Pressmeddelanden

2015-09-28 13:50 CEST Energigas Sverige 30-åringen uppmärksammas med ett särskilt seminarium i Malmö 1 oktober med tema historik, naturgasens roll i dagens samhälle samt potential för framtiden.

2015-09-28 07:15 CEST Uppsala universitet I en ny avhandling från Uppsala universitet undersöker Arwid Lund hur wikipedianer, personer som bidrar med information till Wikipedia, ser på sitt arbete med uppslagsverket. Varför engagerar de sig och hur ser de på sin egen och Wikipedias roll i samhället?

Att lära naturvetenskap på teckenspråk

2015-09-28 07:11 CEST Stockholms universitet Tvåspråkigt meningsskapande i naturvetenskap är en komplex process där båda språken hela tiden växlar för att driva dialogen framåt. Att stanna upp och resonera kring språkens olika mening fyller en viktig funktion. Det visar en ny avhandling i didaktik från Stockholms universitet.

313 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

2015-09-25 11:45 CEST Uppsala universitet Efter folkmordet i mitten av 1990-talet har Rwanda genomfört en lång rad reformer, som samverkat till att förbättra barns hälsa och överlevnad. I sin avhandling beskriver Aimable Musafili från Uppsala universitet och University of Rwanda en imponerande sänkning av barnadödligheten i Rwanda och minskande sociala skillnader i barns överlevnad.

2015-09-25 11:32 CEST Uppsala universitet After the genocide in the mid-1990s, Rwanda initiated major social and health reforms to improve the survival of all children. In his dissertation, Aimable Musafili from Uppsala University and the University of Rwanda reports an impressive decline in child mortality in Rwanda and disappearing social divides in child survival.

Långsiktig rekrytering ger hållbar poliskår

2015-09-25 07:02 CEST Stockholms universitet Det är svårare att välja ut personer som passar som poliser, jämfört med många andra yrken. Stora resurser satsas på rekrytering och utbildning. En ny avhandling från Stockholms universitet har tittat både på vilka metoder som är mest effektiva för att välja ut de som är bäst lämpade att bli poliser, och vilka förutsättningar som krävs för att de ska vilja stanna i yrket.

​Han vill använda nya strategier för att behandla svampinfektioner

2015-09-24 11:04 CEST Umeå universitet Nya läkemedel mot svampinfektioner kan finnas bland gamla läkemedel som inte är registrerade för svampbehandling. Det konstaterar Marios Stylianou vid Umeå universitet i sin avhandling, som han försvarar den 25 september.

Global tätposition är målet för nya Chalmers Ventures

2015-09-24 07:44 CEST Chalmers tekniska högskola Idag lanserar Chalmers sitt nya dotterbolag Chalmers Ventures, som samlar all verksamhet inom inkubation och såddinvesteringar. Chalmers Ventures är navet i universitetets kraftsamling för att bli världsbäst inom innovation och entreprenörskap. För att nå dit har Chalmers skjutit till närmare en halv miljard kronor. Bolagets vd är Linnéa Lindau.

2015-09-23 19:00 CEST Uppsala universitet När i evolutionen uppkom egentligen emaljen som vi har i våra tänder? Och var i kroppen dök den först upp? I det senaste numret av tidskriften Nature presenterar forskare från Uppsala och Kina data från två vitt skilda forskningsområden, paleontologi och genomik, som tillsammans ger ett tydligt men oväntat svar på frågan: emaljen uppkom i huden och flyttade till tänderna långt senare.