Pressmeddelanden

2015-06-30 09:01 CEST Mittuniversitetet Under supervalåret 2014 var valkampanjerna professionellare än någonsin – ändå lyckades man inte locka fler väljare. Det skriver Lars Nord, professor i politisk kommunikation, och Marie Grusell, fil dr, i en ny rapport från forskningscentret DEMICOM, Mittuniversitetet

Tre Kronor af Stockholm seglar i Visby

2015-06-30 08:52 CEST Initiativet Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor Tre Kronor af Stockholm gör i år sitt åttonde besök under Almedalsveckan med seminarier och föredrag om Östersjöns miljö. Som avslutning på veckan inbjuder Tre Kronor till segling. Söndag den 5 juli kan de som önskar uppleva hur man seglar ett äkta segelfartyg följa med på en kvällskryssning.

2015-06-30 08:38 CEST Medivir AB Medivir offentliggör idag ett nytt forskningsprojekt inom cancerområdet, en nukleotidbaserad ”pro-drug” riktad specifikt till levern för behandling av hepatocellulär cancer (HCC).

2015-06-30 08:00 CEST Bayer AB Varje dag drabbas i genomsnitt fyra svenskar som lider av hjärtsjukdomen förmaksflimmer av en stroke, som hade kunnat undvikas. Trots det rekommenderar mindre än hälften av landstingen samtliga av de strokeförebyggande behandlingar som prioriteras av Socialstyrelsen.

Fokus på folkhälsa och litteratur i höstens föreläsningsprogram

2015-06-30 08:00 CEST Folkuniversitetet Göteborg Nu presenterar Folkuniversitetet Göteborg höstens föreläsningsprogram som bland annat innehåller en satsning på folkhälsa. Välkommen att träffa forskare och författare som Åsa Nilsonne, Rikard Wicksell, Ronny Ambjörnsson, Agneta Pleijel, Kristina Sandberg och Susanna Alakoski!

Låg risk att donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop

2015-06-30 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Allt fler barn kommer till genom assisterad befruktning. Men tydliga regelverk saknas inom vården. Nu visar Linköpingsforskare att risken för att donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop är låg – mindre än en procent – om donatorn inte ger upphov till fler än tio barn.

2015-06-30 07:58 CEST MSD Kampen mot hiv och aids har pågått i drygt 30 år. Rädsla för det okända, avstånds-tagande och marginalisering har inneburit stigmatisering av smittade och intolerans har drabbat hela grupper. Vad vi kan lära från denna kamp diskuteras på ett seminarium på den 30 juni med utgångspunkt i en nyproducerad dokumentärfilm om en av de viktigaste svenska aids-aktivisterna, Steve Sjöquist.

Skandinavisk Kommunalteknik fortsätter att växa

2015-06-29 16:30 CEST Skandinavisk Kommunalteknik Mats Lindqvist förstärker nu Skandinavisk Kommunaltekniks organisation i region syd, med säte i Lund. Mats kommer närmast från Skanska där han har arbetat som produktionschef. Han har gedigen och mångårig erfarenhet av VA-projekt, infrastruktur, mark och anläggning.

2015-06-29 14:48 CEST Svensk Energi ​Dr. Yijun Shi tilldelas 2015 års Framtidspris då han är ett lysande exempel på vad som händer när forskarens nyfikenhet förs samman med entreprenörens engagemang av akademin. Yijun är sedan två år verksam vid Luleå tekniska universitet där han såg möjligheterna med glycerol, en restprodukt från biobränsletillverkning, som innan bara setts som ett problem.

Barnbok om Kim - ett barn som ska få en ny protes

2015-06-29 13:56 CEST Universitetssjukhuset Örebro Även barn har rätt till information som de kan förstå inför ett besök i sjukvården. Därför bestämde sig Helena Ekmark för att skriva boken om Kim. Kim är en liten hen som besöker sjukhuset för att prova ut en ny armprotes. I boken beskriver Helena hur Kim besöker Dysmeli- och armprotesenheten på sjukhuset, hur hen får gipsa armen och genom lekträna på att använda sin protes