Pressmeddelanden

2014-04-09 15:53 CEST Naturvetarna Att regeringen inte berör högre utbildning och forskning i vårbudgeten är anmärkningsvärt. Ska Sverige bli en kunskapsnation av världsklass måste kunskapsutveckling prioriteras. Var är visionerna? undrar Naturvetarna.

Bra att regeringen satsar på skolan men mer behövs

2014-04-09 10:45 CEST Rädda Barnen Med anledning av att finansminister Anders Borg idag lämnar över regeringens vårproposition till riksdagen har Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin följande kommentarer:

Trappan är tricket när studenter vann i Linköping

2014-04-07 16:02 CEST Sveriges Arkitekter Idétävlingen om studentboende i Linköping är avgjord. Första pris har gått till förslaget Trapprum, skapat av arkitektstudenterna Andrea Brandén, Chalmers, och Karl Tyrväinen, SLU Ultuna. I deras förslag, som utgår från studenternas aktiviteter, är den centrala trappan boendets självklara samlingspunkt. En bostad man både vill bo i och visa upp!

Cancer är för viktig för att bedrivas i projektform!

2014-04-04 15:03 CEST Nätverket mot cancer Nätverket mot cancer är försiktigt positiva till regeringens förslag om att Korta väntetiderna inom cancervården. Det är glädjande att man föreslår att det ska satsas pengar för att förkorta väntetiderna inom cancervården. Nätverket mot cancer har länge påtalat problemet med att väntetiderna inom cancervården på sina håll är allt för långa.

Attefalls förenklingar gör PBL till lapptäcke

2014-04-04 14:03 CEST Sveriges Arkitekter Sveriges Stadsarkitektförening är kritisk till bostadsminister Stefan Attefalls propositioner om enklare planprocess och om nya åtgärder som kan genomföras utan krav på lov (Attefallshus med mera). Det är ett hån mot landets byggnadsnämnder att kalla förslagen för förenklingar, hävdar medlemmarna.

Hur vill Socialdemokraterna öka (bo)stadsbyggandet?

2014-04-03 12:06 CEST Sveriges Arkitekter Välkommen på måndag den 7 april till det tredje politikersamtalet i Sveriges Arkitekters serie om ett ökat (bo)stadsbyggande!

Förändrad avgift vid ansökan som elinstallatör

2014-04-03 10:08 CEST Elsäkerhetsverket Den 1 maj kommer Elsäkerhetsverket att förändra sina betalningsrutiner i samband med att en ansökningsavgift tas ut när personer söker behörighet. Detta leder till att alla som söker behörighet betalar samma avgift.

2014-03-31 17:27 CEST Nyhetsbrevet Vi Resenärer I dag kl. 12.00 stängde SJ 18 resebutiker. Många hade nog trott att de skulle vara öppna hela denna sista dag, men så blev det inte.Vi Resenärer besökte Uppsala en stund före stängning för att skildra händelsen. Uppsala är landets fjärde största stad med ett helt nytt resecentrum. Pressbyrån tar över men inte Upplands Lokaltrafik, som säljer andra tågbiljetter vägg i vägg med SJ.

2014-03-31 15:06 CEST Örebro universitet Regeringen har nu beslutat att ge Örebro universitets rektor Jens Schollin fortsatt förtroende som rektor i ytterligare två år. Jens Schollin tillträdde som rektor den 1 juli 2008.

Nu tar Forum och Riksidrottsförbundet tempen på civilsamhällespolitiken

2014-03-27 08:16 CET Forum - idéburna organisationer med social inriktning Nu ställer vi riksdagspartierna mot väggen. Forum och Riksidrottsförbundet bjuder nämligen under våren in till en serie frukostmöten där vi på riktigt tänker ta tempen på civilsamhällespolitiken. Först ut är civilsamhällesminister Maria Arnholm (Fp) imorgon den 28 mars.