Pressmeddelanden

2015-02-27 09:24 CET Marginalen Bank Marginalen Bank har idag publicerat helårresultatet för 2014. Totalresultatet ökade från 26,5 mkr 2013 till 74,4 mkr 2014.

​Vellinge kommun får fortsatt högsta kreditvärdighet av Standard & Poor’s

2015-02-27 09:17 CET Vellinge kommun Standard & Poor’s, ett av världens ledande kreditinstitut, ger Vellinge kommun fortsatt högsta möjliga kreditvärdighet: AAA.

2015-02-27 08:36 CET Deutsche Asset & Wealth Management ​Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) has listed Europe’s first ETF to provide equity exposure to Middle Eastern Gulf States, including Saudi Arabia

2015-02-27 08:36 CET Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) har börsnoterat Europas första ETF med aktieexponering mot Mellanöstern och gulfstaterna, inklusive Saudiarabien.

2015-02-27 08:00 CET Sparbanksgruppen i Finland ​För Sparbanksgruppen var 2014 ett mycket resultatrikt år. Sparbanksgruppens resultat före skatter var 63,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat var 46,6 miljoner euro. Sparbanksgruppens balansräkning ökade 8,9 % och var i slutet av året 8,4 miljarder euro (7,7 miljarder euro). Sparbankernas sammanslutning och den nya Sparbanksgruppen inledde sin verksamhet den 31 december 2014.*

2015-02-27 08:00 CET Bank Norwegian Konsernresultatet etter skatt i fjerde kvartal utgjorde 104,4 millioner kroner, en økning på 10,2 millioner kroner fra tredje kvartal. Resultatfremgangen forklares av sterk utlånsvekst. Den svenske virksomheten viste et overskudd på 3,7 millioner kroner i kvartalet.

Nya Casino lanseras i Danmark

2015-02-27 07:23 CET Nya Casino Limited Nya Casino Limited lanserar idag en lokal version för Danmark, NyeCasino.dk. Den danska versionen kommer endast ta upp licenserade danska casino som är någorlunda nya.

2015-02-26 16:35 CET Konstnärsnämnden Konstnärsnämnden gavs i uppdrag av regeringen i regleringsbrevet för 2014 att ”ta fram former för hur ett internationellt utbytesprogram inom litteraturområdet kan utformas. Uppdraget har skett i samråd med Statens kulturråd, Sveriges författarfond och andra berörda aktörer. Utgångspunkt för uppdraget är regeringens bedömning i prop. Läsa för livet (2013/14:3)”.

​Bo Becker winner of the Case Centre Awards

2015-02-26 16:05 CET Handelshögskolan i Stockholm Professor Bo Becker at the Stockholm School of Economics was awarded in the Case Centre Awards and Competitions 2015.

2015-02-26 15:50 CET Riksidrottsförbundet Efter sex års påverkansarbete från föreningssverige, samt stöd från de svenska regeringarna, lägger nu EU-kommissionen ner kampen om föreningsmomsen. Det innebär att ideella organisationer även i fortsättningen slipper redovisa moms.