Pressmeddelanden

2014-12-17 15:35 CET Örebro universitet Forskare vid Örebro universitet har fått 4,3 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att tillsammans med BillerudKorsnäs och Tetra Pak optimera tillverkningen av förpackningar.

Vill hitta metod för 3D-utskrift av metaller

2014-12-17 15:25 CET Örebro universitet KK-stiftelsen ger forskare vid Örebro universitet 2,5 miljoner kronor för att undersöka hur 3D-printing kan användas för stålmaterial. Den nya tekniken gör det möjligt att arbeta med metaller på ett helt nytt sätt. – Allting går att tillverka och komplexitet kostar inget extra. Men för att den svenska industrin ska kunna utnyttja fördelarna krävs mer kunskap, säger Örebroprofessorn Lars Pejryd.

Undersöker långtidseffekter av miljögifter i låga doser

2014-12-17 15:11 CET Örebro universitet Under senare år har flera fall av höga halter av perfluoerade ämnen, så kallade PFC:er, uppmärksammats i dricksvatten, bland annat i närheten av flygplatser och där man använt brandsläckningsskum. Nu ska forskare vid Örebro universitet undersöka vilka biologiska effekter sådana här långlivade PFC:er har i svenska vatten.

Blandade utsläpp från gruvor undersöks för tio miljoner

2014-12-17 15:01 CET Örebro universitet Vad händer när olika kemiska ämnen blandas i miljön, ökar det riskerna eller kan de olika ämnena rent av neutralisera varandra? Det här ska forskare vid Örebro universitet undersöka i ett femårigt projekt på totalt tio miljoner kronor varav närmare fyra miljoner kommer från KK-stiftelsen och lika mycket från olika företag.

2014-12-17 14:59 CET Mittuniversitetet Delar av den historiska forskningen vid Avdelningen för humaniora vid Mittuniversitetet samlas i en helt ny antologi. Blev någon lurad av ”träpatronerna”, hur används historia för att marknadsföra öl och hur har Norrland debatterats historiskt i riksdagen. Det är några delar ur innehållet.

Stora datamängder blir begripliga och användbara

2014-12-17 14:23 CET Örebro universitet Under den senaste tiden har utvecklingen gått snabbt när det gäller tekniska lösningar som ger människor trygghet och självständighet i hemmet. Men det finns en lucka mellan teori och praktik och nu satsar KK-stiftelsen 27 miljoner för att överbrygga den.

Fordonsprojekt höjer säkerheten och minskar bränsleförbrukningen

2014-12-17 14:16 CET SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Ett fordonsprojekt som avslutades på den högteknologiska testbanan AstaZero i Borås har studerat möjligheterna med så kallade intelligenta transportsystem, där fordon kommunicerar med varandra. Projektet har kommit fram till lösningar som förbättrar informationsöverföringen mellan lastbilar och därmed kan göra transporter både säkrare och effektivare.

Gasellföretag för andra året i rad

2014-12-17 13:56 CET Arkiv Digital AD AB ArkivDigital började år 2014 som ett starkare företag än någonsin – och avslutar året i samma anda. I januari spreds nyheten att ArkivDigital fått Gasell-utmärkelsen för första gången. Nu, i slutet av samma år, sitter ytterligare ett Gasell-diplom från Dagens Industri på väggen.

Råvaruprojekt stärker industri och akademi

2014-12-17 13:26 CET Luleå tekniska universitet En av noderna i Europas största råvarusatsning sedan kol- och stålunionen som leds från Luleå tekniska universitet ska öka EU:s konkurrenskraft på världsmarknaden.

2014-12-17 13:17 CET Enzymatica AB (publ)