Pressmeddelanden

2015-02-11 07:01 CET Settings Den 10 februari utkommer antologin Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid på Ordfront Förslag. Antologin tar sin utgångspunkt i kvinnorättskonferensen Nordiskt forum och Feministisk festival Malmö som ägde rum i juni 2014 och är sammanställd i ett samarbete mellan organisationen Settings och tidningen Feministiskt perspektiv.

2015-01-29 06:30 CET Uppsala universitet Att äta och producera lokalproducerad mat presenteras ofta som ett avgörande steg mot att göra vår konsumtion mer hållbar. I en ny avhandling visar Sofie Joosse, forskare i kulturgeografi vid Uppsala universitet, att det finns en mängd olika sätt att se på vad lokal mat egentligen är. Hon visar också vilken viktig roll mellanhänder som matkassetjänster har för att lyfta lokalproducerad mat.

2015-01-28 14:45 CET Mind Mind tilldelades idag Psynkpriset för sitt arbete för barns och ungas psykiska hälsa. Priset delas ut av SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Mind startar Sveriges första suicidpreventiva stödlinje - volontärer sökes

2015-01-27 06:30 CET Mind Föreningen Mind ska under 2015-2016 starta en ny stödlinje. Det blir den första suicidpreventiva stödlinje i Sverige som är öppen dygnet runt. Hjälpsökande ska kunna få stöd både via telefon och chatt. Mind söker nu volontärer till stödlinjen.

2015-01-23 10:04 CET Mind Överdödligheten bland personer med psykisk ohälsa är oacceptabel, skriver Mind i en debattartikel i Dagens Samhälle. Överdödligheten vid psykisk sjukdom är högre i Sverige än i andra OECD-länder. Mind anser att regeringen bör utreda varför överdödligheten är så hög i just Sverige, och att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att årligen redovisa den totala överdödligheten vid psykisk sjukdom.

Polarforskning på mjölkpaketen

2015-01-21 14:02 CET Polarforskningssekretariatet Till och med februari går det att lära sig mer om polarforskning och om polarområdena på baksidorna av Arlas mjölkpaket.

2015-01-20 10:08 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 11 universitet i tre olika länder har inkommit med nomineringar till 2015 års Pro Futura. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet. Flera av de forskare som varit med programmet, exempelvis Sara Danius, är i dag välkänd både inom och utom akademien. Nu har sammanlagt 20 nomineringar till Pro Futura X inkommit från 11 universitet.

Sprickor i ytbeläggningen på flygmotorer nödvändiga för längre livslängd och bättre värmeisolering

2015-01-16 15:10 CET Högskolan Väst ​Man kan tro att sprickor i en flygmotors ytbeläggning vore negativt. Men det är tvärtom. Sprickor och porer i rätt storlek och omfattning ger ett bättre ytskikt. Forskare vid Högskolan Väst har genom datorsimulering sett att större porer, sammanbundna med sprickor ger ett ytskikt som är mer effktivt än de som används industriellt idag. Intresset från industrin är stort.

Komplexa relationer mellan migration och hälsa i Nicaragua

2015-01-13 11:31 CET Umeå universitet En ny avhandling från Umeå universitet visar att nicaraguanska migranter och deras familjemedlemmar påverkas både positivt och negativt av migrationshändelser, samt att hälsoaspekter både direkt och indirekt påverkar migrationsbeslut.

Möt Augustprisvinnaren Kristina Sandberg på Folkuniversitetet i vår

2015-01-13 09:00 CET Folkuniversitetet Göteborg För den vetgirige finns inget slut. Vill du lära dig något nytt är du välkommen till Folkuniversitetet Göteborg som nu presenterar vårens föreläsningsprogram.