Pressmeddelanden

300 har genomfört kompetenslyft inom kvalitet- och förbättringsarbete

300 har genomfört kompetenslyft inom kvalitet- och förbättringsarbete

2017-04-27 09:00 CEST
Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun har under flera år jobbat med att förbättra kval...

PRESS: Helsingborgs körer sjunger in våren

2017-04-27 08:48 CEST
Det må hagla och vara frost om nätterna, men snart är våren kommen. Närmare bestämt på ...

Företagare upplever en tydlig förbättring av kommunens service

2017-04-27 08:42 CEST
I en färsk rapport redovisas resultatet av en servicemätning av kommunernas myndighetsu...

Sveriges bästa pensionsinformation ska utses

2017-04-27 08:20 CEST
Guldkanten är SPV:s pris för årets bästa insats inom området pensionsinformation. Just ...

Dalarna har fått fyra nya naturreservat!

Dalarna har fått fyra nya naturreservat!

2017-04-27 07:00 CEST
Från variationsrika myrar i norr till brant hällmarksskog i söder. Fyra nya reservatsbe...

Mötesplats integration - välkommen på ett öppet möte om mottagande av nyanlända

Mötesplats integration - välkommen på ett öppet möte om mottagande av nyanlända

2017-04-27 07:00 CEST
Torsdag 4 maj håller Kungsbacka kommun ett öppet möte om integration och mottagande av ...

Europa och tjuren fylls med vatten från Nissan

Europa och tjuren fylls med vatten från Nissan

2017-04-27 06:00 CEST
I veckan rengörs skulpturgruppen ”Europa och tjuren” på Stora torg och på fredag är det...

Blomstrande företagsklimat och ”Have it all” i Västra Hamnen

Blomstrande företagsklimat och ”Have it all” i Västra Hamnen

2017-04-27 05:12 CEST
Stadsdelsplattformen ”Västra Hamnen – Have it all”, som ska vidareutveckla Västra Hamne...

Bygglov för folktandvård i Umeå centrum

Bygglov för folktandvård i Umeå centrum

2017-04-26 20:02 CEST
Byggnadsnämnden beslutade idag att ge bygglov för en ny folktandvård i gamla biblioteke...