Pressmeddelanden

Sten Nordin (M): Stockholms stad ska rekrytera 5 500 nya medarbetare årligen

2014-05-17 07:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Stockholms stad kommer att behöva rekrytera 5 500 nya medarbetare/år de kommande åtta åren. Det är framförallt de stora barnkullarna som gör att alla stadier av skolan, från förskola till gymnasium behöver mer personal de kommande åren.

Teckenspråkscentrum är Årets kooperativ Västernorrland

2014-05-16 13:13 CEST Coompanion Teckenspråkscentrum i Sundsvall är Årets Kooperativ i Västernorrland och fick också Birgitta Berggrens stipendium på 5000 kronor vid prisutdelningsceremonin i Torsdags i Härnösand.

Rapmusik och politik på Närlunda

2014-05-16 09:00 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Den 18 maj bjuds boende på Närlunda in för att diskutera områdets framtid med politiker. Rapparen och artisten Behrang Miri är på plats för att fånga upp frågor som kan ställas till politikerna. Diskussionen kommer att äga rum vid Hyresgästföreningens flyttbara lägenhet som är en inredd container på 15 kvadratmeter. Behrang Miri avrundar dagen med ett rapnummer.

Det finns ett Sverige där fler än var tredje person har en betalningsanmärkning!

2014-05-16 08:50 CEST UC AB Ny statistik från UC betalningsanmärkningar visar att antalet personer med betalningsanmärkningar har sjunkit något de senaste fyra åren. De allra flesta svenskar sköter sin ekonomi och sina betalningar men det finns dock undantag. Det finns kommuner i Sverige där antalet personer med betalningsanmärkningar ökat kraftigt de senaste åren.

Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier välkomnar förslaget om skärpta straff mot systematiska fakturabedrägerier

2014-05-15 16:00 CEST UC AB Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier välkomnar regeringens förslag om skärpta straff för att komma åt systematiskt fakturabedrägeri. Förslaget ligger helt i linje med vad samverkansgruppen har framfört.I Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier ingår Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Svensk Handel, Företagarna, UC och Polisen

Polarbröd tar initiativ för uthållig försörjning

2014-05-15 15:45 CEST Polarbröd AB Givet nuläget: Hur säkrar ett samhälle bäst sin försörjning? Dagens matförsörjning är ohållbar och måste förändras för att i framtiden kunna mätta ännu fler människor utan att förstöra planeten. Vad äter vi i en framtid där vi inte längre använder fossil energi för att driva traktorer och mala mjöl? Hur odlar vi mat utan att förlita oss på olja?

2014-05-15 10:16 CEST Ynnor AB Förenkling, klimatanpassning och låt förmånsbilisterna själva betala för trängselskatt och parkering. Det är några av punkterna i tjänstebilskonsulten Ynnors remissvar till FFF-utredningen, men mest av allt saknar man företagens perspektiv i utredningen.

2014-05-14 16:17 CEST FundedByMe "Crowdfunding is the perfect way for Baltic companies to test their ideas with the crowd. Now FundedByMe also can show successful cases in the Baltics", says Kristiina Pääkkönen, in charge of FundedByMe’s Finnish and Baltic operations. Estonian YesCredit has raised € 54 000 from 27 international investors with their equity crowdfunding campaign. The campaign will close on 19th May.

Kooperativ – en framgångsfaktor för att skapa jobb

2014-05-13 13:54 CEST Coompanion Antalet anställningar i arbetsintegrerande sociala företag har ökat med 11 % på ett år i Göteborgsregionen. Kooperativa värderingar har visat sig vara en framgångsfaktor för att åstadkomma denna utveckling som sticker ut nationellt. På onsdag möts över 300 personer, engagerade i och för sociala företag. Målet är att det i Göteborgsregionen ska finnas 1000 anställningar i dessa företag år 2020.

Innovationskraft i fokus på nästa Tyskland i dialog

2014-05-13 09:37 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren Den 27 maj är det dags för nästa tillfälle av Tyskland i dialog, Tysk-Svenska Handelskammarens forum för näringspolitiska frågor. Denna gång ligger fokus på temat innovationskraft. Ledande företrädare för det tysk-svenska näringslivet och forskningsvärlden kommer att diskutera hur företag i Sverige och Tyskland kan öka sin konkurrenskraft och vad länderna kan lära av varandra.