Pressmeddelanden

2014-01-15 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Kristianstadsbyggen. Från och med den 1 januari 2014 höjs hyrorna med 1,8 procent i genomsnitt.

FundedByMe appoints social-minded Global Product Manager

2014-01-15 10:00 CET FundedByMe Former Facebook expert to oversee FundedByMe product and manage customer feedback, globally.

2014-01-10 10:35 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Halmstads Fastighets AB. Från och med den 1 februari höjs hyrorna med i genomsnitt 1,3 procent.

2014-01-09 14:16 CET Branschföreningen för onlinespel (BOS) I ett inlägg på DI Debatt (3/1) kritiserar Anitra Steen Tidningsutgivarna (TU) för att de tar in reklam från privata spelbolag. I sitt svar (DI 8/1) klargör TUs vd Per Hultengård varför det svenska systemet strider mot EU-rätten. BOS uppmanar regeringen att öppna upp för en diskussion kring hur Sverige kan få en spelreglering som är förenlig med EU-rätten och ger spelaren ett kraftfullt skydd.

2014-01-08 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Båstadhem AB. Från och med den 1 januari 2014 höjs hyrorna med 1,48 procent.

Företagskonkurserna ökade med 5 procent under 2013

2014-01-08 10:57 CET UC AB Antalet företagskonkurser ökade med 5 procent under 2013 jämfört med året innan, helt i linje med UC:s lagda prognos. Ökningarna var störst inom branscherna information och kommunikation samt fastighetsservice och kontorstjänster. Samtidigt uppvisade flera av de större branscherna ett minskat antal konkurser.

Market Outlook 2014

2013-12-23 14:25 CET Fidelity Worldwide Investment

Marknadsutsikt 2014

2013-12-23 14:12 CET Fidelity Worldwide Investment Inflationen och den nominella ekonomiska tillväxten kommer troligtvis att förbli låg, vilket gör att det inte finns någon anledning för stora räntehöjningar under 2014. Det kommer sannolikt att bli ett händelserikt år på obligationsmarkaden. Även om avkastningen är låg generellt, är detta en naturlig återspegling av ett utmanande marknadsläge.

De nykooperativa företagen är på frammarsch

2013-12-19 16:51 CET Coompanion Det är dags att omdefiniera vad ekonomisk utveckling innebär och gå mot en inkluderande ekonomi, där den nykooperativa ekonomin är ett alternativ. Så sker i Europa, och så bör ske också i Sverige. Coompanion har många berättelser om hållbara och innovativa kooperativa företag. Vi kommer under 2014 synas och höras. Det kooperativa företagandet är i växande, vi tänker synligöra det på olika vis.

2013-12-19 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Höganäshem. Från och med den 1 januari höjs hyrorna med i genomsnitt 1,44 procent.