Bilder

Jan Lovén (c), ordförande i barn- och utbildningsutskottet

2015-06-25 10:11 CEST Orsa kommun

Kenneth Johansson, interncontroller, Socialförvaltningen

2015-06-25 10:10 CEST Orsa kommun

Kjell Westerdahl, rektor Bergetskolan, Orsa

2015-06-25 10:08 CEST Orsa kommun

Mattias Scandola, Barn- och utbildningschef

2015-06-25 10:06 CEST Orsa kommun Tillträder 1 oktober

Lena Rowa, rektor Orsaskolan

2015-06-25 10:05 CEST Orsa kommun

Mikael Thalin (c) Kommunalråd

2015-06-25 10:04 CEST Orsa kommun

Vy från Karlatornet

2015-06-25 10:00 CEST SERNEKE Göteborgs första skyskrapa och nordens högsta hus ska heta Karlatornet. Namnet relaterar till området, Karlavagnsplatsen och den nya stadsdelen där tornet kommer att bli det stora landmärket.

Samlad entreprenörskraft

2015-06-25 08:36 CEST Ernströmgruppen AB Vi står för ett långsiktigt ägarengagemang som syftar till att stärka nordiska företags konkurrenskraft och förmåga att flytta fram sina marknadspositioner. För att lyckas med detta kombinerar vi det bästa av två världar – entreprenörsanda och storföretagare. Detta är grunden i vår affärsmodell som vi kallar Samlad Entreprenörskraft.

Axel Wallin, Unicef. Paula Hallberg, EnterCard

2015-06-25 08:00 CEST EnterCard Sweden

Publicerad på gp.se 24 juni 2015 3/3

2015-06-25 07:43 CEST Visiba Group AB http://www.gp.se/ekonomi/1.2757323-goteborgsforetag-vann-i-tavling-for-entreprenorer