Pressmeddelanden

​König Jerlmyr (M): Nedläggningsplanerna är ett hot mot Arlandas utveckling

2015-02-02 15:19 CET Moderaterna i Stockholm Regeringen undersöker förutsättningarna för att göra Arlanda till preclearance-flygplats för att möjliggöra för fler direktflyg till och från USA, något som i förlängningen innebär bättre underlag för än fler destinationer. Ett välkommet besked tycker Moderaterna i Stockholm stad men poängterar samtidigt att en förutsättning för detta är att bevara Bromma flygplats.

​König Jerlmyr (M): Vänstermajoritetens interna bråk har kostat 170 miljoner kronor

2015-02-02 14:53 CET Moderaterna i Stockholm I dag kom Trafikverket med uppdaterade siffror om kostnaden för att stoppa Förbifart Stockholm. Sammanlagt har de interna stridigheterna i regeringen kostat 170 miljoner kronor för Stockholms skattebetalare.

​König Jerlmyr (M): Majoritetens sänkta bostadsmål är skadligt för Stockholm

2015-01-30 15:16 CET Moderaterna i Stockholm Under alliansens tid uppnådde vi den högsta byggtakten i Stockholm sedan 1970-talet. En fortsatt hög byggtakt är nödvändigt för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en bättre tillväxt.

1 million raised in less than 3 minutes on FundedByMe

2015-01-30 08:47 CET FundedByMe NOA Relaxation, an award winning natural beverage from Sweden that started its equity crowdfunding raised the first million in the first 3 minutes and beat 3 records on crowdfunding site for equity FundedByMe.com

2015-01-29 09:53 CET Moderaterna i Stockholm I dag fattar Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslut om sin verksamhetsplan. Moderaterna lägger här stor vikt vid att fortsätta ta ansvar för stadsdelens ekonomi, etableringen av en ny ungdomsgård i Hjulsta samt en genomlysning av stadsdelens olika verksamheter.

Joakim Larsson (M): I dag antogs förslagen om 1 500 nya studentbostäder

2015-01-28 15:30 CET Moderaterna i Stockholm Förslag om 1 500 nya studentbostäder antogs i dag på kommunstyrelsens sammanträde. Det är ett glädjande besked att ärendena som arbetades fram under Alliansens mandatperiod nu kan bli verklighet. För att Stockholm ska fortsätta att växa och vara en attraktiv universitetsstad är det nödvändigt att fler studenter och forskare får tillgång till en bostad.

Pressinbjudan: Hjärtligt välkommen till Feministiskt initiativs partikongress 13-15 februari i Örebro

2015-01-28 08:00 CET Feministiskt initiativ På kongressen beslutas vilken politik partiet ska föra inom en rad områden, nya talespersoner och ny styrelse för mandatperioden 2015 – 2017 kommer att väljas. Valberedningens förslag till talespersoner är Sissela Nordling Blanco och Gudrun Schyman. Feministiskt initiativ firar i år 10-årsjubileum och är tillbaka i Örebro där den allra första kongressen hölls 2005.

Plick overfunds on FundedByMe

2015-01-26 09:48 CET FundedByMe Yet another record in the field of equity crowdfunding has been set by swedish crowdfunding site FundedByMe with Plick, Circly and Commons. FundedByMe has seen massive growth in 2014 where Q4 2014 had raised 600% more then Q4 2013.

Antalet registrerade UC bedrägerispärrar ökade med 48 procent 2014!

2015-01-25 14:00 CET UC AB Antalet bedrägerier där någon handlar varor och tjänster med hjälp av någon annans namn s.k. identitetsintrång ökar lavinartat. Bara under 2014 registrerades hela 9 933 stycken bedrägerispärrar hos UC. Det är en ökning med 48 procent jämfört med 2013. Det är också det största antal bedrägerispärrar som UC registrerat under ett enskilt år och snabbast växer antalet identitetsintrång på landsorten.

2015-01-23 11:03 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne ​AB Kvidingebyggen avstår från att påkalla hyresförhandling gällande 2015 års hyror. Detta innebär att boende i AB Kvidingebyggen inte kommer att få någon hyreshöjning för 2015.