Pressmeddelanden

2014-09-13 19:30 CEST Uppsala universitet Professor Siv Strömquist får året Disapris. Hon får priset för sitt språkvetenskapliga författarskap.

Impregnera hemmet mot bränder – innan det händer

2014-09-13 15:20 CEST ControlWorks AB Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år*. Det finns sätt att förhindra många av dessa bränder. Företaget ControlWorks lanserar nu en vätskebaserad impregnering som kan förhindra eller starkt fördröja att brand uppstår i de material som blivit behandlade.

STATENS MILJARDER FÖR INNOVATION INVESTERAS FEL

2014-09-13 12:17 CEST STIK - Stockholms Innovatörskrets Reforminstitutets nyligen publicerad studie visar att innovation inte främst kommer från universiteten, där staten årligen satsar närmare 16 miljarder. 80 procent av Sveriges 100 främsta innovationer kommer istället från individuella uppfinnare och innovatörer. Endast 20 procent av innovationerna kommer ur U o H. Studien gör därmed inriktningen hos den Nationella Innovationsstrategin tveksam.

Självmorden stiger dramatiskt med psykiatrisk vård

2014-09-12 21:04 CEST KMR Ju mer människor involverar sig i psykiatrin och psykiatrisk vård, desto mer ökar sannolikheten att de kommer att begå självmord, kraftigt och dramatiskt, enligt en ny dansk studie i Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

Fördomar och stereotyper motverkar en jämlik vård

2014-09-12 17:00 CEST Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) I en ny doktorsavhandling i pedagogik har Joel Hedegaard vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping studerat hur kommunikationen bland personal, mellan personal och patienter och organisatoriska förutsättningar påverkar möjligheterna till en jämlik vård.

En ojämlik digital generation

2014-09-12 16:00 CEST Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) I teknisk mening har unga svenskar idag, oavsett klass, samma informationstillgång och samma möjligheter att knyta kontakter och göra sin röst hörd på en potentiellt global skala. Trots det är det tydligt att de är olika benägna att tillvarata dessa möjligheter beroende på klassbakgrund. Det säger Martin Danielsson, som nyligen disputerat vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Ny doktorsavhandling: En ojämlik digital generation

2014-09-12 15:29 CEST Högskolan i Halmstad I teknisk mening har unga svenskar idag, oavsett klass, samma informationstillgång och samma möjligheter att knyta kontakter och göra sin röst hörd på en potentiellt global skala. Trots det är det tydligt att de är olika benägna att tillvarata dessa möjligheter beroende på klassbakgrund. Det säger Martin Danielsson, vars disputation idag hölls på Högskolan i Halmstad.

TVÄRPOLITISKT UTTALANDE FRÅN KONFERENSEN OM SPÅRBILAR PÅ ARLANDA 3-5 SEPTEMBER

2014-09-12 15:01 CEST KOMPASS De sista decenniet har tekniken bakom spårbilar, också kallat ATN-system,utvecklats i en positiv riktning. Efter att fem moderna system byggts på lika många år vet vi nu vad vi tidigare trodde.

2014-09-12 14:02 CEST Avesta kommun Den 19 november kommer idel namnkunniga inom trä- och skogsindustrin till Avesta för att samtala och staka ut möjliga framtidsvägar för denna - en av Sveriges råvarubaserade spetsindustrier. Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export. Svensk trä- och skogsindustri kan mer och bättre. Därför lyfter vi utvecklingen. Vi börjar i Avesta.

Duofäste för dina skärmar från EPZI

2014-09-12 13:10 CEST Deltaco Monitorer letar sig in i alla möjliga miljöer. Men det är inte alltid lätt att veta var de ska stå. Ett väggfäste överglänser dessutom inte din monitor, utan lämnar plats för det du vill visa.