Pressmeddelanden

Två får Umeå universitets förtjänstmedalj

2015-06-04 16:00 CEST Umeå universitet Bengt Palmgren, professor emeritus och Bernt Eric Uhlin, professor, har genom beslut vid Umeå universitets styrelsemöte den 4 juni tilldelats universitetets förtjänstmedalj. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet.

2015-06-04 13:58 CEST Stockholms universitet Ett nytt klimatarkiv visar att ett varmt klimat i norra Europa kan drabbas av en plötslig avkylning till följd av störningar i den Nordatlantiska havscirkulationen och Golfströmmen. Detta visas i en ny studie publicerad i Quaternary Science Reviews, som undersöker klimatutvecklingen i norra Europa för omkring 120 000 år sedan.

2015-06-04 13:32 CEST Uppsala universitet Martin Berglund, doktorand på Ångström rymdtekniskt centrum (ÅSTC) vid Uppsala universitet, har utvecklat ett instrument som bland annat kan revolutionera sökandet efter liv på Mars. Tekniken presenteras i hans nya doktorsavhandling.

2015-06-04 13:17 CEST Umeå universitet Rumsligheten påverkar vårt agerande i digital litteratur, och även de berättelser som uppstår i interaktionen mellan oss och digitala medier. Det visar en ny avhandling av James Barrett, Umeå universitet.

2015-06-04 11:00 CEST Uppsala universitet Hos många djurarter skiljer sig kromosomerna åt mellan könen. Hanen har en Y-kromosom. Men hos en del djur, till exempel hos fåglar, är det tvärtom. Där har honorna en egen könskromosom, W-kromosomen. Uppsalaforskare har nu för första gången kartlagt den genetiska sammansättningen och evolutionen hos W-kromosomen.

2015-06-04 10:04 CEST Högskolan i Halmstad Processen för att bli ett internationellt företag ser olika ut beroende på vilken bransch företaget tillhör. Ny forskning, från Högskolan i Halmstad och Jönköping International Business School, där fokus har varit att studera medicinteknikbranschen, visar att nätverksbyggande är en avgörande faktor för internationalisering.

2015-06-04 09:40 CEST Uppsala universitet Förlossningsrädsla är vanligt bland kvinnor och förekommer hos 8-23 procent under graviditet och barnafödande. Fem procent av kvinnorna har svår förlossningsrädsla. I en ny studie från Uppsala universitet visar Elin Ternström att det är dubbelt så vanligt med förlossningsrädsla bland utlandsfödda kvinnor jämfört med kvinnor födda i Sverige.

2015-06-04 01:01 CEST Uppsala universitet Forskare från Uppsala universitet och Karolinska Institutet har studerat risken att dö inom närmaste fem åren och dessutom utvecklat en unik hälsoriskkalkylator. De har använt en av världens största studiematerial, UK Biobank, innehållande data från nära en halv miljon personer. Resultaten väntas få stora användningsområden inom såväl samhälle som forskning.

Forska!Sveriges generalsekreterare i regeringens expertgrupp

2015-06-03 14:31 CEST Forska!Sverige

2015-06-03 12:16 CEST Uppsala universitet I en särskild ceremoni måndagen den 8 juni kommer Uppsala universitet och Karolinska Institutet att återlämna (repatriera) sammanlagt tio kranier till tre företrädare för organisationen Te Tupuna, Te Tura i Franska Polynesien. Ceremonin äger rum på Museum Gustavianum i närvaro av särskilt inbjudna gäster.