Pressmeddelanden

Toleranzia AB beviljas särläkemedelsstatus för TOL2 i USA

Toleranzia AB beviljas särläkemedelsstatus för TOL2 i USA

2017-03-23 09:18 CET
Toleranzia AB (”Toleranzia”) har meddelat att Food and Drug Administration i USA bevilj...

Ökat säkerhetstänkande ger arbetstillfällen

2017-03-23 09:00 CET
Efterfrågan på avancerade säkerhetssystem ökar, inom allt från industrier och butiker t...

110 miljoner till hållbara dagvattenlösningar

2017-03-23 08:55 CET
​Luleå tekniska universitet får ett av Sveriges åtta nya kompetenscentrum för forskning...

Nytt verktyg för prognos och val av behandling vid ledgångsreumatism

2017-03-23 08:53 CET
Vid ledgångsreumatism bildas antikroppar som påverkar inflammationen i lederna. I en ar...

Kallelse till årsstämma 2017 i Deflamo AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2017 i Deflamo AB (publ)

2017-03-23 08:51 CET
Deflamo AB (publ), har kallat till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl. 11.00 på ...

Innovativ försäljning i traditionella bolag till nyckelkunder leder till nya affärsmodeller

Innovativ försäljning i traditionella bolag till nyckelkunder leder till nya affärsmodeller

2017-03-23 08:45 CET
​De flesta är ense om att nyckelkundsförsäljning ska bidra till företags strategiska ut...

Centrala Lund blir testplats för sensorer och digitala uppfinningar

Centrala Lund blir testplats för sensorer och digitala uppfinningar

2017-03-23 08:45 CET
Future by Lund, Lunds kommun och Lunds Tekniska Högskola (LTH) startar nu ett fritt och...

Europeiskt patent godkänt för Idogens vaccinteknologi

Europeiskt patent godkänt för Idogens vaccinteknologi

2017-03-23 08:32 CET
Idogen AB (”Idogen”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) formellt kommer a...

Forskning för ökad inkludering av nyanlända ungdomar

Forskning för ökad inkludering av nyanlända ungdomar

2017-03-23 08:32 CET
Under våren har ett projekt om nyanlända barn och ungdomars integration dragit igång vi...

Ford på väg att utveckla empatiska bilar

Ford på väg att utveckla empatiska bilar

2017-03-23 08:24 CET
Röststyrning är i dag vardagsmat i bilar, och inom fem år förväntas det finnas i 90 pro...