Bilder

Lindrigare skador med TMA-skydd

Lindrigare skador med TMA-skydd

2017-02-24 10:01 CET

Personbilsföraren hann i hög fart inte väja för vägarbetet på motorvägen. Men TMA-skyddet, det fordonsmonterade energiupptagande skyddet på lastbilen vid vägarbetet, räddade båda förarna så att personskadorna blev lindriga. Foto: Eva Liljegren, Trafikverket.

Thomas Wuopio, ordförande för SBSV

Thomas Wuopio, ordförande för SBSV

2017-02-24 10:01 CET

Thomas Wuopio, ordförande för SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser. SBSV arrangerar På Väg tillsammans med Elmia och i samarbete med Trafikverket. Mässan har premiär i Jönköping 7 – 8 mars.

Eva Liljegren, Trafikverket

Eva Liljegren, Trafikverket

2017-02-24 10:01 CET

Eva Liljegren, utredare, Trafikverket.

Var tredje trafikskadad en cyklist

Var tredje trafikskadad en cyklist

2017-02-24 10:01 CET

Var tredje trafikant som hamnar på sjukhus är en cyklist. Några av dem skadas vid vägarbeten, och många gånger handlar orsaken om saker som missats i hänsyn till oskyddade trafikanter. Anna Niska, forskare vid VTI, har arbetat med cykelfrågor i snart 20 år och kommer till på Väg för att tillsammans med Jones Karlström från Stockholms stad tala om säkerhet och framkomlighet för cyklister och andra oskyddade trafikanter. Foto: Lasse Hejdenberg för VTI.

TMA-skydd efter kollision

TMA-skydd efter kollision

2017-02-24 10:01 CET

Personbilen körde med mycket hög fart (136 km/h) rakt in i TMA-skyddet vid ett vägarbete som inte uppmärksammats. Men trots att det fordonsmonterade energiupptagande skyddet demolerades helt klarade sig både lastbilsföraren och personbilsföraren med lindriga skador. Foto: Svevia.

På Väg – den nya mötesplatsen för alla på väg

På Väg – den nya mötesplatsen för alla på väg

2017-02-24 10:01 CET

På Väg arrangeras av Elmia och Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV, i samarbete med Trafikverket. Mässans fokus är att sprida information och kunskap för att förbättra säkerheten på vägarbetsplatser.

Säkrare vägarbetsplatser

Säkrare vägarbetsplatser

2017-02-24 10:01 CET

Trafikverket och Arbetsmiljöverket håller gemensamt seminarium under mässan På Väg. De har tillsammans ett regeringsuppdrag om att ta fram olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare i trafik. Foto: Therese Magnusson/SBSV.

TMA-skydd räddar liv

TMA-skydd räddar liv

2017-02-24 10:01 CET

Personbilens hastighetsmätare hade fastnat på 135 km/h efter olyckan på motorvägen där personbilsföraren inte hann väja för ett TMA-skydd, ett fordonsmonterat energiupptagande skydd på en lastbil, som markerade ett vägarbete. Både personbilsföraren och lastbilsföraren klarade sig med lindriga skador. Foto: Eva Liljegren, Trafikverket.

På Väg är den nya branschmässan för alla som arbetar på väg

På Väg är den nya branschmässan för alla som arbetar på väg

2017-02-21 11:56 CET

På Väg arrangeras av Elmia och Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV, i samarbete med Trafikverket.

Välkommen till På Väg – mötesplatsen för alla som har vägen som arbetsplats!

Välkommen till På Väg – mötesplatsen för alla som har vägen som arbetsplats!

2017-02-21 11:56 CET

På Väg arrangeras av Elmia och Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV, i samarbete med Trafikverket. Välkommen att vara med och ta del av branschens samlade kunskap och alla nyheter!