Pressmeddelanden

2014-02-20 10:46 CET Värmdö kommun Vid Värmdö kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari fattades bland annat beslut för en ökad kommunal kostnadseffektivitet och bättre skydd för hälsa och miljö.

2014-02-19 13:48 CET TaxiKurir AB Svenska Taxiförbundet, i vilket TaxiKurir är medlem, beräknar att taxinäringen i Sverige omsätter cirka 14 miljarder kronor per år. Man beräknar också att runt en miljard av omsättningen undantas från den årliga redovisningen. TaxiKurir är positiv till Näringsdepartementet förslag om ”Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66) N2013/4908/TE”.

Katarina Hedström Klarin blir VD i LRF Konsult

2014-02-19 13:04 CET LRF Konsult Styrelsen för LRF Konsult utsåg idag Katarina Hedström Klarin till verkställande direktör i LRF Konsult. Hon är sedan november 2013 tillförordnad som verkställande direktör i bolaget och sedan 2010 Ekonomi- och finanschef (CFO) i moderbolaget LRF.

2014-02-18 12:50 CET LRF Konsult Högsta domstolen, HD, meddelade i förra veckan en dom som kommer att ha stor betydelse för många lantbrukare och företagare. Inte minst får domen stora konsekvenser vid försäkringsärenden, försäljning, kreditgivning och arvsskiften.

Håkan Berg ny styrelseordförande i Transcendent Group

2014-02-14 10:59 CET Transcendent Group Håkan Berg, som närmast kommer från rollen som koncernriskchef i Swedbank, har nominerats till styrelseordförande i Transcendent Group Sverige AB. Utöver styrelsearbetet kommer han även arbeta med bolagets affärsutveckling.

Åkermark står sig i pris, men stora variationer i landet

2014-02-13 06:00 CET LRF Konsult Priserna på Sveriges åkermark 2013 är för riket oförändrade jämfört med 2012. Variationen är stor med stigande priser på den mest bördiga marken och prisnedgång i andra regioner. Män köper betydligt mer åkermark än kvinnor.

Ctrack Sverige AB: Företag som vill införa elektroniska körjournaler behöver inte längre inhämta medarbetarnas samtycke

2014-02-12 17:18 CET Ctrack Sverige AB Tidigare har Datainspektionen bedömt att företag som vill använda GPS-system för ändamålet elektroniska körjournaler i sina firmabilar först måste inhämta medarbetarnas samtycke. Nu ändras riktlinjerna. Under vissa förutsättningar ska det vara tillåtet att använda GPS-system även för körjournaler utan att först inhämta medarbetarnas medgivande.

Ctrack Sverige AB och Sveriges Byggindustrier AB tecknar ramavtal om elektronisk körjournal och GPS-positionering

2014-02-11 06:31 CET Ctrack Sverige AB Ctrack Sverige AB har tecknat ramavtal med Sveriges Byggindustrier AB, BI. Ctrack är världsledande leverantör av GPS-positioneringslösningar. Sveriges Byggindustrier är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag med cirka 3 200 medlemsföretag. För medlemmarna innebär ramavtalet tillgång till specialkompeten inom skatteregler och körjournalshantering men även rabatter.

2014-02-07 06:00 CET Atronic Frukost och ett par intensiva timmar som fokuserar på hur man bäst hanterar pedagogiska måltider erbjuds nu beslutsfattare på kostenheter och ekonomiavdelningar runt om i Sveriges kommuner.

2014-02-04 08:43 CET Grant Thornton Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har förvärvat redovisningsbyrån Admiral Ekonomi AB i Västerås.