Pressmeddelanden

Derome bjöd in till kvarteret Trädriket – Första flervåningshuset i trä i miljömedvetna Kvillebäcken

2015-04-14 15:20 CEST Derome AB I Göteborgs nya gröna stadsdel, Kvillebäcken, byggs det för fullt och idag öppnade byggherren och träindustrikoncernen Derome upp kvarteret Trädriket - det första flervåningshuset i trä – för press och övriga inbjudna. På plats fanns kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén och ordförande i byggnadsnämnden Ulf Kamne för hålla i invigningen av träkvarteret.

2015-04-13 15:45 CEST Skogsindustrierna HKH Prins Carl Philip, närings- och innovationsministern Mikael Damberg och EU-parlamentarikern Jytte Guteland deltar tillsammans med företrädare för näringsliv, forskning och politik. Skogsindustrierna bjuder in till en mötesplats med ett 30-tal seminarier och möten under 13-16 april med 17 andra arrangörer.

Ny forskning kring ljudisolering i flervåningsbyggnader i trä

2015-04-13 15:00 CEST Skogsindustrierna Akustiska beräkningsverktyg för träkonstruktioner är av stor betydelse för träindustrin eftersom de gör det möjligt att förutsäga ljudisoleringen i flervåningsbyggnader i trä. Den 28-29 april arrangerar det europeiska projektet Silent Timber Build i samarbete med Svenskt Trä och Sveriges Träbyggnadskansli ett seminarium där deltagarna får ta del av internationell forskning inom området.

2015-04-13 11:26 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svebio ordnar tillsammans med sin lettiska motsvarighet LatBio konferensen Nordic Baltic Bioenergy Conference i Riga 14 - 15 april. Konferensens fokus är på ökad försörjningstrygghet genom att byta från fossila bränslen till biobränslen. Bland talarna finns den svenske energiministern Ibrahim Baylan.

2015-04-13 11:24 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Vid Sveriges lantbruksuniversitet installeras i år tolv nya professorer, sex kvinnor och sex män. Torsdag 16 april och fredag 17 april föreläser de på Loftet på Ultuna utanför Uppsala, vilket även kan följas på webben.

​​Militär teknik ska minska skadorna i skogen

2015-04-13 07:00 CEST Skogforsk I ett forskningsprojekt utvärderas nu ett koncept för en ny typ av banddriven skotare. Maskinen bygger på en traditionell skotare som utrustas med bandteknologi från militära bandfordon. Målet är att minimera markskadorna i skogen, förbättra förarmiljön och öka produktiviteten i skogsbruket.

2015-04-11 08:00 CEST Skogforsk Skogsbruket använder dyra, berikade gödselmedel för att motverka borbristskador i träden. Nu visar Skogforsk att det troligen kostar skogsbruket många miljoner kronor i onödan varje år.

Vargkommitténs uppgift är redan klar

2015-04-10 13:15 CEST Svenska Jägareförbundet Regeringen har beslutat att återupprätta Vargkommittén. En av uppgifterna är att delta i arbetet med att utreda gynnsam bevarandestatus. – Det finns ingen ny forskning som förändrar synen på hur många vargar vi ska ha i landet. Den senaste rapporten, av professor Buford, är inte offentlig men ger stöd till det intervall på 170-270 vargar för gynnsam bevarandestatus som riksdagen har beslutat om.

2015-04-10 10:04 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 13 april kommer återvinningsstationen i höjd med korsningen Göteborgsvägen-Karlstorpsvägen i området Skoftebyn i Trollhättan att tas bort, med hänsyn till att markägaren kommer att bygga bostäder på platsen. Borttag av återvinningsbehållare har redan påbörjats och de sista kommer att tas bort under måndagen.

​Patrik Marklund tilldelas Jan Häckners bioenergistipendium 2015

2015-04-10 09:34 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Patrik Marklund, vd på Marklund Solutions AB, tilldelas Jan Häckners bioenergistipendium för sina stora insatser för att minska miljöpåverkan och öka resursutnyttjande från förbränningsanläggningar. Stipendiet är på 10 000 kr och delades ut av Jan Häckner i samband med Svebios årsmöte den 9 april i Stockholm.