Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ)

2016-02-24 09:56 CET
​Bolaget har idag kallat till extra bolagsstämma rörande nyemissioner med syfte att stä...

Osämja största hindret för generationsskifte

Osämja största hindret för generationsskifte

2016-02-23 13:15 CET
Risken för osämja mellan syskonen är det största hindret för att genomföra generationss...

Stipendier avgörande för att flickor ska förlänga sin skoltid i Bangladesh visa Örebroavhandling

Stipendier avgörande för att flickor ska förlänga sin skoltid i Bangladesh visa Örebroavhandling

2016-02-22 11:28 CET
Stipendierna gör så att flickor förlänger sin skoltid och skjuter äktenskapet framför s...

Gallra bort felaktiga betalningsanmärkningar!

2016-02-19 16:49 CET
Plana Juridiska AB har under senare tid anlitats av flera lokala Stockholmsföretag som ...

Nyemissioner i Moretime Professional Services AB (publ)

Nyemissioner i Moretime Professional Services AB (publ)

2016-02-19 15:50 CET
​Styrelsen har den 19 januari 2016 fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma r...

Genomförd apportemission Moretime Professional Services AB (publ)

Genomförd apportemission Moretime Professional Services AB (publ)

2016-02-16 09:15 CET
​Apportemissionen vid förvärvet av MDS Digital Solutions AB har nyligen registrerats ho...

Fiberförening (Ekonomisk fiberförening) = snabbare bredband

Fiberförening (Ekonomisk fiberförening) = snabbare bredband

2016-02-12 14:17 CET
Det handlar om att de som bor på landsbygden ska ha möjlighet att vara en del av det di...

Gåva till SOS Barnbyar

Gåva till SOS Barnbyar

2016-02-12 14:09 CET
Vi lever i en orolig värld där miljontals barn är på flykt. SOS Barnbyar förändrar live...

Att överföra verksamhet till aktiebolag

Att överföra verksamhet till aktiebolag

2016-02-12 14:04 CET
Övertagande av befintlig rörelse är ofta aktuell och sker t ex i samband med ombildning...

Riskabelt att inte ha aktieägaravtal!

Riskabelt att inte ha aktieägaravtal!

2016-02-12 13:39 CET
Om man äger ett aktiebolag tillsammans är det stora risker med att inte ha den försäkri...