Pressmeddelanden

2014-12-17 12:35 CET Linköpings kommun Stöd till föreningen Unga Kris, omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan och fortsättning på avtal för somaliska brobyggare. Dessa ärenden tog omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP) upp vid presskonferens inför omsorgsnämndens sammanträde.

2014-12-17 12:01 CET Umeå kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att Dragonskolan ska anställa en elevvärd för att öka tillsynen och vuxennärvaron på skolan. Dragonskolan är en mycket attraktiv skola för elever både lokalt, regionalt och nationellt. Det innebär stora utmaningar och påfrestningar för att upprätthålla en god arbetsmiljö för elever och personal.

EU-beslut om fiskekvoter för 2015 –  ökat kräftfiske i Skagerrak och Kattegatt

2014-12-17 11:31 CET Havs- och vattenmyndigheten EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Kvoter sattes i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning. För exempelvis havkräfta innebär det att kvoten nästa år höjs och för makrill att den sänks.

2014-12-17 10:54 CET SKL Kommentus AB Mölndals stad är första kommun att göra avrop från SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal för e-arkiv. Formpipe blev vinnande leverantör med den egenutvecklade produkten Long-Term Archive.

​ Medborgarlöftena presenteras

2014-12-17 10:47 CET Lunds kommun Nu har Polisen i Lund och Lunds kommun tagit fram de första medborgarlöftena för att lösa problem och öka tryggheten i kommunen. Välkomna på torsdag, den 18 december, då löftena till lundaborna presenteras och undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och närpolischefen.

​Vellinge – en kommun som rekommenderas

2014-12-17 10:11 CET Vellinge kommun 75 procent av de svarande i Statistiska centralbyråns medborgarenkät kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Vellinge kommun. Särskilt högt betygsätter invånarna kommunens utbud när det gäller utbildning, trygghet, fritidsmöjligheter och kommersiellt utbud. Det är några slutsatser att dra av den undersökning Vellinge kommun låtit SCB genomföra.

Studentstaden får ny vd

2014-12-17 10:00 CET Uppsalahem Från årsskiftet 2014/2015 får Studentstaden en ny vd, Benny Enholm som varit tf. vd sedan mars 2014. Sara Westberg, nuvarande vd för Studentstaden, går vidare till en tjänst som fastighetsstrateg inom Uppsalahem.

Årets vinnare av Örebro kommuns byggnadspris utsedd

2014-12-17 09:36 CET Örebro kommun 2014 års vinnare av Örebro kommuns byggnadspris är utsedd! Media är varmt välkomna att delta vid prisutdelningen, där vinnaren presenteras och får ta emot priset av Hannah Ljung (C), Byggnadsnämndens ordförande och Peder Hallkvist, stadsarkitekt.

Beslut i Kommunstyrelsen

2014-12-17 09:22 CET Örebro kommun På Kommunstyrelsens möte 16 december behandlades frågor som nya nämndreglementen, stöd till KIF Örebros deltagande i Champions League och revidering av lokala ordningsföreskrifter. Här presenteras ett urval av de beslut som togs av Kommunstyrelsen.

Traditionsenlig julinblåsning i Stadshallen

2014-12-17 09:02 CET Lunds kommun ​På själva julafton, och enligt långvarig tradition, bjuder Hemvärnets musikkår Lundaborna på musikaliska julklappar i en konsert på Lunds stadshall. Allt under ledning av Jörgen Flink. Jultal av kommunfullmäktiges nye orförande Lennart Prytz (S).