Pressmeddelanden

2014-08-28 12:34 CEST Helsingborgs stad 30 augusti nyinviger vi Batteritorget efter omgestaltning och upprustning. Nya gångstigar och planteringar, bättre belysning och gröna parkeringsplatser möter numera besökarna på torget.

2014-08-28 12:09 CEST Värmdö kommun Genom projektet Flyktingguide kommer Värmdö kommun att öka sina insatser för nyanlända flyktingar i kommunen. Syftet är att hjälpa dem etablera sig snabbare, bistå i arbetet med att bygga kontaktnät samt se till att de får rätt verktyg för att finna sig tillrätta i det vardagliga samhället. Målet är att arbetet ska mynna ut i en handbok och en film som kan användas av andra kommuner.

2014-08-28 11:26 CEST Huddinge kommun Nu har bygget av nya Glömstaskolan i Huddinge kommit igång. Skolan, som, ska stå färdig hösten 2016, är den femte skolbyggnaden i Huddinge som byggs enligt märkningen miljöbyggnad. Glömstaskolan beräknas kunna ta emot elever från förskoleklass upp till år 9.

Naturskolan ger ut inspirerande bok om utomhuspedagogik

2014-08-28 10:53 CEST Lunds kommun Boken ”Leka och lära naturvetenskap och teknik ute” är tänkt som en handfast metodbok och faktabok i första hand för pedagoger som vill ge barn möjlighet att uppleva, upptäcka och lära utomhus.

Nytt trygghetsboende i Ödåkra

2014-08-28 10:47 CEST Helsingborgs stad Nu planeras för 48 nya lägenheter i ett nytt trygghetsboende i Ödåkra. De senare åren har trygghetsboenden blivit en allt populärare form av boende för äldre vilket har lett till att allt fler trygghetsboende byggs i Helsingborg. I Ödåkraområdet finns inte sedan tidigare något trygghetsboende.

 Premiär för Skandinaviska Idrottsmässan

2014-08-28 10:46 CEST Malmö stad Varmt välkommen till Skandinaviska Idrottsmässan på Stadionområdet i Malmö 28-31 augusti!​Skandinaviska idrottsmässan har en bred och omfattande inriktning och riktar sig mot såväl elitidrottare som motionärer, med träningsformer för både prestation och välbefinnande. Mässan erbjuder ett enormt utbud för alla att mötas, lära och inspireras.

Utställning med kulturnämndens stipendiater 2014

2014-08-28 10:41 CEST Uppsala kommun Tisdag 2 september 18.00 invigs utställningen ”Andrén, Engström, Haglund, Redmalm, Sundkvist Zohari och Westerlund. Kulturnämndens stipendiater 2014” på Offkonsten c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater. Kulturnämndens stipendiater 2014 utsågs i maj och nu presenteras konstnärerna närmare i en utställning som visar de 6 stipendiaternas mångsidiga konstnärskap. Utställningen pågår till 6 oktober.

2014-08-28 10:20 CEST Helsingborgs stad Inför fredagens Prideparad smyckar vi övergångsstället vid Bollbrogatan och Södergatan i regnbågens färger.

Underskott i statens budget i juli

2014-08-28 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Underskottet i statens budget blev 3,8 miljarder kronor i juli. Det är en förbättring med 5,2 miljarder kronor jämfört med samma månad förra året. Saldot för perioden januari–juli är ett överskott på 20,2 miljarder kronor. Det är 88,4 miljarder kronor bättre än samma period förra året.

Pressinbjudan: Örebro konsthall öppnar utställningen På armlängds avstånd

2014-08-28 10:00 CEST Örebro kommun Onsdagen den 3 september öppnar Örebro konsthall utställningen På armlängds avstånd. Den ingår i Örebro Street Art Festival 2014 och pågår till och med söndagen den 14 september. Tisdagen den 2 september kl. 10 är det pressvisning. Välkomna!