Pressmeddelanden

2015-04-13 18:41 CEST CONCORD Sverige Hur kan Politik för Global Utveckling (PGU) återfå en central plats i Sveriges globala arbete? Regeringskansliet och CONCORD Sverige bjuder in till seminarium om nystarten av PGU. Fokus ligger vid tre utmaningar: Hållbart företagande, kapital- och skatteflykt samt hållbara energiinvesteringar. Företrädare för den svenska regeringen, civila samhället, akademin och näringslivet medverkar.

​Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg kommenterar beskedet ang nationell biblioteksstrategi

2015-04-06 08:24 CEST Kungl. biblioteket – Det är oerhört glädjande att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke nu ger besked om att vårpropositionen kommer att innehålla förslag om att KB får i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en kommentar till beskedet från kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (SVT 5 april).

2015-04-02 10:12 CEST Moderaterna i Stockholm Tidigare i veckan meddelade den styrande majoriteten i Stockholms stad att man öppnar upp för ett utökat dubbdäcksförbud i innerstaden. Moderaterna lämnade därför in en skrivelse till kommunstyrelsen under onsdagen med uppmaningen att Stockholms stad ska hemställa hos regeringen att möjliggöra för en dubbdäcksavgift i Stockholms innerstad.

2015-04-01 11:45 CEST Fastighetsägarna Sverige Ledande politiker och företrädare för bostadsbranschen är överens om att det behövs fler nybyggda hyreslägenheter för att minska bostadsbristen. Men när branschen prioriterar åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden nästan lika högt som nyproduktion har de politiska företrädarna mer ensidigt fokus på byggande. Det framgår av Fastighetsägarnas undersökning Makthavarpanelen Bostad.

Demokratiseminarium om Decemberöverenskommelsen

2015-04-01 08:00 CEST Institutet för Framtidsstudier Sedan Decemberöverenskommelsen kom till är den ett återkommande ämne i den offentliga debatten. Vad var det egentligen som gav upphov till den? Är den demokratisk? Var det politiskt klokt av de inblandade att ingå i den? Kommer den att spricka? Välkommen till ett seminarium som erbjuder tillfälle till fördjupning av denna debatt.

Seminarium: Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik

2015-03-31 08:28 CEST Institutet för Framtidsstudier Mitt i maktens centrum har det uppstått en yrkesgrupp som befinner sig mellan väljare och förtroendevalda. De brinner för politiken men skulle aldrig kunna tänka sig att arbeta som politiker. De är de policyprofessionella. Men vilka är dessa människor och vad vill de? Utgör de ett demokratiskt problem, eller tvärtom en resurs? Klart är att de utövar politisk makt, utan mandat.

2015-03-27 10:14 CET Barnombudsmannen Barnombudsmannen vill skärpa lagstiftningen för att barn som utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan ska få bättre skydd och stöd. Idag lämnar Barnombudsmannen sin årsrapport 2015 med titeln "Välkommen till verkligheten" till regeringen.

Gör tillgång till information till nytt FN-mål

2015-03-25 13:23 CET Svensk biblioteksförening Svensk biblioteksförening agerar tillsammans med IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) för att Sveriges regering verkar för att tillgång till information och utveckling blir ett nytt utvecklingsmål för FN.

2015-03-25 11:06 CET Fastighetsägarna Sverige Regeringen föreslår i dag ett subventionspaket på 3,2 miljarder kronor för att öka nyproduktionen av bostäder. Subventionerna ska stimulera byggandet av små och billiga lägenheter. Fastighetsägarna avråder från att införa subventioner. Regeringen borde satsa på utbyggd infrastruktur och fokusera på att lösa strukturproblemen på bostadsmarknaden, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Hyckleri bakom kritiken av Wallström enligt Sahlin

2015-03-24 12:20 CET Feministiskt Perspektiv Kritiken mot Margot Wallström har varit hård de senaste veckorna. Men ofta har det handlat om hur Margot Wallström formulerade sig, i stället för den sakpolitik som ligger bakom. Hyckleri, tycker Socialdemokraternas förra partiledare Mona Sahlin. I SVT:s Agenda kallade hon debatten i Sverige för nyvaken. Åsa Secher bad henne utveckla sin ståndpunkt.