Pressmeddelanden

World Leading Mesh Machine-Guarding manufacturer Troax merges with Satech Safety of Italy.

2014-09-16 10:15 CEST Troax AB It has been announced that Troax, the world-leading manufacturer of mesh panels and machine-guarding systems has merged with Satech Safety of Italy. Both companies manufacture and sell safety equipment for industrial applications, particularly mesh machine-guarding to separate and protect people from machinery.

Troax och Satech går samman för att fortsätta utveckla maskinskydd

2014-09-16 10:15 CEST Troax AB Världsledande Troax går samman med italienska Satech Safety. Båda företagen tillverkar och säljer säkerhetsutrustning för industrin – maskinskydd som skiljer människor från maskiner.

2014-09-16 10:10 CEST Moretime Professional Services AB Vid detta tillfälle kommer senaste delårsrapporten att kommenteras. Denna informationsgivning kommer även att omfatta hur styrelsen ser på bolagets kapitalisering, resultatutveckling samt de mål för 2016 som kommunicerades i bolagets emissionsmemorandum i februari 2014.

2014-09-16 09:58 CEST E.ON Sverige AB Klockan 8 imorse grävdes en gasledning av i korsningen mellan riksvägarna 104 och 108 utanför Kävlinge. Räddningstjänsten har stängt av korsningen. E.ONs personal är på plats och stängde omedelbart av ventilerna. Nu pågår arbetet med att identifiera och åtgärda gasläckaget.

2014-09-16 09:25 CEST Deflamo AB Svenska Deflamo, som utvecklar och tillverkar miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, och MKF-Ergis Sp. z o. o., del av Ergis Group och en av Europas största plastfilmsproducenter, har avslutat inledande laboratorietester av applikationen och enats om att gå vidare till produktionstester.

NCC och Mitt Liv bygger broar i arbetslivet

2014-09-16 09:00 CEST NCC AB Som ett led i NCC:s mångfaldsarbete har ett samarbete med organisationen Mitt Liv inletts. NCC deltar i Mitt Livs mentorprogram där medarbetare från NCC under ett år fungerar som stöd till personer med utländsk bakgrund som saknar arbete motsvarande sin kompetens. NCC är det första byggföretaget som ansluter sig till Mitt Liv.

Aberdeen hyr ut 2000 kvm till Manpower på Lilla Bommen

2014-09-16 09:00 CEST Aberdeen Asset Management Aberdeen har hyrt ut ca 2 000 kvm till Manpower i SEB Trygg Livs fastighet Gullbergsvass 1:2 på Lilla Bommen i Göteborg. Manpower hyr ett helt våningsplan i fastigheten och flyttar in i april nästa år

Karin Wanngård (S) inleder Business Arena Stockholm 2014

2014-09-16 08:37 CEST Business Arena

GWS: Övertecknad emission inför planerad listning på First North

2014-09-16 08:00 CEST GWS Production AB Den 11 september 2014 avslutades teckningstiden i GWS Production AB:s (”GWS”) listningsemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner (TO 1). Det var ett stort intresse för emissionen som blev övertecknad. Genom emissionen nyemitteras 2 780 000 aktier och 2 780 000 teckningsoptioner. GWS tillförs därmed initialt ca 20 miljoner SEK samt ca 290 nya aktieägare.

2014-09-16 08:00 CEST DATSCHA AB Datscha AB fortsätter sin offensiva satsning och lanserar ny tilläggstjänst med information om kommersiella hyresgäster på den svenska marknaden. Lanseringen är i linje med företagets strategi för att möta den växande kundkretsen och framtidens behov.