Pressmeddelanden

​König Jerlmyr (M): Vänstermajoritetens politik förvärrar Stockholms bostadsproblem

2015-02-06 09:53 CET Moderaterna i Stockholm I den granskning som P4 Stockholm har gjort av Stockholms bostadsmarknad framkommer betydande problem med rörligheten och utbudet av bostäder.

2015-02-05 11:32 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Den kraftigt sänkta oljepriset ger ett utsökt tillfälle för regeringarna att införa koldioxidskatter för att förhindra att utsläppen ökar. Och den svenska regeringen bör passa på och höja koldioxidskatten. Det skriver Gustav Melin, vd i Svebio och president i AEBIOM, och Heinz Kopetz, president i World Bioenergy Association, i ett öppet brev till den svenska regeringen.

​König Jerlmyr (M): Stoppa utredningen om nedläggningen av Bromma flygplats

2015-02-05 10:32 CET Moderaterna i Stockholm Villaägarna har presenterat en opinionsundersökning som visar att drygt hälften av alla boende i Bromma vill ha kvar Bromma flygplats. Det visar på ett brett folkligt stöd att flygplatsen ska få finnas kvar. Samtidigt uppger de boende att buller är ett problem.

2015-02-04 17:00 CET Nätverket mot cancer Det nya priset ”Årets Cancernätverkare” delades i dag ut till professor Roger Henriksson, chef för Regionalt Cancercentrum Stockholm.

Inbjudan till fördjupande (ny)valsanalysseminarium: Decemberöverenskommelsen och dess politiska konsekvenser

2015-02-04 15:11 CET Global Utmaning Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in till ett seminarium om Sveriges parlamentariska läge. Valåret 2015 avslutades med att det utlysta extra valet ställdes in efter Decemberöverenskommelsen, som sedan dominerat den politiska debatten. I grunden förändrade decemberöverenskommelsen allt och inget – den rödgröna regeringen fortsätter, blockpolitiken består och Sverigedemokraterna är exkluderade.

CIF får regeringsuppdrag om demokrati

2015-02-04 14:00 CET Centrum för idrottsforskning Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att göra en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran och delaktighet bland befolkningen. Uppdraget ska redovisas för regeringen i maj 2016.

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

2015-02-03 14:00 CET Lotteriinspektionen År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Klimatdebatt med Åsa Romson

2015-02-02 06:00 CET Stockholms universitet En av världens främsta klimatforskare, Raymond Pierrehumbert föreläser den 11 februari om människans påverkan på klimatet och hur Sverige bör agera i klimatfrågor. En paneldebatt med bland annat Åsa Romson, Sveriges klimat- och miljöminister, och Raymond Pierrehumbert hålls efter föreläsningen.

Nätverket mot cancer tackar Göran Hägglund för den nationella cancerstrategin!

2015-01-29 15:15 CET Nätverket mot cancer Allt har sin tid, så även tid som partiledare. Från Nätverket mot cancer skickar vi ett stort tack till Göran Hägglund för hans insatser i tillkomsten av den Nationella cancerstrategin. Den nationella Cancerstrategin (SOU2009:1) kom till som svar på att svensk cancervård stod inför en rad stora utmaningar.

26 miljoner kronor till stöd för jämställdhet

2015-01-29 12:48 CET Nationella sekretariatet för genusforskning Regeringen satsar 26 miljoner kronor på att stötta upp jämställdhetsarbetet på 41 myndigheter. Det är en dynamisk samling myndigheter som inom loppet av fyra år kommer att få ett unikt stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning för att arbeta med jämställdhetsintegrering.