Pressmeddelanden

​Fritidsförvaltningen uppdras redovisa plan för framtida arbetsmiljöarbete och åtgärder

2014-11-20 17:47 CET Malmö stad Under nämndssammanträdet torsdagen den 20 november redovisade fritidsförvaltningen för de avgångsvederlag som betalats ut sedan 2007. Fritidsnämnden beslutade att lägga ärendet till handlingarna och att förvaltningen uppdras redovisa vidtagna åtgärder för arbetsmiljön samt en plan för det framtida arbetet på förvaltningen.

2014-11-20 17:11 CET Linköpings kommun ​Uppgifterna från Attendo Sverige AB om bemanningen på Åleryds ädreboende i Linköping är rimliga. Det anser äldre- och omsorgsförvaltningen i sin verksamhetsuppföljning. Äldrenämnden har nu beslutat att sanktionsavgift inte ska utgå, men att företaget ska göra fortlöpande redovisningar av bemanningen resten av avtalstiden, två år.

RFSL och RFSL Ungdom på Transgender Day of Remembrance 2014: Transfobi dödar!

2014-11-20 16:58 CET RFSL

2014-11-20 16:52 CET Ekobrottsmyndigheten

Ärkebiskopen träffade Migrationsverket

2014-11-20 16:44 CET Svenska kyrkan Idag har ärkebiskop Antje Jackelén träffat Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson för att diskutera eventuella samarbeten. Mötet är en följd av en debattartikel i Svenska Dagbladet som ärkebiskopen med flera skrev i augusti.

2014-11-20 16:42 CET RFSL

Bror Hjorths Hus vann Barnrättspriset 2014.

2014-11-20 16:28 CET Bror Hjorths Hus Bror Hjorths Hus har tilldelats Barnrättspriset 2014. Vinnaren utsågs av Barnombudsmannen i Uppsala och Uppsala kommun. Priset delades ut av Sten Bernhardsson, kulturdirektör i Uppsala kommun, i samband med firandet av Barnkonventionens 25-årsjubileum.

2014-11-20 16:23 CET Umeå kommun Omkring 250 000 kronor ska satsas på olika behov av engångskaraktär inom olika verksamheter. Det har kommundelsnämnden i Sävar beslutat efter att presidiets förslag röstats ned med siffrorna 6–5.

2014-11-20 16:18 CET Sveriges Kommuner och Landsting ​Sveriges Kommuner och Landsting delar hållningen om att ideella kvinnojourer ska undantas från upphandlingsreglerna. De oklarheter som råder kring det rättsliga läget måste utredas, skriver SKL:s Lennart Gabrielsson i en replik.

2014-11-20 16:16 CET Eskilstuna kommun I dag har Mark- och miljödomstolen lämnat besked angående överklagandet av detaljplanen för arenan. Enligt beslutet avslår Mark- och miljödomstolen överklagandet.