Kontaktpersoner

Protractor Sverige AB

Helen Eijdercrona
Johan Urdén
Jan Pardeby

Concent AB Lång bakgrund inom projektledning i bygg- och fastighetssektorn. Jan har tidigare varit vd för Consila AB som senare fusionerade med Concent. Han har även arbetat inom Sweco AB i olika befattningar.

Stefan Carlsson
David Lehto
Joachim Östergårds

Protractor Sverige AB

Helene Kjellsdotter
Anne-Cathrine Tjørnehøj

Philips Press Contact for Lighting