Pressmeddelanden

Retention forestry benefits biodiversity, new global meta-analysis shows

2014-06-18 10:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU A global meta-analysis published in Journal of Applied Ecology embracing boreal and temperate regions confirms that retention forestry has good effects on forest species compared to clearcuts. Nevertheless, some forest species will still need protection of large reserves.

”Naturhänsyn i skogsbruket har god effekt”

2014-06-18 10:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Naturhänsyn i skogsbruket genom att lämna enskilda träd och trädgrupper vid avverkning fungerar, konstaterar en internationell forskargrupp ledd av två forskare vid SLU. Forskargruppen har analyserat data från ett stort antal studier världen runt.

2014-06-18 09:50 CEST RushRail AB Järnvägsoperatören RushRail är efter företagsrekonstruktionen fullt operativ och har allt fokus på sina kunder och nya affärer.

2014-06-18 08:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Författaren och EU-parlamentarikern Isabella Lövin är en av årets fem hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och sannolikt också den mest kända. De övriga är den colombiansk-kanadensiske parkutvecklaren Gil Penalosa, brittiskorna Ottoline Leyser, växtgenetiker, och Sandra Edwards, grisforskare, samt Ingmar Börjesson, f d forskningschef vid Lantmännen.

Martinsons bygger släcktorn i limträ åt SSAB

2014-06-17 09:00 CEST Martinsons Martinsons kommer att bygga ett sammanlagt 41 meter högt släcktorn vid SSAB:s koksverk i Luleå. Tornet byggs i tryckimpregnerat limträ. – Det skjuter upp moln av ånga genom tornet varje kvart. Limträ har bäst beständighet i den utsatta miljön högt uppe i tornet, bättre än både stål och betong, säger Robert Andersson, projektledare på Martinsons.

Manligt affärsnätverk som drivs av kvinnor raderar gränser mellan näringslivets kvinnliga och manliga domäner

2014-06-17 08:35 CEST MacoMedia AB Trots att Sverige i många sammanhang anses vara ett av världens mest jämställda länder behövs fortfarande separata affärsnätverk för kvinnor och män. Det menar entreprenören Lena Törner, som 2010 startade det banbrytande och CSR-inspirerade kvinnliga affärsnätverket MATRONA. För ett drygt ett halvt år sedan initierade Lena Törner PATRONA, Sveriges första manliga affärnätverk som drivs av kvinnor.

2014-06-16 16:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Majoriteten av jordens drygt 800 miljoner undernärda eller svältande människor bor i städer. Är odling av grönsaker och uppfödning av grisar i städer ett sätt att säkra livsmedelsförsörjningen för de fattiga i Asiens eller Afrikas städer? Eller är lantbruk i eller runt städer bara ett sanitärt folkhälso- och miljöproblem? Det diskuteras vid ett seminarium i Stockholm arrangerat av SLU Global.

Antibiotic resistance: a ticking time bomb.Take global action now!

2014-06-16 15:30 CEST Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Swedish Research and Innovation Funding Agencies invite you to a scientific session on Antibiotic resistance. Each year in Europe, 25,000 people die from antibiotic resistance. We risk having no cure even for minor infections. What steps must policymakers take to prevent antibiotic misuse and promote new solutions?

Formasfinansierade Linnécentra får höga betyg av internationell panel

2014-06-16 15:15 CEST Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formasfinansierade Linnécentra får höga betyg av internationell panel. I dagarna slutfördes arbetet med halvtidsutvärderingen av så kallade Linnécentra. Linnécentra är ett fyrtiotal starka forskningsmiljöer som startade 2006 respektive 2008. Dessa forskningsmiljöer får ett omfattande ekonomiskt stöd av Formas respektive Vetenskapsrådet under tio år.

2014-06-16 09:28 CEST HJÄLTEVADSHUS Pressvisning 17 juni, kl 11:00 Hjältevadshus, Storgatan 10, Hjältevad Smart Housing Småland Smålands första bostadsprototyp ska visas upp under Almedalsveckan. Det är den största småländska satsning som gjorts där någonsin. Nu är den färdigbyggd och vi bjuder in till pressvisning. Kom och se 48 ungdomliga och spektakulära kvadratmeter bostad i trä och glas.