Pressmeddelanden

​Umeåforskare avslöjar gener som styr tankeförmåga senare i livet

2015-02-03 15:42 CET Umeå universitet En internationell studie har identifierat gener som kan kopplas till människans tankeförmåga, eller så kallade generella kognitiva förmågor, med funktioner som minne, bearbetning av sinnesintryck, utveckling av resonemang, med mera, efter 45 års ålder. Studien publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry.

2015-02-03 13:38 CET Uppsala universitet Svenskar med afrikanska rötter möter inte sällan diskriminering och rasism i dagens Sverige. Den 11 februari arrangeras ett panelsamtal vid Uppsala universitet som detta tema. I panelen deltar bland andra demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Codemill in new EU-project – creating virtual fitting room

2015-02-03 12:45 CET Codemill ProCAMS is an EU-project coordinated by the Fraunhofer society. They will arrange a competition where scientists and individuals are invited to contribute with modules for various challenges related to video analysis. Codemill and the other companies in the project consortium will then take the winning modules one step further and turn them into marketable products.

2015-02-03 07:20 CET Uppsala universitet När vindkraftverk byggs i skogsmiljö finns särskilda förhållanden att ta hänsyn till. I en ny avhandling av Johan Arnqvist, doktorand i meterologi vid Uppsala universitet, presenteras ny kunskap om hur turbulensen över skog påverkas av den vertikala temperaturskiktningen.

2015-02-02 14:40 CET Sigmastocks Att spara i aktier är väldigt attraktivt, men det kan vara svårt att lära sig hur. Nu vill Göteborgsbaserade Sigmastocks hjälpa sparare genom att skapa färdiga aktieportföljer via finansiell matematik.

Sinnrik finjustering av växters fotosyntes

2015-02-02 10:04 CET Umeå universitet Membranproteinerna Lhcb1 och Lhcb2, två av de proteiner det finns mest av på jorden, ansvarar för att ljus fångas in till växters fotosyntes. Malgorzata Pietrzykowska har i sin avhandling i detalj utrett proteinernas olika roller och konstaterar att trots att de är nästan identiska har de inte samma funktioner. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 6 februari.

2015-02-02 08:51 CET Uppsala universitet Föräldrar vill att mödrahälsovården ska vara mer pappainkluderande. Det konstaterar barnmorskan och barnsjuksköterskan Margareta Widarsson i en ny avhandling där hon undersökt hur föräldrar upplever det föräldrastöd som de erbjuds. Avhandlingen visar också att föräldrautbildningen även bör fokusera på depressiva symtom och föräldrastress för att förstärka föräldrars gemensamma ansvar för barnen.

2015-02-02 08:30 CET Uppsala universitet Depression drabbar både nyblivna mammor och pappor. En ny avhandling av barnsjuksköterskan Birgitta Kerstis vid Uppsala universitet visar att depressiva symtom påverkar föräldrarnas anknytning till barnet och hur man kommer överens med sin partner. Dessutom ökar depression risken för att föräldrarna separerar innan barnet fyllt åtta år.

Klimatdebatt med Åsa Romson

2015-02-02 06:00 CET Stockholms universitet En av världens främsta klimatforskare, Raymond Pierrehumbert föreläser den 11 februari om människans påverkan på klimatet och hur Sverige bör agera i klimatfrågor. En paneldebatt med bland annat Åsa Romson, Sveriges klimat- och miljöminister, och Raymond Pierrehumbert hålls efter föreläsningen.

Pressinbjudan till seminariet ”Matkultur som mål och medel för tillväxt i Västernorrland”

2015-02-02 04:00 CET Södertörns högskola Den 10 februari arrangeras seminariet ”Matkultur som mål och medel för tillväxt i Västernorrland” på residenset i Härnösand. Dagen handlar om den lokala matens roll som konkurrensmedel för att främja tillväxt och besöksnäring.