Pressmeddelanden

2015-04-16 10:23 CEST Uppsala kommun Torsdag 16 april utsågs Uppsala till Årets studentstad 2015/2016 av Sveriges förenade studentkårer, SFS. Uppsala får utmärkelsen bland annat på grund av det täta samarbetet mellan kårerna, universiteten och kommunen.

Ökat antal lärarledda timmar på utbildning i Malmö

2015-04-16 10:06 CEST Plushögskolan Plushögskolans yrkeshögskoleutbildning Utvecklare Webbapplikationer i Malmö har fått kritik från Myndigheten för yrkeshögskolan. Kritiken handlar om att det är för få lärarledda timmar utifrån vad som angetts i utbildningens utbildningsplan.

​Uppsala blir årets studentstad 2015/2016

2015-04-16 10:05 CEST Sveriges Förenade Studentkårer, SFS Idag avslöjar Sveriges förenade studentkårer, SFS, att Uppsala har utsetts till årets studentstad för läsåret 2015/2016. Pristagaren offentliggjordes under en presskonferens i Uppsala på torsdagen.

2015-04-16 09:55 CEST Gymnasium.se Det är dags för omvalet till gymnasiet och det återstår att se om antalet sökande till yrkesprogrammen minskar även i år. En undersökning som Gymnasium.se genomfört visar att många elever anser att det är statusskillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.En återkommande åsikt i undersökningen är att elever som väljer yrkesprogram är ”mindre smarta”.

2015-04-16 09:23 CEST Alla tiders Kalmar När Montessoriskolan Regnbågen vann regionfinalen i Vi i femman uppmärksammade Kalmar kommun framgången med isglass ute på skolan. Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) lovade då att bjuda in klassen till stadshuset om eleverna även vann riksfinalen. Nu står vi inför fullbordat faktum...

Brott och social oro - inbjudan till debatt om trygghetspolarisering och normalisering

2015-04-16 09:15 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige För knappt två år sedan var Sverige föremål för den samlade världspressens uppmärksamhet. Bakgrunden var de upplopp som rasade i flera kommuner runt om i Sverige. Nu rapporterar Brottsförebyggande rådet att brottsligheten minskar och att tryggheten ökar. Men stämmer det? Och vilka lärdom kan dras av arbetet mot social oro?

2015-04-16 08:39 CEST Sveriges Skolledarförbund Matz Nilsson saknar satsningar på skolans ledarskap i regeringens Vårbudget. Nu är det dags att frågan om ledarskapet i skolan på allvar. Det blir ingen verklig förändring om man inte fullt ut förstår vikten av ledarskapets betydelse för skolans utveckling och resultat, menar Matz Nilsson. Han har tidigare varit kritisk mot att regeringens skolsatsningar är för ensidigt utformade.

Stefan Jansson tilldelas Baltics samverkanspris 2015

2015-04-16 08:00 CEST Umeå universitet Stefan Jansson, professor, institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet, har tilldelats Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning för år 2015. Prissumman är på 100 000 kr.

2015-04-16 07:32 CEST Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskoleutbildningen Utvecklare Webbapplikationer i Malmö har så stora brister i genomförandet att Myndigheten för yrkeshögskolan tvingas rikta allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren Plushögskolan AB.

Stockholms universitets hedersdoktorer 2015

2015-04-16 07:00 CEST Stockholms universitet Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Däribland finns radiohistorikern Göran Elgemyr inom humaniora, den framstående affärsjuristen Johan Gernandt inom juridik och professor Raymond Pierrehumbert, som innehar Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i Miljövetenskap.