Pressmeddelanden

König Jerlmyr (M): KU kritiserar regeringens hantering av Bromma flygplats

2015-06-03 06:00 CEST Moderaterna i Stockholm ​Igår beslutade riksdagens konstitutionsutskott (KU) att kritisera regeringen på ett flertal punkter, däribland hanteringen av Bromma flygplats. KU underkänner regeringens hantering av Brommafrågan som de menar strider mot befintlig riksdagsmajoritet. Sedan tidigare har regeringens samordnare, Anders Sundström, fastslagit att det är osannolikt att Bromma flygplats kommer att kunna stänga i förtid.

König Jerlmyr (M): KU kritiserar regeringens hantering av Bromma flygplats

2015-06-02 20:21 CEST Moderaterna i Stockholm ​Idag beslutade riksdagens konstitutionsutskott (KU) att kritisera regeringen på ett flertal punkter, däribland hanteringen av Bromma flygplats. KU underkänner regeringens hantering av Brommafrågan som de menar strider mot befintlig riksdagsmajoritet. Sedan tidigare har regeringens samordnare, Anders Sundström, fastslagit att det är osannolikt att Bromma flygplats kommer att kunna stänga i förtid.

2015-06-02 20:00 CEST SVCA SVCA är positiv till krav som förhindrar oseriösa eller olämpliga aktörer inom den skattefinansierade välfärden. SVCA instämmer därför i många av utredningens förslag och anser att många föreslagna bestämmelser i grunden gynnar välfärdssektorn. SVCA anser att regleringen bör gå längre och omfatta samtliga välfärdsverksamheter inklusive hälso- och sjukvård i såväl offentlig som privat regi.

EU-kommissionen pekar ut riktningen

2015-06-02 13:20 CEST Småföretagarnas Riksförbund 19 maj redovisade EU-kommissionen EU-agendan om bättre reglering för bättre resultat. En ambitiös och initierad dagordning för ökad effektivitet och transparens, men samtidigt färre och enklare regler.

​Stockholms län håller ned konkurssiffrorna. Företagskonkurserna i Sverige minskade med 2 procent

2015-06-02 10:21 CEST UC AB Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska, dock endast med 2 procent under maj. Att konkurserna fortfarande minskar på riksnivå beror till stor del på att antalet konkurser i Stockholms län fortsätter att sjunka. Hittills i år har totalt 2 633 företag gått i konkurs, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med samma period 2014.

2015-06-02 09:41 CEST Coompanion Det blev föräldrakooperativet Eko-Fröet i Härnösand som kammade hem Coompanion Västernorrlands företagarpris Årets Kooperativ 2015. 5000 kronor i stipendium delades ut.

Tysk-svenska konjunkturbarometern maj 2015: Sverige och Tyskland behöver mer investeringar

2015-06-02 09:00 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren Både i Sverige och i Tyskland kommer investeringar i maskiner, anläggningar och byggsektorn inte igång med tillräcklig kraft för att ge konjunkturen en avgörande skjuts framåt. Det visar den aktuella Tysk-svenska konjunkturbarometern som Tysk-Svenska Handelskammaren har sammanställt från enkätsvar från exportföretag i båda länder.

Deutsch-Schwedisches Konjunkturbarometer Mai 2015: Deutschland und Schweden brauchen mehr Investitionen

2015-06-02 08:59 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren Sowohl in Deutschland als auch in Schweden kommen Investitionen in Maschinen, Anlagen und die Bauwirtschaft nicht in ausreichendem Maße in Gang, um der Konjunktur einen entscheidenden Schub zu geben. Dies zeigt das aktuelle Deutsch-Schwedische Konjunkturbarometer, für das die Deutsch-Schwedische Handels-kammer erneut Exportunternehmen aus beiden Ländern befragt hat.

2015-06-01 14:40 CEST Småföretagarnas Riksförbund S-kongressen är avslutad. En ny jobbagenda ska arbetas fram. Småföretagarna väntar med intresse på åtgärder som kan ge våra medlemmar det mod till satsningar som måste till för att de skall våga växa och utvecklas. Det är hos småföretagen nya jobb skapas och utan detta mod kommer inte arbetslösheten att hamna på den låga nivå som S utlovat. Riktiga jobb i privata företag måste till.

Krediter istället för kulor

2015-05-29 13:01 CEST Föreningen Ordfront Med »kriget mot terrorismen» har en ny världsordning inom finansiell krigföring etablerats. Den geoekonomiska krigföringen är ett faktum, med USA i spetsen. Nya problem men också möjligheter öppnas när finansiella instrument vävs in i säkerhetspolitiken. Sverige har goda skäl att sluta förhålla sig passivt, menar Mikael Eriksson, forskningsledare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut