Pressmeddelanden

Huddinge, först med självkörande fordon?

2015-02-25 10:59 CET Huddinge kommun Huddinge kommun är först ut i Sverige med att undersöka hur självkörande och förarlösa fordon kan påverka samhällsutvecklingen. Studien har gjorts av forskare vid företaget Trivector och presenterades nyligen vid ett seminarium.

2015-02-25 10:30 CET Linköpings kommun Pressmeddelande inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde:Två medborgarförslag, start för detaljplaneprogram för Folkungavallen och plansamråd för bland annat 200 nya lägenheter i kvarteret Eddan.

Bland äppelhyllor och språkväskor - ställ frågor om barns språkutveckling

2015-02-25 10:21 CET Halmstads kommun I samband med europeiska logopeddagen kommer det på Stadsbiblioteket samt biblioteken i Söndrum, Fyllinge och Oskarström finnas möjlighet att ställa frågor till logopeder. Bland äppelhyllor och språkväskor erbjuds föräldrar eller pedagoger i lugn och ro ställa frågor om barns tal- och språkutveckling, flerspråkighet, stamning, eller läs- och skrivsvårigheter.

2015-02-25 09:56 CET Eskilstuna kommun ​Den 1 mars 2015 startar satsningen chef i beredskap på Eskilstuna kommuns vård- och omsorgsförvaltning. Genom att ha en chef i beredskap under kvällar, nätter och helger säkerställer förvaltningen att arbetsmiljön blir bättre för såväl medarbetare som chefer. Sammantaget ger denna satsning ett ökat värde för brukarna.

2015-02-25 09:21 CET Nyköpings kommun Lördagen 28 februari delar Nyköpings kommun ut stipendier och priser till lokala förmågor som under 2014 har gjort avtryck inom kultur, idrott och föreningsliv.

2015-02-25 09:14 CET Nyköpings kommun I en gemensam strategi kraftsamlar nu Nyköpings besöksnäringsföretag och kommunen för att ta vara på Nyköpings unika möjligheter och hävda sig mot konkurrerande destinationsorter.

2015-02-25 09:05 CET Västerås stad Den 5 mars är det återigen dags för Rekryteringsmässan att slå upp portarna. Mellan klockan 12.00 och 17.30 förvandlas en del av Bombardier Arena till en matchmaking-arena, där företag och arbetssökande har möjlighet att mötas och knyta kontakter

Upplands Väsby kommun på Instagram

2015-02-25 09:04 CET Upplands Väsby kommun Nu gör vi en extra satsning på Instagram i Väsby. Sedan årsskiftet finns Upplands Väsby kommun på Instagram. Tanken är att visa upp kommunens arbete på ett personligt och mänskligt vis. Instagram ger möjlighet att genom bilder visa delar av kommunens verksamheter som inte alltid syns.​

Dags för årets Jobbmässa på Conventum Arena, Örebro

2015-02-25 09:00 CET Örebro kommun Onsdag den 4 mars kl. 11–16 hälsar vi välkommen till årets Jobbmässa som är den femtonde mässan i ordningen. Arrangörer är Örebro kommun och Arbetsförmedlingen Örebro län. Platsen är Conventum Arena.

2015-02-25 08:29 CET Helsingborgs stad Helsingborgs stad redovisar i sitt årsbokslut för 2014 ett resultat på 242 miljoner kronor, vilket är 115 miljoner högre än budget på 127 miljoner kronor. En generellt låg utveckling av kostnader hos nämnder och styrelser, tillsammans med lägre pensionskostnader än planerat, förklarar det positiva resultatet.