Pressmeddelanden

2014-05-13 11:39 CEST Fiber Optic Valley Fiber Optic Valleys innovationstävling Boost Innovation ™ bidrog till att Fiberson i Hudiksvall tog nästa steg i utvecklingen för sin unika sensorteknik och får nu draghjälp av ett nystartat säljbolag. Hudiksvall Fiber Sensor AB heter bolaget som sätter Fibersons brandsensorsystem på världskartan.

Om Husby från Husby

2014-05-12 06:02 CEST Stockholms universitet I maj för ett år sedan blev Husby nyhetsstoff i hela världen. Brinnande bilar och stenkastande ungdomar diskuterades i media, i politiska sammanhang och runt köksborden. Medierna fokuserade intensivt på det som hände. Men hur såg de som bor i Husby på händelserna? Fick de komma till tals och i så fall hur? Nu kommer den första sammanfattningen från ett stort forskningsprojekt om Husby.

Lättare bilar med ny robotstyrd svetsmetod

2014-05-07 11:18 CEST Högskolan Väst Med en svetsteknik som kallas friktionsomrörningssvetsning, kan bilindustrin använda tunnare plåtar när de bygger bilar. Inga nitar eller punktsvetsar behövs längre i fogarna på bilens chassi och det går att göra hybridfogar - foga ihop olika material som aluminium och stål. Tack vara robotiseringen kan svetsningen också göras tredimensionellt.

2014-05-07 07:09 CEST Uppsala universitet Energifrågan och specifikt gashandeln har påverkat konflikten och utvecklingen i Ukraina och Ryssland mer än vad som är allmänt känt. Detta enligt forskaren Stefan Hedlund vid Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet, som i dagarna kommit ut med en bok som går rakt in i kärnan av detta högaktuella ämne.

2014-05-06 15:44 CEST Uppsala universitet I mer än trettio år har professor Gerry Stoker utforskat frågor om urbanpolitik, politisk styrning i komplexa miljöer och strategier för att uppmuntra medborgerligt deltagande. Den 13 maj kommer han till Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet för att hålla institutets fjärde urbanföreläsning i ordningen.

Sju års förhandlingar avslutade – KB/LIBRIS-biblioteken blir medlemmar i WorldCat. Viktig framgång för Creative Commons-principen

2014-05-02 10:05 CEST Kungl. biblioteket Efter sju års förhandling har Kungl. biblioteket idag undertecknat avtal om medlemskap i WorldCat, en av världens största bibliotekskataloger. KB har hela förhandlingstiden vidhållit att katalogposterna i LIBRIS ska vara fritt tillgängliga och i februari kunde OCLC och KB äntligen enas om detta i ett avtal. Detta avtal möjliggör att KB/Libris nu kan ingå avtal med OCLC om medlemskap i WorldCat.

Janken Myrdal överraskar i blogg

2014-05-01 10:10 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Under maj och juni bloggar historikern Janken Myrdal på rj.se. Det blir en intensiv berättelse som knyter an till svensk och europeisk historia, på privat likväl som nationell nivå. Han skriver om det stora intellektuella språnget likväl som avundsjukans förtärande hat och kända personer sedda från sidan.

2014-04-29 15:21 CEST Örebro universitet Magnus Boström och Rolf Lidskog, båda professorer i sociologi vid Örebro universitet, har för perioden 2014-2018 valts till styrelsen för Internationella sociologförbundets (ISA) miljösociologiska forskningskommitté (Environment and Society).

Obligatoriskt att bli mamma?

2014-04-29 12:24 CEST Örebro universitet Det finns en idé om att alla kvinnor vill, kan och bör skaffa barn och att föräldraskap bygger på biologiska band. Örebroforskaren Monica Johansson låter kvinnor som delar erfarenheten av att falla utanför det som betraktas som normalt, naturligt eller önskvärt när det gäller moderskap komma till tals i sin doktorsavhandling.

Inga enkla vägar ut ur brottslighet

2014-04-28 07:00 CEST Stockholms universitet Män med tung kriminell bakgrund ställs ofta inför problem när de försöker avsluta sin kriminella bana. En ny avhandling i kriminologi från Stockholms universitet visar att flera faktorer behöver samspela för att en person ska lyckas ta sig ut ur brottslighet.