Pressmeddelanden

Nytt sätt att se på organiserad brottslighet

Nytt sätt att se på organiserad brottslighet

2016-06-07 07:19 CEST
Begreppet ”organiserad brottslighet” används på ett felaktigt sätt och saknar en tydlig...

Samordning för en mer attraktiv stad – Stadens kontrollrum

Samordning för en mer attraktiv stad – Stadens kontrollrum

2016-06-01 15:10 CEST
​En attraktiv stad är välfungerande och trygg att vistas i. Att uppnå det ställer stora...

Pressinbjudan: Konferens om den ömtåliga freden i Östasien

2016-06-01 11:53 CEST
Östasien stod för 80 procent av världens krigsoffer under kalla kriget fram till 1979. ...

Ny bok: ”Politisk populism kan vara bra för demokratin”

2016-05-31 15:16 CEST
Den moderna populismen är ett globalt fenomen som är här för att stanna, hävdar Benjami...

Nya mätningar visar på dålig mobiltäckning i Hudiksvall

Nya mätningar visar på dålig mobiltäckning i Hudiksvall

2016-05-31 10:30 CEST
Under april och maj månad har mätutrustning placerats i Sitas sopbilar för att mäta mob...

Nu tar de första utredningskriminologerna sin examen

Nu tar de första utredningskriminologerna sin examen

2016-05-31 08:00 CEST
Nu tar de första utredningskriminologerna sin examen. Klara Westerlund från Gävle är ...

Social position spelar roll för hur samhället hanterar mäns våld mot kvinnor och barn

2016-05-31 07:10 CEST
I en ny avhandling från Uppsala universitet har Linnéa Bruno undersökt statens hanterin...

Viktigt med nyanserad kunskap om unga med migrationsbakgrund

Viktigt med nyanserad kunskap om unga med migrationsbakgrund

2016-05-30 11:02 CEST
Det senaste årens flyktingströmmar har aktualiserat skolgången som en viktig förutsättn...

Sommarassistenter på Ratio 2016

Sommarassistenter på Ratio 2016

2016-05-26 14:56 CEST
Nio unga akademiker får möjligheten att arbeta som forskningsassistenter på Ratio i som...

Nytt ljus över klimatets dimmiga förflutna

Nytt ljus över klimatets dimmiga förflutna

2016-05-26 14:20 CEST
Före industrialiseringen kan klimatet ha varit molnigare än man tidigare trott. Det vis...