Pressmeddelanden

Östtimors förre president José Ramos-Horta talar i Uppsala

2015-10-28 07:20 CET
Att förebygga konflikter och skapa hållbar fred är rubriken för årets Dag Hammarskjöldf...

Männen kontrollerar vattnet i Östafrikas torrområden

Männen kontrollerar vattnet i Östafrikas torrområden

2015-10-27 07:17 CET
Vattenförvaltningen i Sibou, Kenya och Engaruka, Tanzania är ett privilegium nästan enb...

Att tänka och göra lek på fritids

Att tänka och göra lek på fritids

2015-10-23 12:00 CEST
Arbetslagets inställning till lek får konsekvenser för fritidshemmets verksamhet. Både ...

Hur skapas tillit när den svenska välfärdsmodellen förändras?

2015-10-21 11:39 CEST
I Sverige har människor stort förtroende för myndigheter. Men vad händer med tilliten n...

När ungdomar tar till våld för politikens skull

När ungdomar tar till våld för politikens skull

2015-10-16 11:06 CEST
I 16-årsåldern tycker 1 av 15 ungdomar att det är tillåtet att använda våld för att nå ...

Riksbankens Jubileumsfond finansierar 57 forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap

2015-10-15 16:40 CEST
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar drygt 300 miljoner kronor till forskning inom h...

Så organiseras marknader

2015-10-15 10:11 CEST
Nu inbjuder forskningsprogrammet Score till sin slutkonferens om sin forskning. Profess...

Årets Boostvinnare är Gävleföretaget Radarbolaget

Årets Boostvinnare är Gävleföretaget Radarbolaget

2015-10-13 22:35 CEST
Radarbolaget vinner 200 000 kr i förstudiemedel i Fiber Optic Valleys innovationstävlin...

2014 våldsamt år, visar ny konfliktstatistik

2015-10-12 10:23 CEST
I somras rapporterade Uppsala Conflict Data Program (UCDP) att antalet människor som dö...

Arbetsförmedlingens förändringsarbete ska studeras

Arbetsförmedlingens förändringsarbete ska studeras

2015-10-09 10:20 CEST
En forskargrupp knuten till Akademin för ekonomistyrning i staten vid Företagsekonomisk...