Pressmeddelanden

2014-09-11 09:27 CEST Halmstads kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätter att dela ut pris till bästa studentuppsats vid Högskolan i Halmstad inom området miljö- och hälsoskydd. Det beslutades vid nämndens senaste sammanträde. Sedan 2011 har miljö- och hälsoskyddsnämnden varje år delat ut priset. Med utmärkelsen har följt en prissumma om 5 000 kronor.

2014-09-11 08:17 CEST Halmstads kommun Boende i Getinge kan nu använda vattnet igen. På torsdagen visade alla provsvar att vattenkvaliteten åter är god och kokningsrekommendationen som utfärdades för två veckor sedan hävs.

Pressinbjudan: Uppsala mötesplats för nationell konferens om sociala frågor i boendet

2014-09-11 08:00 CEST SABO AB I Uppsala nästa vecka möts 135 medarbetare i allmännyttiga kommunala bostadsbolag från hela landet för att utbyta erfarenheter om hur bolagen arbetar med trygghet och social utveckling. Representanter för media är välkomna att delta på konferensens första dag tisdag den 16 september.

Linköping först i Sverige med att införa Eduroam i alla skolor

2014-09-11 08:00 CEST Linköpings kommun I september blir Linköping den första kommunen i Sverige som inför Eduroam i alla grundskolor och gymnasieskolor. Det gör det lättare för elever och lärare att ansluta till trådlösa nätverk runt om i världen.

2014-09-11 08:00 CEST Malmö stad ​Den evenemangsundersökning som genomfördes i samband med jämställdhetskonferensen Nordiskt Forum 2014 visar på positiva resultat. Malmöborna är bland annat positiva till att Malmö stad fokuserar på jämställdhetsfrågor, och anser att konferensen bidragit till att utveckla Malmö som besöksmål.

Väsbybor kan följa folkomröstning via kommunens webb

2014-09-11 07:30 CEST Upplands Väsby kommun Blir det ja eller nej i frågan om Väsby sjöstad? På valnatten kan väsbyborna följa folkomröstningen direkt på kommunens webbplats.

En blöt framgång för Sofiero

2014-09-11 06:00 CEST Helsingborgs stad 18: e upplagan av Den Stora Trädgårdsfesten på Sofiero slott och slottsträdgård sammanföll i år med Stadsfesten Hx och sommarens längsta och fuktigaste regn. Trots det blev resultatet på rätt sida av rabatten.

2014-09-10 17:55 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på Snopptorpsgatan i Eskilstuna kommer att tas bort omgående på grund av att fastighetsägaren ska bygga hus på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar hushållen att istället lämna sina källsorterade förpackningar på återvinningsstationen vid Coop Triangeln på Fridhemsgatan.

2014-09-10 17:18 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på Rumlaborgsgatan i Husqvarna kommer att tas bort omgående på grund av att platsen ska bli byggarbetsplats och det finns inte längre plats för en återvinningsstation. Kommunen kommer förbereda gatan för byggnationen redan i början på nästa vecka.

2014-09-10 17:10 CEST Uppsala kommun Kommunstyrelsen utsåg onsdag 10 september Yvonne Näsström till ny näringslivsdirektör i Uppsala kommun. Hon tillträder tjänsten 1 november.