Pressmeddelanden

2014-04-23 09:22 CEST Tekniska museet För andra året i rad tävlar entusiaster i hela landet om den prestigefyllda titeln ”Sveriges tekniknörd”. Det är teknikkedjan Kjell & Company som tagit initiativet till tävlingen, och i år koras vinnaren på Tekniska museet i Stockholm.

Topplistor och branschvinnare i fokus på förnyad webbtjänst

2014-04-23 09:09 CEST Nordic Netproducts AB Largestcompanies lanserar i dag en modern webbtjänst med fokus på nordiska branschvinnare och topplistor. Vi har lagt ned mycket tid på design och funktion, men framför allt har vi lyft fram våra uniciteter – nämligen topplistor samt jämförelse mellan företag och bransch.

2014-04-23 09:00 CEST ABI - Arctic Business Incubator Produkten BioCool, som utvecklats av förtaget BioCool, från Skellefteå, kan komma att revolutionerna vattenreningen i världen! Den tar nämligen snabbt och utan negativ miljöpåverkan död på både acanthamöbor och parasiten cryp-tosporidium i dricksvatten. Detta visar studier som presenteras i senaste num-ret av tidskriften International Journal of Biomedical Laboratory Science.

2014-04-23 08:51 CEST Uppsala universitet I en ny avhandling från Uppsala universitets institution för informatik och media har Irène Grundberg undersökt vilka de svenska TV-producenterna inom drama och journalistik är och vad de har för bakgrund. Hon har också studerat vägen från programidé till färdig tv-produktion.

Informationsutbyte – grundbult för tvärvetenskap

2014-04-23 08:15 CEST Högskolan i Borås Genom att studera samarbete kring information i ett forskarnätverk har Ola Pilerot i sin avhandling kunnat skönja informationsutbytets betydelse för tillblivelsen av en forskningsdisciplin. – Jag är genuint nyfiken på hur människor gör när de samarbetar och utbyter information.

2014-04-23 08:10 CEST Mittuniversitetet Bevakningen av politik och samhälle försvagas – att TV4 lägger ned sina lokala nyhetssändningar är bara ett av flera exempel på detta. Samtidigt förändras medievanorna med risk för ökade kunskapsklyftor som följd. Ett nytt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet ska nu titta närmare på konsekvenserna.

Svårt beräkna mjölkkornas klimatpåverkan, men det finns motåtgärder

2014-04-23 07:30 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Mjölkkon har varit motorn i svenskt jordbruk genom sin förmåga att omvandla betesväxter till högvärdigt protein och gödsel till våra grödor, men idag får hon kritik för idisslandets bidrag till växthuseffekten. Den mjölkbonde som vill minska gårdens klimatpåverkan har dock större möjligheter att minska de utsläpp som rör foderproduktionen än de som rör metanutsläppen från kornas magar.

2014-04-23 07:00 CEST Stockholms universitet Att anställa den bästa personen för jobbet är viktigt för organisationer som vill vara konkurrenskraftiga. Forskningen har presenterat effektiva riktlinjer för detta, men i praktiken är det få rekryterare som utnyttjar den kunskap som forskningen har tagit fram. En ny avhandling i psykologi från Stockholms universitet ger riktlinjer för att minska glappet mellan teori och praktik.

Time to register for NanoForum 2014, May 15th!

2014-04-22 16:56 CEST SwedNanoTech On May 15th NanoForum2014 will take place in Stockholm. The theme is Public Private Partnerships with presentations spanning all the way from international policy issues right down to hands-on examples from existing programmes. NanoForum2014 is the fourth edition of the conference and is jointly organized by SwedNanoTech and Nanotechnology Industries Association. The conference is free of charge.

2014-04-22 16:35 CEST Högskolan i Halmstad Antalet sökande till Högskolan i Halmstad fortsätter att öka – trots att antalet utbildningar har minskat. Allra störst är ökningen på Sjuksköterskeprogrammet, som har 69 procent fler ansökningar än förra året. Det står klart efter att sista ansökningsdagen till höstens utbildningar passerade i förra veckan.