Pressmeddelanden

​Svenska kyrkan under Almedalsveckan

2015-06-22 13:53 CEST Svenska kyrkan Under Almedalsveckan bjuder Svenska kyrkan in till seminarier och samtalom bland annat psykosocial hälsa bland flyktingar, vad som krävs för att investerare ska agera i klimatfrågan och om Mellanöstern bortom rubrikerna. Ärkebiskop Antje Jackelén är med i 12 seminarier under veckan.

Bättre hävstång när statligt riskkapital tillåts matchas med privat tillväxtkapital

2015-06-18 09:45 CEST SVCA SVCA välkomnar Hans Rydstads utredning om det statliga riskkapitalet som idag presenterades (N 2015:02). Svenska Riskkapitalföreningen är positiva till förslag som gör det statliga riskkapitalsystemet enklare för entreprenörer genom att slå samman statliga aktörer i en större struktur och att det statliga riskkapitalet tillåts matcha privat tillväxtkapital.

Report: crucial factors for success in crowdfunding

2015-06-17 10:27 CEST FundedByMe FundedByMe recently investigated and created a research report on the main elements of crowdfunding campaign success. Social media and the right team seem to be crucial for achieving the funding goal.

Rapport: Avgörande faktorer för att lyckas med crowdfunding

2015-06-17 09:48 CEST FundedByMe FundedByMe har genomfört en undersökning av vad som är avgörande för att lyckas med en crowdfundingkampanj. Sociala medier och rätt team i bolaget är de viktigaste faktorerna för att uppnå finansieringsmålen.

2015-06-12 08:59 CEST Skattebetalarna ​Regeringen meddelar att man i höstbudgeten kommer att ta ett första steg mot att avskaffa den så kallade pensionärsskatten. Men det är en sanning med modifikation. Den totala effekten av förslaget blir att 600 000 av landets 1,9 miljoner pensionärer helt går miste om skattelättnaden. För 125 000 väntar till och med högre skatt.

Joakim Larsson (M): Nya Slussen kan fördyras ytterligare

2015-06-11 18:31 CEST Moderaterna i Stockholm ​Majoriteten lägger idag ett förslag om Nya Slussen som ger tydliga signaler om att projektet kommer fortsatt försenas och fördyras. Majoriteten har försenat Nya Slussen med ett år, med extra kostnader på 400 miljoner kronor som följd. Nu har även Socialdemokraterna ifrågasatt de planerade byggnaderna, vilket kan riskera upp till 760 miljoner kronor i uteblivna försäljningsintäkter av byggrätter.

BarnCompaniet är Årets Kooperativ i Norrbotten

2015-06-11 16:41 CEST Coompanion Det blev en glad överraskning för Förskolan BarnCompaniet när de fick veta att de hade vunnit priset som Årets Kooperativ i Norrbotten 2015. - Vi visste inte eller att vi hade blivit nominerade! Tack så mycket till de som har tänkt på oss - säger Bia Lundberg, förskolechef från BarnCompaniet.

2015-06-11 15:30 CEST FundedByMe Leading international crowdfunding platform FundedByMe today announces that its partner Alix Global Sdn Bhd, was awarded one of six coveted licenses to operate equity crowdfunding in Malaysia. Malaysia is the first South-East Asia country offering equity crowdfunding licenses. The license allows FundedByMe to start operations in the new market.

2015-06-11 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Underskotten i de offentliga finanserna är fortfarande stora trots regeringens föreslagna skattehöjningar. Det framkommer i ESV:s nya prognos. De ökade skatteintäkterna används i huvudsak till nya utgifter. Marginalerna till utgiftstaket är ovanligt väl tilltagna, efter regeringens höjning av taken.

Tjänsteindikatorn Q2 2015: Fortsatt svårt för tjänsteföretag att hitta arbetskraft

2015-06-11 09:00 CEST Almega Almegas tjänsteindikator tyder på en marginellt svagare tillväxt inom den privata tjänstesektorn under årets andra kvartal, samtidigt som produktionstillväxten väntas ligga kvar kring 3 procent. Flera branscher rapporterar att bristen på arbetskraft ökar, vilket hör samman med ökade svårigheter för företagen att hitta den kompetens de söker på arbetsmarknaden.