Pressmeddelanden

2014-06-26 14:41 CEST Svenska ESF-rådet Ta möjligheten att lyssna på ett samtal mellan cheferna för de myndigheter som förvaltar de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna om hur EU-pengarna gör skillnad i Sverige. Representanter för Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Sveriges regioner resonerar kring hur EU-pengarna används i Sverige och vilken nytta de gör.

Kom och möt Världsnaturfonden WWF i Almedalen, 29 juni till 4 juli 2014!

2014-06-26 13:24 CEST Världsnaturfonden WWF Vi bjuder in till seminarier, debatter och samtal om hur vi tillsammans kan skapa en välfärd utan att kompromissa med naturresurser och klimat.

Drevvikenpartiet håller seminarium för Lokala Partiers Nätverk i Almedalen

2014-06-26 12:17 CEST Huddinge kommun - politik I kommunalvalet 2010 ställde närmare 200 lokala partier upp. Har de någon verklig makt eller är de bara en missnöjesyttring? Katharina Wallenborg, kommunalråd i Huddinge kommun med ansvar för demokratifrågor och ordförande i LPN berättar om lokala partiers speciella villkor och deras påverkan på kommunpolitiken. Måndag 30 juni kl. 8.30–9.30 på Campus Gotland lokal F21, Björkanderska, Skeppsbron 24

2014-06-26 10:44 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Hur får vi fler förnybarhetshjältar? Om inte konsumenterna efterfrågar förnybar energi kommer inga politikerna våga genomföra de nödvändiga beslut som behövs för att uppnå 2030 målet. Kom och delta i ett samtal med BioDriv i Almedalen 2 juli 11.30-12.00 i Westanders trädgård.

2014-06-26 09:33 CEST Havsmiljöinstitutet Marint skräp, sjöfartens havsmiljöpåverkan, räkdebatt och kommunikation mellan forskare och förvaltning. Det är huvudteman för Havsmiljöinstitutets medverkan i årets upplaga av Almedalsveckan i Visby. Kom till något av våra seminarier eller fånga oss för frågor på stan!

2014-06-26 09:03 CEST Energimyndigheten Energisystemet är ryggraden i svensk hållbarhet och välfärd. Men viktiga beslut måste fattas för utvecklingen ska fortsätta i rätt riktning. Hur hållbart kommer Sverige att vara år 2018, är den centrala frågan som Energimyndigheten söker svar på under Almedalsveckan.

Pressinbjudan Almedalen: Går det att driva valrörelse utan tryckta medier?

2014-06-26 09:00 CEST Grafiska Företagen Är det demokratiska samtalet möjligt utan tryckta medier? En stor del av den politiska debatten sker idag i digitala kanaler, det skapar nya möjligheter samtidigt som alla inte nås. Stora grupper riskerar att hamna utanför det demokratiska samtalet och gå miste om viktig samhällsinformation. Seminariet undersöker hur de politiska partierna och andra intresseorganisationer förmår nå alla väljare.

FoU-ligan 2014: Vad får företagen att satsa mer på FoU i Sverige?

2014-06-26 08:53 CEST Talentum Sverige Under Almedalsveckan presenterar NyTeknik FoU-ligan 2014. Här lyfts de företag fram som lägger mest på forskning och utveckling i Sverige. Samtidigt debatteras ämnet "vad får företagen att satsa mer på FoU i Sverige?"

Institutet för Framtidsstudier diskuterar framtidens politik i Almedalen

2014-06-26 07:59 CEST Institutet för Framtidsstudier Vad säger forskningen om vilka utmaningar samhället står inför och vad säger politikerna om hur de tänker tackla dem? På tisdag i Almedalen kommer Institutet för Framtidsstudiers vice VD Anders Ekholm fråga politiker om deras visioner. På måndagen pratar vi med forskare, politiker och arbetsmarknadens parter om hur en fungerande arbetsmarknadspolitik kan se ut.

Stockholms universitet i Almedalen – hela listan

2014-06-26 06:02 CEST Stockholms universitet Kompetensutveckling för lärare, stress och hälsa samt Östersjöns hälsotillstånd är några av de ämnen som Stockholms universitet belyser i Almedalen. Universitetet deltar både med egna seminarier och med expertmedverkan i sammanlagt över femtio programpunkter.