Pressmeddelanden

2014-06-12 11:51 CEST Mind Regeringen måste prioritera det självmordsförebyggande arbetet vid järnvägarna, säger Minds generalsekreterare Carl von Essen. År 2013 fortsatte antalet självmord framför tåg att öka. 93 människor tog sitt liv på detta sätt, jämfört med 84 år 2012 och 57 år 2011.

Regeringskansliet väljer Fiber Optic Valley som förebild

2014-06-11 22:47 CEST Fiber Optic Valley Regeringskansliet väljer Fiber Optic Valley som förebild Den 12 juni deltar Marita Svensson, Fiber Optic Valley, i samtal om praktiskt jämställdhetsarbete vid Nordiskt Forum i Malmö. I samtalet deltar även bl a jämställdhetsminister Maria Arnholm, Bengt Westerberg och Alice Bah Kuhnke, GD för Ungdomsstyrelsen. Fiber Optic Valleys forskningsresultat från näringslivet kommer att lyftas fram.

Rättvisa lärare motverkar politiskt missnöje

2014-06-10 10:56 CEST Örebro universitet Ungdomar, som upplever att de blir rättvist behandlade av sina lärare, får ett högre förtroende för de politiska institutionerna. Det är inte innehållet i undervisningen utan relationen mellan lärare och elever som är avgörande. Örebroforskaren Ali Abdelzadeh har undersökt vad som orsakar och motverkar politiskt missnöje bland ungdomar i sin doktorsavhandling.

2014-06-09 06:45 CEST Uppsala universitet Hur bär vi oss åt för att leva med alla de risker vi ständigt konfronteras med i det moderna samhället? I en ny avhandling från Uppsala universitet har sociologen Erik Löfmarck studerat hur välutbildade småbarnsmödrar i Stockholm och Warszawa förhåller sig till risker förknippade med barn och mat.

2014-06-05 07:08 CEST Uppsala universitet Antalet läkare med utländsk utbildning ökar stadigt i Sverige. I en ny avhandling från Uppsala universitet riktas ljuset mot läkarnas egna berättelser om att komma till Sverige, de villkor de möter och hur de själva skapar sig tillhörigheter och en plats inom den svenska läkarkåren.

Release av Drömmen om jämlikhet

2014-06-04 10:42 CEST Ratio Ratio och Atlantis lanserar ny forskning om socialdemokratins utveckling, 12:e juni på ABF-huset.

2014-06-04 10:00 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Elitsatsningarna i Pro Futura fortsätter. Fyra forskare har utsetts till 2014 års Pro Futura-forskare i den nionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. De fyra är filosofen Angela Breitenbach, arkeologen Stephanie Wynne-Jones, den historiska teologen Meelis Friedenthal och historikern Elise Dermineur till 2014 års Pro Futura-forskare.

Miljöansvar för resursstarka

2014-06-04 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Ansvaret för miljöproblemens lösning har alltmer lagts på individer och deras livsstil. Men det är framförallt resursstarka personer som menar att de har möjlighet att ta miljöansvar i vardagen, visar en studie vid Linköpings universitet.

2014-06-03 13:34 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond närmar sig sin 50:e födelsedag och firar med att lansera en rad satsningar på humaniora och samhällsvetenskap. Totalt rör sig i år totalt om cirka 165 miljoner kronor i nya satsningar.Främst i raden är själva Jubileumssatsningen: Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap.

Hur oljebolagen räddar världen

2014-06-03 08:15 CEST Linköpings universitet (LiU) De stora oljebolagen har ända från början varit ledande inom marknadsföring. Genom oljekriser och ökad globalisering har de skickligt förändrat sina budskap för att idag framstå som rena miljöhjältarna.