Pressmeddelanden

2014-05-14 14:36 CEST Mind Malik Bendjellouls självmord igår är en fruktansvärd händelse, och våra varmaste tankar går till hans anhöriga. Dessvärre är det dock inget ovanligt. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga och medelålders män. Personer som mår psykiskt dåligt, och anhöriga, är välkomna att höra av sig till Minds Självmordsupplysning vardagar kl 19-22 samt på sajtens mail och blogg dygnet runt.

Både framgång och bakslag för jämställdheten i EU

2014-05-14 13:34 CEST Nationella sekretariatet för genusforskning Europa befinner sig i en ekonomisk kris och högerextrema grupper är på frammarsch. Hur påverkar det förutsättningarna för jämställdhet i EU? I fyra artiklar lyfter genus.se fram vilken betydelse Europaparlamentet kan ha för jämställdheten.

Hudiksvallsforskning presenteras som förebild på regeringsnivå

2014-05-14 08:22 CEST Fiber Optic Valley Den 14 maj föreläser Marita Svensson för Landsbygdsdepartementet på Rosenbad om innovationsmiljön Fiber Optic Valleys forskningsresultat kring genusmedvetet ledarskap. Ett förändringsarbete som lyfts fram som en nationell förebild för jämställdhetsarbete i näringslivet och som bland annat skogsbranschen tar intryck av när de tar krafttag för att förändra branschen.

Psykologiska verktyg populära i dagens arbetsliv

2014-05-13 14:40 CEST Stockholms universitet Psykologiska verktyg har idag blivit en viktig komponent i organisationsstyrningen. Genom att tillägna sig enkla psykologiska metoder och tekniker kan allt fler anställda vara med och ta ansvar för hur arbetet i praktiken gestaltar sig. En ny avhandling i Socialantropologi från Stockholms universitet beskriver självhjälpspsykologins inflytande på dagens arbetsliv och samhälle.

2014-05-13 11:39 CEST Fiber Optic Valley Fiber Optic Valleys innovationstävling Boost Innovation ™ bidrog till att Fiberson i Hudiksvall tog nästa steg i utvecklingen för sin unika sensorteknik och får nu draghjälp av ett nystartat säljbolag. Hudiksvall Fiber Sensor AB heter bolaget som sätter Fibersons brandsensorsystem på världskartan.

Om Husby från Husby

2014-05-12 06:02 CEST Stockholms universitet I maj för ett år sedan blev Husby nyhetsstoff i hela världen. Brinnande bilar och stenkastande ungdomar diskuterades i media, i politiska sammanhang och runt köksborden. Medierna fokuserade intensivt på det som hände. Men hur såg de som bor i Husby på händelserna? Fick de komma till tals och i så fall hur? Nu kommer den första sammanfattningen från ett stort forskningsprojekt om Husby.

Lättare bilar med ny robotstyrd svetsmetod

2014-05-07 11:18 CEST Högskolan Väst Med en svetsteknik som kallas friktionsomrörningssvetsning, kan bilindustrin använda tunnare plåtar när de bygger bilar. Inga nitar eller punktsvetsar behövs längre i fogarna på bilens chassi och det går att göra hybridfogar - foga ihop olika material som aluminium och stål. Tack vara robotiseringen kan svetsningen också göras tredimensionellt.

2014-05-07 07:09 CEST Uppsala universitet Energifrågan och specifikt gashandeln har påverkat konflikten och utvecklingen i Ukraina och Ryssland mer än vad som är allmänt känt. Detta enligt forskaren Stefan Hedlund vid Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet, som i dagarna kommit ut med en bok som går rakt in i kärnan av detta högaktuella ämne.

2014-05-06 15:44 CEST Uppsala universitet I mer än trettio år har professor Gerry Stoker utforskat frågor om urbanpolitik, politisk styrning i komplexa miljöer och strategier för att uppmuntra medborgerligt deltagande. Den 13 maj kommer han till Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet för att hålla institutets fjärde urbanföreläsning i ordningen.

Sju års förhandlingar avslutade – KB/LIBRIS-biblioteken blir medlemmar i WorldCat. Viktig framgång för Creative Commons-principen

2014-05-02 10:05 CEST Kungl. biblioteket Efter sju års förhandling har Kungl. biblioteket idag undertecknat avtal om medlemskap i WorldCat, en av världens största bibliotekskataloger. KB har hela förhandlingstiden vidhållit att katalogposterna i LIBRIS ska vara fritt tillgängliga och i februari kunde OCLC och KB äntligen enas om detta i ett avtal. Detta avtal möjliggör att KB/Libris nu kan ingå avtal med OCLC om medlemskap i WorldCat.