Pressmeddelanden

Mer pengar till svensk idrott

2015-09-14 16:05 CEST Riksidrottsförbundet Svensk idrott får ökat stöd från 2016 och framåt. – Beskedet är mycket positivt och ett erkännande av det fina arbete som görs av idrottsföreningar i hela landet. Det är med stolthet vi kan konstatera att vårt opinionsarbete burit frukt och att vi har regeringens förtroende att fortsätta bidra till att göra Sverige starkare, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

Bröstcancer och lymfödem; känner du till sambandet?

2015-09-14 11:04 CEST Nätverket mot cancer I samband med Nordiska Lymfödemmånaden under september uppmärksammar Svenska Ödemförbundet lymfödem; en kronisk sjukdom som 1,3 procent (inklusive cirka 20% av canceropererade) av Sveriges befolkning tros lida av och som obehandlad kan innebära svår svullnad, svår smärta och i värsta fall blodförgiftning.

"Jag önskar vi kunde göra ännu mer"

2015-09-10 14:24 CEST Riksidrottsförbundet Självklart ställer svensk idrott upp. Det beskedet ger R säger Bjöiksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson efter att Stefan Löfven bjudit in till nationell samling för kring hur nyanlända snabbare ska komma in i samhället.

En spelautomat kräver alltid tillstånd

2015-09-09 14:01 CEST Lotteriinspektionen Nya beslut från Högsta domstolen stärker tidigare avgöranden gällande illegala spelautomater. Illegala spelautomater är ett stort problem runt om i Sverige, varför Högsta domstolens beslut förra veckan om att inte bevilja prövningstillstånd i ett flertal ärenden avseende brott mot lotterilagen är positivt. Detta stärker tidigare avgöranden från Högsta domstolen gällande spelautomater.

2015-09-08 14:03 CEST Benders Sverige AB ​Ove Bender, vd för byggvarutillverkaren Benders med säte i Edsvära, protesterar mot den orättvisa skatten på naturgrus som snedvrider konkurrensen – utan att de önskade miljöeffekterna uppnås.

Reglerat spel står still under första halvåret

2015-09-02 15:42 CEST Lotteriinspektionen Reglerat spel i Sverige står sammantaget stilla när Lotteriinspektionen sammanställt resultatet för första halvåret 2015. Spelarna väljer i allt högre grad digitala plattformar för sitt spel medan spel hos ombud och på travbanor fortsätter minska. Totalt sett minskar även reklaminvesteringen med 9 %. Sannolikt till följd av avsaknad av stora sportevenemang likt VM i fotboll.

Camilla Rosenberg ny operativ chef

2015-09-01 13:07 CEST Lotteriinspektionen Camilla Rosenberg är ny chef för den operativa avdelningen på Lotteriinspektionen med ansvar för myndighetens tillstånds- och tillsynsverksamhet.

Strategi- och framtidsministern till Stora sociala företagsdagen

2015-08-28 08:28 CEST Coompanion Framtidsminister Kristina Persson kommer till Stora sociala företagsdagen. Förutom ministern kan åhörarna lyssna till berättelser om vägen från utanförskap till socialt företag. IKEA och Estrella ska berätta hur de handlar av sociala företag och därmed tar socialt ansvar. Ett nytt pris – nyttigaste affären – som just belönar sådana affärsrelationer kommer också att lanseras.

2015-08-27 13:52 CEST Sveriges Dövas Riksförbund Döva Anna Edenås som är 97 år gammal ansökte om plats på äldreomsorg för döva och dövblinda i Malmö men Skurup kommun sa nej och nekade henne. Hennes situation har engagerat många, bland annat Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Pensionärsförbund, Skånes Dövas Distriktförbund, Skånes Dövas Pensionärsförening och Malmö Dövas Pensionärsförening.

Ny debattbok om sjukvården: "Sjukvården behöver vård". Företal av P. C. Jersild.

2015-08-27 08:00 CEST Carlsson Bokförlag Hur kan sjukvården bli bättre och en lockande arbetsplats? Patienter far illa pga platsbrist och sänkt patientsäkerhet. Arbetsmiljön pressas. De senaste 20 åren har svensk sjukvård successivt försämrats. Detta synliggör och diskuterar Magnus Edner utifrån fyra aktuella händelser. Han ger exempel på hur den nuvarande politikerstyrda ledningsmodellen inte fungerar och föreslår en ny modell.