Pressmeddelanden

2014-01-13 10:42 CET Södertörns högskola Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, har beviljats 5 miljoner kronor av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse för att under 3 år forska om hur populistiska högerradikala partier påverkat regeringsbildningen i 28 europeiska stater från 1945 fram till idag.

2014-01-13 10:19 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 12 universitet har inkommit med 28 nomineringar till 2014 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten i år också Cambridge, Köpenhamn och Tartu universitet nominerat forskare. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet. Flera av de forskare som varit med , exempelvis Sara Danius, är i dag välkända både inom och utom universitetsvärlden.

2014-01-13 07:15 CET Kungl. biblioteket Kungliga biblioteket har fått i uppgift att tillsammans med Vetenskapsrådet utveckla ett system för bibliometriska analyser som kan användas av bland andra forskningsfinansiärer.

2014-01-13 07:13 CET Stockholms universitet I början av 1940-talet steg de utbildade hemvårdarinnorna in i de privata hemmen för att städa, laga mat och ta hand om barn. Denna specialutbildade kår är ett tidigt exempel på ett statligt subventionerat välfärdsansvar med syfte att förbättra folkhälsan och öka nativiteten, visar en ny avhandling i historia vid Stockholms universitet.

2014-01-07 07:00 CET Stockholms universitet Att ge omsorg till en anhörig har negativa konsekvenser för många anhörigvårdares vardagsliv, arbete och ekonomi. Det visar en ny studie från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Många anhörigvårdare betalar ett högt pris för den omsorg de ger till sina anhöriga och priset är högre för kvinnor än för män.

2013-12-18 06:13 CET Stockholms universitet Det behövs forskning om läxors kvalitet och innehåll och hur de följs upp av lärare, visar en ny avhandling i didaktik av Max Strandberg vid Stockholms universitet.

2013-12-17 11:34 CET Södertörns högskola Hur placerar man Sverigedemokraterna (SD) på den politiska skalan när de enligt dem själva varken är höger eller vänster? Anders Backlund, statsvetare vid Södertörns högskola, har utvärderat metoder för att placera SD rätt i det politiska landskapet. Forskningsrapport publicerad i ny serie från Södertörns högskola, PESO Research Report.

2013-12-17 10:39 CET Region Skåne Skånes befolkning förväntas öka med 8,4 procent eller 106 000 invånare under de närmaste tio åren. Det slås fast i Region Skånes befolkningsprognos för Skåne till år 2022. År 2016 förväntas Skåne passera 1,3 miljoner invånare.

Därför används fortfarande opålitliga rekryteringsverktyg

2013-12-16 11:03 CET Stockholms universitet Trots stora vetenskapliga framsteg i utformningen av pålitliga urvalsverktyg vid rekrytering finns fortfarande stort motstånd mot att använda verktygen i praktiken. En ny avhandling i psykologi studerar detta fenomen som är ett av de största gapen inom arbets- och organisationspsykologin.

Ett samtal till Föräldratelefonen kan rädda julen

2013-12-13 11:19 CET Mind Julen är en extra laddad tid, med stora förväntningar om en familjehögtid. Samtidigt brottas många skilda familjer med frågor om vem barnen ska fira jul hos och hur man ska undvika att dra in barnen i den egna julångesten. Statistik från Minds Föräldratelefon visar att andelen samtal om barn boende växelvis eller hos en förälder, oftast hos mamman, ökade under 2012.