Pressmeddelanden

2015-06-01 12:00 CEST Statskontoret Statlig förvaltning och ägande av asylbostäder är inte ett kostnadseffektivt alternativ för staten i jämförelse med nuvarande lösning där Migrationsverket upphandlar bostäder, visar Statskontorets analys.

2015-06-01 11:23 CEST Sveriges Dövas Riksförbund Sluta fatta beslut som urholkar och försämrar vår rätt till teckenspråk och teckenspråksmiljöer!

DN/Ipsos väljarbarometer maj: S och M jämnstora i opinionen

2015-05-28 08:22 CEST Ipsos Sweden DN/Ipsos väljarbarometer i maj visar att det fortsatt är dött lopp i opinionen mellan Alliansen och de rödgröna partierna. I maj är det skattade stödet för Alliansen högre än stödet för de rödgröna partierna för första gången sedan januari 2013, men skillnaden ligger inom den statistiska felmarginalen.

Långtidsutredningen tydlig om behovet av reformerad bostadspolitik

2015-05-26 09:57 CEST Fastighetsägarna Sverige Reglerna på bostadsmarknaden behöver reformeras för att tillgodose efterfrågan på bostäder. Det beskedet lämnade Långtidsutredningen i dag och föreslår en reform av hyresmarknaden i fyra steg. Förslagen är välbalanserade och ger regering och opposition en möjlighet att samlas kring en reformväg som leder till en bättre fungerande bostadsmarknad, säger Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo.

2015-05-21 14:28 CEST Barnombudsmannen Flera medier rapporterar idag att Barnombudsmannen vill att ensamstående kvinnor ska genomgå en särskild prövning inför en assisterad befruktning. Det stämmer inte. Barnombudsmannen vill däremot att socialtjänsten ska göra en medgivandeutredning för både ensamstående och par som genomgår assisterad befruktning med donator, för att säkerställa att barnet får kunskap om sitt ursprung.

"Jurister är fyrkantiga och konservativa – men jag gillar deras matematiska logik…"

2015-05-18 10:34 CEST Blendow Group AB I en stor intervju i Dagens Juridiks webbtv-program Veckans Juridik berättar justitieminister Morgan Johansson vad han egentligen tycker om jurister.

Den globala motståndståndsrörelsen mot surrogatmödraskap växer

2015-05-11 09:59 CEST Sveriges Kvinnolobby Idag lanseras den internationella kampanjen #StopSurrogacyNow. Bakom kampanjen står förutom Sveriges Kvinnolobby en rad organisationer, nätverk och personer från hela världen som tillsammans kräver ett slut på den handel med kvinnor och barn som surrogatmödraskap innebär.

Samtal igång om prissättning på bomarknad i kris

2015-05-06 08:00 CEST Mäklarsamfundet Den svenska bostadsmarknaden är delad, men på orter med hög tillväxt kan vi tala om kris. Bostadsbristen driver upp både tempot och priserna på vissa orter, samtidigt som det är tvärt om på många andra platser i landet. Att situationen prövar aktörerna på bostadsmarknaden var utgångspunkten när Mäklarsamfundet, i samarbete med KTH, bjöd in till BostadsForum på tisdagen.

2015-05-05 10:28 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen De föreslagna straffskatterna på E85, biodiesel (B100), HVO-diesel och låginblandade biobränslen kommer att leda till högre priser på dessa miljövänliga alternativ och större utsläpp av fossil koldioxid. Den svenska regeringen måste agera för en annan tolkning av EU:s regelverk så att Sverige fullt ut kan använda ekonomiska styrmedel i transportsektorn. Det skriver Svebio i ett remissvar.

Spel på den reglerade marknaden minskar

2015-05-04 11:53 CEST Lotteriinspektionen Tillståndsgivet spel minskar medan det utan tillstånd ökar, vilket även återspeglas i spelaktörernas reklaminvesteringar. Aktörer utan svenskt tillstånd fortsätter satsa allt större summor på spelreklam.