Kontaktpersoner

Pernilla Hyllenius Mattisson

Trivector Pernilla Hyllenius Mattisson, Affärsområdesansvarig Hur kan företag arbeta med mer effektiva transporter? Hur kan vi bygga attraktiva och hållbara städer? Hur kan vi använda stadens ytor på ett så effektivt sätt som möjligt? Hur kan olika aktörer, t ex staden, fastighetsägare och företag arbeta tillsammans för mer hållbara lösningar? Detta är frågor som Pernilla intresserar sig för och...

Hans Palmqvist
Susanne Kinnunen
Martin Eksberg
Agne Zakrisson

Markbygg AB Tillförordnad arbetschef Bygg Uddevalla

Julia Kronnär

Villaägarnas Riksförbund