Pressmeddelanden

2012-10-31 09:02 CET Kvinna till Kvinna Inbjudan till rapportsläpp av Missing the target - en rapport på sveriges stöd för kvinnor, fred och säkerhet i Afghanistan. Rapporten är skriven av Ann Wilkens och framtagen på initiativ av Svenska Afghanistankommittén, Kvinna till kvinna och Operation 1325.

SALONG om PUSSY RIOT med insatta paneldeltagare imorgon fredag 26 oktober 19.00

2012-10-25 12:10 CEST Studiefrämjandet Fredag 26 okt 19.00 Bryggarsalen, Norrtullssgatan 12 N Fri entré Samtalssalong om PUSSY RIOT. Kvällen talare och panel: Martin Aagård- kulturskribent på Aftonbladet Lena Jonson - Utrikespolitiska institutet, Rysslandsforskare, skriver f.n. på bok om rysk konst, aktivism och politik. Christoph Fielder - Konstaktivist och författare Cecilia Rosing - organisationen Civil Rights Defenders

2012-10-24 10:58 CEST Olof Palmes Internationella Center 15 nyckelpersoner från elva socialdemokratiska och progressiva partier samlas 29 oktober till 2 november på Bommersvik för en exklusiv spetsutbildning i politisk kommunikation och PR: Reaching out with limited resources. Föreläser gör kommunikationsexperter från Berghs School of Communication och Socialdemokraterna. Deltagarna kommer från bland annat Tunisien, Burma, Zimbabwe och Ryssland.

2012-09-10 10:31 CEST Olof Palmes Internationella Center Inbördeskriget i Syrien skördar mängder av dödsoffer och orsakar stort lidande, samtidigt som FN:s säkerhetsråd är blockerat. Expertseminariet ”Fallet Syrien – Brott mot folkrätten och mänskliga rättigheter” beskriver den dagsaktuella situationen och det folkrättsliga läget. Medverkar gör bland andra Lise Bergh, generalsekreterare i Amnesty, och Ove Bring, professor i folkrätt.

2012-08-31 13:37 CEST Svenska kyrkan - Internationellt arbete Svenska kyrkan välkomnar nyheten om att Colombias regering har inlett förberedande fredssamtal med gerillarörelsen FARC. – Men om Colombia ska kunna uppnå en långsiktigt hållbar fred måste även kvinnor från civilsamhället inkluderas i fredsprocessen, säger Gunilla Hallonsten, policychef för Svenska kyrkans internationella arbete.

2012-08-27 15:23 CEST Olof Palmes Internationella Center Dr. Shaddad Attili, minister för den palestinska vattenmyndigheten PWA medverkar på ett seminarium den 29 augusti om vatten och rättvisa på Västbanken. Seminariet äger rum under World Water Week i Stockholm.

2012-08-23 09:52 CEST Olof Palmes Internationella Center Socialdemokraterna och Palmecentret lanserar ett nytt webbaserat utbildningsmaterial för systerpartier runt om i världen: www.howtorunaparty.org. Sedan 1995 har Socialdemokraterna och Palmecentret samarbetat med fler än 80 systerpartier världen över. Syftet är att stödja utvecklingen av demokratiska partier i länder med svaga demokratiska system eller i auktoritära stater.

2012-07-09 10:45 CEST Olof Palmes Internationella Center Students from the Iranian green movement outside of Iran meet at an educational seminar in Gothenburg, Sweden, the 12-15th of July. Approximately 60 persons are expected to participate. The aim of the educational seminar is to enable the oppositional students to deepen their knowledge about human rights, democracy, organization and networking.

2012-07-09 10:45 CEST Olof Palmes Internationella Center Studenter från den iranska gröna rörelsen utanför Iran möts under några utbildningsdagar i Göteborg den 12-15 juli. Omkring 60 personer väntas delta. Syftet med utbildningsdagarna är att möjliggöra för de oppositionella studenterna att fördjupa sina kunskaper om mänskliga rättigheter, demokrati, organisering och nätverkande.

2012-07-06 10:33 CEST Svenska kyrkan - Internationellt arbete Sverige måste göra sitt yttersta för att det internationella vapenavtalet (ATT) som just nu slutförhandlas i FN i New York blir starkt och verkningsfullt. Det skriver Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan, tillsammans med företrädare för ett flertal andra organisationer.