Pressmeddelanden

2015-05-06 07:36 CEST Uppsala universitet Den 22 maj samlas kvinnor inom forskarvärlden till en konferens i syfte att uppmärksamma kvinnors väg till forskningstoppen och inspirera fler unga kvinnor att satsa på en forskarkarriär. Bland talarna finns flera internationellt ledande forskare som delar med sig av sina erfarenheter.

​Blockering av poriner kan stoppa bakteriespridning

2015-05-05 10:36 CEST Umeå universitet I framtiden kan det bli möjligt att förhindra bakterier från att föröka sig genom att stoppa deras upptag av näringsämnen via så kallade poriner. Det visar Mari Bonde i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 8 maj.

2015-05-05 07:20 CEST Uppsala universitet Kriget i Ukraina och Rysslands upprustning har aktualiserat frågor som var centrala i Sveriges säkerhetspolitiska diskussioner på 1940-talet. Bör Sverige gå med i NATO? Hur kan små staters regeringar motstå kraftigt tryck från militärt starkare stormakter? På dagen 70 år efter VE-day (segerdagen i Europa), försvarars en ny avhandling från Uppsala universitet på detta ämne.

​Balansen av byggstenar viktig för korrekt kopiering av DNA

2015-05-04 13:34 CEST Umeå universitet Varierande koncentrationer av arvsmassans byggstenar kan påverka noggranheten av DNA-replikering vid celldelning och kan orsaka genetiska mutationer, vilket kan leda till olika sjukdomar. Det konstaterar Robert Buckland i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 8 maj.

2015-05-04 10:24 CEST Uppsala universitet För att göra rymdteknik tillgänglig för den breda massan krävs att kostnaden minskar. Då uppskjutningen utgör en betydande del av denna kostnad, och står i direkt relation till rymdfarkostens massa finns stora besparingar att hämta genom att göra farkosterna mindre. I en ny avhandling utvecklas processer för tillverkning av keramiska mikroraketer som tål mycket höga temperaturer.

2015-05-04 07:20 CEST Uppsala universitet I Sverige används silver i bland annat hygienprodukter, kläder, skor och som sårförband inom sjukvården för att avdöda bakterier. I en ny avhandling från Uppsala universitet visar Susanne Sütterlin att silver saknar effekt mot viktiga sårbakterier och att vår stora användning av silvertillsatser leder till att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Så samspelar syskon kring medier i hemmet

2015-05-04 07:15 CEST Stockholms universitet Medier spelar en stor roll i barns lek och har en central plats i vardagslivet. Men barn är inte bara passiva mottagare av intryck. De väljer vad som passar deras syften och användningen av medierna speglar barnens smak, kompetens och ålder. En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker syskonsamspel och barns mediebruk i hemmet samt konsumtionens betydelse i barnens medievärld.

Trötthet sällan uppmärksammat symtom efter hjärtinfarkt

2015-04-30 12:53 CEST Högskolan Väst Varannan person som behandlas för hjärtinfarkt drabbas av trötthet. Den ofta ”obegripliga kraftlösheten” går inte att vila bort, och förvärras om personen är stressad och orolig. Det visar en studie med hjärtinfarktpatienter i Göteborg.

Motstridiga bilder i synen på den professionella läraren

2015-04-30 07:02 CEST Stockholms universitet Det som skolpolitiska texter definierar som en professionell lärare är inte vad lärare själva formulerar som professionalism. Tvärtom, policytexterna betonar det som lärare tycker motarbetar deras möjligheter att verka i enlighet med läraruppdraget. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Pressinbjudan till trippelministerkonferens – handlingsplaner för life science

2015-04-29 08:30 CEST Forska!Sverige