Nyheter

QuizRR på Almedalsveckan

QuizRR på Almedalsveckan

2017-06-26 11:27 CEST

Almedalsveckan 2017 går av stapeln den 2-9 juli och QuizRR finns på plats för att delta...

Den nya penningtvättslagen kräver betydande åtgärder av verksamhetsutövare

2017-06-14 11:25 CEST

Nyligen överlämnade regeringen en proposition om ytterligare åtgärder mot penningtvätt ...

Lex Laval ändras – rätten att vidta stridsåtgärder mot utländsk arbetskraft utvidgas

2017-06-13 09:56 CEST

Riksdagen beslutade den 26 april 2017 att ändra i den s k Lex Laval, enligt vilken rätt...

​Släppt krav på tillstånd för privata drönare

2017-06-09 10:07 CEST

​I en uppmärksammad dom i höstas slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att användning ...

Iran - ung man fri efter tio år som dödsdömd

Iran - ung man fri efter tio år som dödsdömd

2017-06-08 11:42 CEST

​Salar Shadizadi frigavs den 25 april efter tio år som dödsdömd. Familjen till den pojk...

​Regeringen tillsätter utredning om upplysningsplikt

2017-06-07 09:47 CEST

Som en del i sitt 10-punktspogram mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt...

Maldiverna : Aktivist frigiven

Maldiverna : Aktivist frigiven

2017-06-02 14:00 CEST

​Thayyib Shaheem, känd aktivist på sociala medier i Maldiverna, frigavs den 17 april ef...

Avtalets begränsade verkan i förhållande till annan

2017-06-01 13:28 CEST

I ett nyligen meddelat avgörande (beslut 2017-04-12 i mål nr Ö 583-16) har Högsta domst...

Tone Cecile Lie from Euro Sko Norway receives Ethical Trading Award 2017

Tone Cecile Lie from Euro Sko Norway receives Ethical Trading Award 2017

2017-05-30 15:03 CEST

​This year’s ethical trade award from Ethical Trading Initiative Norway goes to Tone Ce...

Ökat fokus på skälighet i strandskyddsmål

2017-05-30 11:53 CEST

Mark- och miljööverdomstolen har i två nya avgöranden konstaterat att det inte var skäl...