Kontaktpersoner

Bertil Hammarstedt
Jonas Björkman

KVD

Maria Lantz
Lisa Veljo Degerman

Statoil Fuel & Retail Sverige AB Lisa arbetar som kommunikationschef med fokus på PR/extern kommunikation, varumärke och mediafrågor samt ansvarar för intern kommunikation på Statoil Fuel & Retail Sverige. Lisa har arbetat med kommunikation och marknadsföring på Statoil Fuel & Retail Sverige sedan 2006.

Johanna Grant
Helene Samuelsson

Preem Helene är ansvarig för Preems koncernkommunikation och för all kommunikation kring Preems varumärke. Ansvarig för opinonsbildning, kontakter med politiker, myndigheter, organisationer och andra beslutsfattare.

Torbjörn Grundin
Mats Sjöö

MHF