Pressmeddelanden

Trejon och Pöttinger lanserar ny 9 meters bearbetande kombisåmaskin – Terrasem C9 Fertilizer

2015-02-03 11:07 CET Trejon AB Under våren 2015 lanserar Österrikiska Pöttinger och Trejon Terrasem C9 Fertilizer - en bearbetande kombisåmaskin som är hela 9 meter bred.

​Idrottsprofil och hjärnforskare på SSG Säkerhetskonferens 2015

2015-02-03 10:37 CET SSG Standard Solutions Group AB På SSG Säkerhetskonferens, som arrangeras 24-25 mars, träffar vi fotbollsprofilen Torbjörn Nilsson och hjärnforskaren Katarina Gospic som kommer att delge sina erfarenheter kring delaktighet på arbetsplatsen och den beslutsfattande hjärnan.

Byggd för den som vill frakta tungt

2015-02-03 09:40 CET Berco Produktion Vad gör man när man redan erbjuder ett transportskåp medmarknadens högsta lastförmåga? Man bygger ett med ännu högre lastförmåga förstås! Bercos konstruktionsavdelning har under en längre tid arbetat med konstruera marknadens lättaste transportskåp för VW Crafter.

​Ricoh storsatsar på kikare

2015-02-03 09:15 CET Focus Nordic AB Ricoh har redan sedan tidigare ett stort sortiment kikare under varumärket Pentax, men kikaravdelningen har varit en mindre avdelning i företaget med små resurser. Nu satsar man stort på detta segment, man har rekryterat mer personal för detta, och snart lanserar man sina nya kikare.

Premiär för skördaraggregat i byggsats på SkogsElmia

2015-02-03 06:00 CET Elmia AB Skogen har fått sin gör det själv-leverantör. Företaget är finskt och heter Syketec. På Skogselmia 4-6 juni 2015 är det svensk premiär för skördaraggregat i byggsats. Aggregatet heter Jobo ST75 och är dimensionerat för traktorer och medelstora grävmaskiner.

2015-02-02 12:11 CET Deflamo AB • Nettoomsättningen uppgick till 405 tkr (66) • EBITDA uppgick till –14 183 tkr (–6 195) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 340 tkr (-6 386) • Likvida medel uppgick till 3 425 tkr (13 389) vid periodens utgång • 12 (0) projekt har avancerat till produktionstester hos kund

Sinnrik finjustering av växters fotosyntes

2015-02-02 10:04 CET Umeå universitet Membranproteinerna Lhcb1 och Lhcb2, två av de proteiner det finns mest av på jorden, ansvarar för att ljus fångas in till växters fotosyntes. Malgorzata Pietrzykowska har i sin avhandling i detalj utrett proteinernas olika roller och konstaterar att trots att de är nästan identiska har de inte samma funktioner. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 6 februari.

​Återvinningsstationen vid Bromma Blocks tas bort

2015-01-30 12:41 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 5 februari kommer återvinningsstationen vid infarten till Bromma Blocks att tas bort med hänsyn till att ytan kommer att bli byggarbetsplats, inför byggnation av en ny station för Tvärbanan. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar till återvinningsstationerna vid Kvarnbacksvägen 64 och Adolfsbergsvägen 13.

Skogsindustrins export ökade under 2014

2015-01-30 11:17 CET Skogsindustrierna Exportvärdet för skogsindustriprodukter har stigit till 124 miljarder kronor (preliminärt) (120 miljarder 2013). Det är värdet av exporten av sågade trävaror och massa som bidragit till ökningen, medan exportvärdet för papper sjunkit marginellt, sett över helåret.

2015-01-29 14:13 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på Norrsundavägen i Rosersberg, där Norsk Hydro tidigare låg tas bort den 30 januari. Anledningen är bygglovet för platsen inte förlängs. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har i nuläget inte någon ersättningsplats att tillgå. Förslag på alternativa platser har diskuterats vid samråd med Sigtuna kommun och Sigtuna Vatten och Renhållning AB, en ny plats är inte klar.