Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Stort behov av nya skolor i Stockholm

2014-08-19 13:45 CEST Moderaterna i Stockholm Sten Nordin (M), finansborgarråd och Lotta Edholm (FP), skolborgarråd presenterar en helt ny långsiktig elevtalsprognos, som sträcker sig ända till 2040. Behovet av nya skolor är stort och nya skolor planeras över hela staden. Vi kan nu berätta var alla dessa skolor ska ligga och hur många de är.

Larsson (M): Ny Tennisakademi i Riksby, Bromma

2014-08-19 13:19 CEST Moderaterna i Stockholm Exploateringsnämnden anvisar mark för idrottsändamål inom fastigheten Ulvsunda 1:1 till Good to Great Tennis Academy. Förslaget innefattar en idrottsanläggning i två våningar med 12 inomhusbanor, utbildningslokaler, gym och café. Åtta utomhusbanor kommer att komplettera inomhusverksamheten.

Hamilton (M): Brett stöd för förslag om ökad framkomlighet för leveranstrafiken i Stockholm

2014-08-19 10:42 CEST Moderaterna i Stockholm Framkomligheten måste öka för leveranstrafiken i Stockholm. Den 28 augusti väntas Stockholms stads trafiknämnd godkänna en reviderad version av Strategi för bättre leveranstrafik 2014-2017. Leveransstrategin utgör en del av stadens Framkomlighetsstrategi och innehåller mål och åtgärder för att öka framkomligheten för leveranstrafiken i Stockholms stad.

Påminnelse: Stjärnkock grillar borgarråd

2014-08-19 07:41 CEST Moderaterna i Stockholm Välkommen till en diskussion med stjärnkocken Tommy Myllymäki och Stockholms moderata borgarråd om den hotade besöksnäringen.

Hamilton (M): Förbifart Stockholm möjliggör cykelsatsningar

2014-08-19 07:19 CEST Moderaterna i Stockholm I samband med byggstart för Förbifart Stockholm ger Stockholms stad och Trafikverket klartecken för flera stora cykelsatsningar. På Stockholms stads trafiknämnd den 28 augusti väntas beslut tas om nya gång- och cykelåtgärder i Skärholmen och Sätra.

Det är inte fel på skolpolitiken. Felet ligger på integrationspolitiken för det är elever med utländsk bakgrund som drar ner resultatet.

2014-08-18 14:47 CEST Forsén Marknadslogistik AB Av offentlig statistik från Skolverket läsåret 2006/07 och 2011/12 framgår att antalet elever har minskat med 19,6 %. Samtidigt har andelen elever med utländsk bakgrund i klassrummen har ökat med 40 % mellan läsåret 2006/07 och 2011/12 och med minskat antal elever har kommunerna gjort besparingar. Det är därför elevernas samlade kunskaper minskat. Går man djupare i siffrorna så hittas problemet.

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik

2014-08-18 14:08 CEST Custice Branschen information och kommunikation krossar andra branscher i sin attityd till ny teknik. Hela 67,6 procent företag är helt positiva till ny teknik medan näst mest positiva bransch är utbildning.

Tvärbanan till Solna station är nu invigd

2014-08-18 11:35 CEST Moderaterna i Stockholm Idag invigdes Tvärbanan till Solna station. Den nya sträckningen innebär att resenärerna nu kommer kunna resa med Tvärbanan hela vägen från Sickla Udde till Solna station i nära anslutning till Arenastaden. Över 100 000 människor väntas framöver resa med linjen som förbinder viktiga knutpunkter runt innerstaden, vilket ger enklare och smidigare resor i kollektivtrafiken.

Förlängd säsong kan locka fler tyska besökare till Sverige

2014-08-18 08:55 CEST VisitSweden Tyskarna reser mest i världen och Tyskland är Sveriges näst största utlandsmarknad. Men med mer marknadsföring och fler öppna besöksmål under den tyska semesterperioden finns det en stor potential att öka resandet från Tyskland ytterligare.

Påminnelse: Pressinbjudan till invigning av Tvärbanan till Solna station

2014-08-18 07:57 CEST Moderaterna i Stockholm År 2009 togs det första spadtaget för Tvärbanans Solnagren. Den 18 augusti invigs förlängningen till Solna station och därmed är förbindelsen till den nya Arenastaden klar.