Pressmeddelanden

20 år sedan folkmordet i Rwanda

2014-04-04 07:38 CEST Forum för levande historia Den 6 april 1994 inleddes ett omfattande folkmord i den centralafrikanska staten Rwanda. Två folkgrupper – tutsier och hutuer – ställdes emot varandra. Närmare en miljon människor mördades och över två miljoner tvingades på flykt, medan FN och västvärlden inte agerade för att stoppa massmorden.

2014-04-03 14:49 CEST Hyresgästföreningen region Norrland Hyresgästföreningen har tagit emot en begäran från Luleås kommunala bostadsbolag, Lulebo AB, om att få höja hyrorna. Lulebo vill höja hyrorna från och med den första juni med 2,71 procent. Vilket skulle innebära att Lulebo ökar sina hyresintäkter med 16 miljoner kronor.

Christer Ericson till Tempest Security

2014-04-03 14:28 CEST Tempest Security Christer Ericson börjar idag på Tempest Security som segments- och utvecklingsansvarig inom bolagets hotellsegment. Tempest Security ökar kontinuerligt sin leverans mot hotell- och servicesektorn och därmed ökar även behovet av kompetens i vår leverans. Det är med glädje vi kan meddela att Christer valt att göra oss äran att arbeta hos oss.

Fortsatt minskning av företagskonkurserna

2014-04-03 12:25 CEST UC AB Företagskonkurserna minskade med 5 procent i mars och därmed fortsätter den positiva utveckling vi sett sedan andra halvan av förra året. Efter årets första kvartal uppgår konkursminskningen till 10 procent och nedgången är bred och jämnt fördelad över de allra flesta län och branscher. Statistiken omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

2014-04-03 12:10 CEST Best Shopping HB Den 19/3 blev nätvinhandlaren handlavin.se utsatt för ett polistillslag.

Moretime Professional Services AB (publ): Utfall nyemission efter förlängd teckningstid

2014-04-03 09:43 CEST Moretime Professional Services AB Den nyemission vars teckningsperiod löpte ut den 31 mars 2014 är avslutad med tillfredställande resultat. Att intresset för Moretime har varit stort är glädjande och nu fortsätter vårt arbete med att utveckla bolaget enligt plan.

Granskningen av SÖRF ger goda råd

2014-04-03 09:10 CEST Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) SÖRF:s ordförande Torgny Larsson välkomnar EY:s granskning av sotningsverksamheten och tar det som en lärdom. SÖRF har tagit över sotningsverksamheten i egen regi och äger nu all dokumentation. Vid övertagandet utgick en ersättning till den upphandlade entreprenören, eftersom två år av kontraktstiden kvarstod. Detta för att undvika en osäker rättsprocess och kunna påbörja verksamheten direkt.

Roadshow 2014!

2014-04-03 09:00 CEST Extronic Elektronik AB Under våren kommer Kaba, Safetron, Axema och Extronic att ordnar minimässor på olika orter i hela landet. Tanken är att presenterar lösningar och produkter inom säkerhetsområdet under en gemensam roadshow!

Stärkt kundtrygghet med elektronisk signering i S2

2014-04-03 05:25 CEST S2 Communications AB För att öka kundens trygghet har S2 integrerat det elektroniska signeringssystemet Scrive i sitt säljsystem, som komplement till muntliga avtalsaccept.

RFSL lanserar rapport: Hbtq-kompetensen hos testmottagningar varierar stort

2014-04-02 15:13 CEST RFSL RFSL har undersökt bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar, Undersökningen visar att hbtq-kompetensen hos mottagningarna varierar stort. Framför allt transpersoner osynliggörs ofta och drabbas av ett sämre bemötande än andra.