Kontaktpersoner

Mia Solberg
Anders Agenmark
Per Adolfsson

Sentient Sweden

Gustav Liljeberg

MHF

Philip Carlsson
Björn Tisjö

Kronlimo - Kronobergs limousineservice

Statoil Fuel & Retail Sverige AB Eva ansvarar för Statoil Fuel & Retail Sveriges marknadsföring av butik och drivmedel samt för kommunikation med våra företagskunder.

Hindrek Pikk
Roger Ekdahl

Biluthyrarna Sverige Roger Ekdahl är VD för branschförbundet sedan 2005 och har suttit i styrelsen sedan 1992 och då till att börja med som Chef för Budget Biluthyrning och därefter som representant från Hertz Biluthyrning och som vice VD, Fleet