Pressmeddelanden

Vetenskapligt genombrott: Jonisk vätska högintressant för att utvinna molekyler ur trä

2015-10-26 08:05 CET Umeå universitet Tack vare sina unika egenskaper är joniska vätskor i ropet som lösningsmedel i ”gröna”, hållbara kemiska processer. Nu har två forskarlag vid Umeå universitet upptäckt att enzymer kan utföra sitt katalytiska arbete i en reversibel jonisk vätska. Upptäckten banar väg för enzymatisk förädling av cellulosa till värdefulla molekyler och industriella produkter. Resultaten presenteras i ChemSusChem.

Utvecklande av allergi vanligast bland unga

2015-10-26 08:00 CET Umeå universitet Allergisk sensibilisering, att en individ bildar antikroppar mot egentligen ofarliga ämnen, är första steget i utvecklingen av allergiska sjukdomar. – Bland unga vuxna är varannan individ sensibiliserad, men andelen minskar från medelåldern som en följd av naturligt åldrande, säger Katja Warm som i sin avhandling beskriver utvecklingen av allergisk sensibilisering från barndom till ålderdom.

Att tänka och göra lek på fritids

2015-10-23 12:00 CEST Stockholms universitet Arbetslagets inställning till lek får konsekvenser för fritidshemmets verksamhet. Både yrkeskunnandet och praktiken gynnas av ett gemensamt språk för leken. Det visar en ny studie från Stockholms universitet där forskare tillsammans med fritidspedagoger har studerat hur man kan arbeta för att ge leken större utrymme.

Vintertrötthet – utan ljus kommer vi ur fas

2015-10-22 15:54 CEST Hjärnfonden Både tidsomställningen och bristen på solljus påverkar våra kroppar när vi växlar om till vintertid. Ordentlig ljusexponering på morgonen, tillräckligt med sömn och försök att förbättra villkoren för kvalitetssömn är några exempel som sömnforskaren Christian Benedict vid Uppsala universitet tipsar om.

GPS-tracker med magnetfästning och 365 dagars batteritid

2015-10-22 15:41 CEST Asgari of Sweden AB ​Att kostnadseffektivt hålla koll på transporter av värdesaker, dyr utrustning och särskilt ömtåligt gods är av vitalt intresse för de flesta företag. ​X365 är en ny, avancerad GPS-spårare som är specialgjord för övervakning av viktiga frakter över såväl korta som långa avstånd.

​Kungl. biblioteket undertecknar petition om Open Access från League of European Research Universities

2015-10-22 12:44 CEST Kungl. biblioteket Forskningsfinansiering ska gå till forskning, inte till förlagen! Det är budskapet i det upprop för Open Access som organisationen League of European Research Universities, LERU, tagit initiativ till. Undertecknarna vill att EU och det kommande nederländska EU-ordförandeskapet ska hitta en hållbar lösning på det stora problemet med allt högre kostnader för vetenskaplig publicering. Drygt 1000 lärare till Umeå universitet på höstlovet

2015-10-22 09:24 CEST Umeå universitet Nästa vecka är det höstlov i landets skolor, och då får lektionsfria lärare tillfälle till kompetensutveckling. Den 27–28 oktober besöker närmare 1100 lärare och studie- och yrkesvägledare Umeå universitet för att ta del av ny forskning, träffa universitetets lärare och forskare och nätverka med kollegor.

​​​Primärvårdens arbete med sjukskrivna kan utvecklas

2015-10-22 08:00 CEST Umeå universitet Bedömningen av arbetsförmåga och informationen i läkarintyg behöver förbättras i sjukskrivningsärenden. En mer effektiv samverkan mellan primärvårdens professioner och fokus på kvalitet i mötet mellan vårdpersonal och sjukskrivna patienter är viktiga faktorer. Det konstaterar Marine Sturesson i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 29 oktober.

Många gifter kvar i dina kläder

2015-10-22 06:31 CEST Stockholms universitet Tusentals kemikalier används vid klädtillverkning. Forskare vid Stockholms universitet har nu undersökt om kemikalier också faktiskt finns i kläderna vi köper. Flera hälsofarliga ämnen identifierades och inte ens ekologisk bomull garanterade giftfri textil.

Forskning möter samhälle - Fortes underlag till regeringens forskningspolitik inom hälsa, arbetsliv och välfärd 2017-2027

2015-10-21 13:25 CEST Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Forskningen måste tydligare svara upp mot samhällets behov och resultaten snabbare omsättas i praktiken. Dessutom behöver brukare och andra samhällsaktörer bli mer delaktiga i forskningsprocessen. Det är några av huvudpunkterna i Fortes underlag om hur arbetet med framtidens forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd ska se ut och som idag överlämnades till regeringen.