Pressmeddelanden

2014-07-01 06:55 CEST Swedish Incubators & Science Parks Om Sverige ska klara av den ökande globala konkurrensen och säkra bra förutsättningarna för välfärd så måste det svenska näringslivet förnyas allt snabbare och allt fler nya innovativa tillväxtbolag växa sig starka och skapa jobb. Vi måste också attrahera internationell kompetens och investeringar, samt forskning och företag till Sverige.

Civilsamhället står upp för öppenhet och mångfald

2014-07-01 06:50 CEST Forum - idéburna organisationer med social inriktning I dag kl. 13.00 på olika platser i Visby markerar ett sjuttiotal ideella organisationer för öppenhet och mångfald. Bakom markeringen står organisationer som Fryshuset, Svenska kyrkan och Röda Korset.

Febern stiger i Sveriges sjukaste friskvårdsfråga

2014-06-30 15:54 CEST Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet bjuder in till lunchsnack i Almedalen om Sveriges sjukaste friskvårdsfråga.

2014-06-30 14:58 CEST Retriever Sverige AB Retriever har tillsammans med We Effect gjort en undersökning av bilden av biståndet. Undersökningen visar att media använder till störst del bilder av biståndsarbetare i rapporteringen om bistånd och offerbilder är de näst vanligaste bilderna som används i rapporteringen.

Grafiska Företagens Förbund släpper manifest för det tryckta ordet

2014-06-30 13:30 CEST Grafiska Företagen Idag släpper Grafiska Företagens Förbund ett manifest för det tryckta ordet i samband med sitt seminarium ”Går det att driva valrörelse utan tryckta medier?” i Almedalen. Manifestet är en förklaring kring betydelsen av det tryckta ordet.

Forbo diskuterar giftfri förskola i Almedalen

2014-06-30 11:30 CEST Forbo Flooring AB Under Alemedalsveckan kommer Forbo Flooring finns på plats i Visby tillsammans med Svanen. Vi deltar i debatten kring giftfri förskola och diskuterar hållbart och miljövänligt byggande. Kom gärna förbi och prata med oss.

Västerbotten i Almedalen: Vem f-n tar ansvar för arbetsmarknadsetablering för nyanlända?

2014-06-30 11:17 CEST Region Västerbotten Sverige växer och allt fler människor med olika kulturell och etnisk bakgrund bosätter sig här. Med utvecklingen följer utmaningar inom arbetsmarknadsområdet, där många står utanför arbetsmarknaden onödigt länge och där kostnaderna för delas snett. Hur kan ett gemensamt ansvarstagande se ut?

Västerbotten i Almedalen: Hjärnkoll till kaffet

2014-06-30 09:52 CEST Region Västerbotten TEMA: INKLUDERA MERA – FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART SAMHÄLLE Hur har ni gjort? Dela både framgångar och misstag. Hur går vi vidare – mot ett inkluderande samhälle? Låt oss berätta om verkligheten och ställa frågor – till varandra och till ansvarig statssekreterare, riksdagsledamöter samt regionala politiker och tjänstemän. Varmt välkomna!

Dags att importera den norska bostadspolitiken!

2014-06-30 09:00 CEST Veidekke i Sverige Veidekke lanserar idag en rapport baserad på fem principer för en ny bostadspolitik. Ett marknadsbaserat system med fler ägarlägenheter och stöd till ungdomar och ekonomiskt svaga hushåll ger fler bostäder.

2014-06-30 07:30 CEST Institutet för Framtidsstudier De privata arbetsförmedlingar som skulle ge arbetslösa mer individuellt anpassade tjänster och kortad arbetslöshetstid visar sig visa sämre resultat än Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Det visar en ny forskningsrapport från Institutet för Framtidsstudier.