Pressmeddelanden

2015-04-17 09:00 CEST Ratio ​Teknikcollege är en bättre modell för yrkesutbildning än lärlingsutbildning, konstaterar professor Jonas Olofsson i en ny studie från Ratio. Teknikcollege bygger på den svenska arbetsmarknadsmodellen med samverkan mellan arbetsmarknadens parter och växer fram underifrån med enskilda skolor och företag, vilket både säkrar kompetensbehoven och kvalifikationskraven.

2 000 personer från Örebro rekryteras till internationellt gång- och cykelprojekt

2015-04-13 10:50 CEST Trivector Nu startar rekryteringen av deltagare till det internationella forskningsprojektet PASTA, Physial Activity through Sustainable Transport Approaches, där Örebro är en av sju städer som deltar. Syftet är att lära mer om hur vi kan få fler att gå och cykla i våra städer. En stad med stor andel fotgängare och cyklister upplevs ofta som mer trivsam och bidrar till fysisk aktivitet och förbättrad hälsa.

Normer viktigare än ekonomi när pappor väljer att stanna hemma

2015-04-10 13:14 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Att svenska pappor tar ut mer pappaledighet än norska är möjligen inte förvånande. Men det är inte högre ersättning utan framför allt normer om hur man bör göra som påverkar. När Christina Bergqvist i ett RJ-finansierat projekt undersökte hur besluten om vem som ska vara hemma med barnen fattas, upptäckte hon att kulturella normer och moraliska incitament spelade stor roll.

Livsviktigt – Folkuniversitetet på Vetenskapsfestivalen

2015-04-08 16:02 CEST Folkuniversitetet Göteborg Den 15–19 april arrangeras Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Folkuniversitetet medverkar i två av programpunkterna, i samarbete med Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Vetenskap & Allmänhet.

2015-04-08 15:09 CEST LEDsystem Scandinavia AB LEDsystem Scandinavia kommer på Elfack att lansera en serie med kraftfulla dimbara LED drivers för 12V DC med 0-10V styrning

Demokratiseminarium om Decemberöverenskommelsen

2015-04-01 08:00 CEST Institutet för Framtidsstudier Sedan Decemberöverenskommelsen kom till är den ett återkommande ämne i den offentliga debatten. Vad var det egentligen som gav upphov till den? Är den demokratisk? Var det politiskt klokt av de inblandade att ingå i den? Kommer den att spricka? Välkommen till ett seminarium som erbjuder tillfälle till fördjupning av denna debatt.

Seminarium: Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik

2015-03-31 08:28 CEST Institutet för Framtidsstudier Mitt i maktens centrum har det uppstått en yrkesgrupp som befinner sig mellan väljare och förtroendevalda. De brinner för politiken men skulle aldrig kunna tänka sig att arbeta som politiker. De är de policyprofessionella. Men vilka är dessa människor och vad vill de? Utgör de ett demokratiskt problem, eller tvärtom en resurs? Klart är att de utövar politisk makt, utan mandat.

Fantasi håller långdistansförhållanden vid liv

2015-03-27 04:01 CET Södertörns högskola Nyckeln till att få ett långdistansförhållande att fungera är fantasi, exempelvis att man tänker på den andre, föreställer sig doften och minns föregående möte. Det visar ny forskning i sociologi av Iveta Jurkane-Hobein på Södertörns högskola och Uppsala universitet. Den 27 mars disputerar hon och blir doktor i kärlek.

2015-03-26 07:12 CET Stockholms universitet I höst blir det möjligt för fler att utbilda sig till lärare i matematik och naturvetenskap vid Stockholms universitet.

Förbättrade internettjänster mellan länder i Europa

2015-03-26 06:00 CET Stockholms universitet EU-projektet STORK 2.0 arbetar för att skapa en infrastruktur för gränsöverskridande elektronisk identifiering och autentisering för hela Europa. Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet representerar Sverige i projektet, som ett av 19 länder.