera aktuella debattörer klara för Forum Nyköping 2016

2016-06-22 16:17 CEST
18 – 19 augusti blir Nyköping mötesplatsen för samtal om integration och social sammanh...

138 miljoner kronor till forskning inom Hållbart samhällsbyggande

138 miljoner kronor till forskning inom Hållbart samhällsbyggande

2016-06-22 16:15 CEST
Det är svårt att presentera och mäta hur osynliga miljövärden som buller, vind, och luf...

Kungliga biblioteket rekryterar it-chef från FOI

Kungliga biblioteket rekryterar it-chef från FOI

2016-06-22 16:04 CEST
Ingemar Thun tillträder i september som chef för Kungliga bibliotekets avdelning för In...

Även barn på flykt har rätt till familj

2016-06-22 16:00 CEST
Riksdagens beslut igår att förändra Sveriges asyllagstiftning innebär att flyende barns...

180 miljoner till forskning för omställning till en biobaserad samhällsekonomi

180 miljoner till forskning för omställning till en biobaserad samhällsekonomi

2016-06-22 15:57 CEST
Idag används växter som är ätliga för människor som djurfoder. Det har en större negati...

Avtalsrörelsen startar på statens område: Arbetsgivarverket vill utveckla lönebildningen för att stödja en effektiv verksamhet

2016-06-22 15:21 CEST
När parterna på statens avtalsområde idag inledde avtalsrörelsen, presenterade Arbetsgi...

Drygt 22 miljoner till lösningar för kollektivtrafik

2016-06-22 15:20 CEST
Växjö kommun tilldelas stöd på maximalt 22,8 miljoner kronor från Trafikverket för att ...