Pressmeddelanden

2015-02-15 13:53 CET Feministiskt initiativ ​Maria Svensson från Ale och Rasmus Åkesson från Tjörn är nya ledamöter i Feministiskt initiativs partistyrelse, som i dag valdes av kongressen i Örebro. Kongressen utsåg även Sissela Nordling Blanco och Gudrun Schyman till partiledare för partiet.

Gudrun Schyman från Simrishamn vald till partiledare för Feministiskt initiativ

2015-02-15 11:48 CET Feministiskt initiativ Gudrun Schyman från Simrishamn valdes i dag till Feministiskt initiativs partiledare tillsammans med Sissela Nordling Blanco.

Sissela Nordling Blanco från Stockholm vald till partiledare för Feministiskt initiativ

2015-02-15 11:41 CET Feministiskt initiativ ​Sissela Nordling Blanco från Stockholm valdes i dag till Feministiskt initiativs partiledare tillsammans med Gudrun Schyman. När kongressen i dag även valde partistyrelse utsågs ytterligare sex personer från Stockholm till styrelseledamöter.

2015-02-15 10:52 CET Feministiskt initiativ Feministiskt initiativs kongress har i dag beslutat att de som tidigare kallats partiets talespersoner hädanefter ska benämnas partiledare. Feministiskt initiativs kongress antog i dag valberedningens förslag och har valt Sissela Nordling Blanco och Gudrun Schyman till partiledare.

2015-02-14 17:12 CET Feministiskt initiativ ​I dag fattade Feministiskt initiativs partikongress beslut om en ny urfolkspolitik. Feministiskt initiativ ska bland annat verka för att Sverige ska ratificera ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter, verka för att öka samers rätt till självbestämmande och att svensk lag anpassas efter FN:s urfolksdeklaration.

2015-02-14 14:53 CET Feministiskt initiativ Idag fattade Feministiskt initiativs partikongress beslut om en ny politik kring företagande. Feministiskt initiativ ska verka för att stärka möjligheterna till företagande genom att bland annat förenkla skattesystemet för små företag och fåpersonsföretag samt verka för att små företag skall slippa sjuklöneansvaret.

​Skolpeng ska stanna i Stockholms stad

2015-02-12 12:38 CET Moderaterna i Stockholm Under 2014 aviserade Alliansen i Stockholms stad en riktad satsning på 101 miljoner kronor i syfte att höja lärarnas löner. Idag har det framkommit att en fristående aktör har valt att använda dessa pengar till annat än att höja lönerna. Det är naturligtvis oacceptabelt menar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

Feministiskt initiativs kongress lockar över 530 personer från hela landet till Örebro

2015-02-12 08:00 CET Feministiskt initiativ ​I morgon fredag påbörjas Feministiskt initiativs kongress på Conventum i Örebro. Feministiskt initiativ firar 10-årsjubileum och lockar över 530 medlemmar till Örebro, staden där den första kongressen hölls 2005. På kongressen beslutas om partiets politik. Nya talespersoner och ny styrelse kommer att väljas. Valberedningens förslag till talespersoner är Sissela Nordling Blanco och Gudrun Schyman.

Joakim Larsson (M):  Nya hyresrätter och studentbostäder i Svedmyra och Perstorp

2015-02-11 14:20 CET Moderaterna i Stockholm I dag godkände kommunstyrelsen förslag om 716 nya bostäder i Svedmyra och Perstorp, som arbetades fram under Alliansens mandatperiod. För att Stockholm ska fortsätta att växa och utvecklas är det avgörande att bygga fler bostäder och höja ambitionsnivån för byggandet. Dagens beslut innebär både fler hyresrätter och studentlägenheter, och en investering på totalt 1,6 miljarder kronor.

Pressinbjudan: Alliansens gruppledare besöker äldreboende

2015-02-10 07:00 CET Moderaterna i Stockholm Alliansens gruppledare i Stockholm stad besöker äldreboendet Bergsunds vård- och omsorgsboende på Södermalm torsdagen 12 februari. Tid: Kl. 10.00 torsdagen den 12 februari Plats: Folkskolegatan 26, Stockholm