Pressmeddelanden

Kostnadsfria pedagogiska program på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum från höstterminen

2016-05-25 13:57 CEST
Kulturnämnden beslöt idag att avskaffa avgifterna för skolor och förskolor i Malmö för ...

Pressinbjudan: inbjudan till äldrenämndens pressträff

2016-05-25 13:43 CEST
Äldrenämnden sammanträder torsdag 26 maj, 10.00 i Krouthén i stadshuset

Lunds kommun kritiserar föråldrad lagstiftning

Lunds kommun kritiserar föråldrad lagstiftning

2016-05-25 13:37 CEST
Lagstiftningen kring överförmyndarverksamheten svarar inte mot dagens behov och behöver...

Pressinbjudan: Utredning kring förluster i danskt dotterbolag presenteras

2016-05-25 13:33 CEST
I december förra året offentliggjorde Öresundskraft förluster i elhandelsbolaget Helia ...

Jakttider på älg i Dalarna bestäms för tre år framåt

Jakttider på älg i Dalarna bestäms för tre år framåt

2016-05-25 13:28 CEST
På viltförvaltningsdelegationens möte tisdag 24 maj beslutades om övergripande riktlinj...

Pressinbjudan: inbjudan till barn- och ungdomsnämndens pressträff

2016-05-25 13:00 CEST
Barn- och ungdomsnämnden sammanträder torsdag 26 maj, 11.00 i Krouthén i stadshuset.

Asylsökandes kompetens ska kartläggas

2016-05-25 12:58 CEST
Viva kompetenscentrum har utarbetat en modell för kompetenskartläggning av de asylsökan...

Framgångsrikt gymnasieval men nämnden går mot underskott

2016-05-25 12:56 CEST
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott på knappt 4 miljoner kro...

Prata gång och cykling med oss på stan 26 maj

Prata gång och cykling med oss på stan 26 maj

2016-05-25 12:11 CEST
Stockholms stad och Naturskyddsföreningen träffar cyklister och gående i Stockholm i mo...

Karlshamn satsar på fler rökfria miljöer

Karlshamn satsar på fler rökfria miljöer

2016-05-25 11:44 CEST
Karlshamn satsar på fler rökfria miljöer. I förra veckan tog Fritidsnämnden beslut om a...