Pressmeddelanden

Fem miljoner kr till församlingars arbete med flyktingar

2015-06-22 09:14 CEST Svenska kyrkan Kyrkomötet beslutade 2014 att skyndsamt ordna former för ekonomiskt bistånd till församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande. 146 ansökningar har kommit in från hela landet och 35 församlingar får nu dela på sammanlagt fem miljoner kronor.

Kajsa Lamm Laurin erhåller stipendie för nyutgivna boken "När ditt barn inte äter"

2015-06-22 08:13 CEST Roos & Tegnér AB Kajsa Lamm Laurin har mottagit Sten K Johnson Stipendiet för nyss släppta boken "När ditt barn inte äter", en värdefull bok som många föräldrar kan relatera till.

De fick 25 000 kronor för sitt läxtips

2015-06-22 07:38 CEST Consid AB Timmy Eliasson och kompisen Johan Alfredsson delade med sig av sitt bästa läxtips, och fick 25 000 kronor för mödan. It-företaget Consid står genom sin kampanj #läxtips bakom insamlandet av tips som de hoppas kommer ligga till grund för läxpepp till ungdomar lagom till terminsstarten i höst.

Kajsa Lamm Laurin erhåller stipendie för nyutgivna boken"När ditt barn inte äter"

2015-06-18 12:40 CEST Helene Wigren PR & Beyond Författaren Kajsa Lamm Laurin mottog i tisdags ett stipendie från Sten K Johnsons Stiftelse för den nyutgivna boken När ditt barn inte äter. Hälften av alla föräldrar upplever någon gång svårigheter med sitt barns ätande. Föräldrar till barn som har svårt att äta känner sig ofta ensamma och utlämnade.

2015-06-18 09:47 CEST Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten höjer nu den statliga ersättningen till barn som bevittnat att en förälder eller någon annan nära anhörig blivit mördad av en närstående person. Det högsta ersättningsbeloppet för bevittnande av mord blir 50 000 kronor. Tidigare låg nivån på 30 000 kronor.

Nyköpingsandan - När ord blir handling

2015-06-17 16:42 CEST NYSAM - Nyköping i samverkan I måndags sammanstrålade ett entusiastiskt gäng på Hotel Kompaniet för att diskutera och börja staka ut vägen för ett arbete som ska skapa förutsättningar för trygghet, tillgänglighet och framförallt stolthet för Nyköping.

Ny bok om att förebygga problemskapande beteenden i förskolan. Oavsett om det finns diagnos eller inte.

2015-06-17 14:45 CEST Gothia Fortbildning ​När vi diskuterar hur man kan hantera problemskapande beteenden i förskolan, utgår vi ofta från olika diagnoser. Det gör inte psykologen David Edfelt i sin nya bok Utmaningar i förskolan som släpps nu av Gothia Fortbildning. Han tar ett bredare angreppssätt och resonerar kring hur man kan förebygga den här typen av problem, oavsett om barnen har, eller kommer att få, diagnos eller inte.

Traditionen lever kvar - Barnkollo i Hässleholmskolonin

2015-06-17 14:14 CEST HSB Regionalt Traditionen lever kvar, i sommar fylls återigen Hässleholms-kolonin i Magnarp med nära på 100 semesterfirande barn. För många barn är kolloupplevelsen något helt nytt och för andra barn blir det ett kärt återseende. Hässleholms kommun och HSB Skåne är arrangörer och ser nu mycket fram emot kolloveckorna.

2015-06-17 13:57 CEST Linköpings kommun Ärenden vid omsorgsnämndens sammanträde: Åtgärdsplan för att minska underskottet. Fler platser för ensamkommande barn och ungdomar. Intensivteam ska minska kostnaderna för ungas HVB-vård. Stöd till utsatta EU-medborgare. Somaliska brobyggare fortsätter året ut.

2015-06-17 13:02 CEST Linköpings kommun Barn- och ungdomsnämnden vill upphandla ny förskola i södra Skäggetorp med plats för 120 - 150 barn mellan 1 och 5 år. Marken ligger i anslutning till bostadsområdet Klockaregården.