Pressmeddelanden

2014-03-07 08:34 CET Grant Thornton • Jämställdheten i svenska företagsledningar står still • 26 procent av svenska företagsledningar utgörs av kvinnor • Stora regionala skillnader, Stockholm mest jämställt • Ökat stöd globalt för kvotering, men inte i Sverige

Grant Thornton spränger Big 4-dominansen i Företagsbarometern

2014-03-07 08:00 CET Grant Thornton Grant Thornton är det enda revisions- och konsultföretaget som ökar i attraktivitet bland ekonomstudenter visar färska resultat från Universums undersökning Företagsbarometern 2014. Medan övriga företag i branschen backar eller står still i rankinglistan ökar Grant Thornton med två placeringar och splittrar härmed begreppet ”De fyra stora” inom employer branding-området.

2014-03-06 14:43 CET Ekonomikompetens HK Sverige Den 17:e mars äger Skandinaviens mest populära mässa för Affärs- och HR-system, FORUM4iT, rum. Denna gång i Oslo och Ekonomikompetens är en av 40-talet utställare.

Villrådig lantbrukskonjunktur

2014-03-06 06:05 CET LRF Konsult Enligt LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet pekar prognosen för 2014 på försämrad lönsamhet i alla grenar utom för mjölkproduktion som fortsätter förbättras. Rapporten är en lönsamhetsprognos för 2014 inom driftsinriktningarna växtodling, griskött, mjölk och nötkött.

2014-03-04 07:30 CET Grant Thornton Nya resultat från Grant Thornton visar en stor skillnad i ledarstilar mellan nya och gamla ekonomier. Medan ledare i länder i Asien-Stillahavsområdet är mer öppna för att använda coachning, intuition och kreativitet i sitt ledarskap, är deras europeiska motsvarigheter mer traditionella. Vikten av ödmjukhet är det som kännetecknar de svenska företagsledarna allra mest.

2014-02-26 11:43 CET Ekonomistyrningsverket Sverige får cirka 10 miljarder kronor varje år i bidrag från EU. Ekonomistyrningsverket (ESV) har nu granskat hur myndigheterna hanterat pengarna. Granskningen visar att cirka 64 miljoner kronor redovisats på felaktiga grunder, siffran är en uppskattning baserad på de faktiska fel ESV upptäckt.

Fyra nya partners på Magnusson

2014-02-25 12:11 CET Magnusson Advokaterna Per Wiker, Christian Johard, Gustaf Leijonhufvud och David Ericson är partners på Magnusson från och med årsskiftet 2013.

2014-02-20 10:54 CET Ynnor AB Regeringen föreslår att fordonsskatten för smutsiga bilar höjs med över en miljard, men man går inte på FFF-utredningens förslag att höja skatten för förmånsbeskattade tjänstebilar. - Det hade varit ett säkert tillskott i den statliga skattkistan på ett par miljarder om året, säger Ronny Svensson, Sveriges ledande tjänstebilsexpert och vd på Ynnor AB.

2014-02-20 10:46 CET Värmdö kommun Vid Värmdö kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari fattades bland annat beslut för en ökad kommunal kostnadseffektivitet och bättre skydd för hälsa och miljö.

2014-02-19 13:48 CET TaxiKurir AB Svenska Taxiförbundet, i vilket TaxiKurir är medlem, beräknar att taxinäringen i Sverige omsätter cirka 14 miljarder kronor per år. Man beräknar också att runt en miljard av omsättningen undantas från den årliga redovisningen. TaxiKurir är positiv till Näringsdepartementet förslag om ”Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66) N2013/4908/TE”.