Pressmeddelanden

Sobi publicerar sin rapport för det andra kvartalet 2015 – höjer utsikterna

2015-07-16 08:10 CEST Sobi Sobi presenterade idag sitt resultat för det andra kvartalet 2015. Intäkterna för kvartalet uppgick till totalt SEK 764 M (663), en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Produktintäterna ökade med 25 procent, där speciellt Orfadin® och Kineret® uppvisade starka resultat.

2015-07-16 08:05 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced that it has entered an agreement with Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. (Kyowa Hakko Kirin) for an exclusive option to commercialise benralizumab for asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Japan

2015-07-16 08:02 CEST Sobi Sobi meddelade idag att företaget har beslutat utnyttja sin rättighet att slututveckla och kommersialisera Alprolix (rFIXFc) i Europa, Nordafrika och Ryssland, samt på vissa marknader i Mellanöstern. Alprolix är en rekombinant långtidsverkande koagulationsfaktorterapi som utvecklas för personer med hemofili B.

Lugna kossor mjölkar mer

2015-07-16 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Det finns ett samband mellan mjölkkors personlighet och hur mycket mjölk de producerar. Det visar Louise Hedlund och Hanne Løvlie, forskare vid Linköpings universitet, i en ny studie som publicerats i tidskriften Journal of Dairy Science.

Nya kemiska strukturer tar effektivt bort koldioxid från gasblandningar

2015-07-15 19:00 CEST Stockholms universitet Upptäckten av en ny familj av kemiska strukturer skulle kunna öka värdet av biogas och naturgas som innehåller koldioxid. Det visar en studie som idag publiceras i Nature. Materialen med de nya kemiska strukturerna, som kallas zeoliter, har små hålrum som kan fånga in koldioxid mer effektivt från bränslegaser än tidigare kända strukturer.

Rikligt med blåbär i Norrland

2015-07-15 12:49 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

ROT-sänkning gav ökad värmepumpförsäljning

2015-07-15 12:26 CEST Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ​Försäljningen av alla typer av värmepumpar ökade kraftigt under andra kvartalet 2015. Starkast går frånluftvärmepumparna, med en ökning på 21%, men även bergvärme- och luftvattenvärmepumpar har haft en bra period (+19%; +19%) Totalt, inräknat alla typer av värmepumpar, så ökade försäljningen med 20% under det andra kvartalet.

Logitech lanserar produktserien BLOK under nya varumärket Logi

2015-07-15 10:00 CEST Logitech dag introducerar Logitech produktserien Logi BLOK under nya varumärket Logi. En kollektion av smarta iPad-skal i modellerna Logi BLOK Protective Shell, Logi BLOK Protective Case och Logi BLOK Protective Keyboard Case. Produkterna är speciellt framtagna för att skydda mot yttre påfrestningar utan att göra avkall på utseendet.

Ökande försäljning på nyckelmarknader, Hövding utsedd till ”Bra val” av Folksam

2015-07-15 09:07 CEST Hövding Sverige AB Under Hövdings tredje kvartal 2014/2015 ökade bolagets försäljning till cirka 4,7 miljoner kronor jämfört med cirka 2,4 miljoner kronor under samma period 2013/2014. - Vårt fokus den senaste tiden på Tyskland och Sverige har gett resultat, säger Fredrik Carling, VD för Hövding, i en kommentar till företagets delårsrapport.

2015-07-15 08:42 CEST Högskolan i Skövde ​Den internationella antagningsomgången till höstens kurser och program stängde 15 januari. Under våren har 95 avgiftsskyldiga studenter tackat ja till den plats de antagits till.