Pressmeddelanden

Senaste forskningen - MoviCur®

2015-06-30 09:00 CEST St. Hippolyt Sverige AB Ett innovativt koncept vid förebyggande och behandling av degenerativa förändringar i rörelseapparaten

Akademiska Hus tecknar avtal med Besqab om avyttring av mark för bostadsbyggrätter i Uppsala

2015-06-30 08:30 CEST Akademiska Hus Akademiska Hus har tecknat avtal med Besqab om avyttring av mark för bostadsbyggrätter i Uppsala. Det aktuella området utgör en första etapp i Södra staden som kommer att bilda en ny stadsdel i södra Uppsala. Detaljplanen för Besqabs område medger totalt cirka 500 bostäder och är ett led i den fortsatta utbyggnaden av Ultuna.

Fokus på folkhälsa och litteratur i höstens föreläsningsprogram

2015-06-30 08:00 CEST Folkuniversitetet Göteborg Nu presenterar Folkuniversitetet Göteborg höstens föreläsningsprogram som bland annat innehåller en satsning på folkhälsa. Välkommen att träffa forskare och författare som Åsa Nilsonne, Rikard Wicksell, Ronny Ambjörnsson, Agneta Pleijel, Kristina Sandberg och Susanna Alakoski!

Låg risk att donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop

2015-06-30 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Allt fler barn kommer till genom assisterad befruktning. Men tydliga regelverk saknas inom vården. Nu visar Linköpingsforskare att risken för att donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop är låg – mindre än en procent – om donatorn inte ger upphov till fler än tio barn.

Ingen sommartorka i Vellinge kommun

2015-06-30 07:37 CEST Vellinge kommun ​Sommartorka? Här kommer några tips för dig som bevakar Vellinge kommun! Det händer en hel del i Vellinge kommun i sommar, Sveriges kanske vackraste sommarkommun. Här kommer några tips.

Hemlig trädgård av krossat porslin blir mosaikutsmyckning i Botkyrka

2015-06-29 16:17 CEST Folkuniversitetet Under tre veckor kommer ungdomar från St Botvids gymnasiesärskola att göra en mosaikutsmyckning utomhus i samarbete med Botkyrka kommun.

Nytt tillgänglighetsanpassat utegym invigdes på Södermalm

2015-06-29 16:01 CEST Stockholms stad ​I dag invigde Anders Göransson (S) ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd det nya tillgänglighetsanpassade utegymmet i Tantolunden. Förra veckan invigde vi en ramp vid Tanto strandbad. Det betyder att vi nu på kort tid tagit två ytterligare steg mot ett Stockholm som håller samman och är jämlikt.

Utmärkta förslag i utredningen om statliga finansieringsinsatser!

2015-06-29 16:00 CEST Swedish Incubators & Science Parks - SISP SISP kommenterar (SOU 2015:64), En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Samstämmig bild efter internationell rapport: Svensk konkurrenskraft tappar inom tidigare nyckelområden

2015-06-29 15:55 CEST Deloitte ​Sverige fortsätter att tappa effektivitet inom kärnområden som grundutbildning, nu på plats 38 från plats 24, arbetsmarknad och ett fungerande skattesystem. Det framgick under seminariet ”Sveriges konkurrenskraft – vad krävs för att klättra istället för att rasa?”, som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

2015-06-29 15:54 CEST Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund har vid ett flertal tillfällen framfört vikten av att skolledarbanan även fortsättningsvis måste vara en attraktiv karriärväg för lärare och andra med ledarambitioner. Att premiera skolledare lönemässigt för att de är lärare och inte för att de är skickliga ledare är knappast i linje med moderna, individuella löneavtal.