Pressmeddelanden

2015-09-16 07:15 CEST Uppsala universitet I somras kom en uppmärksammad studie som visade att mindre än hälften av hundra psykologiska studier gick att upprepa. I en annan studie, publicerad strax innan, har svenska forskare visat hur man med en gemensam och tydlig modell som beskriver arbetsflödet kan komma till rätt med problematiken.

2015-09-15 13:28 CEST Uppsala universitet Nedan följer en lista med exempel på forskare vid Uppsala universitet som inom sina respektive forskningsområden studerat frågor som kan koppas till människor på flykt, migration, ojämlikhet eller någon av de väpnade konflikter som pågår i världen just nu.

​​​​EDEN validerar verktyg och metoder mot CBRNE-hot

2015-09-15 10:40 CEST Umeå universitet Inom EDEN jobbar Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet med att ta fram ett CBRNE-träningsprogram för blåljusmyndigheter i hela EU. – Vi jobbar också med utvärdering av alla verktyg som ska testas och av övningarna som organiseras samt hjälper till med etiska frågor som uppkommer inom projektet, säger Svenja Stöven, kontaktperson för projektet i Umeå.

Ideologisk samsyn mellan parter skapade stabil utrikespolitik i Georgien

2015-09-15 10:08 CEST Södertörns högskola Den 18 september disputerar Niklas Nilsson, doktorand vid Södertörns högskola och Uppsala universitet, i statsvetenskap med avhandlingen ”Beacon of Liberty: Role Conceptions, Crises and Stability in Georgia’s Foreign Policy, 2004-2012”. Avhandlingen utforskar förhållandet mellan en regerings utrikespolitik och dess uppfattning om sin roll i världspolitiken.

2015-09-15 07:30 CEST Mind ​Ökad kunskap behövs för att minska antalet självmord. Det menar Mind som välkomnar den nya rapport om självmord som Forte släpper idag, i samarbete med Mind.

Bättre skolresultat om barn uppmuntras att påverka sin framtid

2015-09-11 10:18 CEST Högskolan Väst En varm och kärleksfull uppväxtmiljö, kombinerad med att barn uppmuntras tro på sin egen förmåga att påverka saker som ska hända, har betydelse för deras skolresultat. Det är en av slutsatserna som dras i en avhandling kring barn och föräldraskap från Göteborgs universitet.

2015-09-10 11:06 CEST Uppsala universitet Barn till föräldrar med missbruksproblem behöver uppmärksammas och erbjudas hjälp tidigt, både enskilt och tillsammans med familjen. Det anser både föräldrarna och barnen, visar en unik intervjustudie som har genomförts vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Är detta en nyhet? Svaret finns i boken.

2015-09-08 08:30 CEST Studentlitteratur Redaktörerna Michael Karlsson och Jesper Strömbäck erbjuder tillsammans med Sveriges ledande forskare en guidad tur genom ett ständigt aktuellt forskningsfält. De gör det på svenska och inkluderar även svensk forskning, vilket ger Handbok i journalistikforskning en unik vinkel.

Inbjudan till prisutdelning den 7 september på GIH: Leif Swärd får SCIF:s stora vetenskapliga pris

2015-09-03 11:25 CEST GIH Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande delar varje år ut det stora vetenskapliga priset. Årets pris på 100 000 kronor går till Leif Swärd, docent vid Göteborgs universitet och svenska fotbollandslagets läkare. Det lilla priset på 50 000 kronor delas mellan Mikael Mattsson, medicine doktor i medicinsk vetenskap vid GIH, och Filip Larsen, medicine doktor vid KI och med koppling till GIH.

Polarforskare återvänder efter lyckad Grönlandsexpedition

2015-09-03 08:30 CEST Polarforskningssekretariatet Efter fyra veckors intensivt arbete i området kring Petermannglaciären i nordvästra Grönland har den svensk-amerikanska forskningsexpeditionen Petermann 2015 med isbrytaren Oden avslutats. Forskarna återvänder från en svårtillgänglig plats med unik information om klimatförändringarnas betydelse.