Pressmeddelanden

2014-01-20 11:31 CET Stockholms universitet Bland samtida debattörer betraktades det tidiga 1900-talets värnpliktsarmé som en nationens skola, där män i 20-årsåldern skulle lära sig mer än vapenexercis. I en ny avhandling i historia visar Elin Malmer hur det gick till när väckelsekristna predikanter i konkurrens med andra aktörer började missionera bland de värnpliktiga, för att sprida sina normer och värden i den svenska nationen.

2014-01-20 09:48 CET Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket får anslag från VINNOVA för att uveckla metoder för digitalisering av svenska skivinspelningar.

Ny metod underlättar förståelsen av ekonomiska och politiska förändringar

2014-01-17 15:01 CET Institutet för Framtidsstudier Forskare vid Institutet för Framtidsstudier och Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att studera komplexa samhällsfenomen. Metoden gör det möjligt att ur stora mängder data, upptäcka mönster och samband som annars skulle vara svåra att hitta. Mjukvaran finns redan tillgänglig, och idag publiceras en artikel om metoden i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

Svensk forskningsstation i Antarktis fyller 25 år

2014-01-17 11:40 CET Polarforskningssekretariatet På 25-årsdagen av invigningen av den svenska forskningsstationen Wasa uppmärksammar vi den aktuella forskningen inom det svenska Antarktisforskningsprogrammet SWEDARP. Den här säsongen pågår två forskningsexpeditioner där Göteborgsforskare arbetar i Amundsenhavet och forskare från Institutet för rymdfysik är på forskningsstationen Troll.

Upphovsrätten förändras radikalt i det tysta

2014-01-17 10:21 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Ingen kan ha undgått de senaste årens heta debatt om upphovrätten. Nu visar Sanna Wolk, docent i civilrätt, i ett nyligen avslutat projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, att på EU-nivå ändras upphovsrätten – men inte genom att förändra lagen i sig, utan genom en ny tolkning av lagstiftningen.

2014-01-17 08:10 CET Uppsala universitet Regeringens vitbok om övergrepp mot Sveriges romer väntas senare i vår. Den bör kompletteras med en oberoende sanningskommission som kan ge romer och resande upprättelse och återställa förtroendet efter höstens registerskandal. Det menar det nordiska forskarnätverket Romers och resandes historia i Norden (RORHIN), som har sin bas vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet.

2014-01-15 09:54 CET CareTech AB Säsongspremiären av SVTs Uppdrag granskning handlar om trygghetslarm. Programmet berättar bland annat om den osäkra situation som många äldre och sjuka kan hamna i med äldre teknik och när de analoga telefonnäten fasas ut. – Det är bra att denna viktiga fråga blir belyst, säger Peter Svensk, Nordenchef på CareTech AB.

Pressfrukost: Alkohol och idrott – ny kunskapsöversikt presenteras

2014-01-14 07:00 CET GIH Hur påverkar alkohol träning? Tre forskarna på GIH har gått igenom en mängd olika rapporter, fakta och statistik från hela världen för att en samlad bild över forskningsläget inom alkohol, idrott och träning. Välkommen till pressfrukosten för att lyssna på författarna Mikael Mattsson, Örjan Ekblom och Olof Unogård från GIH när de presenterar resultaten från kunskapsöversikten Alkohol och idrott.

2014-01-13 10:42 CET Södertörns högskola Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, har beviljats 5 miljoner kronor av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse för att under 3 år forska om hur populistiska högerradikala partier påverkat regeringsbildningen i 28 europeiska stater från 1945 fram till idag.

2014-01-13 10:19 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 12 universitet har inkommit med 28 nomineringar till 2014 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten i år också Cambridge, Köpenhamn och Tartu universitet nominerat forskare. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet. Flera av de forskare som varit med , exempelvis Sara Danius, är i dag välkända både inom och utom universitetsvärlden.