Pressmeddelanden

Fysiker får fakulteten samverkanspris

2014-03-31 12:45 CEST Umeå universitet Martin Servin, koordinator på UMIT Research lab och universitetslektor vid institutionen för fysik, tilldelas teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2014. Priset är på 25 000 kronor

2014-03-31 12:10 CEST Uppsala universitet Forskare vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, Uppsala universitet, har i samarbete med kollegor vid SLU/SVA utvecklat ett filter av 100 procent cellulosananofibrer som klarar av att filtrera bort viruspartiklar. Efter många års forskning har de med hjälp av nanoteknologi lyckats skräddarsy porerna i cellulosafibrerna till lagom storlek för virusfiltrering.

Specialdesignade antikroppar kan riktas mot Alzheimers och Parkinsons sjukdom

2014-03-31 09:20 CEST Umeå universitet Stora satsningar pågår för att oskadliggöra små – men giftiga – proteinsammansättningar som uppstår vid bland annat Alzheimers sjukdom. Forskare vid Umeå universitet har nu utvecklat en teknik som gör det möjligt att designa antikroppar som är specifikt inriktade mot de skadliga proteinerna.

Umeåforskare presenterar ny delrapport från FN:s klimatpanel

2014-03-31 09:04 CEST Umeå universitet Mer extremt väder och större variationer i klimatet medför fler hälsorisker, både direkt exempelvis i form av översvämningar, men också indirekt genom att spridningsmönster av vektorburna sjukdomar ändras. Det konstateras i delrapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, om hälsomässiga effekter, sårbarhet och anpassning, där bland annat forskare från Umeå universitet har medverkat.

2014-03-31 09:00 CEST Energigas Sverige Förslagen till nya gränsvärden riskerar att motverka sitt eget syfte att nå en hållbar återföring av fosfor. Samhällets restprodukter kommer inte att kunna återföras till kretsloppet. Därigenom minskar även biogasproduktionen vilket strider mot flera miljö- och klimatmål. Kritiken från biogas- och avfallsbranschen är hård.

Imorgon öppnar  Sveriges Innovationsriksdag i Göteborg

2014-03-31 08:43 CEST Chalmers tekniska högskola 2 dagar. 60 talare. 250 deltagare. Göteborg är värdstad när 250 beslutsfattare från näringsliv, akademi, offentlig sektor och politik, samt företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks möts för dialog och erfarenhetsutbyte. Journalister välkomnas!

Minskad kött- och mjölkkonsumtion kan behövas för att nå klimatmål

2014-03-31 08:00 CEST Chalmers tekniska högskola Matproduktionens utsläpp av växthusgaser kan bli så stora att de riskerar FN:s klimatmål om maximalt två graders global uppvärmning. Det visar en studie från Chalmers tekniska högskola, som publiceras på måndag.

2014-03-31 06:10 CEST Uppsala universitet En forskargrupp vid Uppsala universitet har utvecklat en ny gelbeläggning för kirurgiska implantat. Materialet är utformat för att ge en bättre sammanbindning mellan implantat och ben samt att förhindra avstötning. Neutronspridningsexperiment vid Institut Laue-Langevin i Frankrike visar hur ett protein som främjar bentillväxt binder till den gelbelagda ytan.

Mer arbete men inte mer betalt med ny teknik

2014-03-31 06:00 CEST Stockholms universitet Starka sociala normer är den främsta anledningen till att vi pendlar till jobbet varje dag, trots att ny teknik möjliggör distansarbete. Samtidigt gör den nya tekniken att vi förväntas vara tillgängliga även efter arbetstid vilket skapar en gränslös arbetsvardag, visar en avhandling från Stockholms universitet. Resultatet är att vi arbetar mer än tidigare, men utan att få mer betalt.

2014-03-30 14:00 CEST Uppsala universitet I en världsomfattande studie har forskare studerat om inflammationshämning kan förebygga sjukdomstillstånd som har sin grund i åderförkalkning. Hos i övrigt välbehandlade patienter med kronisk kranskärlssjukdom hade behandlingen inga säkra effekter på dödlighet och sjuklighet i hjärt-kärlsjukdom.